Kırklareli Üniversitesi
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK
ELP13215
GÜÇ ELEKTRONİĞİ-I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
ELP13215
GÜÇ ELEKTRONİĞİ-I
T+U
Kredi
AKTS
3
3
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
ELEKTRİK
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Yarı iletken anahtarlama elemanlarını seçmek. Doğrultucu devreleri kurmak. Faz kontrollü sistemlerini tanımak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Yarı iletken anahtarlama elemanları; Güç Diyotları, Güç Transistörleri, Güç MOSFET, IGBT, Thyristor karakteristiği ve iletim-kesim durumları. Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu
Devreleri. Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri. Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri. Bir Fazlı ve Üç Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri. Frekans Dönüştürücüler.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
Dersi Veren:
Öğr.Gör. ERCAN KURAK
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Doç.Dr. Osman GÜRDAL, Meslek Yüksekokulları için Güç Elektroniği
MOHAN/UNDELAND/ROBBINS Güç Elektroniği
:
:
:
:
20
20
40
Güç Elektroniği, Doç.Dr. OSMAN GÜRDAL
http://tbmyoelektrik.kirklareli.edu.tr
http://tbmyoelektrik.kirklareli.edu.tr/
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
20
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
Konu ile ilgili örneklemeler
İlgili ders notları
Konu ile ilgili örneklemeler
Konu ile ilgili örneklemeler
Konu ile ilgili örneklemeler
İlgili ders notları
İlgili ders notları
İlgili ders notları
Konu ile ilgili örneklemeler
Konu ile ilgili örneklemeler
Konu ile ilgili örneklemeler
İlgili ders notları
İlgili ders notları
İlgili ders notları
Konu ile ilgili örneklemeler
İlgili ders notları
Konu ile ilgili örneklemeler
İlgili ders notları
Konu
Konu
Konu
Konu
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Güç elektroniği giriş ve tarihsel gelişimi kapsamı ve uygulama
alanları
Güç Diyodu, Kesim ve İletim Toparlanması
Güç Transistörleri İletim ve Kesimi. Sürücü Devreleri
Güç MOSFET`leri karakteristik özellikleri ve Sürücü Devreleri.
IGBT
Thyristor karakteristiği. SCR İletim ve Kesim Metotları
Diac karakteristiği. Thyristor Tetikleme Devreleri
Triac özellikleri ve tetikleme devreleri, UJT, PUT, SIT
Tetikleme Elemanları
Ara sınav
Bir Fazlı Kontrolsüz Yarım Dalga ve Tam Dalga Doğrultucular
Üç Fazlı ve Çok Fazlı Kontrolsüz Yarım Dalga ve Tam Dalga
Doğrultucular
Faz Kontrolü. Bir Fazlı Faz kontrollü Doğrultucular
Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucular
Üç Fazlı Kontrollü Doğrultucular
Bir fazlı AC-AC Gerilim Kontrolü, Üç Fazlı AC-AC Gerilim
Kontrolü
AC-AC Frekans dönüştürücüler
ile
ile
ile
ile
ilgili
ilgili
ilgili
ilgili
örneklemeler
örneklemeler
örneklemeler
örneklemeler
Konu ile ilgili örneklemeler
ders
ders
ders
ders
notları
notları
notları
notları
İlgili ders notları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Yarı iletken anahtarlama elemanları özelliklerini kavrayabilir.
Yarı iletken anahtarlama elemanlarını seçebilir.
Doğrultma devrelerini kurabilir
Doğrultma devrelerinin çalışma karakteristiklerini kavrayabilme
Kontrollü yada kontrolsüz doğrulma devresi tasarlayabilir.
AC-AC gerilim dönüştürücü sistemleri kurabilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P06
P05
P08
P10
P09
P04
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanabilmek
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma
hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
P11
P07
P01
P03
P02
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri
geliştirebilme becerisine sahip olmak.
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
15
3
45
Sınıf Dışı Ç. Süresi
15
2
30
Ödevler
1
5
5
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
0
%0
Uygulama
0
0
0
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%10
Devam
0
Uygulama
0
Proje
Yaryıyıl Sonu Sınavı
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
3
2
2
4
3
1
2
2
3
2
1
Ö01
3
2
2
4
3
1
2
2
3
2
1
Ö02
3
2
2
4
3
1
2
2
3
2
1
Ö03
3
2
2
4
3
1
2
2
3
2
1
Ö04
3
2
2
4
3
1
2
2
3
2
1
Ö05
3
2
2
4
3
1
2
2
3
2
1
Ö06
3
2
2
4
3
1
2
2
3
2
1
100
3
Download

güç elektroniği-ı - KLU - TBMYOELEKTRIK