Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği Doktora
MAK604
Isıl Sistemlerin Tasarımı ve Optimizasyonu
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
MAK604
Isıl Sistemlerin Tasarımı ve Optimizasyonu
T+U
Kredi
AKTS
3
3
6,50
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Doktora
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Makine Mühendisliği Doktora
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Isıl sistemlerin modellenmesi, optimizasyonu ekonomik analizi gibi konularda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
mühendislik tasarımı, ekonomi, eğri uydurma,ısıl ekipmanların modellenmesi, sistem simülasyonu, optimizasyon
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Prof. Dr. Yusuf Ali KARA
Dersi Veren:
Prof. Dr. Yusuf Ali Kara
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Design of thermal systems, by W.F. Stoecker
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
100
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Giriş
Ekonomi
eğri uydurma
ısıl ekipmanların modellenmesi
sistem simülasyonu
optimizasyon
Lagrange çarpanları metaduyla optimizasyon
Dinamik programlama
geometrik programlama
ara sınav
problem çözme
büyük sistemleri kararlı hal simülasyonu
ısıl sistemlerin dinamik davranışları
hesaplamalı yöntemlerle optimizasyon
problem çözme
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
ısıl sistemlerin modellenmesi
ısı sistemlerin simülasyonu
ısıl sistemlerin optimizasyonu
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P04
P05
P03
P01
P02
Matematik bilim ve mühendislik hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi makine mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek üzere kullanma yeteneği
Bilimsel metotları ve mevcut sınırlı bilgiyi kullanarak yeni bilgi üretme yeteneği
Sosyal ve bilimsel sorumlulukların farkında olma, veri toplama, değerlendirme ve yayımlama evrelerinde ahlaki kurallara bağlı kalma
Makine mühendisliği problemlerini çözmek üzere modern teknikleri uygulama ve geliştirme yeteneği
Makine mühendisliği alanındaki gelişmeleri takip etme, Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarla ilgili çalışmaların sonuçlarını anlama, açıklama ve bunları yazılı ve sözlü olarak açık bir şekilde ulusal ve
uluslararası toplantılarda sunabilme becerisi
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
12
6
72
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
2
1
2
Proje
0
%20
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
0
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
12
12
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
2
4
8
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
12
12
Ara Sınav
0
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05
Ö01
3
1
1
1
1
Ö02
1
1
1
4
1
Ö03
1
1
1
1
4
150
5
Download

Isıl Sistemlerin Tasarımı ve Optimizasyonu