Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS115
ANATOMİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS115
ANATOMİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Tıp dalında görev yapacak sağlık personeline insan vücudu ile ilgili bilgileri vermektir. İnsan vücudunun yapı ve morfolojisi ile ilgili bilgiler verilmesi, bu yapının oluşumu ile yapıyı
oluşturan organların durumların ve ilişkilerin incelenmesi,Tıbbi terim ve kavramları verirken ortak olan uluslararası Latince terminolojinin kullanılmasının öğretilmesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Sunum, maketler üzerinde uygulama, ekipmanlar üzerinde uygulama
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. ASIM ÖZBEK
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
san Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi Snell Klinik Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası
Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı Dr. M. Tahir Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu.İn
san Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi Snell Klinik Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası
Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı Dr. M. Tahir Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
10
:
:
:
:
30
60
Ders Konuları
Hafta Konu
1
Anatomiye giriş
2
Kemikler
3
Kemikler
4
Kaslar
5
Kaslar
6
Kalp ve dolaşım sistemi
7
Gastrointestinal sistem 1
8
Gastrointestinal sistem 2
9
10
11
sinir sistemi
merkezi sinir sistemi
Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları
12
Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve
bezlerin yapıları
13
Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve
bezlerin yapıları
14
Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Klinikte karşılaşılabilecek vakaları öğrenir
Sistemler arasında ilişki kurar
Sistemler hakkında bilgi sahibi olur.
Temel anatomi bilgisi kazandırılır.
Ön Hazırlık
Dökümanlar
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi Snell Klinik
Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı Dr. M. Tahir
Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu.
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi
Snell Klinik Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı
Dr. M. Tahir Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu.
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi
Snell Klinik Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı
Dr. M. Tahir Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu.
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi Snell Klinik
Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı Dr. M. Tahir
Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi Snell Klinik
Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı Dr. M. Tahir
Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu.
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi Snell Klinik
Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı Dr. M. Tahir
Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu.
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi
Snell Klinik Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı
Dr. M. Tahir Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu.
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi
Snell Klinik Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı
Dr. M. Tahir Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu.
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi Snell Klinik
Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı Dr. M. Tahir
Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu.
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi Snell Klinik
Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı Dr. M. Tahir
Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu.
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi Snell Klinik
Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı Dr. M. Tahir
Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu.
İnsan Anatomisi Snell Moore Klinik Odaklı Anatomi Netter Atlas Klinik Anatomi Snell Klinik
Nöroanatomi Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Yüksekokullar İçin Anatomi Ders Kitabı Dr. M. Tahir
Hatipoğlu, Dr. H. Gül Hatipoğlu.
Ö05
Anatomi terminolojisi kazandırılır
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
6
6
36
%0
Ödevler
0
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Ö01
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
Ö02
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
Ö03
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
Ö04
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
Ö05
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
1
66
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TAR101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TAR101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Atatürk´ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin
tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere, Atatürk´ün
siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Okutman RESUL BABAOĞLU
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitaplarını, uygulama araç - gereçlerini ve bilimsel kaynaklarla
desteklenen üst düzey bilgi ve becerileri kullanma kabiliyetine sahiptir ve bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanabilir.
Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış
(henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
Tarih disiplini ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara elde ettiği bulgularla ilgili düşüncelerini açık bir
biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili
çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir.
Tarihi bilgi ve bulgu eksiklikleri nedeni ile henüz aydınlatılmamış konularda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, içinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere
uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.
Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı
dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir
Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Tarih alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
Tarih alanında kendisini devamlı geliştirmek için gayret gösterir. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini, kurumunu ve alanını geliştirmede etkin
rol oynar. Türk toplumun değerleri ile Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlıdır.
Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Akın,İlhan F.(1974)Türk Devrim Tarihi.İstanbul. ,Akşin,Sina.(1992)İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele.İstanbul:Cem Yayınları.
,Alpargu,Mehmet ve İsmail Özçelik.(2001)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık. ,Altuğ,Yılmaz.(1983)Türk İnkılap
Tarihi.İstanbul,Ateş,Toktamış.(2001)Siyasal Tarih.İstanbul:Der Yayınları,Karabekir,Kazım.(1969)İstiklal Harbimiz.İstanbul. ,Turan,Şerafettin.
(1991)Türk Devrim Tarihi.Ankara:Bilgi Yayınevi.,Bayur,Yusuf H.(1983)Türk İnkılap Tarihi.Ankara:TTK.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
60
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Devrim,evrim,ayaklanma,hükümet darbesi,reform kavramları
Osmanlı Devleti'ni kurtarma çalışmaları ve düşünce akımları
Trablusgarp ve Balkan savaşları I.Dünya Savaşı ve Osmanlı
devleti'nin savaşa girişi.
Mondros Mütarekesi ve işgaller.Ulusal Kurtuluş Savaşı.İzmir'in
İşgali ve işgale karşı tepkiler.
Savaşın hazırlık dönemi. Cemiyetler
Savaşın hazırlık dönemi. Cemiyetler
Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu ihtilalinin
örgütlenmesi.Amasya Genelgesi - Erzurum ve Sivas kongreleri
- Heyeti Temsiliyenin oluşturulması çalışmaları.
Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu ihtilalinin
örgütlenmesi.Amasya Genelgesi - Erzurum ve Sivas kongreleri
- Heyeti Temsiliyenin oluşturulması çalışmaları.
Sevr Antlaşması Kuva-yi Milliye'nin oluşturulması ve milli
ordunun kuruluşu.
Kurtuluş Savaşı ve cepheler Doğu ve Güney Cepheleri
Batı Cephesi:Birinci İnönü Savaşı-İkinci İnönü Savaşı-Sakarya
Savaşı ve Büyük Taarruz.
:
:
:
:
40
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
12
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
13
14
Mudanya Ateşkes Antlaşması.Hilafetin Kaldırılması.Tekke ve
zaviyelerin kaldırılması.
Türkiye'deki Anayasal Gelişmeler
Atatürk ve İnönü Dönemi İç ve Dış Politik Gelişmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına yol açan nedenleri öğrenir.
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yenilik hareketlerinin sonuçlarını değerlendirir.
Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde başlattığı uyanışın önemini kavrar
Türk İnkılâbı ve Atatürk İlkelerini benimser.
Bu konularla ilgili çeşitli tarihsel literatürü analiz eder.
İnkılâp ve inkılâpla ilgili kavramları tanımlar.
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki fikir akımlarını bilir ve karşılaştırır.
Osmanlı döneminde yapılan anlaşmaların sonuçlarını analiz eder.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
1
2
2
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ö01
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
Ö02
1
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
Ö03
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ö04
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ö05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö06
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ö07
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
Ö08
3
3
3
3
3
1
3
1
1
1
1
1
60
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS113
BİYOİSTATİSTİK
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS113
BİYOİSTATİSTİK
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Sağlık Hizmeteri ile istatistik ilişkisini kavrayabilmek ve uygulamak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Sağlık hizmetleri ve istatistik, Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler, Verilerin sınıflandırılması, Ortalamalar, Dağılımın yaygınlık ölçüleri, Tablo ve grafik yapım yöntemleri, Teorik
çözümler, Teorik dağılımlar, Önemlilik testleri, Korelasyon ve regrasyon analizi, Zaman serileri analizi
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Yrd.Doç.Dr. Metin KERTMEN
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Bioistatistik, Prof.Dr.Kadir Sümbüloğlu, Doç.Dr.Vildan Sümbüloğlu
:
:
:
:
70
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Sağlık hizmetleri ve istatistik
Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler
Verilerin sınıflandırılması
Ortalamalar
Ortalamalar
Dağılımın yaygınlık ölçüleri
Tablo ve grafik yapım yöntemleri
Teorik çözümler
Arasınav
Teorik dağılımlar
Önemlilik testleri
Önemlilik testleri
Korelasyon ve regrasyon analizi
Korelasyon ve regrasyon analizi
Zaman serileri analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Sağlık hizmetleri ve istatistiki öğrenir
Tablo ve grafik yapım yöntemleri öğrenir
Önemlilik testleri öğrenir
Korelasyon ve regrasyon analizi öğrenir
Zaman serileri analizi öğrenir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
:
:
:
:
15
15
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
15
2
30
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
15
1
15
0
%0
Ödevler
2
4
8
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
3
3
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
2
60
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS107
DOSYALAMA TEKNİKLERİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS107
DOSYALAMA TEKNİKLERİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Dosyalama ile ilgili temel kavramları, iyi bir dosyalama sisteminde bulunması gereken özellikleri, dosyalama sistemleri ile ilgili ilkeleri, Dosyalanması gereken belge türlerini ve
belgelerin dosyalamaya girinceye kadar hangi aşamalardan geçtiğini kavratmak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. salih çengel
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1. Tutar, H.: Toplam Kalite Çerçevesinde Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Erzurum, 2001
2. Altınöz, M.: Dosya ve Arşiv Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2007
3. Altınöz, M., Parıldar, C.: Yazışma Teknikleri, Ankara, 2007
4. Yılmaz, Şule, dosyalama teknikleri ve dokümantasyon,istanbul,2006.
Sağlık kurumlarında kullanılan örnek dokümanlar.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
20
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
Dosyalamanın anlamı ve amacı
2
Dosyalamanın örgütsel açıdan önemi
3
dosyalama süreci
4
dosyalama süreci
5
Dosyalama sistemini saptama
6
Dosyalama sisteminin özellikleri
7
Etkin dosyalama kuralları
8
Etkin dosyalama kuralları
9
Dosyalama planı
10
Dosyalamaya konu olan belgeler
11
Dosyalama türleri
12
Dosyalama türleri
13
Dosya isteme ve dosya transferi
14
Dersin Genel Değerlendirilmesi
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
Dökümanlar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Dosyalama ile ilgili temel kavramları kavrama
İyi bir dosyalama sisteminde bulunması gereken özellikleri kavrama
Dosyalama sistemleri ile ilgili ilkeleri kavrama
Dosyalanması gereken belge türlerini ve belgelerin dosyalarına girinceye kadar hangi aşamalardan geçtiğini kavrama
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
:
:
:
:
80
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
7
7
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
3
3
5
4
4
5
5
5
4
4
5
Ö02
3
3
5
4
4
4
5
5
3
4
5
Ö03
3
3
5
4
4
4
5
5
3
4
5
Ö04
3
3
5
4
4
4
5
5
3
5
5
75
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
YAD101
İNGİLİZCE-I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
YAD101
İNGİLİZCE-I
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bu ders ile öğrencilerin, "European Language Portfolio Global Scale" B1 düzeyinde İngilizcede; - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı
konuşabilmeleri, - Okuduklarını anlamaları, - Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Alıştırma ve Uygulama, 4: Bireysel Çalışma
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Okutman Recep ÖZTAŞ
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
New headway, Elementary forth edition
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin ve yabancı dil olarak İngilizcenin tanımı
"Am/is/are: “Olmak” fiilinin tüm öznelere göre çekimi, tekil ve
çoğul kullanımları
İyelik eki ‘s kullanımı
Aile üyeleri (anne, baba, kardeş vb.)
Geniş Zaman birinci bölüm
İş ve meslekler ve bunların tanımları Geniş Zaman ikinci
bölüm
İş ve meslekler ve bunların tanımları
2
“Nerelisin?” sorusu ve cevapları Zaman sıklık zarfları: always,
sometimes, never vb
Tekil ve çoğul halleri ile “var” kalıbı: There is ve there are Bu,
şu, bunlar ve şunlar işaret sıfatları: This, that, these, those
Nerede yaşıyorsun?” sorusu ve cevapları Oturma odası,
mutfak vb. Ev bölümlerinin adları
-ebilmek yapısının (can, can't) olumlu ve olumsuz halleri /
olumlu, olumsuz cümle yapıları ve sorular
Kelime bilgisi ve telaffuz Olmak fiilinin ve -ebilmek yapısının
geçmiş zaman haller: was/were, and could/couldn't. Fiyat
sormak: How much...?
Geçmiş Zaman Fiillerin düzenli ve düzensiz halleri
Olmak (TO BE) fiilinin geçmiş zaman halleri: was, were
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Anahtar kelimeler yardımı ile verilen zamanları ayırt etme ve kullanabilme
Farklı zamanlarda olumlu- olumsuz ve soru cümleleri oluşturabilme
Cümledeki karışık ögeleri İngilizce cümle yapısına göre doğru sıralayabilme
Temel konularda diyaloglar oluşturabilme
Yeni kelimeler öğrenebilme
Artan kelime bilgisi ile cümle, paragraf ve metin düzeyinde okuduğunu anlayabilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
:
:
:
:
100
P01
P06
P02
P07
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
%0
Ödevler
0
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
9
9
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
18
18
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
55
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS111
İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS111
İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Genel işletme dersinin amacı, öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını
sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme faaliyete başladıktan sonra, yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme
fonksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. HALİLALLAH SEYİDOĞLU
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Şimşek, Şerif, A. Çelik : Genel İşletme, Eğitim Kitabevi, Konya, 2010
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
60
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
İşletmeciliğin gelişimi
2
İşletmecilikle ilgili temel kavramlar
3
İşletmelerin amaç ve sorumlulukları
4
İşletmelerde kuruluş kararı ve kuruluş yeri seçimi
5
İşletmelerde hukuksal yapı
6
İşletmelerde büyüklük ve kapasite
7
Ders tekrarı
8
Ara sınav
9
İşletmelerde bütünleşme ve işbirlikleri
10
İşletmelerde yönetim ve örgütlenme işlevi
11
İşletmelerde pazarlama işlevi
12
İşletmelerde üretim işlevi
13
İşletmelerde finansal yönetim işlevi
14
İşletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevi
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırmak
İşletmenin kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırt etmek
Girişimciliği ve girişimciliğin önemini anlamak, girişimciliğin sorunlarını bilmek
Bir iş fikri bulabilmek ve iş planı yapabilmek
Uluslararası boyutuyla rekabet kavramını anlayabilmek
İşletmedeki fonksiyonlarını tanımak ve bunlar arasındaki ilişkiyi anlayabilmek
Yönetimin fonksiyonlarını tanımak ve bunlar arasındaki ilişkiyi anlayabilmek
Dökümanlar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
:
:
:
:
40
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
6
6
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
Ö02
3
4
5
4
5
4
5
3
4
3
5
Ö03
4
3
5
3
5
3
4
3
4
3
5
Ö04
4
3
5
4
3
5
4
5
4
3
4
Ö05
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö06
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
Ö07
3
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
74
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS105
KLAVYE-I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS105
KLAVYE-I
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Klavyenin tüm tuşlarının fonksiyonlarını bilmesi ve öğrencilerin klavye ve ekrana bakmadan, iki elin tüm parmaklarına karşılık gelen tuşları kullanarak doğru ve hızlı yazma tekniklerini
geliştirebilmeleri beklenir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1. Yatay, dikey, blok ortalama yapabilme 2. Basit çizelgeler hazırlayabilme 3. Düzensiz mektupları şekillendirme. 4. Resmi yazılar yazabilme 5. Özgeçmiş bildirimi hazırlayabilme 6.
Yabancı dilde yazıları hatasız yazabilme 7. Dosyalamayı yapabilme
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. SALİH ÇENGEL
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı ve 10 parmak yazım programları
hotkey on parmak yazım programı
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
10
20
:
:
:
:
70
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmlar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1- TANITIM VE GENEL ESASLARAtölyede çalısma kurallarının
açıklanması. Bilgisayarların açılması kapatılmasıkuralları.
Bilgisayar klavyesi ve tuslarının tanıtılması.Klavye Bilgisi (Q ve
F klavyeler)
2- KLAVYENiN TANITILMASI VE KLAVYE ÇALISMALARIa)
Klavye programının tanıtılması ve menülerib) Temel sıra
tuslarının öğretilmesi
c) Nokta, virgül ve büyük harf tuslarının öğretilmesi ve ilgili
alıstırmaçalısmalarıd) Temel sıra cümlelerinin çalısılması
e) Üst-Alt sırada sağ el-sol el isaret parmağı ile ilgili tusların
ve ilgilialıstırmaların çalısılması
f) Üst-Alt sırada sağ el-sol el üçüncü parmağı ile ilgili tusların
ve ilgilialıstırmaların çalısılması
f) Üst-Alt sırada sağ el-sol el üçüncü parmağı ile ilgili tusların
ve ilgilialıstırmaların çalısılması
h) Klavyenin gözden geçirilmesi, alfabe ve yüksek sürat
cümleleri ileçalısmaları) Yanlısların türleri, değerlendirilmesi ve
hız hesaplama
Kelime islem programının tanıtımı, sayfa ayarları, paragraf ve
satıraralıkları
Kelime islem programının tanıtımı, sayfa ayarları, paragraf ve
satıraralıkları
j) Rakam, isaret ve sembollerin yazılması ile ilgili
alıstırmalarınçalısılmasıRakam, isaret
j) Rakam, isaret ve sembollerin yazılması ile ilgili
alıstırmalarınçalısılmasıRakam, isaret
Rakam, isaret ve sembollerin yazılması ile ilgili alıstırma
çalısmaları
Rakam, isaret ve sembollerin yazılması ile ilgili alıstırma
çalısmaları
Rakam, isaret ve sembollerin yazılması ile ilgili alıstırma
çalısmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
TDS102 TEMEL BİLGİ DESTEĞİ
TDS205 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
TDS101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Bilgisayarda belge açmak ve temel işlemler yapmak
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapmak
Yazı çalışması ve hız çalışması yapmak
Ö04
Farklı bilgisayar yazılımlarını kullanarak yazılar yazmak
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
7
7
Proje
0
%0
Uygulama
14
2
28
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%60
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
3
3
4
5
4
3
5
5
5
5
5
Ö02
2
2
3
4
3
3
5
5
2
5
5
Ö03
2
2
2
2
2
2
4
4
2
3
5
Ö04
2
2
2
3
2
2
5
5
2
5
5
105
4
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS103
MESLEKİ İNGİLİZCE-I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS103
MESLEKİ İNGİLİZCE-I
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
1. İngiliz dilinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini mesleki anlamda geliştirmek 2. İş hayatında İngiliz dili içerisinde iletişim kurmayı sağlamak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
iletişimsel dil öğretimi, göreve dayalı öğretim metodu
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Okutman RECEP ÖZTAŞ
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
bilimsel araştırmalar ve güncel haberlerden örnekler
bilimsel araştırmalar ve güncel haberlerden örnekler
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Hastanede çalışma
Geniş zaman'ın tekrarı
Hastanedeki bası kısım ve bölümler
Vücudun kısımları
Sahiplik konusunun tekrarı
emirler ve nazik öneriler
Ağrının nerde olduğunu belirtme
Aitlik sıfatlarının tekrarı
farklı bölümlerdeki sağlık çalışanları
Geçmiş zaman konularının tekrarı
Aseptik prosedürleri
Edilgen yapının tekrarı
Ameliyat ve giyinmede kullanılan bazı malzemeler
Dezenfektanlar ve antiseptikler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Öğrenci Genel İngilizce bilgisiyle birlikte mesleki terimleri bilecek
Alanında karşılaşabileceği durumlarda İngilizceyi etkin olarak kullanacak
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
:
:
:
:
80
20
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
%0
Ödevler
0
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
1
30
1
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SEC 101
SEÇMELİ DERS(KİMYA VE SAĞLIK)
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
SEC 101
SEÇMELİ DERS(KİMYA VE SAĞLIK)
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Suyun İnsan İçin Kimyasal açıdan Önemi; Bazı Kimyasalların Toksik Etki Mekanizmaları; Bazı Kimyasalların Çevreye Etkileri, Korunma Yolları; Serumun içeriği ve etkileri; pH ve
Tampon çözelti konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Atom ve Madde, Su, Çözelti ve Serum, Toksik Maddeler, pH ve Tampon Çözelti, Mineraller, Canlı Kimyası, Besinler ve Kimyasal Enerji, Enerji Kaynakları
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Prof.Dr. SALİH İLHAN
Dersi Veren:
Prof.Dr. SALİH İLHAN
Dersin Yardımcıları:
Prof.Dr. SALİH İLHAN
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Medicinal Chemistry, David A. Williams PhD (Editor)
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
50
50
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1.
Atom ve Madde
Atom ve Madde
3.
Atom ve Madde
4.
Su
Su
6.
Çözelti ve Serum,
Arasınav
8.
Toksik Maddeler,
9.
pH ve Tampon Çözelti,
10.
Mineraller,
11.
Canlı Kimyası,
12.
Besinler ve Kimyasal Enerji,
13.
Enerji Kaynakları
Genel Değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Öğrenciler bu dersin sonunda Suyun İnsan İçin Kimyasal açıdan Önemi; Bazı Kimyasalların Toksik Etki Mekanizmaları; Bazı Kimyasalların Çevreye Etkileri, Korunma Yolları; Serumun içeriği ve
etkileri; pH ve Tampon çözelti konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
12
2
24
0
%0
Ödevler
2
2
4
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ö01
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
60
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS109
SEKRETERLİK BİLGİSİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS109
SEKRETERLİK BİLGİSİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Sekreterlik mesleği hakkındaki tüm bilgi ve becerilerin öğrenilmesi, yönetici sekreterliğinin kişisel özelliklerinin tam olarak kavranması ve mesleki niteliklere sahip olunmasının
sağlanması amaçlanmaktadır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Dünyada ve Türkiye'de sekreterlik mesleği, sekreterlik ile ilgili kavramlar, sekreterlik türleri, sekreterin kişilik özellikleri, sekreterin mesleki özellikleri, sekreterin mesleki uygulamaları,
yönetici asistanlığının tarihsel gelişimi, yönetici asistanının yeri ve önemi, yönetici asistanının özellikleri, Yönetici asistanının diğer çalışanlardan farkı, iletişimde yönetici asistanının farkı.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. Salih ÇENGEL
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
25
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dünyada ve Türkiye`de sekreterlik mesleği Sekreterlik ile ilgili Sunum Hazırlama
kavramlar
Sekreterlik türleri Sekreterin kişilik özellikleri
Sunum Hazırlama
Sekreterin kişilik özellikleri
Sunum Hazırlama
Sekreterin mesleki özellikleri
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sekreterin mesleki özellikleri Sekreterin mesleki uygulamaları
Önerilen Kaynaklar
Sekreterin mesleki uygulamaları
Yönetici asistanlığının tarihsel gelişimi, Yönetici asistanının
yeri ve önemi,
Yönetici asistanının yeri ve önemi Yönetici asistanının
özellikleri
Yönetici asistanının özellikleri
Yönetici asistanının diğer çalışanlardan farkı
Yönetici asistanının diğer çalışanlardan farkı İletişimde
yönetici asistanının farkı
İletişimde yönetici asistanının farkı Yönetici asistanının
organizasyon yapma konusunda sorumluluğu
Yönetici asistanının organizasyon yapma konusunda
sorumluluğu Yönetsel faaliyetlere yardımcı olmak
Yönetsel faaliyetlere yardımcı olmak
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Sekreterlik mesleği ile ilgili temel kavramları öğrenebilir
Sekreterin özelliklerini öğrenebilir
Yönetici asistanlığı ile ilgili temel kavramları öğrenebilir
Yönetici asistanının özelliklerini öğrenebilir
Yönetici asistanı olabilme becerilerini kazanabilir
Yönetici sekreterlik mesleği hakkındaki tüm bilgi ve becerilerin öğrenilmesi
Yönetici sekreterliğinin kişisel özelliklerinin tam olarak kavranılması
Yönetici sekreterin rolünü kavrayabilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
:
:
:
:
75
P03
P01
P06
P02
P07
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
8
8
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
11
11
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö02
4
4
3
5
5
3
5
3
3
3
3
Ö03
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö04
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö05
4
4
5
5
5
3
3
3
3
2
2
Ö06
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö07
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö08
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
75
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS101
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS101
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisleri hakkında bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint)
temel seviyede kullanım becerilerini vermektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Alıştırma ve Uygulama
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Doç.Dr. Cafer SAKA
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
http://www.enfo.sakarya.edu.tr, Sakarya Üniversitesi Ortak Bilgisayar Dersleri Koordinatörlük Ders Notları
:
:
:
:
100
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Genel Kavramlar
İşletim Sistemi ve Dosya Yönetimi
İşletim Sistemi ve Dosya Yönetimi
MS POWERPOINT - Temel Ayarlar, Sunum Oluşturma, Metin,
Görüntüler ve Tablo
MS POWERPOINT - Grafik ve Çizim Nesneleri, Ekran Gösterisi
Efektleri, Slayt Gösterisi ve Çıktı Hazırlama
MS WORD - Kelime İşlemciye İlk Adımlar ve Temel İşlemler
MS WORD - Biçimlendirme (Metin, Paragraf, Belge)
Yıliçi Sınavı
MS EXCEL - Giriş, Hücreler ve Çalışma Sayfaları
MS EXCEL - Biçimlendirme, Formüller ve İşlevler
MS EXCEL - Biçimlendirme, Formüller ve İşlevler
MS EXCEL - Formüller, Çizimler, Grafikler, Sayfa Yapısı ve
Çıktıların Hazırlanması
MS-Excel-Cell Formalization, Creating Drawing-objects,
Graphs
MS POWERPOINT - Grafik ve Çizim Nesneleri, Ekran Gösterisi
Efektleri, Slayt Gösterisi ve Çıktı Hazırlama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
1) Bilgisayar sistemine ait temel kavramları bilir.
2) Windows İşletim sistemini kullanabilir ve ayarlarında değişiklik yapabilir.
3) İnternet hizmetini tanır, interneti kullanarak araştırma yapabilir, yaygın internet servislerini kullanabilir
4) MS Powerpoint programında sunu dosyası oluşturabilir, slayt ekleyebilir, silebilir. Slayt düzenini seçebilir, slaytlara metin, tablo, grafik, resim ve küçük resimler ekleyebilir. Slayt geçişi yapabilir ve
animasyon uygulayabilir. Belgeyi yazdırabilir.
MS Word programında belge oluşturabilir, kaydedebilir. Sayfa ayarlamalarını yapıp bu sayfaya metin girişi yapabilir, değiştirebilir. Metin biçimlendirmeleri yapabilir, Tablo, Resim ve Grafikler
ekleyebilir, düzenleyebilir. Belgeyi yazdırabilir.
Metin biçimlendirmeleri yapabilir, Tablo, Resim ve Grafikler ekleyebilir, düzenleyebilir. Belgeyi yazdırabilir.
MS Excel uygulamasını kullanarak çalışma kitabı oluşturabilir, hücrelere veri girişi yapabilir, formül ekleyebilir, verilerin grafiklerini oluşturabilir ve program ve çalışma kitaplarının özelliklerini
değiştirebilir ve belgeyi yazdırabilir
MS Excel uygulamasını kullanarak çalışma kitabı oluşturabilir, hücrelere veri girişi yapabilir, formül ekleyebilir, verilerin grafiklerini oluşturabilir ve program ve çalışma kitaplarının özelliklerini
değiştirebilir ve belgeyi yazdırabilir
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
15
4
60
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
15
4
60
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
4
4
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
4
128
4
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TUR101
TÜRK DİLİ-I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TUR101
TÜRK DİLİ-I
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini ve önemini göstermek; Türk dilinin tarihi gelişimini ve bugünkü durumunu sunmak; Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini
tanıtmak; öğrencilerin analitik, bilimsel düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir. çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmaktır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Dilin tanımı, özellikleri; yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî gelişimi ve Batı Türkçesi’nin gelişimi; Atatürk’ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve
görüşleri; ses bilgisi; yazım kuralları ve noktalama; dil politikaları.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Okutman Yılmaz AKDEMİR
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara 2000 Zeynep Korkmaz vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, YÖK, Ankara 2000.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
30
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve
yarıyıl ders planının tanıtımı
Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?
Dil doğuş teorileri ve dil türleri
Dil kültür ilişkisi
Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
6
7
8
9
10
Türk Dilinin tarihi devreleri
Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri
Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri
Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri
11
12
13
14
Türkçede yapım ve çekim ekleri
Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir)
Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem)
Cümle ögeleri ve çeşitleri
Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Türkçeyi doğru ve iyi kullanabilme
Dil kültür -toplum ilişkisini göstererek dil bilincini geliştirebilme
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bugünkü durumunu ve yayılma alanlarını örnek verebilme
Türk dilinin özelliklerini, işleyişini, kurallarını örneklerle uygulayabilme
Meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme
Türk dilini inceleyebilme
Türk dili ve edebiyatına bilim açısından katkıda bulunabilme
Türk dilinin geçmişini ve bugünü karşılaştırabilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
:
:
:
:
70
P02
P07
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
2
2
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
1
60
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TAR102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TAR102
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda kurulduğunu anlatmak.Atatürk ilkelerini benimsetmek. Atatüek'ün ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını öğretmek. Atatürk'ün
Dünya barışına katkılarını öğretmek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Atatürk İlke ve İnkılaplarına dair temel kavramlar, Atatürk İnkılapları ve İlkeleri. Atatürk Dönemi Türkiyenin Dış siyaseti.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Okutman RESUL BABAOĞLU
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
KILINÇKAYA Derviş (ed) Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.
AHMAD Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981.
Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964.
BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991.
BERKES Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978.
KARPAT Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967.
LEWIS Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı, 1984.
MUMCU Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin temelleri ve Gelişimi, Ankara, 1974.
SAFA, Peyami, Türk İnkılabına Bakışlar, İstanbul, 1988.
ZÜRCHER, E. J., Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1999.
Öztürk Cemil, İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi
İlgili kaynaklar, haritalar ve krokiler
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
60
:
:
:
:
10
30
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
İnkılapların temel özellikleri
İlgili kaynak kitaplar, haritalar, krokiler
2
Türk Devrimini etkileyen akımlar
3
Türk İnkılabının Hedefi (Demokratik Hukuk Devleti)
4
Türk Hukuk Sisteminin Kurulması
5
Türk Eğitim Sisteminin Kurulması
6
Türk Ekonomisinin Yeniden Yapılanması
7
Atatürk İlkelerinin Genel Nitelikleri
8
Cumhuriyetçilik İlkesi
9
Milliyetçilik İlkesi
11
Halkçılık İlkesi ve Devletçilik İlkesi
12
Laiklik İlkesi
13
İnkılapçılık İlkesi
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
İlgili kaynak kitaplar, haritalar, krokiler
İlgili kaynak kitaplar, haritalar, krokiler
İlgili kaynak kitaplar, haritalar, krokiler
İlgili kaynak kitaplar, haritalar krokiler
İlgili Kaynak kitaplar, haritalar, krokiler
İlgili Kaynak kitaplar, haritalar, krokiler
lgili kaynak kitaplar, haritalar, krokiler
İlgili kaynak kitaplar, haritalar, krokiler
İlgili kaynak kitaplar, haritalar, krokiler
ilgili kaynak kitaplar, haritalar, krokiler
İlgili kaynak kitaplar, haritalar, krokiler
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
14
Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtlar
İlgili kaynak kitaplar, haritalar, krokiler
15
Genel Değerlendirme
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
Kaynak kitapların gözden geçirilmesi,
Hazırlık sorularının tartışılması, konuyla
ilgili terminolojinin açıklanması
16
Final Sınavı
İlgili kaynak kitaplar, haritalar, krokiler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Dersle ilgili temel kavramları açıklar
Atatürk'ün devrimci yönünü kavrar
Atatürk'ün barışçı yönünü açıklar
Atatürkle kazanılan çağdaş değerleri açıklar.
Genç Türkiye'nin gelişimini izler ve açıklar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
15
2
30
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
15
2
30
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ö01
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ö02
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ö03
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ö04
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ö05
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
62
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS116
HALKLA İLİŞKİLER
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS116
HALKLA İLİŞKİLER
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Etkin iletişim becerisi kazandırmak, halkla ilişkiler ve iletişim becerilerini geliştirmek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Anlatım,izleme, dinleme, soru-cevap,sunum
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
2
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
100
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
İletişimin tanımı ve önemi
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
2
Etkin iletişim kurmanın önemi
3
Etkin iletişim kurma yöntemleri
4
Halkla ilişkilerin tanımı ve önemi
5
Halkla ilişkilerin doğuşu
6
Halkla ilişkilerin gelişmesi
7
Amerika'da halkla ilişkiler
8
Avrupa'da halkla ilişkiler
9
Osmanlı'da halkla ilişkiler
10
İletişim ve halkla ilişkiler
11
Propaganda ve halkla ilişkiler
12
İşletmelerde halkla ilişkiler
13
Tanıtım ve reklamın önemi
14
Kültür ve halkla ilişkiler
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli,
BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel
kavramlar, Ayhan Bİber,Nobel,İst.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Etkin iletişim kurabilme
Halkla ilişkiler becerilerini geliştirme
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
Halkla ilişkiler ve iletişim, Fatma Geçikli, BETA, İst:2008- Halkla ilişkilerde temel kavramlar, Ayhan
Bİber,Nobel,İst.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
4
4
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
6
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
5
3
3
3
4
3
3
3
4
5
3
Ö02
5
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
6
66
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS114
HASTALIKLAR BİLGİSİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS114
HASTALIKLAR BİLGİSİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Sistemlerde geçen terminolojiyi doğru okuyup yazabilme.Hastalık belirtilerini,laboratuar tetkiklerini,tedavi ilkelerini öğrenebilme ve değerlendirebilme Sistemlere ait hastalık belirtilerini
tanıyabilme,teşhis işlemlerini ,tedavileri açıklayabilme. Çevresini ve kendini hastane enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu ders sağlık hastalık kavramları, sistemler ve hastalıkları,hastalıklardan korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmaya yönelik bilgileri içerir.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar Fatma Öz Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr.
Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
90
10
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Sağlık,hastalık, çevre,insan, stres vb. temel kavramların
tanıtılması, tartışılması
Öğrencilerden yaşadıkları hastalık
deneyimini sınıfta sunmak üzere
hazırlamaları beklenir.
Önerilen kitapların ilgili bölümünün
İnsan vücudunun genel yapısı, hücre ve fonksiyonları
okunması
Önerilen kitapların ilgili bölümlerinin
Metabolizma, vücut sıvıları, elektrolitler, doku ve tipleri
okunması
Önerilen kitapların ilgili bölümlerinin
Solunum sistemi hastalıkları
okunması
Önerilen kitapların ilgili bölümlerinin
Dolaşım sistemi ve hastalıkları
okunması
Önerilen kitapların ilgili bölümlerinin
Sindirim ve boşaltım sistemi hastalıkları
okunması
Önerilen kitapların ilgili bölümlerinin
İskelet sistemi, bağ dokusu ve hastalıkları Deri ve hastalıkları
okunması
Önerilen kitapların ilgili bölümlerinin
Sinir sistemi ve hastalıkları Dduyu organları ve hastalıkları
okunması
Üriner sistem ve hastalıkları Erkek ve kadın genital sistemi ve Önerilen kitapların ilgili bölümlerinin
hastalıkları
okunması
Önerilen kitapların ilgili bölümlerinin
Kanserler ve kan hastalıkları
okunması
Önerilen kitapların ilgili bölümlerinin
Endokrin sistem ve hastalıkları
okunması
Önerilen kitapların ilgili bölümlerinin
Üreme ve işlevleri, cinsel sağlık Gebelik ve doğum
okunması
Önerilen kitapların ilgili bölümlerinin
Konjenital anomaliler, enfeksiyon ve parazit hastalıkları
okunması
Önerilen kitapların ilgili bölümlerinin
Ruh sağlığı ve hastalıkları
okunması
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
TDS112 TIBBİ TERMİNOLOJİ
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Sağlık hastalık kavramlarını ve ilişkili olan durumları açıklar.
İnsan organizmasındaki sistemlerin çalışma mekanizmasını ve hastalıklarını tanır.
Hastalıkların tanı ve tedavi yollarını tanır.
Sağlığın sürdürülemesi için gerekli olan temel korunma yöntemlerini sayar.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Dökümanlar
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar Fatma Öz
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Halk sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, 1995 Sağlık Alanında Temel Kavramlar
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale Taşkın Sistem Ofset Matbaacılık
Fatma Öz
Fatma Öz
Fatma Öz
Fatma Öz
Fatma Öz
Fatma Öz
Fatma Öz
Fatma Öz
Fatma Öz
Fatma Öz
Fatma Öz
Fatma Öz
Fatma Öz
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
2
14
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
1
8
8
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
6
6
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö01
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö02
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö03
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö04
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
50
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS110
İLK YARDIM
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS110
İLK YARDIM
T+U
Kredi
AKTS
4
3
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğrenciye ilkyardım gerektiren durumları öğretmek ve gerektiğinde ilkyardım yapabilme becerisi kazandırmak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1 "İlkyardımın önemi tarihçesi İlkyardımda hasta değerlendirmesi ve iletişim" 2 Kardiyopulmoner arrest ve resüsitasyon 3 "Kardiyopulmoner arrest ve resüsitasyon (konunun devamı)
" 4 Solunum yolu tıkanmalarında ilkyardım 5 Kanamalar ve şok 6 Yumuşak doku yaralanmaları 7 Sargılar 8 Kırık, çıkık, burkulmalar ve kas krampları 9 Kafa ve omurga yaralanmaları
10 Yanıklarda ilkyardım 11 Sıcak çarpması ve donmalar 12 Zehirlenmeler 13 Ani bilinç kayıpları 14 Hasta taşıma ve triaj
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1.Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T (2003) Temel İlkyardım Uygulamaları, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir,2.Erdil F, Elbaş Özhan N (2001)
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Aydoğdu Ofset, Ankara,3.Karadakovan A, Eti Aslan F (2010) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel
Kitabevi, İstanbul
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
İlkyardımın önemi tarihçesi
İlkyardımda hasta değerlendirmesi ve iletişim
Kardiyopulmoner arrest ve resüsitasyon
Kardiyopulmoner arrest ve resüsitasyon
(konunun devamı)
Solunum yolu tıkanmalarında ilkyardım
Kanamalar ve şok
Yumuşak doku yaralanmaları
Sargılar
Kırık, çıkık, burkulmalar ve kas krampları
Kafa ve omurga yaralanmaları
Yanıklarda ilkyardım
Sıcak çarpması ve donmalar
Zehirlenmeler
Ani bilinç kayıpları
Hasta taşıma ve triaj
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
İlkyardımın tanımını ve tarihsel gelişim sürecini bilme
İlkyardım gerektiren durumları ayırt edebilme, öncelikleri belirleyebilme
İlkyardım ve acil yardım arasındaki farkı tanımlayabilme
İlkyardımda hastayı ve ortamı değerlendirebilme
Yaşamı tehdit eden durumlarda ilkyardım yapabilme
Bir ilkyardımcının taşıması gereken özellikleri tanımlayabilme ve bu özelliklere uygun davranabilme
İlkyardımda uygun iletişim tekniklerini kullanabilme ve ekip işbirliğini sürdürebilme
İlkyardımda geleneksel uygulamaların oluşturacağı potansiyel riskleri değerlendirebilme
İlkyardım uygulamalardaki gelişmeleri takip edebilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
:
:
:
:
80
20
P06
P02
P07
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
6
6
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö01
4
4
2
4
5
3
4
5
3
4
4
Ö02
4
4
2
4
5
3
4
5
3
4
4
Ö03
4
4
3
4
5
3
4
5
3
4
4
Ö04
4
4
3
4
5
2
4
5
3
4
3
Ö05
4
4
3
3
4
5
4
5
3
4
3
Ö06
4
4
3
3
4
5
4
4
3
4
3
Ö07
4
4
4
3
4
5
4
4
3
5
3
Ö08
3
3
4
3
4
5
4
4
4
5
3
Ö09
3
3
4
3
4
5
4
4
4
5
3
86
3
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
YAD102
İNGİLİZCE-II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
YAD102
İNGİLİZCE-II
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
1. İngiliz dilinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek 2. İngiliz dili içerisinde iletişim kurmayı sağlamak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
iletişimsel dil öğretimi, göreve dayalı öğretim metodu
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Understanding English kitabı (Doç. Dr. G. ELKILIÇ), okuma kitapları
ders kitabı, okuma kitapları, yaprak testler
kelime ezberleme, sunum hazırlama
kelime ezberleme, sunum hazırlama
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
50
:
:
:
:
50
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konu için görsel sunum hazırlama
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Ders hakkında öğrenci görüşlerini
alabilmek için anket hazırlama
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Dokuman kullanılmamakta
şartlı cümleler
Cümle bağlamalar
birleşik fiiller
Yan cümleciklerin kullanımı
Yan cümleciklerin kullanımı (2)
zarf cümleleri oluşumu
Aktarım cümleleri
Öğrenilen yapıların uygulanması çalışmaları
Öğrenilen yapıların uygulanması çalışmaları
Öğrenilen yapıların uygulanması çalışmaları
Öğrenilen yapıların uygulanması çalışmaları
Öğrenilen yapıların uygulanması çalışmaları
Öğrenilen yapıların uygulanması çalışmaları
Genel gözden geçirme ve öğrenci dönütleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13
Ö14
Şart cümlelerini doğru bir şekilde kullanabilme
Cümle bağlama yapılarını doğru bir şekilde kullanabilme
Birleşik filleri doğru bir şekilde kullanabilme
Yan cümle yapılarını doğru bir şekilde kullanabilme
Yan cümle yapılarını doğru bir şekilde kullanabilme (2)
Zarf cümleciklerini doğru bir şekilde kullanabilme
Aktarım cümlelerini doğru bir şekilde kullanabilme
Öğrenilen yapıların uygulamaları
Öğrenilen yapıların uygulamaları
Öğrenilen yapıların uygulamaları
Öğrenilen yapıların uygulamaları
Öğrenilen yapıların uygulamaları
Öğrenilen yapıların uygulamaları
Öğrenci öğretmen arasındaki yıl boyunca ilişkinin ne derecede samimi ve öğrenci lehine faydalı olduğunu tespit edilmesi
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
P01
P06
P02
P07
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
%0
Ödevler
0
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
3
6
18
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
6
6
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö01
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö02
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö03
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö04
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö06
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö07
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö08
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö09
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö11
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö12
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö13
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö14
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
60
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS106
KLAVYE-II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS106
KLAVYE-II
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bu ders ile öğrenciye, bilgisayar ortamında klavye ile farklı dillerde 10 parmak seri yazı yazabilme alışkanlığı ve yeterlikleri kazandırılacaktır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Klavye tuşlarının fonksiyonları, oturuş ve duruş, harf tuşlarını 10 parmak kullanma, noktalama işaretleri ve sayı tuşları, hızlı ve doğru metin yazma.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. SALİH ÇENGEL
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı ve 10 parmak yazım programları
hotkey on parmak yazım programı
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
10
20
:
:
:
:
70
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmlar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıldı
öğr. gör. fikret ceylan 10 parmak klavye kullanımı
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1- TANITIM VE GENEL ESASLARAtölyede çalısma kurallarının
açıklanması. Bilgisayarların açılması kapatılmasıkuralları.
Bilgisayar klavyesi ve tuslarının tanıtılması.Klavye Bilgisi (Q ve
F klavyeler)
2- KLAVYENiN TANITILMASI VE KLAVYE ÇALISMALARIa)
Klavye programının tanıtılması ve menülerib) Temel sıra
tuslarının öğretilmesi
c) Nokta, virgül ve büyük harf tuslarının öğretilmesi ve ilgili
alıstırmaçalısmalarıd) Temel sıra cümlelerinin çalısılması
e) Üst-Alt sırada sağ el-sol el isaret parmağı ile ilgili tusların
ve ilgilialıstırmaların çalısılması
f) Üst-Alt sırada sağ el-sol el üçüncü parmağı ile ilgili tusların
ve ilgilialıstırmaların çalısılması
f) Üst-Alt sırada sağ el-sol el üçüncü parmağı ile ilgili tusların
ve ilgilialıstırmaların çalısılması
h) Klavyenin gözden geçirilmesi, alfabe ve yüksek sürat
cümleleri ileçalısmaları) Yanlısların türleri, değerlendirilmesi ve
hız hesaplama
Kelime islem programının tanıtımı, sayfa ayarları, paragraf ve
satıraralıkları
Kelime islem programının tanıtımı, sayfa ayarları, paragraf ve
satıraralıkları
j) Rakam, isaret ve sembollerin yazılması ile ilgili
alıstırmalarınçalısılmasıRakam, isaret
j) Rakam, isaret ve sembollerin yazılması ile ilgili
alıstırmalarınçalısılmasıRakam, isaret
Rakam, isaret ve sembollerin yazılması ile ilgili alıstırma
çalısmaları
Rakam, isaret ve sembollerin yazılması ile ilgili alıstırma
çalısmaları
Rakam, isaret ve sembollerin yazılması ile ilgili alıstırma
çalısmaları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Bilgisayarda belge açmak ve temel işlemler yapmak.
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapmak.
Yazı çalışması ve hız çalışması yapmak.
On parmak klavye kullanarak dilekçe ve düz metin yazmak.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
7
7
Proje
0
%0
Uygulama
14
2
28
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%60
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
3
3
3
3
3
3
5
5
3
5
5
Ö02
3
3
3
3
3
3
5
5
3
5
5
Ö03
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö04
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
105
4
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS104
MESLEKİ İNGİLİZCE-II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS104
MESLEKİ İNGİLİZCE-II
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
1. İngiliz dilinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini mesleki anlamda geliştirmek 2. İş hayatında İngiliz dili içerisinde iletişim kurmayı sağlamak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
iletişimsel dil öğretimi, göreve dayalı öğretim metodu
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Understanding English kitabı (Doç. Dr. G. ELKILIÇ), okuma kitapları
ders kitabı, okuma kitapları, yaprak testler
kelime ezberleme, sunum hazırlama
kelime ezberleme, sunum hazırlama
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
50
:
:
:
:
50
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konu için görsel sunum hazırlama
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Ders hakkında öğrenci görüşlerini
alabilmek için anket hazırlama
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Dokuman kullanılmamakta
Şart cümleleri
Cümle bağlamalar
Birleşik fiiller
Yan cümlecikler
yan cümleler (2)
Zarf cümleleri
Aktarım cümleleri
Öğrenilen yapıların iş İngilizcesinde uygulanması
Öğrenilen yapıların iş İngilizcesinde uygulanması
Öğrenilen yapıların iş İngilizcesinde uygulanması
Öğrenilen yapıların iş İngilizcesinde uygulanması
Öğrenilen yapıların iş İngilizcesinde uygulanması
Öğrenilen yapıların iş İngilizcesinde uygulanması
Genel gözden geçirme ve öğrenci dönütleri
çalışmaları
çalışmaları
çalışmaları
çalışmaları
çalışmaları
çalışmaları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13
Ö14
Şart cümlelerini doğru bir şekilde kullanabilme
Cümle bağlama yapılarını doğru bir şekilde kullanabilme
Birleşik fiilleri doğru bir şekilde kullanabilme
Yan cümleleri doğru bir şekilde oluşturabilme (1)
Yan cümleleri doğru bir şekilde oluşturabilme
Zarf cümlelerini oluışturabilme
Aktarım cümleleri kurabilme
Öğrenilen yapıların iş ingilizcesinde kullanılma uygulamaları
Öğrenilen yapıların iş ingilizcesinde kullanılma uygulamaları
Öğrenilen yapıların iş ingilizcesinde kullanılma uygulamaları
Öğrenilen yapıların iş ingilizcesinde kullanılma uygulamaları
Öğrenilen yapıların iş ingilizcesinde kullanılma uygulamaları
Öğrenilen yapıların iş ingilizcesinde kullanılma uygulamaları
Öğrenci öğretmen arasındaki yıl boyunca ilişkinin ne derecede samimi ve öğrenci lehine faydalı olduğunu tespit edilmesi
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
P01
P06
P02
P07
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
%0
Ödevler
3
6
18
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
6
6
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö01
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö02
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö03
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö04
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö06
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö07
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö08
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö09
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö11
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö12
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö13
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö14
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
60
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS108
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS108
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Yönetim ve sağlık hizmetleri yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Yönetim, yönetim süreci, sağlık kavramı ve sağlığı etkileyen faktörler, sağlık kurumlarının yönetimi konularını içermektedir.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. SALİH ÇENGEL
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul
2- Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara.
Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
40
:
:
:
:
20
40
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
Yönetim kavramı ve yönetimin özellikleri
2
Yönetimin tarihi gelişim süreci
3
Sağlığın tanımı ve sağlık hizmetlerinin özellikleri
4
Sağlık hizmetlerinin amaçları
5
Sağlık sistemi ve dış çevre ilişkileri
6
Sağlık kurumları ve değişen çevresi
7
Ara sınav
8
Bir örgüt olarak sağlık kurumları
9
Hastaneler
10
Hastanelerin organizasyon yapısı
11
Stratejik yönetim ve stratejik yönetim süreci
12
Sağlık hizmetlerinde stratejik yönetim
13
Kalite yönetimi
14
Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Sağlığın tanımını ve sağlık değer yargılarını açıklar
Sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran özellikleri açıklar
Sağlık hizmetleri arz ve talebini açıklar
Sağlık hizmetlerinin amaçlarını tanımlar
Türkiye'de sağlık sisteminin gelişimini değerlendirir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Dökümanlar
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
Kitabevi,İstanbul,2- Hastane ve Sağlık Kurumları
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
14
1
14
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
18
1
18
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö02
3
4
3
3
4
3
3
3
4
3
4
Ö03
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö04
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
88
3
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SEC102
SEÇMELİ DERS (ÇEVRE KORUMA)
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
SEC102
SEÇMELİ DERS (ÇEVRE KORUMA)
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu Seçmeli
Dersin Amacı:
Öğrenciler su kimyası, suyun analizi ile ilgili temel metodları, atık su bileşimi, hava kirliliği ve veri analizi yapmayı öğrenecekleridir
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Su kimyası, su kirliliği ve su temizlenmesi, atmosfer kimyası, atmosfer kirlenmesi ve ozon tabakası, azot oksitleri, hidrokarbonlar ve halokarbonlar, karbonmonoksit, kükürt oksitleri,
partiküller, hava kalitesinin tayini, sıcaklık inversiyonu ve sera olayı, su, su temini ve kirlenmesi, su kalitesinin tayini, jeokimya ve toprak kimyası, biyolojik bozunmalar ve suların
kirlenmesi, deterjanlar ve su kirlenmesi, toksik metaller, petrol ve çevre kirlenmesi, pestisitler ve sentetik organik pestisitler, katı atıklar ve bunlarla mücadele
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Prof.Dr. Salih İLHAN
Dersi Veren:
Prof.Dr. Salih İLHAN
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
•
•
•
Gündüz, T., Çevre Sorunları, Gazi Kitabevi, 1998
Spiro, T.G., Stigliani, W.M., Chemistry of the Environment Prentice Hall, New Jersey, 1996
Gündüz, T., Çevre Sorunları, Gazi Kitabevi, 1998
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
60
40
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Çevre Koruma Dersine Giriş
Atmosfer
Sera Etkisi
Asit Yağmurları
Hava Kirleticiler
İnorganik Kirletici Gazlar ve Hava Kirliliğinin Kaynakları
Ara Sınav
Su, Su Kirliliği, Su kalitesinin Tayini
Suların Arıtılması
Toprak Kirliliği
Radyasyon ve Nükleer Kirlilik
Radyoaktiflik
Toksik Maddeler
Gürültü Kirliliği ve Korunma
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Öğrenciler çevre kimyasının temellerini ve genel kimyadan farkını öğreneceklerdir. Öğrenciler bazı içme suyu problemlerini ve çözümlerini öğreneceklerdir. Öğrenciler su ve atık su ile ilgili standart
metodları öğreneceklerdir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Ö01
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
60
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS102
TEMEL BİLGİ DESTEĞİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS102
TEMEL BİLGİ DESTEĞİ
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisleri hakkında bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint)
temel seviyede kullanım becerilerini vermektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Alıştırma ve Uygulama
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Doç.Dr. Cafer SAKA
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
http://www.enfo.sakarya.edu.tr, Sakarya Üniversitesi Ortak Bilgisayar Dersleri Koordinatörlük Ders Notları
:
:
:
:
100
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Genel Kavramlar
İşletim Sistemi ve Dosya Yönetimi
İşletim Sistemi ve Dosya Yönetimi
MS POWERPOINT - Temel Ayarlar, Sunum Oluşturma, Metin,
Görüntüler ve Tablo
MS POWERPOINT - Grafik ve Çizim Nesneleri, Ekran Gösterisi
Efektleri, Slayt Gösterisi ve Çıktı Hazırlama
MS WORD - Kelime İşlemciye İlk Adımlar ve Temel İşlemler
MS WORD - Biçimlendirme (Metin, Paragraf, Belge)
Yıliçi Sınavı
MS EXCEL - Giriş, Hücreler ve Çalışma Sayfaları
MS EXCEL - Biçimlendirme, Formüller ve İşlevler
MS EXCEL - Biçimlendirme, Formüller ve İşlevler
MS EXCEL - Formüller, Çizimler, Grafikler, Sayfa Yapısı ve
Çıktıların Hazırlanması
MS-Excel-Cell Formalization, Creating Drawing-objects,
Graphs
MS POWERPOINT - Grafik ve Çizim Nesneleri, Ekran Gösterisi
Efektleri, Slayt Gösterisi ve Çıktı Hazırlama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
1) Bilgisayar sistemine ait temel kavramları bilir.
2) Windows İşletim sistemini kullanabilir ve ayarlarında değişiklik yapabilir.
3) İnternet hizmetini tanır, interneti kullanarak araştırma yapabilir, yaygın internet servislerini kullanabilir
4) MS Powerpoint programında sunu dosyası oluşturabilir, slayt ekleyebilir, silebilir. Slayt düzenini seçebilir, slaytlara metin, tablo, grafik, resim ve küçük resimler ekleyebilir. Slayt geçişi yapabilir ve
animasyon uygulayabilir. Belgeyi yazdırabilir.
MS Word programında belge oluşturabilir, kaydedebilir. Sayfa ayarlamalarını yapıp bu sayfaya metin girişi yapabilir, değiştirebilir. Metin biçimlendirmeleri yapabilir, Tablo, Resim ve Grafikler
ekleyebilir, düzenleyebilir. Belgeyi yazdırabilir.
Metin biçimlendirmeleri yapabilir, Tablo, Resim ve Grafikler ekleyebilir, düzenleyebilir. Belgeyi yazdırabilir.
MS Excel uygulamasını kullanarak çalışma kitabı oluşturabilir, hücrelere veri girişi yapabilir, formül ekleyebilir, verilerin grafiklerini oluşturabilir ve program ve çalışma kitaplarının özelliklerini
değiştirebilir ve belgeyi yazdırabilir
MS Excel uygulamasını kullanarak çalışma kitabı oluşturabilir, hücrelere veri girişi yapabilir, formül ekleyebilir, verilerin grafiklerini oluşturabilir ve program ve çalışma kitaplarının özelliklerini
değiştirebilir ve belgeyi yazdırabilir
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
15
4
60
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
15
4
60
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
4
4
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
Ö02
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
Ö03
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
Ö04
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
Ö05
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
Ö06
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
Ö07
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
Ö08
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
128
4
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS112
TIBBİ TERMİNOLOJİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS112
TIBBİ TERMİNOLOJİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Tıp dalında görev yapacak sağlık personeline insan vücudu ile ilgili bilgileri vermektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, çoklu zeka yaklaşımı, bireysel çalışma yöntemi.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. ASIM ÖZBEK
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Anatomi biliminin önemi,alt dalları, anatomik terimleri, kavramları, bölgesel yapısı içerisinde organları ve sistemleri içerir. Sistemler, Hareket
sistemi, dolaşım,solunum, sindirim, sinir, boşaltım, üreme, endokrin sistem ve beş duyu organlarını kapsar. Bu teorik anatomik bilgiler atlaslar
ve sözlük ile pekiştirici olarak verilir
:
:
:
:
0
0
0
10
Anatomi biliminin önemi,alt dalları, anatomik terimleri, kavramları, bölgesel yapısı içerisinde organları ve sistemleri içerir. Sistemler, Hareket
sistemi, dolaşım,solunum, sindirim, sinir, boşaltım, üreme, endokrin sistem ve beş duyu organlarını kapsar. Bu teorik anatomik bilgiler atlaslar
ve sözlük ile pekiştirici olarak verilir
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Slayt hazırlama
Slayt hazırlama
Slayt hazırlama
Slayt hazırlama
Slayt hazırlama
Slayt hazırlama
Slayt hazırlama
Slayt hazırlama
Slayt hazırlama
Slayt hazırlama
Slayt hazırlama.
Slayt Hazırlama
Slayt hazırlama
slayt hazırlama
Tıbbi Terminoloji ders kitabı
Tıbbi Terminoloji ders kitabı
Tıbbi terminoloji ders kitabı
Tıbbi terminoloji ders kitabı
Tıbbi Terminoloji Ders kitabı
Tıbbi Terminoloji ders kitabı
Tıbbi Terminoloji Ders kitabı
Tıbbi Terminoloji ders kitabı
Ttıbbi terminoloji ders kitabı
Tıbbi terminoloji ders kitabı
Tıbbi Terminoloji ders kitabı.
Tıbbi Terminoloji ders kitabı
Tıbbi terminoloji ders kitabı
Tıbbi terminoloji ders kitabı
Anatomi biliminin önemi, alt dalları.
Anatomik terimler, kavramları
Anatominin bögesel yapısı
Sistemler, hareket sistemi,
Dolaşım sistemi.
Solunum sistemi.
Sindirimsistemi.
Sinir sistemi
sinir sistemi
Boşaltım sistemi
Boşaltım Sistemi.
Üreme sistemi.
Endokrin sistemi.
endokrin sistemi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
1-Hastane de kullanılan rutin sağlık dilini anlar
Hastane raporlarını, kayıt ve evraklarını okuyup anlayabilir
Vücut sistemlerine ait genel tıbbi terimleri kullanabilir
Endokrin sitem terminolojisi bilir
Hareket sistemi terminolojisini bilir
Solunum sistemi terminolojisini okuyup anlayabilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
:
:
:
:
0
10
15
65
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
6
6
36
%0
Ödevler
0
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
Ö01
4
3
3
3
4
5
4
4
4
4
4
Ö02
4
4
4
4
4
5
3
3
3
3
3
Ö03
4
3
3
3
4
5
3
4
4
4
4
Ö04
3
4
4
4
4
5
3
3
4
4
4
Ö05
3
4
4
4
3
5
4
4
4
4
4
Ö06
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
1
66
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TUR102
TÜRK DİLİ-II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TUR102
TÜRK DİLİ-II
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Türkçenin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencileri bilgilendirerek Türkçenin zenginliğini göstermek, ulusal bir dil bilinci kazandırmak, Türkçe’yi doğru şekilde konuşup
yazabilmeyi sağlamak. Dünyadaki büyük dillerle Türk dilini karşılaştırmak. Büyük dillerin dil politikaları ile Türk dili dil politikasını karşılaştırmak. Konuşma eğitimi vermek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Dilin tanımı, özellikleri; yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî gelişimi ve Batı Türkçesi’nin gelişimi; Atatürk’ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve
görüşleri; ses bilgisi; yazım kuralları ve noktalama; dil politikaları.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara 2000 Zeynep Korkmaz vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, YÖK, Ankara 2000.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
30
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve
yarıyıl ders planının tanıtımı
Yazım kuralları ve uygulaması
Noktalama işaretleri ve uygulaması
Anlatım nedir? Anlatımın özellikleri
Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması
Türkçede genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi
Kompozisyonla ilgili genel bilgiler
Kompozisyonla ilgili genel bilgiler
Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması
Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı
yazılar)
Yazılı kompozisyon türleri (Düşünce ağırlıklı yazılar, inceleme
yazıları,diğer yazılı anlatım türleri)
Sözlü kompozisyon türleri (Tartışmaya dayalı sözlü anlatım
türleri)
Sözlü kompozisyon türleri(Görüşmeye dayalı sözlü anlatım
türleri
Türk ve dünya edebiyatlarından düşünce tarihinde seçilmiş
örnek metinlerden yararlanılarak öğrencinin doğru, güzel
konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili
uygulamalar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Duygularını, düşüncelerini, bilgilerini, beklentilerini, yaşadıklarını, sözlü ve yazılı anlatabilme
Meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme
Sözcük dağarcığının geliştirilmesi
Yazı türlerini uygulayabilme
Sözlü ve yazılı metinlerinin uygulanabilmesi
Türkçe bilim sanat ve kültür yayınlarını okuyup anlayabilme
Türk dünya edebiyatı ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinleri karşılaştırabilme
Bilim, sanat ve kültür alanında Türkçe metinler üretebilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Dökümanlar
:
:
:
:
70
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
2
2
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
1
60
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS215
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS215
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
T+U
Kredi
AKTS
3
3
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğrencinin araştırma sürecini tanıması, bu süreçte uygulanacak adımları ve neler yapılması gerektiğini bilmesi ve sonuçta araştırmasını genel kurallar çerçevesinde raporlandırması
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 14: Bireysel Çalışma
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Doç.Dr. Cafer SAKA
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
100
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Bilim ve Bilimle İlgili Kavramlar, Bilimin Tarihsel Gelişimi
Bilimsel araştırma süreci; araştırma konusunun seçimi,
araştırmanın sınırlarının belirlenmesi
Kaynakların Taranması, Hipotez ve Strateji Geliştirme,
Araştırma Stratejilerinin Belirlenmesi
Araştırma Evreni ve Örnekleme, Ana Kitlenin Tanımı,
Örnekleme Çevresi, Örnekleme Yöntemi
Veri, Veri Kaynakları, Birincil ve İkincil Veriler
Anket, Mülakat ve Gözlem Teknikleri
Nicel Araştırma Yöntemleri; Verilerin Analize Hazırlanması,
Ölçme ve Ölçme Hataları, Veri Hazırlama Süreci
Nitel Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırmanın Mantığı
Ara sınav
Nitel Araştırmada Kullanılan Yöntemler, İz Sürme Çalışmaları,
Paydaş Analizi, Örnek Olay Yöntemi
Araştırma Raporunun Hazırlanması, Araştırmanın İçeriğinin
Oluşturulması, Yazımda Kullanılması Gereken Üslup
Araştırma Raporunun Biçim ve Kapsamı
Araştırma Raporunun Yazım Kuralları
Araştırma Etiği, Bilimsel Etik Kuralları
Araştırma Raporunun Hazırlanmasında İstatistikî Uygulamalar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Bilim ve Bilimle İlgili Kavramlar, Bilimin Tarihsel Gelişimi
Veri elde edilebilecek kaynakları tanımak
Nicel ve Nitel Araştırma tekniklerini bilmek
Ölçekler hakkında bilgi sahibi olmak
Araştırma Raporunun biçim ve kapsamını bilmek
Araştırma Raporu Yazım Kurallarını bilmek
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
:
:
:
:
P02
P07
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
15
3
45
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
15
2
30
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
3
3
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö02
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö03
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö04
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö05
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö06
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
81
3
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS205
BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS205
BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
T+U
Kredi
AKTS
4
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bilgisayar Kullanımını daha etkin hale getirme. Ofis programlarının etkin kullanımı. İnternet kullanımı etkin kullanma.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bilgisayar Kullanımını daha etkin hale getirme. Ofis programlarının etkin kullanımı. İnternet kullanımı etkin kullanma.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Bilgi ve İletişim Teknolojisi- Uygulamalı Seri - Abdurraman Taşbaşı- Orhan Altınbaşak
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Veri Tabanı ? I (Microsoft Access)
Veri Tabanı ? II (Microsoft Access)
Veri Tabanı ?III(Microsoft Access)
Internet Kullanımı I
Internet Kullanımı II
Internet Kullanımı III
İleri Ofis (Word, Excel )Uygulamaları I
Ara Sınav
İleri Ofis (Word, Excel )Uygulamaları II
Bilişim Sistemleri Güvenliği ve İlgili Etik Kavramlar
Temel Ağ Bilgisi
Genel Tekrar
Bilgisayar Uygulamaları I
Bilgisayar Uygulamaları II
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Öğrencilerin Veri Tabanı Hakkında Bilgi Sahibi Olmaları
Temel Ağ bilgisi edinme
Ofis programlarını etkin kullanma
İnternet kullanımı hakkında bilgi sahibi olma
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
:
:
:
:
100
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
%0
Ödevler
1
20
20
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
30
30
0
%0
Uygulama
1
%60
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
Uygulama
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
14
2
28
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
136
5
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS203
BÜRO YÖNETİMİ-I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS203
BÜRO YÖNETİMİ-I
T+U
Kredi
AKTS
2
2
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğrencilere büroları tanıtmak, büro hizmetlerini öğretmek ve büro yönetimi ile ilgili temel bilgiler verilerek büro yöneticiliğine hazırlamaktır
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Beyin Fırtınası
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. HALİLALLAH SEYİDOĞLU
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Hasan TUTAR , Büro Yönetimi Teknikleri , İstanbul, 2000
A. Fikret AR , Büro Yönetim Teknikleri , Ankara , 1999
Sağlık kurumlarında kullanılan örnek dokümanlar.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
50
:
:
:
:
50
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
Yönetim Ve Büro Yönetiminin Tanımı
2
Büro Türleri = Klasik ve çağdaş bürolar
3
Büro Yönetiminin Fonksiyonları
4
Bürolarda Ergonomi
5
Bürolarda Organizasyon Şemalarının Hazırlanması
6
İş Analizi, İş Değerlemesi Ve Performans Analizi
7
Bürolarda Oryantasyon ( İşe Alıştırma) Eğitimi
8
Bürolarda İş Bölümü ve Esnek Çalışma
9
Bürolarda Verimlilik Yönetimi
10
Bürolarda Verimlilik Yönetimi
11
Bürolarda Motivasyon
12
Ofis Otomasyon Sistemleri Ve Araçları
13
Bürolarda Kriz, Stres ve Zaman yönetimi
14
Bürolarda Sık Kullanılan Belgelerin Tasarımı ve Hazırlanması
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Ö11
Yönetimin gelişim sürecini bilir
Büro kavramını anlar
Büroların çalışma prensiplerini bilir
Büro çeşitlerini bilir
Büro otomasyonunu tanır
Bürolarda kullanılan araç ve gereçleri tanır
Bürolarda kullanılan teknikler hakkında bilgi sahibidir
İş analizi yapabilir
Zaman yönetiminin farkında olur
Görev ve sorumluluklarını bilir
Bir grup ortamında rahatlıkla çalışabilir
Dökümanlar
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
araştırılarak derse Dilave TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR , Çağdaş Büro Yönetimi, İstanbul, 2000
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
4
56
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
6
6
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
4
4
5
4
4
5
4
5
3
4
5
Ö02
3
4
3
5
4
5
4
3
5
4
3
Ö03
5
4
3
5
5
4
3
5
4
3
5
Ö04
4
2
5
4
4
5
4
5
4
4
4
Ö05
5
3
4
5
4
4
3
5
4
4
4
Ö06
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
4
Ö07
4
5
3
4
5
4
4
3
5
5
4
Ö08
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
4
Ö09
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
Ö10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö11
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
105
4
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS207
DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS207
DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Kendi benliğini tanıma imkânı bulmak, karşısındaki bireyi daha iyi anlamaya başlamak, ifadelerini düzeltme yoluna gitmek, iletişimsizliğin sonuçlarından kaçınmak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Etkili iletişimde yöntem ve sorunlar, sözel ve davranışsal ifadeler, etkili iletişim yöntemleri, iletişimsizlik, iletişimin birey üzerindeki etkileri.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Erdoğan, İ. 1997; İletişim Egemenlik Mücadeleye Giriş, İmge Kitabevi, İstanbul. Tayfun, R. (2010). Etkili İletişim ve Beden Dili. Nobel Yayın
Dağıtım. Ankara Aydın, N. (2009). Etkili İletişim stratejileri. Kum Saati Yayıncılık. İstanbul. İlave Kaynak(lar) Dobard, G. 1996; Gosteri
Toplumu ve Yorumlar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Açıkgöz, M. (2005). Etkili İletişim. Elis Yayınları. Ankara.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
70
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
İletişim nedir? Genel kavram ve tanımlar
Temel iletişim çeşit ve yöntemleri.
İletişim ve beden dili.
Kişinin kendiyle ve ailesiyle iletişimi.
Etkili iletişimin kural ve yöntemleri.
Etkili iletişim nedir?
Ara sınav
Toplumsal iletişim.
Sınıf ve okulda iletişim.
Kurumda iletişim.
Kişilerarası iletişim şartları.
İletişimin boyutları.
İletişim problemleri.
Dönem sonu sınavı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Kendi benliğini tanıyabilme
Karşısındaki bireyi daha iyi anlayabilme
İfadelerini düzeltebilme
İletişimsizliğin sonuçlarından kaçınmayı uygulayabilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
:
:
:
:
30
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
1
1
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
1
1
1
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
3
2
3
2
3
2
5
4
3
3
3
Ö01
4
2
3
5
4
2
3
2
2
3
3
Ö02
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
Ö03
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
Ö04
3
2
3
2
3
3
4
3
4
4
4
2
90
3
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS211
MESLEKİ İNGİLİZCE-III
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS211
MESLEKİ İNGİLİZCE-III
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
1. İngiliz dilinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini mesleki anlamda geliştirmek 2. İş hayatında İngiliz dili içerisinde iletişim kurmayı sağlamak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
iletişimsel dil öğretimi, göreve dayalı öğretim metodu
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Okutman Recep ÖZTAŞ
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
bilimsel araştırmalar ve güncel haberlerden örnekler
bilimsel araştırmalar ve güncel haberlerden örnekler
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
80
20
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
İngilizce bilimsel bir yazı nasıl okunur
İngilizce bilimsel bir yazı nasıl okunur
İngilizce bilimsel bir yazı nasıl okunur
Sağlık sektörü hakkında İngilizce karşılıklı konuşmalar
Sağlık sektörü hakkında İngilizce karşılıklı konuşmalar
Sağlık sektörü hakkında İngilizce karşılıklı konuşmalar
Sağlık sektörü hakkında İngilizce karşılıklı konuşmalar
Sağlık sektörü hakkında İngilizce karşılıklı konuşmalar
sağlıkla ilgili bir yazı İngilizcede nasıl yazılır
sağlıkla ilgili bir yazı İngilizcede nasıl yazılır
sağlıkla ilgili bir yazı İngilizcede nasıl yazılır
sağlıkla ilgili bir yazı İngilizcede nasıl yazılır
sağlıkla ilgili bir yazı İngilizcede nasıl yazılır
Genel gözden geçirme ve öğrenci dönütleri
Ön Hazırlık
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Ders hakkında öğrenci görüşlerini
alabilmek için anket hazırlama
Dökümanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Konu için görsel sunum hazırlama
Konu için görsel sunum hazırlama
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Çeşitli basılı ve elektronik dokumanlar
Dokuman kullanılmamakta
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13
Ö14
Sağlıkla ilgili okuma parçaları okuyabilme
Sağlıkla ilgili okuma parçaları okuyabilme
Sağlıkla ilgili okuma parçaları okuyabilme
İngilizce karşılıklı sağlıkla ilgili konuşabilme
İngilizce karşılıklı sağlıkla ilgili konuşabilme
İngilizce karşılıklı sağlıkla ilgili konuşabilme
İngilizce karşılıklı sağlıkla ilgili konuşabilme
İngilizce karşılıklı sağlıkla ilgili konuşabilme
İngilizce dilinde sağlık üzerine bir paragraf veya yazı yazabilme
İngilizce dilinde sağlık üzerine bir paragraf veya yazı yazabilme
İngilizce dilinde sağlık üzerine bir paragraf veya yazı yazabilme
İngilizce dilinde sağlık üzerine bir paragraf veya yazı yazabilme
İngilizce dilinde sağlık üzerine bir paragraf veya yazı yazabilme
Öğrenci öğretmen arasındaki yıl boyunca ilişkinin ne derecede samimi ve öğrenci lehine faydalı olduğunu tespit edilmesi
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
P01
P06
P02
P07
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
%0
Ödevler
0
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
1
30
1
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS213
PSİKOLOJİYE GİRİŞ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS213
PSİKOLOJİYE GİRİŞ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Psikolojinin temel kavramları; Öğrenme , gelişim, sosyal, cinsel, bilişsel gelişim, Psikolojik bozukluklar,kişilik kuramları, zeka gibi konularda bilgi sahibi olma
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
sunum
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. HALİLALLAH SEYİDOĞLU
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Psikolojinin temel kavramları; Öğrenme , gelişim, sosyal, cinsel, bilişsel gelişim, Psikolojik bozukluklar,kişilik kuramları, zeka,
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu. 2. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk 3. Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
100
Ders Konuları
Hafta Konu
1
Psikolojinin temel kavramları
2
Psikolojinin temel kavramları
3
Öğrenme
4
gelişim
5
sosyal gelişim
6
bilişsel gelişim
7
bilişsel gelişim
8
cinsel gelişim
9
Psikolojik bozukluklar
10
Psikolojik bozukluklar
11
Psikolojik bozukluklar
12
kişilik kuramları
13
kişilik kuramları
14
zeka
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
1. İnsan ve Davranışları.Doğan Cüceloğlu.2.
Psikolojiye Giriş .Clifford, Morgan
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Psikolojinin temel kavramlarını öğrenme
Kendini ve başka insanları daha iyi değerlendirme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Orhan Öztürk3.
P06
P02
P07
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
10
6
60
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%60
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö02
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
90
3
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SEC201
SEÇMELİ DERS (HALK SAĞLIĞI)
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
SEC201
SEÇMELİ DERS (HALK SAĞLIĞI)
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu Seçmeli
Dersin Amacı:
Halk Sağlığı disiplinin anlamı, kapsamı, korunmanın öneminin kavranması
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Yüz,Yüze
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. Muhittin APARİ
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER , Levent AKIN
Halk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER , Levent AKIN Halk Sağlığı Temel BilgilerMünevver
Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
100
Ders Konuları
Hafta Konu
1
Halk Sağlığına giriş, ders programı tanıtımı
2
Halk Sağlığı disiplinin anlamı, kapsamı, korunmanın önemi
3
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin dünü bugünü
4
Bireyin sağlığını etkileyen etmenler
5
Toplum sağlığını etkileyen etmenler
6
Sağlıkta eşitsizlikler
7
Sağlık hizmetlerine erişim ve bunu etkileyen faktörler
8
Ön Hazırlık
Ana çocuk sağlığı hizmetleri, üreme sağlığı haklar, eşitsizlikler
9
Bulaşıcı hastalıklarda Dünyada ve Türkiye’de mevcut durum
10
Sağlık çalışanlarının sağlığı
11
Çevre sağlığının toplum sağlığı açısından önemi, bileşenleri
12
Engellilik ve eşitsizlikler
13
Korunma bakış açısında bir yapı taşı: sigara ve halk sağlığı,
gıda ve halk sağlığı
Dökümanlar
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER
AKINHalk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER
AKINHalk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER
AKINHalk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER
AKINHalk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER
AKINHalk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER
AKINHalk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER
AKINHalk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER
AKINHalk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER
AKINHalk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER
AKINHalk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER
AKINHalk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER
AKINHalk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
HALK SAĞLIĞI Temel Bilgiler I Cilt , Hacettepe Üniversitesi Yayınları Çağatay GÜLER
AKINHalk Sağlığı Temel BilgilerMünevver Bertan, Çağatay GülerGüneş Tıp Kitabevi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Halk Sağlığı disiplinin anlamı, kapsamı, korunmanın öneminin kavranması,
Bireyin sağlığını etkileyen etmenleri sosyal değişkenlerin önemine vurgu yaparak anlaşılması
Sağlık hizmetlerine erişim ve bunu etkileyen faktörler olduğunu algılayıp hizmet sunumunda bu engelleri ortadan kaldırmayı hedefleyen tutum geliştirebilmek
Çevre sağlığının toplum sağlığı açısından önemini anlama ve bileşenlerini irdeleyebilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
, Levent
, Levent
, Levent
, Levent
, Levent
, Levent
, Levent
, Levent
, Levent
, Levent
, Levent
, Levent
, Levent
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
%0
Ödevler
0
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
2
12
24
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
Ö01
3
3
3
3
3
2
3
4
5
5
5
Ö02
5
5
4
4
2
2
3
3
3
3
4
Ö03
4
4
2
2
3
3
3
5
5
3
3
Ö04
3
3
3
2
3
3
3
5
3
3
4
1
54
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS209
SEKRETELİK DAVRANIŞLARI-I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS209
SEKRETELİK DAVRANIŞLARI-I
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Sekreterin sağlık kuruluşlarındaki fonksiyonları ve sekreterlik mesleğinde bulunması gereken özellikler hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. salih çenegl
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
2.
Altınöz, M.: Sekreterlik Teknikleri, Ankara, 2000
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
50
:
:
:
:
50
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
1.Sekreterliğin tarihsel gelişimi
2
2.Sekreterlik çeşitleri
3
3.Sekreterlik mesleğinde bulunması gereken özellikler
4
4.Sekreterlik mesleğinde bulunması gereken özellikler
5
5.Profesyonel sekreterlik
6
6.Sekreterin özellikleri
7
7.Sekreterin özellikleri
8
8.Telefonla konuşma teknikleri
9
9.Yazışma teknikleri
10
10.Dosyalama sistemleri
11
11.Sekreterlikte dış görünüş
12
12.Sekreterlikte davranışların önemi
13
13.Kriz ve stres yönetimi
14
14.Dersin Genel Değerlendirilmesi
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
Dökümanlar
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
araştırılarak derse 1-Tıp Sekreterligi- Prof Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Sekreterin sağlık kuruluşlarındaki fonksiyonlarını bilme
Sekreterlik mesleğini genel hatlarıyla tanıyabilme, sekreterlik türlerini, görev ve sorumluluklarını öğrenme
Sekreterin taşıması gereken özellikleri bilme, sekreterin mesleki niteliklerini kavrama
Genel olarak sekreterin görevlerini bilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
6
6
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
13
13
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
75
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS201
TIBBİ DÖKÜMANTASYON-I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
TDS201
TIBBİ DÖKÜMANTASYON-I
T+U
Kredi
AKTS
2
2
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Tıbbi dokümantasyon ve arşiv konusunda bilgi verir ve tıbbi dokümantasyon ve arşivlemenin önemini artırır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Beyin Fırtınası
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. SALİH ÇENGEL
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002.
2. Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
3. Demircan A., Tıbbi Dokümantasyon, Tokat, 1996.
4. Akbolat, M. Tıbbi Dokümantasyon I Ders Notları (Basılmamış), 2007
Sağlık kurumlarında kullanılan örnek dokümanlar.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
20
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
Tıbbi Dokümantasyona Giriş
2
Tıbbi Kayıt ve Dokümanların Tarihçesi–1900 öncesi
3
Tıbbi Kayıt ve Dokümanların Tarihçesi–1900 sonrası
4
Tıbbi Dokümantasyonla İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar
5
Tıbbi Dokümanların Yararı ve Önemi
6
Tıbbi Dokümanlarda Sorumluluk
7
Tıbbi Dokümanların Yasal Durumu
8
Tıbbi Dokümanların Yasal Durumu
9
Tıbbi Doküman Çeşitleri
10
Hastanelerde Kullanılan İndeksler ve Diğer Veri Araçları
11
Hasta Dosyalarının Kullanımı ve Önemi
12
Hasta Dosyalarının Düzenlenmesi
13
Hasta Dosyalarını Oluşturan Formlar
14
Hasta Dosyaları Formlarının Veri Aracı Olarak Kullanılması
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
Dökümanlar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
araştırılarak derse kaynak kitaplar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Tıbbi dokümanın tanımlanması.
Tıbbi dokümanların kullanım alanları
Hasta dosyalarının öneminin kavranması.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
:
:
:
:
30
50
P03
P01
P06
P02
P07
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
4
56
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
6
6
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
105
4
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS208
BÜRO ARAÇ VE GEREÇ KULLANIMI
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS208
BÜRO ARAÇ VE GEREÇ KULLANIMI
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Büro ortamlarında kullanılan bilgi ve iletişim teknolojisine yönelik araç ve gereçler hakkında bilgi verilebilmesidir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Büro ve Teknoloji kavramı, bürolarda kullanılan bilgi ve iletişim teknolojisi araçları konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. SALİH ÇENGEL
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
BÜROLARDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
20
20
:
:
:
:
60
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
Büro Ortamları ve Teknolojileri
2
Telekomünikasyon Araçları
3
4
Sunum, Telekonferans, Görüntü Aktarım ve Çok İşlevli Büro
Araçları
Yazım, Çoğaltma ve Diğer Büro Araçları
5
Bilgisayarın Büroda Kullanımı: Donanım
6
Bilgisayarın Büroda Kullanımı: Donanım
7
Bilgisayarın Büroda Kullanımı :Yazılım
8
İletişim Aracı Olarak Bilgisayar
9
Veri İşleme Aracı Olarak Bilgisayar
10
Bilgi Sunuş Aracı Olarak Bilgisayar
11
Büro araçlarının seçimi
12
Büro araçlarının seçimi
13
Büro Ergonomisi
14
Büro ve Bilgi Güvenliği
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
Dökümanlar
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
da
Ulukan, Cemil- Barış Baraz (2005) Büro Teknolojileri, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 853.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Bürolarda kullanılan bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını sınıflayabilecektir.
Bürolarda ses iletimi sağlayan araç ve gereçleri kullanabilecektir.
Bürolarda yazı, belge ve görüntü iletimi sağlayan araç ve gereçleri kullanabilecektir.
Bürolarda veri iletimi ve bilgi paylaşımı sağlayan araç ve gereçleri kullanabilecektir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
P03
P01
P06
P02
P07
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
4
56
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
Ödevler
1
8
8
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
0
%0
Uygulama
0
0
0
1
%30
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%30
Devam
0
Uygulama
0
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
3
3
3
5
3
3
3
3
3
5
4
Ö02
3
3
3
5
3
3
3
3
3
5
4
Ö03
3
3
3
5
3
3
3
3
3
5
4
Ö04
3
3
3
5
3
3
3
3
3
5
4
116
4
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS204
BÜRO YÖNETİMİ-II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS204
BÜRO YÖNETİMİ-II
T+U
Kredi
AKTS
2
2
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Büro kavramını anlayabilme ve bürolarda yerine getirilmesi gereken işleri kavrayabilme yeteneğinin kazandırılması
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Yönetim biliminin gelişimi, büro kavramı, büro otomasyonu, bürolarda kullanılan araçlar ve teknikler, iş değerleme ve iş tasarımı, zaman yönetimi
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. SALİH ÇENGEL
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Çağdaş Büro Yönetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
50
:
:
:
:
50
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
Yönetim kavramı ve yönetimin tarihi gelişim süreci
2
Yönetimin fonksiyonları
3
Büro kavramı ve büroların tarihi gelişimi
4
Büroların işlevleri
5
Büroların ergonomik tasarımı
6
Ders tekrarı
7
Otomasyon kavramı ve büro ototmasyonu
8
Bürolarda kullanılan araçlar
9
ARASINAV
10
Bürolarda kullanılan teknikler
11
İş değerleme ve iş analizi
12
İş tasarımı
13
Toplantı ve zaman yönetimi
14
İnsan kaynakları yönetimi
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
ilgili konu farklı kaynaklardan
yararlanılarak çalışılır
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Ö11
Yönetimin gelişim sürecini bilir
Büro kavramını anlar
Büroların çalışma prensiplerini bilir
Büro çeşitlerini bilir
Büro otomasyonunu tanır
Bürolarda kullanılan araç ve gereçleri tanır
Bürolarda kullanılan teknikler hakkında bilgi sahibidir
İş analizi yapabilir
Zaman yönetiminin farkında olur
Görev ve sorumluluklarını bilir
Bir grup ortamında rahatlıkla çalışabilir
Dökümanlar
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
da
Çağdaş Büro Yçnetimi TENGİLİMOĞLU, Dilaver, Hasan TUTAR.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
15
15
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö02
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö03
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö04
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö05
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö06
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö07
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö08
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö09
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö11
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
105
4
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS214
MESLEKİ ETİK
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS214
MESLEKİ ETİK
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1-Etik ve ahlak kavramlarını incelemek 2-Etik sistemlerini incelemek 3- Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek 4-Meslek etiğini incelemek 5-Mesleki yozlaşma ve
meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek 6-Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Seçkin Yayınları, Ankara,2011
Arslan Mahmut, İş ve Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği, Seçkin Yayınları, Ankara,2011 Arslan Mahmut, İş ve Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
50
:
:
:
:
50
Ders Konuları
Hafta Konu
1
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
2
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
3
Etik sistemlerini incelemek
4
Etik sistemlerini incelemek
5
Etik sistemlerini incelemek
6
Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
7
Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
8
Meslek etiğini incelemek
9
Meslek etiğini incelemek
10
Meslek etiğini incelemek
11
Meslek etiğini incelemek
12
13
Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların
sonuçlarını incelemek
Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
14
Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Öztürk Nuran, Çakıroğlu Demet, Meslek Etiği,
Meslek Ahlakı,Siyasal Kitabevi, Ankara,2012
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Seçkin Yayınları, Ankara,2011Arslan Mahmut, İş ve
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Etik, ahlak, gibi temel kavramları tanımlayabilecek, Ahlaki iyi’nin hangi yöntemlerle belirlendiğini açıklayabilecek
Etik ve ahlak kavramları arasındaki farkları açıklayabilmek
Temel mesleki değerleri tanımlayabilecek, Mesleki değerlerin ahlaki haklı çıkarımlarını açıklayabilecek
Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını açıklayabilme
Etik analizi yapabilecek
Etik sorunları karşısında mesleki değerler ile haklı çıkarılabilen çözüm üretebilecek, Mesleki değerleri olgu örneklerinde uygulayabilecek
Meslek ahlakı kurallarının ulusal ve uluslararası düzenlemelerde nasıl yer aldığını tanımlayabilecek, İlgili düzenlemelere nasıl ulaşacağını kavrayacak
Sosyal sorumluluk kavramlarını değerlendirebilmek.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
%0
Ödevler
1
24
24
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
24
24
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö01
4
3
4
2
1
3
4
5
4
4
3
Ö02
4
3
4
2
1
3
4
5
4
4
3
Ö03
4
3
4
2
1
3
4
5
4
4
3
Ö04
4
3
4
2
1
3
4
5
4
4
3
Ö05
4
3
4
2
1
3
4
5
4
4
3
Ö06
4
3
4
2
1
3
4
5
4
4
3
Ö07
4
3
4
2
1
3
4
5
4
4
3
Ö08
4
3
4
2
1
3
4
5
4
4
3
1
78
3
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS212
SAĞLIK KAYIT SİSTEMİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS212
SAĞLIK KAYIT SİSTEMİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Enformasyon sistemlerini sağlık alanında etkin bir şekilde kullanabilecek seviyeye getirmek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, çoklu zeka yaklaşımı, bireysel çalışma yöntemi.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. Zeynep BALKAN
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Sekreterlik ve meslek bilgileri. Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik , tıbbi dökümanların tarihçesi. Tıbbi sekreterlerin görevleri karşılatığı
güçlükler ve çözüm önerileri. Tıbbi dökümanlar, kayıt tutma. Belge nedir ve tanımı ve özellikleri. Dosyalama amacı, yönetimi, organizasyon
türleri. Hasta dosyaları ve gizliliği, düzenlenmesi, Hasta dosyalarında yer alan evraklar. Dosyanın zarflanması ve saklanması. Otomasyon
amacı, alt sistemleri. Arşiv önemi çeşitleri. Arşiv bilgi saklama ortamları.
Büro Yönetiminde Dosyalama Teknikleri ve Dökümantasyon Kitabı,internet
Dr. Ali Erkan Balcı Tıbbi Dökümantasyon ve Tıbbi Arşivler, Şule Yılmaz Büro yönetiminde Dosyalama Teknikleri ve Dökümantasyon
Vize ve Final = 2 sınav
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
0
0
30
:
:
:
:
20
50
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
Sekreterlik ve meslek bilgileri
Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik
Tıbbi
dökümanların tarihçesi
Tıbbi sekreterin görevleri, karşılaştığı güçlükler ve çözüm
önerileri
Tıbbi dökümanlar
Kayıt tutma
Belge (evrak) nedir ve tanımı, özellikleri
slayt hazırlama
Slayt hazırlama
Tıbbi Dökümantasyon ve Tıbbi Arşivler Kitabı MEGEP modülleri
Tıbbi Dökümantasyon ve Tıbbi Arşivler Kitabı
slayt hazırlama
Tıbbi Dökümantasyon ve Tıbbi Arşivler Kitabı
Slayt hazırlama
slayt hazırlama
Dosyalama, amacı, yönetimi
Dosyalamada organizasyon tipleri
Hasta Dosyaları, gizliliği, düzenlenmesi
Hasta dosyalarında yer alan evraklar ve değerlendirilmesi
Dosyanın takibi, saklanması
Otomasyon, amacı, alt sistemleri
Arşiv, önemi, çeşitleri
Arşiv
Bilgi saklama ortamları
Bilgi saklama ortamları
BİLGİ SAKLAMA ORTAMLARI
Slayt hazırlama
Tıbbi Dökümantasyon ve Tıbbi Arşivler Kitabı
Tıbbi dökümantasyon ve tıbbi arşivler kitabı
Büro yönetiminde dosyalama teknikleri ve dökümantasyon kitabı
MEGEB Modülleri
Büro Yönetiminde dosyalama teknikleri ve dökümantasyon kitabı
Slayt hazırlama
Slayt hazırlama
slayt hazırlama
slayt hazırlama
Slayt hazırlama
Slayt hazırlama
Tıbbi Dökümantasyon ve Tıbbi Arşivler Kitabı
Tıbbi dökümantasyon ve tıbbi arşivler kitabı
Büro yönetiminde dosyalama teknikleri ve dökümantasyon
Büro yönetiminde dosyalama teknikleri ve Dökümantasyon
Tıbbi dökümantasyon ve tıbbi dökümanlar kitabı
Tıbi dökümantasyon ve Tıbbi arşivler kitabı
Slayt hazırlama
SLAYT HAZIRLANMASI
Tıbbi dökümantasyon ve tıbbi arşivler kitabı
Tıbbi dökümantasyon ve tıbbi arşivler kitabı
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13
Ö14
Ö15
Ö16
Sağlık alanında karar vermek için verinin önemini kavrar
Sağlık alanında toplanan verilerin neler olduğunu ve hangi kaynaklardan elde edildiğini öğrenir
Tıbbi verileri kaydetme becerisi kazanır
Verileri kullanarak sağlık göstergelerini yorumlama becerisini kazanır
Sağlık kayıt sistemlerinin geçmişten günümüze değişimini, bugünkü işleyişini gelecekteki beklentilerini kavrar
Gelişen teknolojiyi takip eder sağlık kayıt sistemlerine uygular
Tıbbi enformasyon uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisine sahiptir
Sağlık kayıt sistemlerinin kullanıldığı alanlarda bilgi ve tecrübesiyle yeterlidir
En iyi düzeyde tıbbi kayıt tutma ve arşivleme yeteneğine sahip olur
Bilgisayar tabanlı kayıt sistemlerine veri girebilir, tıbbi veriyi güvenli ve gizli bir biçimde saklar
Etkin iletişim kurma becerisine sahip olur
Alanı ile ilgili konularda birey ve gruplara, yaparak ve göstererek öğretme becerisi kazanır
Mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır
Yerinde uygulamalarla ve stajlarla mesleki beceri kazanır
sağlık kayıt sistemlerinin sağlık kuruluşuna katkısını ve yararlarını bilir
farklı sağlık kayıt yazılımlarına kolaylıkla uyum sağlar
MEGEB Modülleri
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
16
16
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
5
3
5
4
5
4
3
3
Ö01
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
Ö02
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
Ö03
4
3
3
5
4
5
5
5
5
3
3
Ö04
3
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
Ö05
4
4
4
4
5
4
4
4
3
3
3
Ö06
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
Ö07
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö08
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö09
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö10
4
3
3
3
5
5
5
5
4
4
Ö11
4
3
3
4
4
4
4
4
5
5
Ö12
5
5
5
5
3
3
3
5
5
4
Ö13
5
4
4
3
2
2
5
5
5
4
5
Ö14
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
Ö15
4
5
5
4
2
2
2
2
5
5
4
Ö16
4
4
3
3
4
4
4
4
5
5
4
82
3
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS206
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS206
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Yönetim ve sağlık hizmetleri yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Sağlık kurumları, sağlık ve hastalık kavramları, kalite sistemleri, yönetim süreci
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. Salih ÇENGEL
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul
2- Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara.
1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul 2- Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami
Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
40
:
:
:
:
20
40
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
Yönetim Kavramı ve Yönetimin Tarihsel Gelişimi
2
Sağlık, Hastalık Kavramları ve Hastanelerin İşlevleri
3
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin gelişimi
4
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin gelişimi
5
Sağlık Sistemi ve Dış Çevre İle İlişkiler
6
Sağlıkta Dönüşüm Programı
7
Sağlıkta Dönüşüm Programı
8
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
9
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi
10
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi
11
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
12
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
13
Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim
14
Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
Dökümanlar
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
araştırılarak derse 1-Sağlık yönetimi : Ayşeğül KAPTANOĞLU, Beşir Kitabevi,İstanbul. 2- Hastane
Yönetim : Kavuncubaşı Şahin, Selami Yıldırım Siyasal Kitabevi Ankara
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
TDS111 İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ
TDS108 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
İş güvenliği ve iş sağlığı konusunda yeterli bilgiye sahip olur ve bu konularda karşılaştığı sorunları çözebilir
Sağlık sistemini ve bu sistem içinde yer alan disiplinleri tanır, aralarında ilişki kurar.
Kazanılan mesleki bilgi ve deneyimleri ile diğer sağlık kuruluşları ile çalışıp bireysel ya da ekip içinde sorumluluk alabilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
ve Sağlık Kurumları
ve Sağlık Kurumları
ve Sağlık Kurumları
ve Sağlık Kurumları
ve Sağlık Kurumları
ve Sağlık Kurumları
ve Sağlık Kurumları
ve Sağlık Kurumları
ve Sağlık Kurumları
ve Sağlık Kurumları
ve Sağlık Kurumları
ve Sağlık Kurumları
ve Sağlık Kurumları
ve Sağlık Kurumları
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
1
%10
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%55
Ara Sınav
1
%35
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Uygulama
14
2
28
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
16
16
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
3
4
3
2
5
4
3
3
5
3
4
Ö02
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö03
5
5
3
3
5
3
3
3
5
3
4
110
4
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SEC206
SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞİTİMİ)
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
SEC206
SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞİTİMİ)
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu Seçmeli
Dersin Amacı:
Beden Eğitimi ve Sporun, amaçlarını ve felsefesini inceleyerek, diğer bilimlerle ilişkilendirebilmektir
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar Eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri Beden eğitimi ve sporun amaçları Felsefesi ve diğer bilimlerle ilişkisi Beden eğitimi ve
sporda meslek alanlarının geleceği Farklı beden eğitimi ve spor yaklaşımlarının temel ilkeleri Ara sınavı Sporda gelişme ve başarının temelleri Amatör sporlar Olimpiyatlar ve
olimpiyatlarda meydana gelen siyasi olaylar Spor bilimleri ve performans Hareket eğitiminin amacı ve işlevleri Hareket eğitiminin amacı ve işlevleri Hareket eğitiminin amacı ve
işlevleri Sporda rekorları hazırlayan faktörler Sporda rekorları hazırlayan faktörler
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
ARACI H. Okullarda beden eğitimi 1998 Ankara YAVAŞ M.,İLHAN A.Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri1996 Bursa
ARACI H. Okullarda beden eğitimi 1998 Ankara YAVAŞ M.,İLHAN A.Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri1996 Bursa
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
10
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Beden eğitimi ve sporun tanımı, amacı, kapsamı, genel
amaçları
Türkiyede beden eğitimi ve spor
Yaş gruplarına göre gelişim özellikleri
Beden eğitiminin gelişimdeki rolü ve beden eğitiminin temel
faydaları, Beden eğitimi ve sporda gelişim ilkeleri
Eğitim öğretim kurumlarında spor
Sağlık bilgisi ve ilkyardım
Düzen alıştırmaları komutlar, duruşlar ve dönüşler
Düzen Alıştırmaları
Düzen alıştırmaları sıralanmalar ve dizilmeler, yürüyüşler
Basketbol top sürme ve pas
Basketbol turnike şut
Voleybol parmak pas
Voleybol manşet pas ve servis
Temel jimnastik duruşları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Beden eğitimi ve sporun tanımını kavrar.
Beden eğitimi ve spor ile ilgili temel kavramları bilir.
Beden eğitimi ve spor dersinin içeriğini bilir.
Beden eğitimi ve sporun ilköğretimde uygulanabilirlik düzeyini bilir.
İlköğretimde Beden eğitimi ve spor dersindeki uygulamaları bilir ve yapar.
Beden eğitimi ve spor dersinde plan yapmayı bilir.
Öğrencilerin gelişim özelliklerini bilir ve uygulamaları bu gelişim özelliklerine dikkat ederek yaptırır.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
:
:
:
:
30
30
30
P07
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
1
14
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö01
3
4
3
4
3
4
3
3
4
3
4
Ö02
4
4
3
4
3
4
3
4
4
3
4
Ö03
3
4
3
4
3
4
3
4
2
4
3
Ö04
4
4
3
4
4
3
4
4
2
4
3
Ö05
3
4
4
3
4
3
4
3
4
2
3
Ö06
3
4
3
3
3
4
3
4
4
4
3
Ö07
4
3
4
3
4
3
4
4
3
4
3
4
48
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SEC204
SEÇMELİ DERS (TEMEL BESLENME)
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
SEC204
SEÇMELİ DERS (TEMEL BESLENME)
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu Seçmeli
Dersin Amacı:
Beslenme ile ilgili tanımları, yeterli-dengeli yada dengesiz beslenmenin sağlık üzerine etkilerini, temel besin bileşimlerini öğrenmeyi amaçlar.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki önemini öğrenmek 2-Bileşenlerin kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım
önerileri, aşırı alım durumunu öğrenmek 3- Besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içeriklerini öğrenmek 4-Uygun hazırlama ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel
yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuvar ortamında uygulamasını yapmak.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Doç.Dr. CAFER SAKA
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Beslenme, Baysal, A., Hatiboğlu Yayınevi, 12. Baskı ,2009
Anlatım, sunu, tartışma
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
50
30
20
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
11
12
13
14
Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki
Karbonhidratlar
Proteinler
Lipitler
Lipitler
Enerji metabolizması
Enerji metabolizması
Su
Su
Mineraller:Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir,
Bakır
Mineraller:İyot, Flor, Çinko, Manganez, Krom, Molibden,
Kükürt, Selenyum, Kobalt
Vitaminler: Vitamin A,D,E,K
Vitaminler: Tiamin, Riboflavin, Niasin, Vitamin B6, Vitamin
B12, Folik Asit,
Vitaminler: Vitamin C, Pantotenik Asit, Biotin, Kolin, Karnitin,
İnositol,
kaynaklardan
kaynaklardan
kaynaklardan
kaynaklardan
kaynaklardan
kaynaklardan
kaynaklardan
kaynaklardan
kaynaklardan
kaynaklardan
Dökümanlar
anlatım
anlatım
anlatım
anlatım
anlatım
anlatım
anlatım
anlatım
anlatım
anlatım
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
sunu
sunu
sunu
sunu
sunu
sunu
sunu
sunu
sunu
sunu
Beslenme,
Beslenme,
Beslenme,
Beslenme,
Beslenme,
Beslenme,
Beslenme,
Beslenme,
Beslenme,
Beslenme,
Baysal,
Baysal,
Baysal,
Baysal,
Baysal,
Baysal,
Baysal,
Baysal,
Baysal,
Baysal,
A.,
A.,
A.,
A.,
A.,
A.,
A.,
A.,
A.,
A.,
Hatiboğlu
Hatiboğlu
Hatiboğlu
Hatiboğlu
Hatiboğlu
Hatiboğlu
Hatiboğlu
Hatiboğlu
Hatiboğlu
Hatiboğlu
Yayınevi,
Yayınevi,
Yayınevi,
Yayınevi,
Yayınevi,
Yayınevi,
Yayınevi,
Yayınevi,
Yayınevi,
Yayınevi,
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
Baskı
Baskı
Baskı
Baskı
Baskı
Baskı
Baskı
Baskı
Baskı
Baskı
,2009
,2010
,2011
,2012
,2013
,2014
,2015
,2016
,2017
,2018
İlgili kaynaklardan anlatım ve sunu
Beslenme, Baysal, A., Hatiboğlu Yayınevi, 12. Baskı ,2019
İlgili kaynaklardan anlatım ve sunu
İlgili kaynaklardan anlatım ve sunu
Beslenme, Baysal, A., Hatiboğlu Yayınevi, 12. Baskı ,2020
Beslenme, Baysal, A., Hatiboğlu Yayınevi, 12. Baskı ,2021
İlgili kaynaklardan anlatım ve sunu
Beslenme, Baysal, A., Hatiboğlu Yayınevi, 12. Baskı ,2022
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
SEC 101 SEÇMELİ DERS(KİMYA VE SAĞLIK)
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecektir.
Yetersiz beslenmenin olumsuz sonuçlarını tanımlar.
Aşırı beslenmenin olumsuz sonuçlarını tanımlar.
Enerji ve makro besin ögelerinin (karbonhidrat, proteinler, yağlar) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini kavrayabilecektir.
Vitaminlerin, minerallerin ve suyun sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini özetleyebilecektir.
Besinleri enerji, karbonhidrat, protein, vitaminler, mineraller ve su içerikleri açısından değerlendirir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
P04
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
P03
P01
P06
P02
P07
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
4
4
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
6
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö01
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö02
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö03
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö04
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö06
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
66
2
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS210
SEKRETERLİK DAVRANIŞLARI-II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS210
SEKRETERLİK DAVRANIŞLARI-II
T+U
Kredi
AKTS
2
2
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Tıbbi sekreter olabilmek için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Sekreterlik Mesleğinin türleri ve görevleri anlatılacak.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. Salih ÇENGEL
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
50
:
:
:
:
50
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
Konuyla ilgili kaynaklar
Sekreterliğin tanımı, görevi ve sınıflandırılması
hazırlık yapıldı
Konuyla ilgili kaynaklar
Sekreterlerin fiziksel yönden sahip olması gereken özellikler
hazırlık yapıldı
Sekreterlerin bilgi ve düşünce yönünden sahip olması gereken Konuyla ilgili kaynaklar
özellikler
hazırlık yapıldı
Konuyla ilgili kaynaklar
Sekreterlerin duygusal yönden sahip olması gereken özellikler
hazırlık yapıldı
Konuyla ilgili kaynaklar
Tıp sekreterinin yeri ve diğer sekreterlerden ayıran özellikleri
hazırlık yapıldı
Konuyla ilgili kaynaklar
Tıp sekreterlerinin türleri ve görevleri
hazırlık yapıldı
Tıp sekreterlerinin hasta, sağlık çalışanları, diğer çalışanlarla Konuyla ilgili kaynaklar
ilişkileri
hazırlık yapıldı
Konuyla ilgili kaynaklar
Sekreterlik hizmetlerinde toplam kalite yönetimi
hazırlık yapıldı
Konuyla ilgili kaynaklar
Sekreterlik hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
hazırlık yapıldı
Konuyla ilgili kaynaklar
Bürolarda yaşanan meslek sorunları
hazırlık yapıldı
Konuyla ilgili kaynaklar
Sekreterlik hizmetlerinde mesleki örgütlenme
hazırlık yapıldı
Konuyla ilgili kaynaklar
Sekreterlik hizmetlerinde etik
hazırlık yapıldı
Konuyla ilgili kaynaklar
Sekreterlik Hizmetlerinde Etik
hazırlık yapıldı
Sekreterlik mesleği, amacı ve tarihsel gelişimi
Dökümanlar
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
araştırılarak derse 1-Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU-Tıb Sekreterliği
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Tıbbi Sekreterin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verebilme
Tıbbi Sekreterin kişisel ve mesleki bilgi becerileri hakkında bilgi verebilme.
Etkin iletişim ve büro hizmetlerinin gerçekleştirilmesindeki tıbbi sekreterin katkısını açıklayabilme.
Sağlık kurumlarının işleyişini kavrayabilme.
Tıbbi sekreterin kurumdaki önemini açıklaybilme.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
P11
P10
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
4
56
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
108
4
Siirt Üniversitesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
TDS202
TIBBİ DÖKÜMÜNTASYON-II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
TDS202
TIBBİ DÖKÜMÜNTASYON-II
T+U
Kredi
AKTS
2
2
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Tıbbi dokümantasyon ve arşiv konusunda bilgi verir ve tıbbi dokümantasyon ve arşivlemenin önemini artırır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Hastane arşivinin oluşturulması ve düzenlenmesi ve tıbbi sekreterlik becerileri kazandırır
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. Salih ÇENGEL
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002.
2. Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
3. Demircan A., Tıbbi Dokümantasyon, Tokat, 1996.
4. Akbolat, M. Tıbbi Dokümantasyon I Ders Notları (Basılmamış), 2007
Sağlık kurumlarında kullanılan örnek dokümanlar.
Sağlık kurumlarında kullanılan örnek dokümanlar.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
20
:
:
:
:
30
50
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
Hastanelerde tıbbi doküman türleri
2
Tıbbi dokümanların niteliksel ve niceliksel analizi.
3
Hasta dosyaları, hasta dosyalarının gizliliği
4
Hasta dosyalarının mülkiyeti, düzenlenmesi
5
Hasta dosyalarının standardizasyonu.
6
Tıbbi arşiv ve tıbbi personelin tanımı.
7
Arşiv hizmetlerinin planlanması
8
Merkezi arşiv
9
Merkezi arşiv bütçesi
10
Merkezi arşiv yerleşim alanı
11
Arşiv malzemesinin korunması
12
Arşiv Depoları
13
Bilgi saklama ortamları
14
Bilgi Sağlama Ortamları
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
konuyla ilgili kaynaklar
hazırlık yapıldı
Dökümanlar
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
araştırılarak derse 1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon,
Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Tıbbi dokümantasyonun gelişim sürecini kavrayabilme
Hastane arşiv bilgisini kavrayabilme
Hasta dosyalarının önem derecesini anlayabilme
Hasta dosyalarının arşiv hareketlerini izleyebilme.
Hasta dosyalarının gizliliğini açıklayabilme.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P05
P09
Sağlık sistemi ile ilgili istatistikleri hazırlayabilme
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanıyabilme
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
Ankara, 2002.2. Sümbüloğlu K.,
P11
P10
P04
P03
P01
P06
P02
P07
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusunda bilgi ve beceriye sahip olabilme
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilme
Büro araç-gereç ve makinelerini etkin şekilde kullanır, basit bakım ve onarımlarını yapabilme
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuatı bilir ve bu hizmetleri yürütebilme
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme
Alanının gerektirdiği terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanabilme
Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilme
Kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapabilme
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
4
56
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
6
6
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
105
4
Download

Tıbbi Dökümantasyon ve Se