Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
MMM404
Döküm Teknolojisi
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
MMM404
Döküm Teknolojisi
T+U
Kredi
AKTS
2
3
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Temel bilimleri ve teknolojik araçları kullanarak döküme uygun parça tasarlayabilme, yolluk ve besleyici dizayn edebilme kabiliyetini kazandırmak. Döküm yöntemleri ve aralarındaki farkları kavrama ve
belirli bir parça dökümü için yöntem seçebilmek. Dökümde kullanılan tüm malzeme ve ekipmanları tanıtmak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Dökümün tanıtımı, sınıflandırılması Döküm parçası tasarımı, Yolluk, besleyici tasarımı, Kalıp malzemeleri, özellikleri ve kalıplama, Maça hazırlama, Kum kalıba döküm, Alçı ve Seramik kalıba döküm,
Hassas döküm, Basınçlı döküm, Köpük modelle döküm, Ağda döküm, Sürekli döküm, Ergitme ve döküm ocakları, Döküm alaşımları
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
E. Çavuşoğlu, Döküm Teknolojisi İTÜ Yayınları, 1981,Metals Handbook ASM Vol. 15, 2000,P.R. Beeley, Foundary Technology,1981,V.Kondic, Metallurgical Principles
of Founding, 1966,R.W. Heine, Principles of Metal Casting, 1966
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
75
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
25
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dökümün tanıtımı, Döküm yöntemlerinin sınıflandırılması, Modeller
Dökümde dizayn kriterleri
Dökümde dizayn kriterleri
Yolluk ve besleyici hesapları
Yolluk ve besleyici hesapları
Kalıp malzemeleri, kalıplama ve kalıp özellikleri
Kum kalıba döküm
Maça malzemeleri, maça hazırlama yöntemleri
Ara sınav
Alçı, Seramik ve Hassas kalıba döküm
Basınçlı döküm
Reo, thixo, santrifüj
Sürekli döküm
Ergitme ocakları
Döküm alaşımları (Dökme demirler ve alüminyum döküm alaşımları)
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Modern donanımları ve temel alan bilgilerini kullanarak dökümde dizayn kriterlerinin ışığı altında döküme uygun parça dizayn edebilme, yolluk ve besleyici tasarımı ve hesaplarını yapabilme
becerisine sahip olur
Döküm deneylerini tasarlama ve sonuçları yorumlayabilme becerisi kazanır
Dökümde kullanılan techizatı ve yardımcı malzemeleri tanır, yöntemlerin insan ve çevre sağlığına etkilerini bilir
Ö02
Ö03
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P11
P02
P04
P03
P10
P06
P05
P07
P09
P08
Temel düzey Metalurji ve Malzeme bilgisi edinmek
Mesleki etik sorumluluğu geliştirmek
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Metalurji ve MalzemeMühendisliğine uygulamak üzere seçmek ve kullanmak
Metalurji ve Malzeme alanındaki tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz edip yorumlamak, deneyleri tasarlayıp yürütmek
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
Mühendislik uygulamaları için farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek
Metalurji ve Malzeme alanındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi
Disiplinlerarası araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
13
2
26
Sınıf Dışı Ç. Süresi
13
2
26
Ödevler
2
6
12
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
1
8
8
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
13
13
Ara Sınav
1
%24
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
2
%36
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
4
4
4
4
4
3
4
2
1
4
Ö01
5
4
4
4
4
4
3
4
2
1
4
Ö02
5
4
4
4
4
4
3
4
2
1
4
Ö03
5
4
4
4
4
4
3
4
2
1
4
90
3
Download

MMM404 - Bursa Teknik Üniversitesi