Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
MMM321
Seramik Malzemeler
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
MMM321
Seramik Malzemeler
T+U
Kredi
AKTS
3
5
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu Seçmeli
Dersin Amacı:
1.Metalurji ve Malzeme mühendisliği bölümü öğrencilerinin, seramik malzemelerin bağ ve kristal yapıları konusunda bilgilendirerek, yapıların fiziksel ve mekanik özellikleriyle ilişkilendirilmesiyle temel
mühendislik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi. 2. Seramik malzeme üretim süreçlerinin ve sinterleme proseslerinin öğretilmesi ve başlangıç hammadde özellikleri, üretim prosesleri ve sinterleme
parametrelerinin mikro yapı ve teknik seramik özellikleri üzerine etkilerinin ilişkilendirilmesi 3.Teknik seramik bilgisini mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisini kazandırmak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Seramik malzemelerin tanımı, bağ yapıları, kristal yapıları, seramik faz sistemleri, seramiklerin fiziksel ve mekanik özellikleri, seramik hammaddeler, teknik seramik hammaddeleri, ileri seramik
hammaddeleri, seramik hammaddelerinin hazırlanması, seramik üretim teknikleri, sinterleme teorisi, sinterleme teknikleri, sinterleme parametreleri, seramik parçaların bitirme işlemleri
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
•
•
Ceramic Materials-Science&Engineering,C.B. Carter, M.G. Norton, Springer 2007
Ceramic Materials, Processes, Properties and Applications, P. Boch, J.C.Niepce ISTE 2007
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
25
35
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
40
Ders Konuları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Seramik malzemelere giriş, seramik malzeme özelliklerinin tanımlanması, özellik-mikro yapı-sinterleme prosesi, seramik
malzemelerin kısa tarihçesi, seramik malzemelerin sınıflandırılması
Seramik kristal yapıları, seramik malzemelerde bağ yapısı
Kristal yapıları, kristal doğrultuları ve düzlemleri, seramik kristal kimyası, seramik kristal yapıları
Seramiklerde faz dengeleri ve faz denge diyagramları, fazlar kuralı, ikili faz kuralı, bir bileşenli, iki bileşenli ve üç bileşenli
sistemler, katı eriyikler, önemli faz diyagramları.
Seramik malzemelerin özellikleri, seramiklerin fiziksel özellikleri seramiklerin ısıl özellikleri, seramiklerin mekanik özellikleri,
toklaştırma mekanizmaları
Seramiklerin elektriksel özellikleri, dielektrik, manyetik ve optik özellikler
Yıl içi sınavı
Toz proses, seramik hammaddeler, geleneksel seramik hammaddeler, seramik killeri, kaolen, kuvars, feldspat, vollastonit, talk,
ileri seramik hammaddeleri, alüminyum oksit, zirkonyum oksit
Hammadde seçim kriterleri; saflık, tane boyutu ve reaktivitesi, toz hazırlama ve boyutlandırma a).mekanik eleme, kimyasal
eleme, karıştırma, yeniden birleştirme, katkı maddeleri, sprey kurutma, bileşim hesaplama
Seramikleri şekillendirme yöntemleri, presleme, presleme adımları, katkı maddelerinin seçimi tek eksenli presleme, izostatik
presleme, presleme uygulamaları, döküm, slip döküm, ekstrüzyon, enjeksiyon kalıplama.
Yoğunlaştırma, sinterleme teorisi, sinterleme aşamaları, sinterleme mekanizması
Konvansiyonel sinterleme prosesinin kontrolü, sinterleme atmosferi, zaman/sıcaklık çevrimi, fırın dizaynı, sinterleme problemleri
sıcak presleme, sıcak izostatik presleme, spark plazma sinterleme.
Sunumlar
2. sınav
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Seramik malzemelerin bağ karakteristiklerini, önemli seramik kristal yapılarını ve seramiklerin özelliklerinin atomik bağ karakteristikleri ve kristal yapılarıyla ilişkilendirmeyi öğrenmiştir
Seramik malzemelerde önemli ikili ve üçlü faz sistemlerini öğrenmiştir
Seramik malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin ölçüm yöntemlerini öğrenmiştir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P11
P02
P04
P03
P10
P06
P05
P07
P09
P08
Temel düzey Metalurji ve Malzeme bilgisi edinmek
Mesleki etik sorumluluğu geliştirmek
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Metalurji ve MalzemeMühendisliğine uygulamak üzere seçmek ve kullanmak
Metalurji ve Malzeme alanındaki tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz edip yorumlamak, deneyleri tasarlayıp yürütmek
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
Mühendislik uygulamaları için farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek
Metalurji ve Malzeme alanındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi
Disiplinlerarası araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
5
70
Ödevler
1
10
10
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
2
3
6
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
4
4
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
2
6
12
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
6
Ara Sınav
2
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%10
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
2
3
4
4
4
3
3
3
3
4
Ö01
3
3
3
4
4
4
4
3
2
3
3
Ö02
4
4
3
3
4
3
4
4
3
3
3
Ö03
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
6
150
5
Download

MMM321 - Bursa Teknik Üniversitesi