Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği Doktora
MAK630
İleri İmal Usulleri
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
MAK630
İleri İmal Usulleri
T+U
Kredi
AKTS
3
3
6,50
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Doktora
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Makine Mühendisliği Doktora
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
İmalatta kullanılan yeni teknolojilerin teorik ve uygulama esaslarını tanıtmak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Modern İmalat Yöntemleri Tanıtım Elektriksel Aşındırma ile İşleme Elektron Bombardımanı ile İşleme Lazer Işını ile İşleme, Plazma Arkı ile İşleme Kimyasal İşleme, Elektro Kimyasal İşleme Ultrasonik
İşleme Yüksek Enerji Oranlarında Şekillendirme Elektro Hidrolik Şekillendirme Elektro Hidrolik Şekillendirme Yüksek Hızda Dövme Manyetik Titreşimle Şekil Verme Metal Püskürtme ile Yüzey Kaplama
Hızlı Prototip Üretimi Su Jeti ile İşleme
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ
Dersi Veren:
Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
NIEBEL B.W.,A.B.DRAPER and R.A. WYSK, 1989, Modern Manufacturing Process Engineering, McGrawHill Book Company, Singapore.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
30
70
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Modern İmalat Yöntemleri Tanıtım
Elektriksel Aşındırma ile İşleme
Elektron Bombardımanı ile İşleme
Lazer Işını ile İşleme,
Kimyasal İşleme, Elektro Kimyasal İşleme
Ultrasonik İşleme
Yüksek Enerji Oranlarında Şekillendirme
Elektro Hidrolik Şekillendirme
Elektro Hidrolik Şekillendirme
Yüksek Hızda Dövme
Manyetik Titreşimle Şekil Verme
Metal Püskürtme ile Yüzey Kaplama
Hızlı Prototip Üretimi
Su Jeti ile İşleme
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Modern imalata yöntemleri hakkında genel bir bilgi sahibi olması.
İleri imal üsülleri ile geleneksel yöntemleri karşılaştırabilmesi.
Modern imalata yöntemlerinin kullanım alanlarını, avantaj ve dezavantajlarını anlayabilmesi.
Modern imalat yöntemleri ile şekillendirme esasını kavrayabilmesi
En son uygulanan teknolojik imalat yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P04
P05
P03
P01
P02
Matematik bilim ve mühendislik hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi makine mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek üzere kullanma yeteneği
Bilimsel metotları ve mevcut sınırlı bilgiyi kullanarak yeni bilgi üretme yeteneği
Sosyal ve bilimsel sorumlulukların farkında olma, veri toplama, değerlendirme ve yayımlama evrelerinde ahlaki kurallara bağlı kalma
Makine mühendisliği problemlerini çözmek üzere modern teknikleri uygulama ve geliştirme yeteneği
Makine mühendisliği alanındaki gelişmeleri takip etme, Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarla ilgili çalışmaların sonuçlarını anlama, açıklama ve bunları yazılı ve sözlü olarak açık bir şekilde ulusal ve
uluslararası toplantılarda sunabilme becerisi
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Ç. Süresi
5
25
125
%0
Ödevler
1
10
10
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
2
2
0
%0
Ara Sınavlar
1
3
3
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%70
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
10
10
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
0
0
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05
Tüm
4
5
3
4
5
Ö01
4
5
3
4
5
Ö02
4
5
3
4
5
Ö03
4
5
3
4
5
Ö04
4
5
3
4
5
Ö05
4
5
3
4
5
Toplam İş Yükü Saati
0
195
6
Download

MAK630 - Bursa Teknik Üniversitesi