Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
KİM506
İleri Kimyasal Tepkime Mühendisliği
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
KİM506
İleri Kimyasal Tepkime Mühendisliği
T+U
Kredi
AKTS
3
3
6,50
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
İzotermal olmayan reaktörlerin tasarımı ve akışkan katı ve akışkan akışkan heterojen reaksiyon sistemlerinin kinetiği ve bu sistemler için reaktör tasarımının kavratılmasıdır. Bu derste öğrenci, katı
katalitik reaksiyonlar, katalitik olmayan akışkan akışkan ve akışkan akışkan sistemlerin reaksion adımlarını, kontrol basamaklarını ve bu reaksiyon sistemleri için reaktörlerin tasarlanmayı becerisini
kazanır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
İzotermal olmayan reaktör tasarımı, katalitik reaksiyonların kinetiği ve reaktör tasarımı, akışkan katı reaksiyonlarının kinetik modellemesi, akışkan akışkan reaksiyonları
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Prof. Dr. Mehmet Çopur
Dersi Veren:
Prof. Dr. Mehmet Çopur
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Smith, J.M.; Chemical Engineering Kinetics, Mc Graw Hill,Levenspiel, O.; Chemical Reaction Engineering, John Wiley &Sons,Froment, G.F., Bischoff, K.B.; Chemical
Reactor Analysis & Design, John Wiley &Sons,Fogler H.S., “Elements of Chemical Reaction Engineering”, Prentice-Hall International Inc., Fourth Edition (2006).
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
20
30
40
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
10
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
Kimyasal reaktör tasarımında temel kavramlar, homojen ideal izotermal reaktör tasarımı
İzotermal olmayan reaktörler, Adyabatik reaktörlerde kütle ve enerji denkliklerinin birlikte çözümü
Adyabatik işletilen reaktörlerde çoklu kararlı hal
Katı yüzeylerde adsorpsiyon, adsorpsiyon izotermleri ve kinetik. Yüzey reaksiyonu ve desorpsiyon adımları.
Heterojen katalitik reaksiyonların reaksiyon hız ifadelerinin adsorpsiyon, yüzey reaksiyonu ve desorpsiyonun hız kontrol eden
adım durumlarında çkarılması.
5
Ön Hazırlık
6
Katalitik bir reaksiyonda deneysel verilere uyan reaksiyon hız ifadesinin çıkartılması. Katı katalitik reaktörlerin modellenmesi
7
8
9
10
11
12
13
14
16
Heterojen katalitik reaksiyonlarda dış difüzyon etkileri, sabit yataklı reaktörlerde kütle aktarımı kontrollü reaksiyonlar
Ara Sınav.
Küresel katalizör pelletlerinde difüzyon ve etkenlik faktörü
Akışkan-katı nonkatalitik reaksiyonlar
Ufalan çekirdek modeli.
Ufalan tanecik modeli.
Akışkan-akışkan reaksiyonları
Akışkan-akışkan reaksiyonları
Yarıyıl Sonu Sınavı
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Kimyasal reaktör tasarımı konusunda problemleri analiz eder. Kimyasal reaktör tasarımı ile ilgili çözümlemeler üretir.
Heterojen katalitik reaksiyonların gerçekleşmelerindeki adımları tanıyacaklar, kinetik ve mekanizmalarını türetebileceklerdir
Reaksiyon kinetiği belirler.
Katalitik olmayan akışkan-katı reaksiyonlarının gerçekleştirildiği reaktörlerin tasarımını yapar.
Akışkan,akışkan reaksiyonlarının kinetiğini belirler
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P07
P09
P11
P10
P06
P02
P01
P03
P05
P04
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
Kimya Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir
Kimya Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1
%25
Ders Süresi
12
3
36
Kısa Sınav
2
%10
Sınıf Dışı Ç. Süresi
12
7
84
Ödev
2
%5
Ödevler
2
12
24
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
12
12
Proje
1
%10
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
15
15
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
24
24
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
0
0
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Ö01
2
2
2
5
2
4
2
1
1
1
1
Ö02
2
2
2
4
2
5
2
1
1
1
1
Ö03
3
3
2
5
2
2
3
1
1
1
1
Ö04
3
4
3
5
5
2
1
1
1
1
1
Ö05
4
4
3
5
5
2
1
1
1
1
1
0
195
6
Download

KİM506 - Bursa Teknik Üniversitesi