Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
MME309
Principles of Pyhsical Metallurgy
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
MME309
Principles of Pyhsical Metallurgy
T+U
Kredi
AKTS
3
5
5
Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, malzemelerde fiziksel özellikler ve mikroyapının nasıl kontrol edilebileceğine ilişkin temel bilginin oluşmasını sağlamaktır
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Fiziksel metalurji ve ilgili uygulamalar, plastik deformasyon,dislokasyonlar ve kayma mekanizmasına etkileri Difüzyon ve difüzyon mekanizamsının önemi, çekirdeklenme ve katılaşma Faz dönüşümü
esansında fazların morfolojisi (kristal büyüme, katılaşma ve çökelme) Fe-C denge diyagramı, çelikler için TTT diyagramı ve uygun ısıl işlem prosesleri
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Doç. Dr. Deniz Uzunsoy
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
John D. Verhoeven, "Fundamentals of Physical Metallurgy", John Wiley & Sons, New York, 1974.
- Robert E. Reed-Hill, "Physical Metallurgy Principles", Brooks/Cole Engineering Division, Monterey, CA,
1973
-William F. Hosford, “Physical Metallurgy”, Taylor & Francis, 2005
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
20
20
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
60
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fiziksel Metalürjiye Giriş
Plastik deformasyon: kayma sistemleri, tek kristal ve polikristal deformasyon
Plastik deformasyon: dislokasyonlar, dislokasyonların enerjisi
Boşluklar, boşluk oluşumu ve kinetik ilişkiler, ara yüzeyler, yüzey enerjisi
Difüzyon, 1. ve 2. Fick Kanunu, Atomistik yaklaşımlar, Difüzyon katsayısının sıcaklık ve zaman bağımlılığı
Difüzyon çeliklerin karbürizasyon ve dekarbürizasyonu
Çekirdeklenme kinetiği
1st midterm exam
Saf metal ve alaşımların katılaşması
Yeniden kristalleşme ve toparlanma
Fe-C ikili sistemi
Isıl işlemler
2. Yıl içi sınavı
Öğrenci sunumları
Ön Hazırlık
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
1.
Fiziksel metalurjiyi anlamak, dislokasyonlar, dislokasyon etkileşimleri ve plastik deformasyonda kayma mekanizmasına etkileşimleri.
Kristal malzemelerde boşluk oluşumu ve difüzyon kavramı
Çekirdeklenme ve katılaşma davranışını anlamak
Fe-C faz diyagramı ve çelikler için TTT diyagramlarını öğrenmek
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P11
P02
P04
P03
P10
P06
P05
P07
P09
P08
Temel düzey Metalurji ve Malzeme bilgisi edinmek
Mesleki etik sorumluluğu geliştirmek
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Metalurji ve MalzemeMühendisliğine uygulamak üzere seçmek ve kullanmak
Metalurji ve Malzeme alanındaki tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz edip yorumlamak, deneyleri tasarlayıp yürütmek
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
Mühendislik uygulamaları için farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek
Metalurji ve Malzeme alanındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi
Disiplinlerarası araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
Dökümanlar
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
6
84
Ödevler
1
15
15
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
2
3
6
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
3
Ara Sınav
2
%45
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%15
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
5
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
Ö02
5
5
4
4
4
4
3
4
4
4
4
Ö03
5
4
4
5
4
5
3
4
4
4
4
Ö04
5
5
5
4
5
4
3
4
3
3
4
3
150
5
Download

MME309 - Bursa Teknik Üniversitesi