Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
MMM417
Toz Metalürjisi(Metalürji)
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
MMM417
Toz Metalürjisi(Metalürji)
T+U
Kredi
AKTS
3
5
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu Seçmeli
Dersin Amacı:
Toz malzemelerle ilgili ürünlerin üretilmesinde, şekillendirilmesinde, özelliklerinin belirlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesinde (Proses-mikroyapı-özellik ilişkisi) mevcut prosesleri ve bu proseslerdeki
teknolojik gelişmeleri kullanabilecek, proses kademelerinde üretim optimizasyonu ile ilgili öneriler geliştirebilecek mesleki bilgiyi kazandırmaktır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Toz metalurji ile parça üretiminin endüstrideki yeri ve önemi / Toz üretim yöntemleri / Metal tozlarının önemli Özellikleri, Tozun Teknolojik Özellikleri ve Muayenesi / Toz Metalurjisi ile Parça İmalat
yönteminin proses kademeleri, Tozun preslenmeye hazırlanması, Metal tozlarının yoğunlaştırılması ve şekillendirilmesi sırasında meydana gelen temel olaylar /Toz yoğunlaştırma yöntemleri / Sinterleme
yöntemleri ve gereçleri, , katı ve sıvı faz sinterleme aşamaları ve mekanizmaları /Tam yoğunluk ve bitirme işlemleri / Sinterleme fırınlarındaki son gelişmeler/ Toz metalurjisinin yaygın uygulama alanları
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Doç. Dr. Faruk DEMİR
Dersi Veren:
Doç. Dr. Faruk DEMİR
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme İşlemleri. Randall M.German,2007
Powder Metallurgy Science, Randall M.German, Metal Powder Industries Fede.1994
Sintering Theory and Practice,Randall m.German, A.Wiley-Interscience Public,1996.
Introduction to Physical Metallurgy,Sidney H.Avner,McGraw-Hill Book Company. 1974
ASM Metals Handbook,Volume 7,Powder Metallurgy,1993
Toz Metalurjisi ders notları, Adem Bakkaloğlu,2006
Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme İşlemleri. Randall M.German,2007 Powder Metallurgy Science, Randall M.German, Metal Powder Industries Fede.1994 Sintering
Theory and Practice,Randall m.German, A.Wiley-Interscience Public,1996. Introduction to Physical Metallurgy,Sidney H.Avner,McGraw-Hill Book Company. 1974 ASM
Metals Handbook,Volume 7,Powder Metallurgy,1993 Toz Metalurjisi ders notları, Adem Bakkaloğlu,2006
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
40
10
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
10
40
Ders Konuları
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
1
Toz metaulurjisine giriş ve endüstrideki önemi
Toz metalurjisi ile parça üretiminin avantajları ve diğer imalat yöntemleri ile çeşitli özellikler, parça boyutu ve maliyet
bakımından karşılaştırılması
Toz Üretim Yöntemleri (Mekanik toz üretimi, sıvı fazın atomizasyonu ile toz üretimi, redüksiyon yöntemi, elektroliz yöntemi,sert
malzeme tozlarının üretimi)
Metal tozlarında mikro yapı kontrolü ve toz karakterizasyonu
Toz metalürjisi ile parça imalat yönteminin proses kademeleri
Tozların yoğunlaştırması ve şekillendirmesi
Tozun preslenmeye hazırlanması ve yoğunlaştırmada temel olaylar
Ara Sınav
Toz yoğunlaştırma yöntemleri ve preslerdeki son gelişmeler
Sinterleme yöntemleri ve gereçleri, katı ve sıvı faz sinterleme aşamaları ve mekanizmaları
Sinterleme fırınlarındaki son gelişmeler
Sinter malzemeler
Tam yoğunluk ve bitirme işlemleri
Toz metalurjisinin yaygın endüstriyel uygulama alanları ve uygulama örnekleri
Yarıyıl sonu sınavı
Konuşma, Soru-Cevap
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konuşma,Soru-Cevap
Konuşma,Soru-Cevap
Konuşma, Soru-Cevap
Konuşma, Soru-Cevap
Konuşma, Soru-Cevap
Konuşma,Soru-Cevap
Konuşma,Soru-Cevap
Konuşma,Soru-Cevap
Konuşma,Soru-Cevap
Konuşma, Soru-Cevap
Konuşma, Soru-Cevap
Konuşma,Soru-Cevap
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Belirli özellikteki parça üretimi için yöntem seçebilme, toz karakterizasyonu, tozun teknolojik özellikleri ve muayenesini yapabilme becerisi kazanır.
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde, hammadde-proses-ürün ilişkisini kurma ve yeni proseslere yaklaşım ve proses geliştirme becerisi kazanır.
Toz malzemeleri kullananların karşılaştıkları problemleri belirleme ve çözme becerisi kazanır.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P11
P02
P04
P03
P10
P06
P05
P07
P09
P08
Temel düzey Metalurji ve Malzeme bilgisi edinmek
Mesleki etik sorumluluğu geliştirmek
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Metalurji ve MalzemeMühendisliğine uygulamak üzere seçmek ve kullanmak
Metalurji ve Malzeme alanındaki tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz edip yorumlamak, deneyleri tasarlayıp yürütmek
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
Mühendislik uygulamaları için farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek
Metalurji ve Malzeme alanındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi
Disiplinlerarası araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
Dökümanlar
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
13
3
39
Sınıf Dışı Ç. Süresi
11
4
44
Ödevler
4
5
20
Sunum/Seminer Hazırlama
1
3
3
%
12,50
%
1
12,50
Ara Sınavlar
1
3
3
Uygulama
1
12
12
Laboratuvar
0
0
0
1
Proje
1
26
26
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
0
0
Ara Sınav
1
%15
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
4
%10
Devam
0
%0
Uygulama
1
Proje
Yaryıyıl Sonu Sınavı
Toplam
%50
%
100,0
0
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Ö01
5
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
Ö02
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
4
Ö03
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
4
0
150
5
Download

MMM417 - Bursa Teknik Üniversitesi