İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ
EK YABANCI DİL DERSLERİ
VİZE SINAVI
08.11.2014 SAAT : 11.00-12.00
3. VE 5.KUR SINIFLARI
DERS-KUR
JAPONCA
ÇİNCE
FRANSIZCA
RUSÇA
ALMANCA
İTALYANCA
İSPANYOLCA
OKUTMAN
TENZİLE
ARSLAN
SERPİL
MELTEM
ARSLAN
ANİ
TAKVORYAN
BERNA
YILMAZ
EDA
NUH
OLGA
KIM
NİLGÜN
TANER
ESRA
ERSOY
MAURIZIO
LODDO
GIUSEPPINA
PATTI
MARCELA
GOMEZ
T.ŞULE
GÜVENDİK
TANIA AMAYA
GOMEZ
SINAV
YERİ
C203
GÖZETMEN
SERPİL MELTEM
ARSLAN
TENZİLE
ARSLAN
C204
BERNA
YILMAZ
ANİ TAKVORYAN
----------------- OLGA
KIM
A403
EDA
NUH
GÖNÜL
BABATAŞ
A304
FERDA
AYDIN
A305
B503
GIUSEPPINA
PATTI
MAURIZIO
LODDO
CINTHYA
ARSLAN
YASEMİN
GÜÇ
ALEJANDRA
ÖZDEN
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ
EK YABANCI DİL DERSLERİ
VİZE SINAVI
08.11.2014 SAAT : 12.30-13.30
1.KUR SINIFLARI
DERS-KUR
OKUTMAN
MAURIZIO
LODDO
GIUSEPPINA
PATTI
ALEJANDRA
ÖZDEN
TANIA AMAYA
GOMEZ
CINTHYA
ARSLAN
İSPANYOLCA MARCELA
GOMEZ
T.ŞULE
GÜVENDİK
YASEMİN
GÜÇ
İTALYANCA
ÇİNCE
ANİ
TAKVORYAN
NAZAN
YAZICIOĞLU
EDA
NUH
OLGA
KIM
SERPİL MELTEM
ARSLAN
JAPONCA
TENZİLE
ARSLAN
FRANSIZCA
RUSÇA
ALMANCA
ESRA
ERSOY
FERDA
AYDIN
NİLGÜN
TANER
GÖNÜL
BABATAŞ
SINAV
YERİ
C103
A503
C305
C405
GÖZETMEN
GIUSEPPINA
PATTI
MAURIZIO
LODDO
TANIA AMAYA
GOMEZ
ALEJANDRA
ÖZDEN
MARCELA
GOMEZ
CINTHYA
ARSLAN
YASEMİN
GÜÇ
T.ŞULE
GÜVENDİK
NAZAN YAZICIOĞLU
A104
ANİ TAKVORYAN
OLGA KIM
C205
EDA NUH
A304
TENZİLE
ARSLAN
SERPİL MELTEM
ARSLAN
E502
E503
FERDA
AYDIN
ESRA
ERSOY
GÖNÜL
BABATAŞ
NİLGÜN
TANER
Download

08.11.2014 SAAT : 11.00-12.00 3. VE 5.KUR SINIFLARI