Kırklareli Üniversitesi
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK
ELP13212
GÜÇ ELEKTRONİĞİ-II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
ELP13212
GÜÇ ELEKTRONİĞİ-II
T+U
Kredi
AKTS
3
3
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
ELEKTRİK
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
DC-DC konvertör devrelerini tanımak ve uygulamak. İnvertör devreleri. Anahtarlamalı güç kaynakları devrelerinin özelliklerini tanımak ve oluşturmak. Güç elektroniği endüstriyel
uygulamalarının örneklenmesi.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Darbe Genişlik Modülasyonu ile anahtarlama kontrolü. DC-Dc dönüştürücüler, Buck konvertör, Boost Konvertör, Buck-Boost konvertör. PWM kontrolör ile DC-DC dönüştürücü
oluşturulması. DC-AC çeviriciler. Bir fazlı çeviriciler, üç fazlı çeviriciler. Anahtarlamalı güç kaynakları. Kesintisiz güç kaynakları. Güç elektroniği endüstriyel uygulamaları, elektronik
balast, indüksiyon ile ısıtma, statik VAR kompanzasyonu.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
Dersi Veren:
Öğr.Gör. ERCAN KURAK
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Doç.Dr. Osman GÜRDAL, Meslek Yüksekokulları için Güç Elektroniği
MOHAN/UNDELAND/ROBBINS Güç Elektroniği
Osman GÜRDAL, Meslek Yüksekokulları için Güç Elektroniği,MOHAN/UNDELAND/ROBBINS Güç Elektroniği
http://tbmyoelektrik.kirklareli.edu.tr
http://tbmyoelektrik.kirklareli.edu.tr/
:
:
:
:
40
50
10
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
20
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
Konu ile ilgili örneklemeler
İlgili ders notları
Konu ile ilgili örneklemeler
İlgili ders notları
Buck (alçaltıcı tip) konvertör çalışma ilkesi, karakteristiği ve
Konu ile ilgili örneklemeler
tasarımı
Boost (yükseltici tip) konvertör çalışma ilkesi, karakteristiği ve Konu ile ilgili örneklemeler
tasarımı
Konu ile ilgili örneklemeler
Buck-Boost konvertör çalışma ilkesi, karakteristiği ve tasarımı
İlgili ders notları
6
7
Cuk ve Sepic konvertörlerin çalışma ilkesi, karakteristiği
Konu ile ilgili örneklemeler
Konu ile ilgili örneklemeler
İlgili ders notları
İlgili ders notları
8
9
Ara sınav
Konu ile ilgili örneklemeler
İlgili ders notları
10
11
12
13
14
15
Bir fazlı yarım köprü ve tam köprü invertör
Üç fazlı invertörler
Anahtarlamalı güç kaynakları (SMPS) yapıları ve özellikleri
Kesintisiz güç kaynakları (UPS)
Elektronik Balast, İndüksiyon ile ısıtma
Statik VAR kompanzasyonu Tristör kontrollü endüktans ve
kondansatör (TCI ve TSC) sistemleri
Konu
Konu
Konu
Konu
Konu
Konu
İlgili ders notları
İlgili ders notları
İlgili ders notları
İlgili ders notları
İlgili ders notları
Related to the subject sampling
2
3
4
5
Darbe genişlik modülasyonu (PWM), anahtar çalışma oranı
(Duty Cycle)
DC-DC Konvertörlerin genel yapıları özellikleri ve ilkeleri,
sürekli akım modu ve süreksiz akım modu çalışma özellikleri
UC3843, TL494 gibi PWM kontrolörler ile uygulama devreleri
Invertör (DC-AC dönüştürücüler) temel kavramları ve türleri
ile
ile
ile
ile
ile
ile
ilgili
ilgili
ilgili
ilgili
ilgili
ilgili
örneklemeler
örneklemeler
örneklemeler
örneklemeler
örneklemeler
örneklemeler
İlgili ders notları
İlgili ders notları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Darbe genişlik modülasyonu prensibini açıklayabilir.
DC-DC konvertörlerin çalışma prensibi ve yapılarını kavrayabilir.
Anahtarlamalı güç kaynakların çalışma karakteristiklerini kavrayabilir.
Anahtarlamalı güç kaynakların işleyişini kavrayabilir.
İnvertör devrelerinin çalışma karakteristiklerini kavrayabilme
İnvertör devrelerinin işleyişinin kavrayabilir.
Güç elektroniği konut ve sanayi uygulamalarını açıklayabilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P06
P05
P08
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanabilmek
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
P10
P09
P04
P11
P07
P01
P03
P02
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma
hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri
geliştirebilme becerisine sahip olmak.
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
1
%10
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
0
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
10
10
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
10
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
2
2
3
1
1
1
1
1
1
4
1
Ö01
2
2
3
1
1
1
1
1
1
4
1
Ö02
2
2
3
1
1
1
1
1
1
4
1
Ö03
2
2
3
1
1
1
1
1
1
4
1
Ö04
2
2
3
1
1
1
1
1
1
4
1
Ö05
2
2
3
1
1
1
1
1
1
4
1
Ö06
2
2
3
1
1
1
1
1
1
4
1
Ö07
2
2
3
1
1
1
1
1
1
4
1
10
100
3
Download

güç elektroniği-ıı - KLU - TBMYOELEKTRIK