İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI
GÜZ DÖNEMİ
EK YABANCI DİL DERSLERİ PROGRAMI
EK YABANCI
DİL
ÇİNCE
10.00-13.00
JAPONCA
10.00-13.00
EK YABANCI
DİL
JAPONCA
ÇİNCE
EK YABANCI
DİL
JAPONCA
13.00-16.00
KUR
3
3
KUR
5
5
KUR
1
OKUTMAN
SERPİL
MELTEM
ARSLAN
TENZİLE
ARSLAN
OKUTMAN
TENZİLE
ARSLAN
SERPİL
MELTEM
ARSLAN
OKUTMAN
TENZİLE
ARSLAN
FAKÜLTE
TİC BİL
BF
MÜH
ELK
FAKÜLTE
MÜH.
TİC.BİL
FAKÜLTE
İLETİŞİM
FEN EDB
HUKUK
MÜH
MYO
1
SERPİL
MELTEM
ARSLAN
DERS
YERİ
A/304
A/305
BÖLÜM
BİLG.
ULT-
DERS
YERİ
A/305
A/304
TUR
TİC.BİL.
ÇİNCE
13.00-16.00
BÖLÜM
TİC.BİL.
HUKUK
BÖLÜM
GÖRSELPSİHUK
BİLG
ELKMEK
İŞLULT
TUR
BİLG.PRİŞLTUR
ULIULT
TUR
HUK
DERS
YERİ
A / 305
A / 304
ALMANCA
EK YABANCI
DİL
KUR
5
ALMANCA
10.00-13.00
3
OKUTMAN
ALMANCA
KOORD.
ESRA
ERSOY
FAKÜLTE
HUKUK
TİC BİL
MÜH
TİC BİL
NİLGÜN
TANER
ESRA
ERSOY
13.00-16.00
HUKUK
MÜH
ALMANCA
1
NİLGÜN
TANER
DERS
YERİ
HUK
İŞL
A/504
MÜH
HUKUK
FEN EDB
1
BÖLÜM
HUKUK
END
BF
İŞL
TUR
ELK
HUK
MAT
HUKUK 4.SINIF
(2011 VE ÖNCESİ
GİRİŞLER)
A/404
A/504
MEK HUKUK 3.SINIF
(2012 GİRİŞLER)
A/404
MÜH
1
1
1
FERDA
AYDIN
GÖNÜL
BABATAŞ
İREN
FERDA
AYDIN
HUKUK
MÜH
MYO
İLETİŞİM
FEN EDB
TİC BİL
ALMANCA
10.00-13.00
1
GÖNÜL
BABATAŞ
İREN
TİC.BİL
BİLGHUKUK 2.SINIF
(2013 GİRİŞLER)
END
ELK
ICM
DIŞ TİCLOJGÖRMEDYAPSİ
İST
ULIİKTİŞL
MUH
BFTURULT-
A/405
A/ 505
A/405
A/505
FRANSIZCA
EK YABANCI
DİL
FRANSIZCA
10.00-13.00
KUR
3
OKUTMAN
FRANSIZCA
KOORD.
ANİ
TAKVORYAN
FAKÜLTE
FEN EDB
TİC BİL
HUKUK
TİC.BİL.
5
1
BERNA
YILMAZ
ANİ
TAKVORYAN
FEN EDB
HUKUK
HUKUK
İLETİŞİM
MÜH
1
FRANSIZCA
13.00-16.00
NAZAN
YAZICIOĞLU
FEN EDB
TİC.BİL.
BÖLÜM
PSİTUR
ULIİŞL İKTULT
HUK
BFİKT
İŞL
ULT
İST
HUK
HUK
GÖRSELMEDYAEND
MEK
MODAELKİSTMATPSİBFİKT
TUR
DERS
YERİ
A/603
A/605
A/603
A/606
RUSÇA
EK YABANCI
DİL
KUR
OKUTMAN
RUSÇA
KOORD.
FAKÜLTE
TİC.BİL.
5
EDA
NUH
RUSÇA
10.00-13.00
HUKUK
MÜH
TİC BİL
3
OLGA
KIM
HUKUK
MÜH
TİC BİL
1
EDA
NUH
HUKUK
İLETİŞİM
RUSÇA
13.00-16.00
1
OLGA
KIM
FEN EDB
MÜH
TİC BİL.
MYO
BÖLÜM
ULTBFİKT
İŞL
ULI
HUKICMBİLG
İKTİŞL
BFULI
ULT
HUK
ELKBİLG
ULTİŞLBFHUK
GÖRSELH.İLİŞMEDYA
İSTMAT
BİLG
ENDİKTTURULIDIŞ TİC-
DERS
YERİ
B/204
B/205
B/204
B/205
İTALYANCA
EK YABANCI
DİL
KUR
3
OKUTMAN
GIUSEPPINA
PATTI
FAKÜLTE
TİC BİL
FEN EDB
İTALYANCA
10.00-13.00
İTALYANCA
KOORD.
5
TİC.BİL.
HUKUK
BÖLÜM
ULT BFPSİ
ULTULIHUK
DERS
YERİ
B/405
B/404
MAURIZIO
LODDO
MÜH
1
MAURIZIO
LODDO
İTALYANCA
13.00-16.00
İLETİŞİM
EN EDB
HUKUK
1
GIUSEPPINA
PATTI
TİC BİL
ELKENDGÖRSELPSİİSTHUKİKTİŞLTUR
ULT
B/404
B/405
İSPANYOLCA
EK YABANCI
DİL
KUR
OKUTMAN
FAKÜLTE
TİC BİL
İSPANYOLCA
10.00-13.00
5
MARCELA
GOMEZ
FEN EDB
MÜH
İLETİŞİM
TİC BİL
TANIA
AMAYA
GOMEZ
İSPANYOLCA
10.00-13.00
İLETİŞİM
FEN EDB
TİC BİL
3
T.ŞULE
GÜVENDİK
HUKUK
MÜH
EK YABANCI
DİL
İSPANYOLCA
KUR
OKUTMAN
FAKÜLTE
CINTHYA
ARSLAN
FEN EDB
YASEMİN
GÜÇ
SANCAKLI
İSPANYOLCA
KOORD.
ALEJANDRA
ÖZDEN
TİC BİL
10.00-13.00
1
TİC BİL.
BÖLÜM
SINIF
ULI BFMAT
END
HALK İLİŞ.-
B/604
ULIBFHALK İLŞMAT
B/504
ULT TUR İŞLİKTHUK
ELK-
B/606
BÖLÜM
SINIF
PSİMAT
İSTBFİKT
B/505
ULT
TUR
B/605
B/603
EK YABANCI
DİL
KUR
OKUTMAN
İSPANYOLCA
KOORD.
ALEJANDRA
ÖZDEN
FAKÜLTE
MÜH
B/605
TİC BİL
HUKUK
HUK-A-
B/505
HUKUK
HUK-B-
B/606
TİC BİL
ULI-A-
B/604
TİC BİL
ULI-B-
B/504
MYO
İLETİŞİM
13.00-16.00
YASEMİN
GÜÇ
SANCAKLI
CINTHYA
ARSLAN
T.ŞULE
GÜVENDİK
MARCELA
GOMEZ
TANIA
AMAYA
GOMEZ
SINIF
BİLGENDMEKBİLG PROGDIŞ TİCLOJHALK İLİŞGÖRSELMEDYAİŞL-
İSPANYOLCA
1
BÖLÜM
B/603
Download

istanbul ticaret üniversitesi 2014