Kırklareli Üniversitesi
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK
ELP13205
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ-İLETİM-DAĞITIMI
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
ELP13205
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ-İLETİM-DAĞITIMI
T+U
Kredi
AKTS
3
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
ELEKTRİK
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Elektrik üretiminde kullanılan yöntemler ve elektrik santralleri ile ilgili bilgi ve beceriye ait yeterlikler ile her türlü yüksek gerilim şebekelerine ait malzemelerin tanıtılması, montajına ait
işlemler için yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Elektrik enerjisi elde edilme yöntemleri; Termik santraller, Nükleer santraller, Hidroelektrik santraller, Yenilenebilir Enerji santralleri, Enerji Santrallerinde oluşan arızalar, Koruma
rölelerini seçimi ve montajı, Enerji Santrallerinde oluşan arızalar, Parafudr ve sigorta montajı, Enerji nakil iletkenlerini tanır, yeraltı kablolarını tanır, enerji nakil hattı direklerini tanır,
buz ve rüzgar yüklerini bilir, nakil hatlarının elektriksel hesaplarını yapar, hat korumalarını, Ölçü Trafolarını bilir. Enerji şebeke türleri, kesit hesabı ve gerilim düşümü hesabı.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
Dersi Veren:
Öğr.Gör. Murat TUNA
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
:
:
:
:
0
20
10
0
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
0
0
0
70
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
Elektrik enerjisi elde edilme yöntemleri
Ders notu hazırlandı.
2
Termik santraller
Ders notu hazırlandı.
3
Hidroelektrik santraller
Ders notu hazırlandı.
4
Nükleer santraller
Ders notu hazırlandı.
5
Yenilenebilir Enerji santralleri
Ders notu hazırlandı.
6
Ders notu hazırlandı.
13
Alternatif enerji kaynakları ; Rüzgar, dalga, jeotermal,
hidrojen, biogaz, biokütle gibi alternatif enerji kaynaklarının
tanıtılması.
Alternatif enerji santralleri; Rüzgar , güneş ve nükleer
santrallerinin incelenmesi.
Direk montajı yapmak, Direklere Travers, Konsol Montajı
Yapmak, İzalatör ve diğer elemanların montajını yapmak.
Ara sınav
Havai Hat İletkenlerini Çekmek ve Bağlantılarını Yapmak,
Direkler,Donanımları ve Hatların Bakımını Yapmak.
ENH oluşan arızaları gidermek, Güç Trafosu montajını
yapmak.
Ayırıcı montajını yapmak, Kesici montajını yapmak, Şalt
sistemlerinde oluşan arızaları gidermek.
Elektrik şebeke türleri ve çeşitleri.
14
Kesit ve gerilim düşümü hesapları.
Ders notu hazırlandı.
7
8
9
10
11
12
Ders notu hazırlandı.
Ders notu hazırlandı.
Sınav soruları hazırlandı.
Ders notu hazırlandı.
Ders notu hazırlandı.
Ders notu hazırlandı.
Ders notu hazırlandı.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Elektrik enerjisinde kullanılan kaynakların tanıyabilme
Elektrik santrallerinin çeşitlerini tanıyabilme ve çalışma ilkelerini kavrayabilme
Santral ekonomisi ve elektrik tarifelerini kavrayabilme
Elektrik santral çeşitleri ve alternatif enerji sistemlerini kavrayabilme
Enerji iletim ve dağıtım şebekelerini, özelliklerini ve işletilme koşullarını kavrayabilme
Alternatif enerji santrallerinin özelliklerini kavrayabilme
Elektrik şebeke türlerini ve özelliklerini tanıyabilme
Kesit ve gerilim düşümü hesaplarını yapabilme
Dökümanlar
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
Ders notu ve Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı kitabı Murat Ceylan
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P06
P05
P08
P10
P09
P04
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanabilmek
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma
hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri
geliştirebilme becerisine sahip olmak.
P11
P07
P01
P03
P02
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
15
4
60
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
15
3
45
0
%0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
15
15
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
150
5
Download

elektrik enerjisi üretimi iletimi dağıtımı - KLU