Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
CHE502
Theoretical Methods for Catalysis
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
CHE502
Theoretical Methods for Catalysis
T+U
Kredi
AKTS
3
3
6,50
Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Hesapsal kimyadaki temel kavramların ve metotların kataliz için uygulanması
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Hesapsal kimyanın temelleri, teorik kimyasal hesaplama yöntemleri (HF, Semi-Emprical, DFT, ab-inito metotları), metotlar ve temel setler (Basis sets), Gaussian ve Gausview yazılımlarının öğretilmesi,
katalizör yapılarının modellenmesi, katalitik tepkimelerin bu modeller ve metotlarla bilgisayar ortamında yapılması
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Doç. Dr. Mehmet Ferdi FELLAH
Dersi Veren:
Doç. Dr. Mehmet Ferdi FELLAH
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
D. C. Young, Computational Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., 2001. ,James B. Foresman, AEleen Frisch, 1996, “Exploring Chemistry with Electronic Structure
Methods”, Second Edition, Gaussian Inc. Pittsburgh, PA,Gaussian kullanım kılavuzu
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
30
30
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
40
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hesapsal kimyanın temelleri
Teorik hesaplama yöntemleri (HF, Semi-Emprical, DFT, ab-inito metotları)
Teorik hesaplama yöntemleri (HF, Semi-Emprical, DFT, ab-inito metotları)
Metotlar ve temel setler (Basis sets)
Gaussian ve Gausview yazılımlarının öğretilmesi
Gaussian ve Gausview yazılımlarının öğretilmesi
Katalizör yapılarının modellenmesi
Katalizör yapılarının modellenmesi
Katalizör yapılarının modellenmesi
Katalitik tepkimelerin bu modeller ve metotlarla bilgisayar ortamında yapılması
Katalitik tepkimelerin bu modeller ve metotlarla bilgisayar ortamında yapılması
Katalitik tepkimelerin bu modeller ve metotlarla bilgisayar ortamında yapılması
Katalitik tepkimelerin bu modeller ve metotlarla bilgisayar ortamında yapılması
Katalitik tepkimelerin bu modeller ve metotlarla bilgisayar ortamında yapılması
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Hesapsal kimyanın temel konularını kavrayabilme
Kuantum kimyasal yöntemleri kullanarak katalizörlerin ve katalizör sistemlerin özelliklerini tahmin edebilme
Katalitik tepkimelerin özelliklerinin hesapsal olarak deney yapmadan bulabilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P07
P09
P11
P10
P06
P02
P01
P03
P05
P04
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
Kimya Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir
Kimya Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
14
3
42
Kısa Sınav
2
%5
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
5
70
Ödev
6
%20
Ödevler
6
3
18
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
1
%55
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
0
%20
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
55
55
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
0
0
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Ö01
1
1
1
3
1
3
1
1
4
4
1
Ö02
1
1
1
3
1
4
1
1
4
4
1
Ö03
1
1
1
4
1
4
1
1
4
4
1
0
195
6
Download

CHE502 - Bursa Teknik Üniversitesi