Grup
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Öğrenci Adı Soyadı
Özge Kaya, Hilal Karakaya, Özlem
Aslan, Berna Yaman
Aslı Topaç, Demet Karagöz, Dilek
Kamuray, Hatice Koç, Durkadın Özen
Pınar Gürer, Fatma Yeşiltaş, Hülya
Özdemir, Salih Tunç Erman, Ahmet
Selçuk Ekinci
Esra İmre, Raşit Doğan, Zekiye Kurt,
Rukiye Ağıl
Kübra Atay, Esma Cengiz, Anıl
Erdoğan
Sinem Demir, Yeşim Ogan, Sercan
Sürücü, Özgür Ateş, Leyla Özkan
Ayfer Çoban, Hülya Efe, Esra Taşkın,
Ezgi Aral, Erkan Duran
Duygu Denkçi, Anıl Altuğ, Mert
Delibalta, Ali Akyıldız, Oğuzhan
Ayrılmaz, Berat Alabay
Serhat Gençer, İbrahim Kır, İ. Hulusi
Ergüler, Ş. Furkan Şahin
Gizem Elligıram, Nihal Kurtoğlu,
Hesna Doğaner, Büşra Aksoy, Şeyma
Akdeniz, Songül Çelik
İrem Arıkan, Tolga Özbek, Emine
Dalan, Dilek Kırdaş, Hüseyin Taştan,
Mertcan Güldü
Hafize Arıkaya, Nihal Daşdemir, Fatma
Önder, Şerife Karaaslan, Leyla Adın
Kübra Gültekin, Özlem Ayvaz, Faik
Yıldırım, H. İbrahim Yazar, M. Berkay
Yılmaz, Neslihan Yazıcı
Alperhan Aktürk, Eray Türken, Baki
Şanlı, Eray Aktuğ
Zeynep Türk, Şeyda Karabina, Büşra
Kavalcı, Alper Yılmaz, Burak Önder,
Güven Yıldız
Hasan Nair, Ayşeğül İnal, Songül Ataç
T. İmren Yener, Adem Kılıç, Doğancan
Oktay
Ahmet Selçuk Soykan, Musa Aydın
Çınar, Çetin Dilbaz, Oğuz Han Kaya
Emre Orhan, Barış Erden, Utku Orhan
Ömer Faruk, Olcay Durak, Burak
Karadaş, Mustafa Çetin, Ahmet Anıl
Tokatlı
Hasan Karan, Aydın Odabaş, Enes Safi
Nesrin Çelik, Serhan Gülay, Esra
Karaaslan, Cengiz Yektaş
Betül Sena Bizimyer, Nurcan Koca
Tuğçe Söyleyici, Elif Nişancı, Bayram
Uslu, Tülay Acar, Handan Dinç,
Zeynep Akyel
Samet Kayalar, Kadriye Kılınç, Ecem
Yığınç, Ayşe Dilekçi, Osman İndibi
Türkan Turgan , Şeyda Öztürk, Esra
Canyurt, Hande Nur Azat, Cengizhan
Cengiz, Timuçin Cafer Şen
Nebahat İlter, Fatma Abadanoğlu,
Sevgi Akduman, Zehra Yayla,
Ümmühan Topla, Emine Ulu
Öznur Akın, Burak Kenan, Berna Nur
Kızık, Zekiye Ceylan, Fatma Okutan,
Hamiyet Kaya
Alparslan Gökyıldırım (İÖ), Berkay
Kurt (İÖ), Ali Aydoğdu (İÖ)
Dursun Ali Küçükkazdal, Levent Çelik,
Mehmet Emin Dağoğlu
Büşra Emirli, Mukaddes Kurter,
Gökhan Kolçelik, Samet Gürşen
Ayşe Oktay, Gonca Esenlik, Hale
Uzun, Öznur Gündüz
Onur Arca, Timuçin Çırak, Anıl San
(İÖ), Cihat Varlı (İÖ)
Proje Konusu
Danışmanı
Sunum
Yapılacak Grup
Sınıf
Sema SARI
Adnan KALKAN
Özlem Ç. Bozkurt
C200
Fatma İŞCAN
Adnan KALKAN
Özlem Ç. Bozkurt
C200
Melike ŞİŞECİ
Melike Şişeci Çeşmeli
Ömer Aydoğan
C201
Özlem Ç. BOZKURT
Sema Sarı
Fatma İşcan
C204
Adnan KALKAN
Sema Sarı
Fatma İşcan
C204
Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına
Yönelik Tutumlar
İnternet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti:
Günün Fırsatları Üzerine Bir Uygulama
Lüks Malların Sosyal Medyada Kullanımı
Dijital Dünyada Kitlesel Hareketler
Doğrudan Pazarlama Yönelimlerinden Çok Katlı
Pazarlama
Farklı Kişilik Özelliklerine Sahip Bireylerin Risk
Algılarının Tüketici Davranışı Açısından
İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri üzerinde Bir
Araştırma
Reklamlarda Ünlü Kullanımının Satın Alma
Davranışı Üzerindeki Etkisi
E-ticaretin Kurumsal İmaja Etkisi
Ücret yönetimi sorunları ve çözüm önerileri üzerine
bir örnek olay incelemesi
Öğrenciler Arası Mobbing
İşletmelerde vardiya sayısının verimlilik üzerine
etkisi
Pazarlamanın Farklılaşma Stratejileri
İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerinde Bilgi
teknolojilerinin kullanımı ve e-insan kaynaklarının
yeri ve önemi
Müşteri Beklentilerinde ve Şirket amaçlarının
Saptanmasında Gizli Müşteri Araştırmalarının Rolü
Mesleki Tükenmişlik Düzeyi ile İş tatmini
arasındaki ilişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
Yerel Medyada Yönetim Bilişim Fonksiyonlarının
Aktif Olarak Kullanılması
Pazarlama Anlayışında Siyasal Pazarlama
İş Planı Yönetim Sistemi
Kuluçka Düzenleme Otomasyonu
Ders ve Sınav Programı Hazırlama Otomasyonu
Kapsamlı Araç Servis ve Bakım Otomasyonu
Organik Ürünler Satışı Otomasyon Sistemi ve Web
Sitesi
Online Dershane Sistemi
Sosyal medya uygulamalarının tüketici satın alma
davranışına etkisi
Sanal kaytarma faaliyetlerinin işletme performansına
etkisi
Türkiye'de sosyal girişimciliği arttıran etmenler ve
demokratik devlet yapısının sosyal girişimcilik
üzerine etkisi
Bilişim sektöründe çalışan kadınların kariyer
sorunları
Hizmet ve imalat sektöründe inovasyon ve yeni ürün
geliştirme
Örgütlerde iş tatmini ve örgütsel bağlılık
ZTYO Yönetim Bilişim Sistemleri mezunlarının iş
hayatındaki yeri
Mobil pazarlama ve Sosyal medyanın tüketicilerin
satınalma davranışı üzerine etkisi
Tarımda bilişim teknolojilerinin kullanımının
verimlilik üzerine etkisi
Özelleştirmelerin işletmelerin ve işgörenlerin
performansına etkisi: Yatağan Termik Santrali
34
Erkan Turan, Eda Çakır, Tuğçe Çınar,
Gözde Topaloğlu
35
Zehra Kandemir, Şerife Gizem
Yurtalan, Tuğba Türker
36
Lütfiye Yıkılmaz, Burcu Demirel,
37
38
39
Merve Gülcan, Nurullah Bayrak,
Muhammet Katıksız (İÖ), Mustafa Koç
(İÖ), Özkan Doğan (İÖ)
Mehmet Çelik, Hüseyin Dağ,
Muhammed Yağcı
Enes Akcan, Murat Özdemir, Gökhan
Erbatu
üzerine bir araştırma
Bilişim teknolojilerinin kullanımının çalışanlar ve
çalışanların ilişkileri üzerindeki etkileri
OHSAS 18001: İş sağlığı ve güvenliği yönetim
sistemi uygulamalarının işgören memnuniyetine ve
verimliliklerine etkisi: Bir maden işletmesinde
uygulama
Devlet ve özel sağlık hizmetlerinde hasta
memnuniyetini etkileyen faktörler: Afyon ilinde
uygulama
Dini değerler, marka bağımlılığı ve tüketici ahlakı
arasındaki ilişkiler
Kişisel kablosuz ev ve iş ağlarının güvenlik sorunları
ve giderilmesi
İşletme açısından sanallaştırmanın önemi
ÖMER AYDOĞAN
Melike Şişeci Çeşmeli
Ömer Aydoğan
C201
Download

Ybs 4. Sınıf Sunum Programı