Special Session
Additive Manufacturing (3D Printing)
Co-Chairmen: Assoc.Prof.Dr. Oğuzhan YILMAZ (Gaziantep Univ.)
Additive manufacturing has been developed as an alternative method to material
removal processes. In additive manufacturing, parts are built layer by layer either
melting or sintering thin layer of powders. The application of additive manufacturing is
getting diverse such as medical, dentistry, aerospace, automotive, die/mould etc.
This special session aims to provide a forum for researchers from academia and
industry to exchange information, experience and ideas as well as to build future
collaborations. Emerging and state of the art topics in additive manufacturing in all
application areas will be discussed from the perspective of powder metallurgy. This
special session will cover a special presentation on additive manufacturing, an
informative panel contributed by industrial participants and academic paper
submissions.
Eklemeli İmalat (3D Printing)
Eklemeli imalat, talaş kaldırma yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen bir yöntemdir.
Eklemeli imalat yönteminde, parçalar ince toz tabakalarının eritilerek veya
sinterlenerek, katman katman yığılması sonucunda üretilmektedirler. Bu yöntemin,
medikal, dişçilik, uzay ve havacılık, otomotiv, kalıp sanayisi gibi birçok alanda
uygulamaları mevcuttur. Bu özel oturumun amacı, akademiden ve endüstriden
katılan araştırmacıların bilgi alış verişinde bulunması, tecrübelerini ve bilgi
birikimlerini paylaşmaları ve ileriye yönelik iş birliklerini oluşturmaktır. Bu oturumda
ayrıca toz metalürjisi açısından eklemeli imalat teknolojilerinde yeni oluşan ve özgün
konuların tartışılacaktır. Oturumda eklemeli imalat yönteminin tanıtımına yönelik giriş
sunumu ve ülkemizde faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katıldığı ve ‘eklemeli
imalat teknolojilerinin gelişimi ve yeni eğilimler’ konulu panel yer alacaktır.
Download

Additive Manufacturing (3D Printing)