RO Č . 8
Č . 3 ČE RVE N 2011
V TOMTO VYDÁNÍ
TE C HNO L O G IE C H O V U
Možnosti ventilace stájí
pro dojnice
CS03_cover 2
ŠLEC H TĚN Í
M A N A G EM ENT STÁDA
Novinky v nabídce CRV pro Tvorba skupin krav je základem
chovatele holštýnů i strak
práce se stádem
30-05-2011 12:26:33
CKÝ SYSTÉM DOJENÍ LELY ASTRONAUT A4
mační systém umožňuje precizní
anagement
ení je k dispozici 13 indikátorů
zdraví
SNIŽUJTE
SVOJE NÁKLADY A
ující včasné odhalení problému
AUTOMATIZUJTE
S NÁMI VÁŠ CHOV DOJNIC
k vemenu šetrné
čtvrťové dojení
ejnižšími provozními náklady na trhu
stop a on-lineAUTOMATICKÝ
monitoring kvalitySYSTÉM
mléka DOJENÍ
• unikátní informační systém umožňuje precizní
individuální management každé dojnice
buňkami
• po každém dojení je k dispozici 13 indikátorů zdraví
LELY
ASTRONAUT
A4
u tuku, bílkovin a kaseinu v každém nádoji
dojnice umožňující včasné odhalení problému
•
zcela přirozené k vemenu šetrné čtvrťové dojení
utomaticky vyhodnocuje ekonomičnost
• technologie s nejnižšími provozními náklady na trhu
a u každé dojnice
• jedinečný non-stop a on-line monitoring kvality mléka
a počtu somatických buněk
d o stádu a detailní přehled o každé dojnici
• indikace obsahu tuku, bílkovin a laktózy v každém nádoji
manažerskou výhodou
• DLM modul automaticky vyhodnocuje ekonomičnost
produkce mléka u každé dojnice
• celkový přehled o stádu a detailní přehled o každé dojnici
je konkurenční manažerskou výhodou
CKÝ PŘIHRNOVAČ KRMIV LELY JUNO
AUTOMATICKÝ
PŘIHRNOVAČ KRMIV
objemných krmiv
a produkci mléka
LELY
JUNO
bachoru a zlepšuje
zdraví
dojnic
ího času, PHM
a strojů
• zvyšuje
příjem objemných krmiv a produkci mléka
lekci krmiv • stabilizuje pH bachoru a zlepšuje zdraví dojnic
• úspora pracovního času, PHM a strojů
klid a ticho ve• silně
stáji
snižuje selekci krmiv
•
zajišťuje
větší klidprovoz
a ticho ve stáji
talace a spolehlivý
levný
• jednoduchá instalace a spolehlivý levný provoz
welfare zajišťuje
velmi
návratnost
investice
• celkově
lepšírychlou
welfare zajišťuje
velmi rychlou
návratnost
investice
AUTOMATICKÝ
KARTÁČ
CKÝ ROTAČNÍ
KARTÁČ ROTAČNÍ
LELY LUNA
ální komfort LELY
pro krávyLUNA
upině, stádě dojnic
• zajišťuje optimální komfort pro krávy
• větší
klid ve skupině, stádě dojnic
ení po každém
použití
• mění směr otáčení po každém použití
ější a lesklejší• zajišťuje
kůži zdravější a lesklejší kůži
dnou údržbu • nevyžaduje žádnou údržbu
AUTOMATICKÝ KRMNÝ BOX
CKÝ KRMNÝ
BOX
LELY COSMIX
P
LELY
COSMIX
P
hranná branka eliminuje konkurenční chování
ochranná branka eliminuje konkurenční chování
u a poranění •• integrovaná
prevence stresu a poranění
• zefektivňuje
krmení, opuštění
zamezuje vynucené
rmení, zamezuje
vynucené
boxuopuštění boxu
• velmi exaktní dávkování koncentrátu
dávkování koncentrátu
• umožňuje zkrmování až čtyř druhů koncentrátů a minerálií
krmení dojnic a a
VBminerálií
jalovic v období před otelením
mování až čtyř• vhodný
druhůi pro
koncentrátů
rmení dojnic a VB jalovic v období před otelením
Poptávejte u nás i další technologie pro automatizaci chovu dojnic a odchovu telat.
Chlazení mléka -větrání - osvětlení - shrnovací lopaty - jímky - čerpadla - míchadla - napájení telat - další technologie
Agro-partner s.r.o
Vlastimil Havlík
[email protected] 602 413 891
602 411 619
JosefiProkeš
[email protected]
Květnová chovu
506/2
nás i další technologie pro automatizaci
dojnic
odchovu
telat.
CZ 34561 Soběslav
lení - shrnovací lopaty - jímky - čerpadla - míchadla - napájení telat
s.r.o
/2
Budoucnost chovu dojnic je v automatizaci. Zlepšuje welfare. Snižuje náklady.
Vlastimil Havlík
Josef Prokeš
agropartners.indd 2
[email protected]
[email protected]
602 413 891
602 411 619
18-04-2011 08:54:03
Z
O BSAHU
NOVINKY
5
17
23
29
Z domova i ze světa
Info Agropartner
Info De Heus
Info CRV Czech Republic
R E P O R TÁ Ž Z FA R M Y
10 Jersey – malá kráva s velkou
užitkovostí
M A N A G E M E N T S TÁ D A
6 Možnosti zlepšování ekonomiky
výroby mléka
12 Tvorba skupin dojnic
ŠLECHTĚNÍ
14
20
24
32
Testace programu CZ Holštýn
Novinky v nabídce CRV
TOP ČESTR
Testace programu CZ ČESTR
Z VETERINÁRNÍ PRAXE
16 Energie pro dojnice
P O Z VÁ N K A N A V Ý S TA V U
18 Národní výstava Brno 2011
TECHNOLOGIE CHOVU
26 Možnosti ventilace stájí
K VA L I TA M L É K A
30 Kvalita mléka a šlechtění
Ing. Andrea Rumlová
“Je problém sehnat kvalitní býky, kteří by stádo
posunovali dál.” 10
Jaap van der Knaap
Efektivní produkce mléka
Plemeno jersey je velmi oblíbené v Austrálii a na Novém Zélandu. Nejen díky vysokému obsahu složek v mléce, ale především díky efektivnímu způsobu výroby
mléka. Jerseyky jsou menší krávy s nižší
tělesnou hmotností a to je hlavním důvodem, proč jsou schopny velmi efektivně
produkovat mléko z 1 kg přijaté sušiny
krmiva. V zemích, kde pastva tvoří většinu krmné dávky, je produkce mléka na
jeden hektar velmi důležitá a v tomhle
systému se plemeno jersey jeví jako ziskové, neboť velmi efektivně využívá přijatá krmiva. V České republice je chováno
kolem 2 000 jerseyských krav. Více o chovu tohoto plemene si můžete přečíst na
straně 10.
Efektivita produkce je důležitá na každé
farmě. Bezvadný management je tedy
standardem a nezáleží na tom, zda se jedná o jerseyské, holštýnské či české straka-
té krávy. Jestliže jsou krávy celoročně
ustájeny uvnitř stáje, zajištění pohody zvířat pomáhá udržovat jejich dobrý zdravotní stav. Zdravá kráva produkuje více
mléka a více mléka na krávu je efektivní.
Dobrá ventilace je nezbytná pro komfort
ustájených krav a tím i efektivní produkci. Přečíst si o ní můžete na straně 26.
Některé starší stáje potřebují rekonstrukci větracího systému a zajištění dobré ventilace okamžitě zlepšuje kvalitu vzduchu
a tím i pohodu krav.
Výzkum také může pomoci k vyšší efektivitě produkce mléka. O výsledcích vědců,
které zdravotní problémy mohou ovlivňovat plodnost, si přečtete na straně 6.
Mít svoje krávy březí bez problémů každý
rok je cílem každého chovatele. Prodávat
krávy, když se nedaří je připustit, není příliš efektivní. Nejen pro Vaše okolí, ale především pro Vaše vlastní podnikání.
Management stáda
Analýza reprodukce
Pozvánka na výstavu
Národní výstava 2011
6
18
Analýza reprodukčních onemocnění a jejich vztah k plodnosti
a produkci mléka.
Koncem června se na výstavišti v Brně sejdou příznivci hospodářských zvířat a techniky.
CH OVS K OT U
CS03_content 3
ČE RVE N
2 0 1 1
3
30-05-2011 15:48:41
Firma PAMA, a.s. byla založena v roce 1993. Nosným programem je prodej lehkých střešních krytin a realizace zastřešení zemědělských objektů. Dodáváme pouze odolné, vyspělé a vyzkoušené
materiály. O kvalitě naší práce se můžete přesvědčit návštěvou některé z referenčních staveb:
•
•
•
•
•
ZD Pluhův Žďár, Pluhův Žďár, novostavba mléčné farmy – Elyonda s prosvětlením – 2006
Lužanská, a.s., středisko Kacákova Lhota, rekonstrukce zemědělských objektů – Elyonda s prosvětlením - 2008
Líšnická, a.s., Líšnice – novostavba mléčné farmy – Sklolaminát s prosvětlením - 2010
ZD Košetice, středisko Chýšná, novostavba mléčné farmy – Agropanel se zatepleným prosvětlením – 2009
Netis, a.s., Návsí, rekonstrukce mléčné farmy – Agropanel se zatepleným prosvětlením - 2009
ELYONDA | JISTOTA KVALITNÍ STŘECHY
• pevnost, pružnost, odolnost
• délka desek na míru až do 13,5m
• nové stáje i rekonstrukce
Elyonda je speciální typ sklolaminátu se zvýšenou
požární a tepelnou odolností. Krytina je lehká, zcela
neprůsvitná, vyniká dlouhodobou životností a vysokou
mechanickou odolností. Výrobcem je italská firma Brianza Plastica SpA, krerá vyrábí sklolaminát již od roku
1962 a je špičkou ve svém oboru. Vyrábí se v barvách:
červená, šedá, antracitová, desky jsou bezúdžbové,
probarvené v celé tloušťce.
AGROPANEL | IZOLOVANÁ STŘECHA
PRO NÁROČNÉ
• sendvičový panel do agresivního prostředí
• střešní i stěnové panely
• nové stáje i rekonstrukce, bramborárny
Střešní sendvičový panel je ideální pro tepelně izolované objekty. V létě zaručí odstíňění vysoké teploty
a zamezí tepleným šokům. V zimě izoluje proti chladu
a zamezí kondenzaci vodní páry na střešním plášti.
Vrchní strana je tvořena pozinkovaným lakovaným
plechem. Jádro vyplňuje vysoce izolační polyuretanová
pěna. Hladká sklolaminátová spodní strana je vyvinuta
speciálně do agresivního prostředí a je atestována
na neodkapávání.
RÁDI VÁS NAVŠTÍVÍME A PORADÍME.
+420 723 811 261 | [email protected] | www.pamaas.cz
CS03_p04.indd 18
27-05-2011 09:44:07
Z
Koření snižuje produkci metanu
Pozitivní efekt přídavku bylin do krmných dávek dojnic byl již mnohokrát potvrzen
Kromě pozitivního vlivu na mléčnou
užitkovost a příjem krmiva má oregáno
v krmných dávkách dojnic vliv i na snížení produkce metanu. Ačkoliv již mnoho výzkumů potvrdilo pozitivní efekt
přídavku bylin do krmných dávek dojnic
na jejich mléčnou užitkovost a příjem
krmiva, v podmínkách běžné krmivářské praxe se tak úplně neprosadil. Nový
je způsob použití, kdy má zkrmování
oregána (Origanum vulgare; dobromysl
obecná) dojnicím snížit uvolňování metanu do vnějšího prostředí. V rámci jedné studie vědců z Penn State University
(USA) dokázala dávka oregána ve směsné
krmné dávce dojnic ve výši 500 g na jeden kus snížit produkci metanu o více
než 40 %. Kromě toho mléčná užitkovost
zvířat plemenic stoupla o více než 3 %
a konverze krmiva o více než 6,5 %. Již
více než 6 let pracuje profesor Dr. Alexandr Christov se svými kolegy na tom,
najít vhodné byliny a koření. Oregáno je
jedním z mála koření, které díky svým
obsahovým látkám – carvacrolu, geraniolu a thymolu – dokáže současně omezit produkci metanu a nemá negativní
vliv na výši mléčné užitkovosti. Dokáže
stimulovat bachorové bakterie tak, že
produkují více mastných kyselin. Nižší
produkce metanu poskytuje dojnicím
více energie pro produkci mléka. V současné době pracuje několik krmivářských společností na vývoji krmných
aditiv na bázi oregána.
Více informací na: [email protected]
Zdroj: http://www.agronavigator.cz,
12. 5. 2011
D o m o va
i
Z e
s v ě ta
Dotace jen když se plní
podmínky
Jedním ze základních kritérií pro to, aby
zemědělci mohli obdržet dotace, je to,
jak zacházejí s hospodářskými zvířaty.
Jde o tzv. pohodu zvířat neboli welfare.
A to kontrolují inspektoři příslušných
krajských veterinárních správ.
Státní zemědělský a intervenční fond
(SZIF), který je administrátorem dotací,
uzavřel se SVS ČR smlouvu o provádění
kontrol. Na základě této smlouvy jsou
prováděny kontroly žadatelů o dotace.
Prověřují se podmínky chovu, přeprava
zvířat, průběh chovatelských zákroků.
I orgány státního veterinárního dozoru
jsou pod kontrolou. SZIF se minimálně
dvakrát ročně přesvědčuje, zda naše
kontroly odpovídají ustanovením zakotveným ve smlouvě. Spolupráce SVS ČR
a SZIF je na velmi dobré úrovni, systém
kontrol je funkční a zadavatel (SZIF)
neshledal žádné pochybení ze strany veterinářů. Spolupráce však přináší i prospěch Státní veterinární správě, neboť
SZIF poskytuje podklady pro zpracování
analýzy rizika.
Zdroj: http://www.svscr.cz, 12. 5. 2011
Welfare zvířat je pro získání dotací nezbytný
Do EU maso a živočišné produkty ani poštou!
Pro cestující ze zemí, které nejsou členy EU, již několik let platí zákaz dovozu většiny potravin živočišného původu
určených pro vlastní spotřebu na území Unie. Na letištích a dalších vstupních místech jsou umístěny informační
plakáty, ČSA informuje prostřednictvím filmu cestující na palubách svých
letadel mířících do ČR z destinací mimo
EU. Příslušné informace lze najít také
na webových stránkách SVS ČR či Asociace cestovních kanceláří ČR. Zákaz
dovozu bez příslušných veterinárních
osvědčení se týká zejména masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků. Tento zákaz vychází z nutnosti
5
CS03_ze sveta 5
V EEC
T EH EOL VT S jKaOnTuUa r
ú
ř iínj o
1e /n
r2
2009
chránit území EU před zavlečením nebezpečných nákaz. Např. slintavka
a kulhavka se stále vyskytuje v Asii
a Africe, ale dokonce i v Turecku a letos
byla zavlečena i do Bulharska. Co ale ví
cestující, ne vždy si uvědomí zasílatelé
balíčků, popřípadě některé kurýrní
služby. Kontroly zásilek neobchodní
povahy se vztahují samozřejmě i na balíky ze třetích zemí. V současné době
jsou tyto poštovní zásilky kontrolovány
na pohraniční veterinární stanici na letišti v Praze. Obsah balíku nevyhovující
požadavkům a tedy nesplňující podmínky pro propuštění na území EU
musí být zlikvidován. Zásilky jsou likvi-
dovány ve spalovně na náklady České
pošty, která následně vymáhá tyto nemalé částky na příjemcích zásilek. Stalo se, že starší paní měla obdržet z USA
v balíčku na ochutnání dvacet deka sušeného masa a byla nucena zaplatit poměrně vysokou částku za likvidaci, aniž
by ochutnala. V roce 2010 bylo zabaveno a zlikvidováno kolem 80 poštovních
zásilek, většinou z USA. Právě kvůli
možným nedorozuměním a problémům považujeme za vhodné na tuto
skutečnost opět upozornit. Příjemci
poštovních zásilek by proto měli instruovat odesílatele v zahraničí.
Zdroj: http://www.svscr.cz, 11. 5. 2011
CCHHOOVVSSKKOOTTUU čú
řeínrj o
ev n
r
e n 22000191
5
30-05-2011 13:18:28
M A N A G E M E N T
S TÁ D A
Genetická analýza reprodukčních onemocně ní a
Možnosti zlepšování ek o
Dlouhodobé zvyšování produkce mléka v minulosti vedlo k problémům s fertilitou v dojených
stádech skotu. Proto v současné době stojí
funkční vlastnosti u dojených plemen skotu,
jako je fertilita a zdraví, v centru pozornosti ve
všech chovatelsky vyspělých zemích.
autor Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
V
Rakousku byl v roce 2008 zaveden nový selekční index pro fertilitu. V indexu bylo kombinováno několik ukazatelů: interval od otelení do
první inseminace (CFI), nonreturn rate v 56 dnech
(NR 56) a interval od první do poslední inseminace
(FLI). Ukazatele NR56 a FLI byly sledovány odděleně pro jalovice a krávy. Index fertility je u plemene
fleckvieh v Rakousku v celkovém selekčním indexu
zahrnut relativní vahou 6,8 %. Projekt národního
systému pro monitorování zdravotního stavu byl
zaveden v roce 2006, kdy se začalo v Rakousku se
sběrem dat o veterinárních diagnózách. Hlavním
cílem projektu byla podpora managementu stáda
a získání plemenných hodnot pro ukazatele zdraví.
Monitorování zdraví v Rakousku
V Rakousku musí být podle tamní legislativy veterinární diagnózy a ošetření zdokumentovány. Tyto
záznamy musí být uchovávány 5 let veterináři a farmáři. Od roku 2006 byla data o diagnózách od veterinářů zaznamenávána a sbírána v rámci projektu,
který se nazýval Monitorování zdraví u skotu. Pro
tyto účely byl vytvořen standardizovaný klíč diagnóz, který zahrnuje 10 skupin onemocnění. Pro
tato onemocnění bylo zavedeno 65 rozdílných kódů.
Diagnózy od veterinářů jsou soustřeďovány měsíčně techniky, kteří provádějí kontrolu užitkovosti
nebo jsou posílány elektronicky veterináři do centrální databáze. Tento systém je dobrovolný.
Validace a editace dat
Základním předpokladem pro efektivní využití dat
o zdravotním stavu skotu je korektní validace dat.
Před záznamem dat do databáze musí být proveden
test hodnověrnosti dat. V rámci tohoto projektu
v tomto příspěvku se jednalo o počet diagnóz, frekvenci onemocnění a jejich hlášení, minimální počet
diagnóz stanovený veterinářem, podíl cizích plemen, otelení v daném intervalu, pořadí laktace, věk
6
CCHHOOVVSSKKOOTTUU čú
řEíNrj o
Ev N
r
E N 22000191
CS03_hoofdverh health cont 6
30-05-2011 13:28:29
cně ní a jejich vztah k plodnosti a produkci mléka
k onomiky výroby mléka
při prvním otelení a mezidobí v daných intervalech.
Program je v současné době zaveden v 70 % stád
plemene fleckvieh v kontrole užitkovosti. Z analýzy
byla vyřazena onemocnění s výskytem nižším než
1 %. V projektu byla sledována následující onemocnění: zadržená placenta (RP), poporodní onemocnění (PUERP), metritidy (MET), tichá říje a anestrus
(ESTRUS) a cysty na vaječnících (CYST).
Veterinární diagnózy byly sledovány od otelení do
7. dne po otelení u zadržené placenty, od otelení do
30 dnů po otelení u poporodních onemocnění a od
otelení do 150 dnů po otelení u diagnózy metritid,
tiché říje a cyst na vaječnících. Případy tiché říje,
cyst na vaječnících a metritid, které se vyskytly po
150 dnech od otelení, nebyly vzaty v analýze v úvahu, aby se projekt vyvaroval zkreslení kravami, které byly vyřazeny.
Kromě těchto ukazatelů byly také hodnoceny 3 složené ukazatele. Všechna reprodukční onemocnění
do 150 dnů po otelení byla označena jako reprodukční onemocnění (REPRO). Ukazatel časné reprodukční onemocnění (EREPRO) zahrnoval všechna
reprodukční onemocnění, která byla ošetřena do
30 dnů po otelení, zatímco onemocnění mezi 31. až
150. dnem po otelení byla nazvána pozdní reprodukční onemocnění (LREPRO). Přítomnost nebo nepřítomnost onemocnění (ošetření) byla kódována
kódem 0 nebo 1. Data o intervalu od otelení do první inseminace (CFI), nonreturn rate v 56 dnech (NR
56) a intervalu od první do poslední inseminace
(FLI) byla získána z údajů o otelení a z databází inseminace. Kontrola užitkovosti je prováděna v Rakousku na měsíční bázi. Rovněž tato data byla editována a podrobena kontrole. Příspěvek vychází
z informací získaných na kongresu ICAR a z časopisu Journal of Dairy Science (Koeck a kol., 2010) a zabývá se genetickou analýzou reprodukčních onemocnění a jejich vztahem k plodnosti a produkci
mléka u plemene fleckvieh v Rakousku.
Výsledky
Reprodukční onemocnění jsou
významná i u holštýnského skotu
Z výsledků je patrné, že fenotypové hodnoty pro
analyzované ukazatele RP, PUERP, MET, ESTRUS,
CYST, EREPRO, LREPRO a REPRO uvnitř definovaných časových úseků dosáhly frekvence 2,6; 2,5;
3,8; 6,3; 9,6; 7,2; 14,3 a 19,2 % resp., v průběhu prvních pěti laktací.
Průměr pro NR56 dosáhl 66,4 %. Průměrné hodnoty pro CFI a FLI byly 69,7 a 23,4 dnů, resp. průměrná
hodnota dojivosti z prvních dvou kontrolních dnů
po otelení dosáhla 28,5 kg.
Dědivost u všech sledovaných onemocnění byla velice nízká. Pro ukazatele, které byly kombinovány
z dílčích onemocnění, byla nepatrně nižší než při
CCHHOOVVSSKKOOTTUU čú
řeínrj o
ev n
r
e n 22000191
CS03_hoofdverh health cont 7
7
30-05-2011 13:28:55
M A N A G E M E N T
ukazatel
EREPRO
LREPRO
REPRO
CFI
NR56
FLI
MY
S TÁ D A
EREPRO
LREPRO
REPRO
CFI
NR56
FLI
MY
0,023
0,574
0,037
0,781
0,959
0,041
0,112
0,525
0,488
0,034
–0,396
–0,865
–0,774
–0,234
0,008
0,846
0,826
0,972
0,520
–0,930
0,014
0,309
0,209
0,267
0,340
–0,587
0,441
0,190
Zdroj: Koeck a kol., 2010
Tab. 1: Genetické korelace mezi jednotlivými ukazateli a dědivost na diagonále
ukazatel
mléko kg
tuk %
tuk kg
protein %
protein kg
dlouhověkost
persistence
NR56 jalovice
NR56 krávy
interval otelení do 1. inseminace
interval od první do poslední inseminace jalovice
interval od první do poslední inseminace krávy
EREPRO
LREPRO
REPRO
–0,05
0,04
–0,02
0,05
–0,02
0,27
0,11
–0,10
–0,03
0,21
0
0,23
–0,15
0,13
–0,05
0,07
–0,14
0,13
0,02
0
0,04
0,30
0,16
0,29
–0,07
0,08
–0,01
0,03
–0,07
0,27
0,11
–0,07
–0,03
0,34
0,11
0,32
Zdroj: Koeck a kol., 2010.
Tab. 2: Personovy korelace mezi plemennými hodnotami býků
využití jednotlivých onemocnění odděleně. Při využití lineárního modelu byla
dědivost nižší.
Výsledky obou modelů nelze přímo porovnat, protože využívají odlišnou stupnici charakterizující dané ukazatele.
Reprodukční onemocnění
Z výsledků analýzy sledovaných odděleně vyplynulo, že ukazatele RP, PUERP
a MET v časné fázi laktace tvoří onemocnění, která mají mezi sebou vztah.
Z korelací mezi RP, PUERP a MET lze vyslovit hypotézu, že veterináři neuvádějí
přesně kódy u těchto onemocnění (v celé
řadě jiných studií byly tyto korelace nižší). Nižší až střední korelace byly zjištěny
mezi ESTRUS a RP, PUERP a MET a byla
zjištěna silná kladná genetická korelace
mezi ESTRUS a CYST.
Nebyly zjištěny žádné průkazné genetické korelace mezi CYST a RP a MET, což je
v souladu s předchozími studiemi. Silná
genetická korelace byla zjištěna mezi
CYST a PUERP na úrovni 0,68. Genetické
korelace mezi souhrnnými ukazateli
byly zjištěny kladné na střední úrovni
u EREPRO a LREPRO.
Mezi hormonálními onemocněními
(CYST, ESTRUS) a MET byla zjištěna nízká genetická korelace. Znamená to, že
reprodukční onemocnění by měla být
považována za odlišné ukazatele přinejmenším v rané a pozdní fázi laktace,
tak jako to bylo navrženo v Dánsku.
8
Plodnost a produkce mléka
Genetické korelace mezi EREPRO, LREPRO, REPRO, plodností (NR, CFI, FLI) a produkcí mléka v časné fázi laktace jsou
uvedeny v tabulce 1.
Genetické korelace mezi reprodukčními
onemocněními a ukazateli reprodukce
byly kladné. Nízké až střední genetické
korelace byly zjištěny mezi CFI a rozdílnými onemocněními. Genetické korelace mezi NR56 a EREPRO, LREPRO a REPRO byly v intervalu od –0,40 do –0,87.
Genetické korelace mezi produkcí mléka
(MY) v časné fázi laktace a EREPRO, LREPRO a REPRO byly v intervalu 0,21 až
0,31 a vyplývá z nich, že selekce na vyšší
produkci mléka by zvýšila výskyt reprodukčních onemocnění.
PH produkce a znaky fitness
Pearsonovy korelace mezi plemennými
hodnotami otců s oficiálními plemennými hodnotami pro produkci a fitness
jsou uvedeny v tabulce 2.
Nízké, ale nesignifikantní záporné korelace byly zjištěny mezi produkcí mléka
a reprodukčními onemocněními. Z korelace s dlouhověkostí je patrné, že selekce
na snížení výskytu onemocnění příznivě
ovlivňuje dlouhověkost a prodlužuje
produkční život krávy a že krávy s normálními porody mají méně reprodukčních problémů.
Vyšší plemenné hodnoty býků pro jednotlivá sledovaná onemocnění znamenají
nižší výskyt onemocnění u jejich dcer.
Závěr
Výsledky ukazují, že data z rakouského
projektu kontroly zdraví mohou být využita pro odhad plemenných hodnot pro
snížení výskytu reprodukčních onemocnění. Dědivost těchto ukazatelů je nízká.
Z výzkumu vyplynulo, že pro výpočet
plemenných hodnot je vhodnější lineární model. Selekce na snížení výskytu reprodukčních onemocnění zlepší i dosahované reprodukční ukazatele. Také
povede k příznivějším výsledkům NR56
a ke kratšímu CFI a FLI.
Šlechtění pouze na vysokou produkci
mléka by vedlo k vyššímu výskytu reprodukčních onemocnění. l
Snížení výskytu reprodukčních onemocnění by vedlo k významným ekonomickým úsporám
V E ECC
THEHO
EOLVVTSSKJKO
AON
TTUUAČR
ÚEINR O
1V /R
E 2N 22000191
CS03_hoofdverh health cont 8
30-05-2011 13:31:49
CH OVS K OT U
CS03_p09.indd 9
Ř ÍJ E N
CC
V
HH
EOEOVTVSE SKE KO
LO
TT TUJ UAČNÚ
ŘEUÍR
EREN
2 10 0 9
NJAV
O
RIN 12/20200 19
2 0 1 0
9
27-05-2011 10:34:38
O
FA R M Ě
Na farmě Požáry chovají největší stádo plemene
jersey v České republice
Hlavní zootechnička Ing. Andrea Rumlová,
Farma Požáry, ŠZP Lány při ČZU v Praze
Nachází se v severní
části CHKO Křivoklátsko a specializuje
Požáry
se na produkci mléka
od jersey-ských krav.
Počet krav:
Mléčná užitkovost:
Rozloha:
Nadmořská výška:
100
5 939 kg mléka
přes 3 000 ha zem. půdy
500 až 550 m n. m.
K
rav plemene jersey je v České republice něco kolem dvou tisíc kusů.
Převážná část je chována u soukromých
chovatelů většinou v počtu několika
kusů, takže v kontrole užitkovosti je
zapojeno jen velmi málo krav. Stádo na
farmě Požáry, která je součástí Školního
zemědělského podniku (ŠZP) Lány při
České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze, čítá celou stovku krav a tím pádem je
největším v ČR. Převážnou část plemenic
zapsaných do plemenné knihy jerseyského skotu v ČR i krav zapojených do KU
tvoří právě plemenice z farmy Požáry.
Jersey – malá kráva
s velkou užitkovostí
Díky podpoře České zemědělské univerzity v Praze a fandovství
pracovníků chovu skotu se ŠZP Lány pyšní největším jerseyským
stádem v České republice.
autor Anna Marcinková
ky a právě kvůli vzdálenosti mají jerseyky k dispozici pouze jednu krmnou dávku složenou z objemných statkových
krmiv. Pro jalovice je poněkud naddimenzovaná, a tak se musí „ředit“ senem.
Dojnice dostávají jádro podle užitkovosti
prostřednictvím krmných automatů.
V průběhu pastevní sezóny mají krávy
k dispozici i přilehlé pastviny, nicméně
i v létě je zhruba třetina krmné dávky
zajišťována konzervovanými krmivy.
Minerální doplňky nakupují a směsi si
nechávají míchat na VKS na středisku
v Novém Strašecí. V krmné dávce se
Jalovice mají také možnost užívat si slunečních paprsků ve výběhu
Proč právě jersey?
Pro toto plemeno se tu rozhodli z několika důvodů: menší tělesný rámec, pevnost, vysoká relativní produkce, dlouhověkost a schopnost pastevního chovu.
Když byla v roce 1993 na farmě Požáry
zrekonstruována historická klenutá stáj,
bylo sem z Dánska importováno 60 vysokobřezích jalovic, jejichž matky musely
splňovat přísná kritéria jak v užitkovosti, tak v utváření zevnějšku.
I díky tomuto výbornému základu se jerseyky na Požárech mohou pochlubit vynikající dlouhověkostí, výborným zdravotním stavem mléčné žlázy, který se
projevuje mimořádně nízkým obsahem
somatických buněk, a perfektní funkčností dobře utvářených končetin s tvrdou rohovinou paznehtu. Paznehty tu
upravují dvakrát ročně a onemocnění
paznehtů vlastně ani neznají. Pokud se
ve stádě objeví kráva, která kulhá, tak
většinou jen proto, že si někde venku našlápla kamínek.
Krmení je dováženo z farmy Ruda, kde
se centrálně míchají všechny krmné dáv-
10
C CH HOOV VS SK KOOT TU U Č Ú
ŘE ÍN
RJ V
O
E EN
R N 2 20 00 19 1
CS03_jersey farm report 10
30-05-2011 13:46:37
í
osvědčilo granulované mláto, které už
bohužel nikdo nevyrábí.
Vzhledem k vysoké relativní produkci
a mimořádnému obsahu bílkovin v mléce bylo třeba řešit problémy s parézami
a ulehnutím po porodu. To se podařilo
vyřešit mimořádně jednoduchým způsobem – krávy jsou před porodem krmeny
pouze lučním senem.
Reprodukce a produkce
Poté, co se stádo podařilo ozdravit od paratuberkulózy, začali prodávat plemenné býčky. Plemenářskou práci na Požárech zajišťuje CRV Czech Republic a do
připařovacích plánů jsou zařazováni býci
ze všech velkých jerseyských populací
(Dánsko, USA, Nový Zéland). Hlavní zootechnička Ing. Andrea Rumlová říká: „Je
problém sehnat kvalitní dánské býky,
kteří by stádo posunovali dál. A když se
býk pohybuje kolem 60. místa v topce,
tak to na otce býků nevypadá dobře.“
Býčci, se kterými se nepočítá do plemenitby, většinou naleznou své majitele
mezi soukromými osobami, kteří si je
vykrmí. Býčci jsou vykrmováni do hmotnosti 350 až 400 kg a lidé jejich maso přirovnávají ke zvěřině. Pokles prodeje býč-
1. laktace
celkem
ČR
uz.
dny mléko kg
%T
kg T
%B
kg B
věk/mezid.
16
75
110
303
301
5,26
5,36
5,29
275
318
306
3,82
3,92
3,90
200
233
226
28/22
381
381
5 232
5 939
5 784
Tab. 1: Užitkovost v kontrolním roce 2009/2010
ků, který přišel s povinností registrace
v ústřední evidenci, se pomalu začal vyrovnávat, a tak jdou býčci k výkrmu opět
dobře na odbyt.
Díky výborné reprodukci, kdy úspěšnost
zabřezávání celoročně neklesá pod 40 %,
dlouhověkosti (desetileté krávy nejsou
výjimkou) a nízké brakaci, která se pohybuje kolem 10 %, se v chovu „potýkají“
s nadprodukcí jalovic. O jalovice je sice
velký zájem, a to hlavně ze zahraničí, ale
počty, které by kupci požadovali, nebyla
a není šance dát při stávajících stavech
dohromady. Při plánovaném navýšení
počtu krav se bude každá kvalitní jalovice chovatelům hodit.
O výborné mléko jerseyských krav je velký zájem a i cenové nabídky bývají velmi
zajímavé. Jenže vzhledem k umístění
farmy a vyprodukovanému množství by
se dělení dodávek nevyplatilo. Všechno
mléko je tedy dodáváno do benešovské-
ho Danone, které díky výbornému obsahu mléčných složek a vynikající kvalitě
platí za jerseyské mléko cenu vyšší o cca
1,30 Kč za litr než za mléko od holštýnek. Díky tomu se jerseykám podařilo
neprodělávat ani v době „mléčné krize“,
kdy řada podniků musela s dojnicemi
skončit. Stačilo vyřadit z krmné dávky
soju a nahradit ji řepkou, kterou ŠZP
pěstuje. Náklady se snížily výrazně
a produkce s reprodukcí nepatrně.
Pár plánů
Vzhledem k výsledkům chovu, velkému
zájmu o mléko a jeho výbornému zpeněžení vedení ŠZP Lány a ČZU v Praze rozhodlo, že na farmě Požáry stádo jerseyek
ještě rozšíří. Jelikož se farma nachází
v chráněné krajinné oblasti (CHKO Křivoklátsko) a ve druhém ochranném pásmu vod, tak muselo být požádáno
o schválení takového kroku – kdyby se
navyšovalo do 20 %, tak by to šlo i bez
„kulatého razítka“, ale navýšení na dvojnásobek už se bez něho neobejde. Takovému počtu krav je potřeba přizpůsobit
i kapacity ustájení, a tak se na místě staré nevyhovující stáje pro jalovice bude
stavět nová stáj pro dojnice, která bude
lehká a vzdušná se stlanými boxy. Stará
památkově chráněná stáj, kde jsou v současnosti dojnice, bude zachována a bude
sloužit pro odchov jalovic.
Zda bude součástí nové stáje i nová dojírna, nebo se investuje do pořízení dojicích
robotů, se stále ještě zvažuje. Je třeba
přihlížet nejen k zájmu studentů, kterým by stáj s dojicími roboty přinesla
nové možnosti a zkušenosti, ale hlavně
k potřebám dojnic a možnostem chovu –
určitě by se musela vyselektovat část dojnic, jejichž vemena by nebyla vhodná k
robotickému dojení, a naučit dojnice
chodit z pastviny na dojení by nějaké
úsilí rovněž stálo. V tomto ohledu je
mnohem jednodušší zahnat a podojit
celé stádo najednou, než shánět po pastvině jednotlivé kusy, které robot nahlásí
jako nepodojené.
Dalšími kroky, které s navýšením stavů
souvisí, je rozšíření pastvin, přestavění
bývalé stáje pro prasata na stáj pro odchov telat a vybudování větší zpevněné
plochy pro individuální boudy pro telata. Přejme jim tedy i do dalších období
mnoho úspěchů. l
C CH HOOV VS SK KOOT TU U Č Ú
ŘE ÍN
RJ V
O
E EN
R N 2 20 00 19 1
CS03_jersey farm report 11
11
30-05-2011 13:47:04
M A N A G E M E N T
S TÁ D A
Nepodceňujte management stáda
Tvorba skupin dojnic
Tvorba skupin a práce s nimi jsou základními nástroji managementu práce se stádem. Může podpořit, nebo zvrátit další úsilí.
Tvorba skupin tedy patří k zásadním opatřením, které podstatným způsobem ovlivňují nejen produkční ukazatele krav.
autor Ing. Eduard Hanina
D
nes je již běžným standardem mít
stádo rozděleno na 1–2 skupiny zvířat mimo produkci, tedy období stání
na sucho a přípravu na porod. Produkční stádo bývá nejčastěji rozděleno na
3 (a více) produkčních skupin. Zásadním
parametrem je velikost stáda a technické
možnosti v rámci ustájovacích prostorů
a jejich stavebního řešení.
Systémové řazení krav do skupin je vždy
částečným kompromisem, který musí
zohledňovat více faktorů současně. Nejzákladnější parametry, které jsou rozhodující pro zařazení dojnice do skupiny,
jsou zejména: laktační stadium (doba od
otelení), aktuální produkce, fáze březosti, kondice zvířat, limit naplnění jednotlivých skupin a některé další specifické
faktory.
je produkci mléka a narušuje i další sledované ukazatele chovu.
Podobně může zvyšovat neklid i velká
skupina. Obvykle je dostatečná frekvence přesunů 1x měsíčně (nebo méně čas-
to). Podle různých autorů se skupina nad
40–50 krav nikdy sociálně nesžije a probíhá u ní permanentní sociální pohyb.
Z pohledu techniky přesunu zvířat do
skupin je optimální rozložení stresu
z nového prostoru a zvířat do dvou fází.
Pokud je to možné, přesouváme nová
zvířata minimálně po dvou do prázdného oddělení (původní zvířata jsou v dojírně), aby se seznámila s prostředím, následně se původní dojnice vracejí
z dojírny postupně a tím se pomalu vzájemně seznamují.
Pokud přesouváme zvířata do zaplněné
sekce, můžou se setkat s „obranou
prostoru původních zvířat“, což může
Jeden parametr nestačí
Rozdělovat skupiny striktně jen podle
jednoho parametru může paradoxně
vést k častějším změnám než rozdělování dle kombinace kritérií. Zvláště u holštýnských krav musíme někdy přesouvat
dojnice do nižší skupiny pro stimulaci
snížené mléčné produkce před zasušením z pohledu reprodukce.
Naopak dojnice kombinovaných plemen
mnohdy v raném stadiu březosti přesouváme do skupiny konce laktace pro zamezení přílišného nárůstu tělesné kondice.
Jak často přesouvat zvířata je základní
otázkou tvorby skupin. Frekvence přesunů se snižuje s úrovní ustálení stáda
z pohledu plemene, produkce a reprodukce. U srovnaného stáda lze udržet
skupinu krav po celou laktaci prakticky
bez větších změn. Každý přesun zvyšuje
neklid, stojí mnoho energie a tím snižuJedním z parametrů pro tvorbu skupin je
i velikost stáda a ustajovací prostory
12
CS03_SKS feature 12
CCHHOOVVSSKKOOTTUU ČÚ
ŘEÍNRJ O
EV N
R
E N 22000191
30-05-2011 13:52:41
prohlubovat problémy při vytváření
skupin.
Péče začíná od jalovic
Prakticky každá farma má jistá specifika, která vytváří lokální limity a mohou
komplikovat optimální práci se stádem.
Prvním mezníkem je zařazování VBJ (vysokobřezích jalovic) mezi starší krávy.
Pokud se výrazně liší technologie ustájení v odchovu a v produkční části farmy,
je nezbytné vytvořit podmínky pro návyk VBJ na tuto technologii. V opačném
případě prohlubujeme stres zvířat, a tím
krátíme vlastní mléčnou produkci prvotelek. Jsou farmy, kde tento návyk vyřešili vyčleněním jedné produkční skupiny, ve které jsou umístěny VBJ, aby se
seznámily s technologií, ve které budou
většinu svého produkčního života. Otázka spojení skupin suchostojných krav
a VBJ nese riziko sociálního neklidu,
které lze výrazně omezit dostatečně
kapacitním prostorem v dané skupině.
V mnohých případech spojení starších
krav a březích jalovic podporuje vznik
ketózy z energetického vyčerpání již několik týdnů před vlastním porodem. Dalším faktorem komplikujícím spojení suchostojných krav a březích jalovic jsou
rozdílné nároky na výživu. Pro VBJ potřebujeme zajistit dostatečně kvalitní
krmnou dávku, která zabezpečí nejen
správný růst a vývoj plodu, ale umožňuje také růst vlastního těla. Neadekvátní
výživa může vést k oslabení organismu,
horší imunitní vybavenosti matky a následně zhoršené kvalitě mleziva. V této
souvislosti je třeba zmínit také nutnost
ustájení březí jalovice na stejné farmě
jako produkční zvířata minimálně 3 měsíce před otelením.
Příprava na porod a po otelení
Skupina přípravy na porod je limitním
obdobím z hlediska pohody zvířat. Ustá-
jení může redukovat, nebo naopak prohlubovat případné nedostatky zejména
ve výživě. Pro skupinu přípravy na porod uplatňujeme několik NEJ:
• nejlepší krmiva – nejchutnější i nejvýživnější,
• nejvíce prostoru – pro individuální telící kotec 16 m2, podpoříme tak nutný
pohyb a zároveň možnost soukromí
zvířat,
• nejkomfortnější ustájení – z hlediska
hygieny, podlahy, výměny vzduchu,…
• nejlepší zacházení – bez stresu,
• nejvíce klidu – stáj, kde se nedělají další
zbytečné zákroky.
Chyby, kterých se dopouštíme u skupiny
v přípravě na porod, se často projevují
v průběhu porodu a po něm. Mnohdy se
hledají zástupné důvody různých komplikací (extra dotace vitamínů, nebo komerčních „zázračných“ doplňků…).
Nevyhovující vytváření skupin v přípravě
na porod může mít i přímé ekonomické
následky, jako jsou poporodní parézy,
těžké záněty mléčné žlázy, nebo i mrtvě
narozená telata zejména při vyšším telení a „přecpání“ dané skupiny.
Skupina dojnic po otelení je opět velmi
citlivá na prostor, pohodu ustájení, neomezený přístup ke krmivu a vodě. Z pohledu chovatele a poporodní péče je
vhodná malá skupina (rozdojovací) do
2–3 týdnů po otelení. V tomto období se
sociální hierarchie neprojevuje silně.
Tato skupina by měla být naplněna vždy
jen do 85 % kapacity, aby byl umožněn
individuální výběr stanoviště pro ležení.
Rozdělení prvotelek
Vytvoření samostatné skupiny prvotelek
je vhodné, pokud to velikost stáda a technologické řešení stáje dovoluje, zejména
v prvních 100 dnech laktace. Prvotelky
jsou často submisivními jedinci v rámci
produkčních skupin. Jsou proto nejvíce
ohroženy dominantními kusy, které mohou omezit jejich přístup k vodě (zejména
je-li ve skupině jen jedna napáječka) a krmivu. Pokud je to možné, je přínosné věnovat pozornost tvorbě smíšených skupin
prvotelek a submisivních (neagresivních)
krav. Produkční skupiny by rovněž neměly být naplněny na 100 % kapacity, což
zejména platí u skupiny s prvotelkami. Je
to trochu v rozporu s ekonomickým hlediskem produkční stáje, ale pozitivní efekt
tohoto rozhodnutí často naplní produkci
za „chybějící zvířata“ v rámci stáda.
Práce se skupinami je běžným opatřením,
ale také představuje mnoho variant řešení, která jsou individuální pro každou farmu. Více informací Vám poskytnou specialisté společnosti De Heus a.s. l
CCHHOOVVSSKKOOTTUU ČÚ
ŘEÍNRJ O
EV N
R
E N 22000191
CS03_SKS feature 13
13
30-05-2011 13:53:01
H O L Š T Ý N S K Á
T E S TA C E
Prázdniny, dovolené a holštýnská testace
Program CZ HOLŠTÝN
a letní prázdniny
QUINTO
BE 700053104
NEO-089
STYLIST x O MAN
ELECTRIC
QUANTATE 55 VG86
NEO-108
WILLEM´S HOEVE RITA 427 A VG87
nar. 28. 12. 2009
1. 12 158 3,34 406 3,52 428
nar. 27. 11. 2009
MILLION x SHOTTLE
CRICKET x PARAMOUNT
HEATH
NEO-091
NEWHOUSE SNEEKER 354 VG86
NEO-107
ELAGAASTER JANKE 264 VG87
nar. 15. 12. 2009
261d. 10 645 3,84 409 3,16 336
nar. 14. 1. 2010
2. 12 814 3,45 442 3,37 432
WAYNE
NL 531515167
Sice se blíží doba letních prázdnin a dovolených, ale testace
holštýnských býků i v tomto období jede bez přestávky.
text Anna Marcinková, Jaap Brinkman
P
ro přelom roku 2011 jsme do testace
připravili další skupinu holštýnských
býčků, od kterých můžeme opět očekávat kvalitní potomstvo, a to jak po stránce mléčné produkce, tak z hlediska utváření zevnějšku a funkčních vlastností.
Etazon Quinto
(Stylist x O Man x Aaron)
Quintovým otcem je německý býk Stylist, jenž je synem býka Tidy-Brook
Steven, a matka pochází z rodiny krávy
Delta Esmeralda. Stylist má v Německu
v produkci takřka pět tisíc dcer, které se
vyznačují středním tělesným rámcem
s optimální mléčnou sílou, dobrými záděmi a pěknými vemeny. Končetiny sice
mívají trošku strmější postoj, ale mechanika pohybu je u nich vynikající. V loňQuantate 55, matka býka Quinto
14
NL 535005491
NL 569542667 DIAMOND x JORDAN
Jedna z nich – Quantate – byla jako prvotelka hodnocena známkou VG86 (VG87
za vemeno) a právě ona je matkou býka
Quinto.
Newhouse Wayne
ském roce byl Stylist nejvyužívanějším
býkem v Německu.
Rodina, která stojí za býčkem Quinto,
má své kořeny v Itálii. Prababička byla
excelentně hodnocenou dcerou býka
Parker Aero Wade, kterého najdeme
např. i v pozici pradědečka z otcovy strany u býka Želiv Ichant. Babička Quantita
je bývalou domácí jedničkou podle indexu krav. Tato Aaronova dcera byla neuvěřitelnou dojnicí, která za normovanou
laktaci nadojila 15 tisíc kg mléka se
4,8 % tuku a 4 % bílkovin, a ještě navíc
skvěle vypadala – byla hodnocena známkou EX91.
Embrya z kombinace s O Manem byla
prodána do Německa a výsledkem byly
dvě špičkové dcery. Obě jsou mezinárodně hojně využívanými matkami býků.
(Cricket x Paramount x O Man)
Wayne je výjimečným býkem pocházejícím z jedné z nejlepších produkčních
rodin. Nese O Manovu krev na obou stranách původu. Jeho otec Cricket je z hlediska mléčného charakteru a rámce
považován za jednoho z nejlepších O Manových synů. Cricket pochází ze známého chovu Ralma v Minnesotě (USA). Jeho
plný bratr Focus je aktivním býkem
u společnosti ABS a nejlepší Goldwynův
syn ve Spojených státech – Gold Crown
– je synem Cricketovy plné sestry.
Wayneova matka je jednou z krav s nejvyšším indexem v Nizozemsku. Tato
krásná Paramountova dcera s hodnocením VG87 (VG89 za vemeno) z chovu
Newhouse Dairy nadojila na 1. laktaci
12 340 kgM se 3,9 % tuku a 3,2 % bílkovin. Tato rodina je známá díky vysoké
Newhouse Sneeker 354, matka býka Wayne
CCHHOOVVSSKKOOTTUU ČÚ
ŘEÍNRJ O
EV N
R
E N 22000191
CS03-testbulls holstein 14
30-05-2011 13:59:49
poslední laktaci, kterou započala ve věku
7 let a 3 měsíců: 305 dní, 14 600 kg mléka,
3,7 % tuku a 3,2 % bílkovin. Electricovou
prababičkou je slavná vítězka výstav
a „děvče z kalendáře“ Rita 233A (o. Lord
Lily), která byla hodnocena EX92.
Ačkoliv býk Million asi není býkem s nejvyšší produkcí, genomické informace slibují, že Electric bude v mléčné produkci
jedním z nejlepších Millionových synů.
Elagaaster Heath
Willem‘s Hoeve Rita 282, bába býka Electric
celoživotní produkci a nízkému počtu
somatických buněk v mléce. Babička
(o. O Man) získala hodnocení VG87 (VG87
za vemeno) a zatím nadojila 66 tisíc kgM
se 4,2 % tuku a 3,4 % bílkovin. Prababička po Addisonovi (VG89) má na svém
kontě 79 tisíc kilogramů mléka s 4,4 %
tuku a 3,6 % bílkovin a její matka ukončila produkci po nadojení 84 tisíc kg
mléka. Wayneova prababička (o. Addison) je mimo jiné babičkou špičkového
InSire býka CRV – býka Gofast.
Willem‘s Hoeve R Electric
(Million x Shottle x Marshall)
Electric v sobě spojuje sílu býka Comestar Outside se zevnějškem a produkcí
rodiny Rita z chovu Willem’s Hoeve DaiWillem‘s Hoeve Rita 427A, matka býka Electric
ry. Jeho otcem je Outsideův syn Million,
který je oblíbeným inseminačním býkem díky solidní produkci a zlepšování
všech znaků vemene.
Dcery z opakovaného nasazení se právě
telí ve všech hlavních holštýnských zemích a první dojmy jsou bezesporu pozitivní.
Electricovou matkou je působivá Shottlova dcera hodnocená známkou VG87. Na
své 1. laktaci nadojila přes 12 tisíc kg mléka a nyní je na druhé laktaci. Podle současných záznamů je favoritkou v chovu,
neboť překonává své vrstevnice o plných
37 %: 305 dní, 15 685 kgM, 3,9 % tuku
a 3,3 % bílkovin. Její matka je vysokoprodukční dcerou býka Ricecrest Marshall
s hodnocením VG88, která má zatím
(Diamond x Jordan x Jesther)
Heath je synem býka Goolstar Diamond,
který je již druhým rokem jedním z nejoblíbenějších býků CRV. Mléčná produkce s vysokým obsahem mléčných složek
a dobře upnutá zdravá vemena jsou jeho
obchodní značkou. Heathova matka je
dcerou specialisty na dlouhověkost –
býka Delta Jordan. Tento býk bohužel
uhynul v průběhu čekatelského období,
takže je po něm v produkci pouze 400
dcer. Jsou to špičkové dojnice, ale ve výstavních kruzích se s nimi nepotkáte,
protože zevnějškově jsou „pouze“ průměrné. Ale co je pro většinu chovatelů
důležitější – tyto krávy vydrží! V porovnání s ostatními kravami mají mnohem
méně problémů, a tak dokážou dokončit
téměř o jednu laktaci více.
Jednou z Jordanových nejlepších dcer je
Janke 264 – matka býka Heath. Za zevnějšek získala známku VG87 (VG87 za
vemeno) a druhou laktaci uzavřela s výsledkem 12 800 kg mléka, 3,5 % tuku
a 3,4 % bílkovin. Pochází z relativně mladé rodiny s působivými výsledky v produkci. Její matka (o. Jesther) byla hodnocena VG87 a dosud nadojila 54 tisíc kg
mléka, její babička (o. Newhouse Ronald)
získala VG85 a vyprodukovala 64 tisíc kg
mléka a další v pořadí byla dcera býka
Sunny Boy s hodnocením VG86 a produkcí 76 tisíc kg mléka. l
Newhouse Sneeker 248, bába býka Wayne
CH OVS K OT U
CS03-testbulls holstein 15
ČE RVE N
2 0 1 1
15
30-05-2011 14:00:03
Z
V E T E R I N Á R N Í
M V D r.
PA V L A
P R A X E
K Y S I L K Y
Pavel Kysilka je veterinárním lékařem firmy CRV Czech Republic a na této
stránce popisuje problémy vyskytující se v chovech skotu a jejich řešení.
Konjugovaná kyselina linolová ve výživě dojnic
Energie pro dojnice
Z
a poslední desetiletí došlo u nás k výraznému nárůstu
průměrné mléčné užitkovosti u dojeného skotu. Průměrná roční dojivost v ČR byla v roce 1989 na jednu dojnici
3 982 litrů a v roce 2010 už 6 903 litrů. Průměrná denní dojivost v roce 1989 byla 10,91 litrů, v roce 2010 už 18,91 litrů.
Se zvyšující se užitkovostí krav je však stále obtížnější zabezpečit dobrý zdravotní stav a plodnost i při vyvážené krmné
dávce z relativně kvalitních surovin.
Vysoká produkce mléka brzy po otelení je spojena se značnou metabolickou zátěží. Zvyšování příjmu krmiva je pomalejší než vzestup laktační křivky. V prvních týdnech po porodu se vysokoprodukční dojnice dostávají do nerovnováhy
mezi příjmem a výdejem energie a vzniká negativní energetická bilance. Praktickým důsledkem je prodlužování inseminačního intervalu, zhoršené zabřezávání po první inseminaci, zvýšení rané embryonální mortality, prodloužení servis
periody, prodloužení mezidobí a také zvýšená brakace.
Nový trend ve výživě
K novým trendům ve výživě vysokoprodukčních dojnic patří
použití polynenasycených mastných kyselin. Jedním z prostředků, který přispívá ke zvýšení ekonomické efektivity
zlepšením zdravotního stavu dojnic, podporou reprodukčního zdraví a zvýšením produkce mléka, je konjugovaná kyselina linolová (CLA). CLA je přírodní látka, patřící mezi
omega-6 nenasycené mastné kyseliny. Nachází se v mléce,
mléčných produktech a mase přežvýkavců. V posledních letech proběhly pokusy s hospodářskými zvířaty, do jejichž
krmné dávky byla přidána komerčně dostupná CLA.
Experimenty s CLA
Doplněk CLA se podává dojnicím v období přípravy na porod
a v první fázi laktace, tedy v rizikovém tranzitním období.
Příznivý vliv podávání CLA na parametry reprodukce, užitkovost a zdravotní stav dojnic byl pozorován v mnoha studiích
i v praxi.
V ČR byly studie provedeny v několika podnicích. CLA byla
dojnicím podávána v dávce 40 g na kus a den od 20. dne před
otelením do 60.–80. dne po otelení. Ve všech těchto podnicích bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Došlo k navýšení
denního nádoje o min. 2 litry při stejné krmné dávce v prvních 100 (resp. 200) dnech laktace. Snížení obsahu mléčného
tuku bylo v relativních hodnotách kolem 10 %. Snížení obsahu mléčného tuku kopíruje dobu podávání CLA. V absolutních hodnotách došlo vzhledem k navýšení mléčné užitkovosti i k absolutnímu navýšení tuku v kg.
V podniku s českým strakatým skotem byl v pokusné skupině (35 krav) zjištěn o 14 dní dřívější nástup říje po porodu,
16
C H COHVOS V
K O
S KT O
UTČ
UE Ř
R ÍVJ EE NN 2 0
21
01
09
CS03_vetenairy column 16
o 5 dní kratší inseminační interval a o 18 dní kratší servis
perioda oproti současně sledované kontrolní skupině (36
krav). Příznivé výsledky přineslo také provozní sledování
v dalším podniku (550 dojnic holštýnek a průměrná roční
produkce mléka 10 600 kg). CLA byla podávána po dobu jednoho roku a bylo zjištěno výrazné zlepšení zabřezávání oproti roku předchozímu.
Efekt podávání CLA
Snižuje mírně obsah mléčného tuku, což představuje úsporu
energie pro organizmus dojnice a tím přispívá ke zmírnění
negativní energetické bilance, zlepšení zdravotního stavu,
vyšší užitkovosti, k časnějšímu nástupu první ovulace po porodu a k lepšímu zabřezávání. Nepřímým, ale významným
důsledkem podávání CLA je snížení produkce metanu na 1 kg
mléka a tím zlepšení životního prostředí.
Článek vznikl ve spolupráci s Ing. Hanou Benešovou ze společnosti BASF,
email: [email protected]
16
30-05-2011 14:46:36
INFO AGROPARTNER
Nový automatický systém dojení
Lely Astronaut A4 poprvé v Brně
Bude představen nový modulární koncept A4, který znamená perfektní ře-šení i pro velké chovy. V rámci této nové
koncepce byla vytvořena samostatná
centrální jednotka vybavená centrálním systémem pro čištění a dále i centrální vývěvou. Mohou k ní být připojeny až dva na sobě nezávislé dojicí boxy,
od nichž může být vzdálena až 30 m.
Výsledkem je vysoká flexibilita a snazší
umístění jednotlivých modulů ve stáji.
Modulární stavba Astronauta A4 dále
umožňuje jejich nasazení jak na rodinných farmách s roční produkcí 300 000
litrů mléka, tak i na velkých farmách s
produkcí nad 10 mil. litrů mléka. Astronaut A4 zahrnuje dva modely, ve verzi Manager a Operator. Každý model
nabízí různé možnosti výbavy ke konfiguraci, umožňující přizpůsobit se specifické potřebě každého chovatele dojnic. Stoupající náklady na pracovní sílu
a přednosti individuálního manage-
mentu dojnic jsou jen dva z mnoha důvodů, proč velké podniky s chovem dojnic stále jasněji rozpoznávají, že
automatický systém dojení Lely Astro-
naut představuje investici, která se vyplatí.
Všechny zájemce zveme do našeho
stánku na volné ploše 1.
Spolupráce mezi Polak a Agro-partner bude vidět
i v Brně v rámci Národní výstavy
Agro-partner ve spolupráci s firmou
POLAK.CZ bude vystavovat na volné ploše 1. Náš stánek na této volné ploše bude
zastřešen modelem nejnovější lehké
ocelové haly. Česká firma Polak CZ s.r.o.
a Agro-partner s.r.o. v roce 2010 uzavřeli
exkluzivní smlouvu o spolupráci v zemědělství. Firma Polak se sídlem v Opatově u Svitav vyrábí lehké montované
haly pod obchodní značkou Eurohaly,
v její nabídce jsou stavebnicové systémy
hal pro jakýkoli účel, včetně stájí pro
hovězí dobytek. V rámci této spolupráce
je snaha obou partnerů uspokojovat rozmanité potřeby v zemědělství.
Haly mají příhradovou konstrukci buď
s nátěrem nebo pozinkovanou. Haly lze
využít jako stáje pro chov dojnic, mladého dobytka, telat, případně jako přístřešky pro masný skot. Dále jsou nabízeny jako skladovací prostory na stroje,
nebo jako sklady sena a slámy, obilí
apod. Jejich všestranné použití je umožněno především nízkými stavebními náklady. Systém kotvení umožňuje stavět
objekty na zpevněném terénu bez použití základů. Mezi další výhody patří například rychlost stavby, možnost neomezeného postupného prodlužování
objektu. Přestože se jedná o lehké haly,
jejich konstrukce je odolná sněhovému
zatížení až 4 kN/m² a větrnému zatížení
až 180 km/hod. Eurohaly lze charakterizovat jako systém s nejlepším poměrem
ceny a užitné hodnoty, čímž lze dosáhnout významné úspory investičních
nákladů.
AGRO-partner, s r. o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav, Tel.: +420 602 413 891, e-mail: [email protected]
CH OVS K OT U
CS03_company news AgroP 17
č E RvE N
2 0 1 1
17
30-05-2011 14:53:38
P O Z VÁ N K A N A V Ý S TA V U
Koncem června se na výstavišti v Brně sejdou nejen chovatelé
Národní výstava
hospodářských zvířat 2011
Za pár týdnů se opět otevřou brány brněnského výstaviště, aby
ve svém areálu přivítaly návštěvníky z řad příznivců zemědělské
prvovýroby a hospodářských zvířat, kteří budou svědky pestrého
programu Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské
techniky.
autor Anna Marcinková
V
e dnech 23. až 26. června 2011 se budete moci zúčastnit druhého ročníku
Národní výstavy hospodářských zvířat
a zemědělské techniky, jejíž první ročník se těšil nemalé pozornosti návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti.
V roce 2009 prošlo branami brněnského
výstaviště téměř 49 tisíc návštěvníků ze
17 zemí, aby na výstavní ploše takřka
15 000 m2 zhlédli expozice 220 vystavovatelů z 8 zemí světa a téměř 190 chovatelů, kteří připravili více než 500 kusů
hospodářských zvířat. Návštěvníci měli
možnost vidět nejen poslední novinky
(ale i osvědčené produkty) z oblasti ze-
Firma TeMaK bude prezentovat své baličky píce
18
CS03_show Brno 18
mědělské techniky, technologií a služeb,
produkty výživářských firem i výrobců
a prodejců veterinárních léčiv, pomůcek a
doplňků, ale také expozice velkých i malých hospodářských zvířat čítající přes
dvě stovky výstavních kusů skotu, více
než šedesát koní, třicítku prasat a dvě
stovky ovcí a koz. Mimoto byl připraven
bohatý program, který sestával nejen z
přehlídek vystavovaných zvířat, ale také
z různých seminářů a prezentací.
Druhý ročník Národní výstavy
Naladěni úspěchem prvního ročníku se
organizátoři s elánem pustili do přípravy
Na výstavišti se bude křtít kniha Cow signals
toho druhého, který bude zahájen ve
čtvrtek 23. června 2011 v 9:30 kočárovým
průvodem a projevy oficiálních hostů.
První dva dny se odehrají ve znamení
chovu skotu. Ve čtvrtek výstaviště „ovládnou“ masná plemena, jejich chovatelé
a příznivci. Krátce po zahájení výstavy
(v 11:00) odstartuje Národní šampionát
masného skotu, jehož ukončení je plánováno na 17. hodinu. Chovatelé masného
skotu pojali svou účast ve velkém stylu
a v letošním roce se opět rozhodli ukázat
početnou skupinu (přes 250 zvířat), ve
které najdeme zástupce všech věkových
kategorií různých masných plemen. Návštěvníci budou mít příležitost setkat se
i s těmi méně početnými plemeny, či se
dokonce seznámit s plemeny dosud u nás
na výstavách nevídanými. Od loňského
roku je totiž skupina masných plemen
skotu v České republice opět bohatší –
počet oficiálně uznaných plemen, která
mají v ČR plemennou knihu, se zvýšil
o čtyři – přibyla plemena aubrac, parthenaise, shorthorn a texas longhorn. Početněji zastoupeným plemenům budou na
Národní výstavě uspořádány soutěžní
přehlídky. U plemen charolaise, limousine a masný simentál budou tyto přehlídky posuzovat renomovaní zahraniční sudí.
Ale tím aktivity Českého svazu chovatelů
masného skotu na výstavě rozhodně nekončí. Absolutní novinkou bude na letošní výstavě soutěž mladých chovatelů
sdružených v Junior teamu ČSCHMS, která proběhne v sobotu po obědě. Tato sku-
CCHHOOVVSSKKOOTTUU ČÚ
ŘEÍNRJ O
EV N
R
E N 22000191
30-05-2011 14:59:53
pina je mladá nejen věkem chovatelů,
který se pohybuje od 9 do 30 let, ale i délkou trvání její činnosti. Byla totiž založena na Techagru v roce 2010, ale i tak již
má na svém kontě celou řadu úspěšných
akcí, a to jak doma, tak v zahraničí.
Nejen křest knihy
Další novinkou, kterou by si chovatelé
skotu dozajista neměli nechat v Brně
ujít, je kniha Cow Signals nizozemského
veterináře Jana Hulsena, která bude
v průběhu Národní výstavy představena
českým chovatelům. Vydavatelství Profi
Press a společnost Alltech plánují v rámci výstavy uskutečnit křest českého vydání této knihy, která je v zahraničí oblíbenou a vyhledávanou příručkou názorně prezentující chování a signály, kterými krávy svým ošetřovatelům dávají
najevo stavy svého organismu, což může
výrazně přispět k úspěšnosti řešení různých problémů, protože u většiny hraje
čas tu nejdůležitější úlohu při léčbě nebo
zavedení nápravných opatření. Dalším
příspěvkem firmy Alltech bude například přípravek Optigen, který jako zdroj
nebílkovinného dusíku pro přežvýkavce
může velmi dobře zvýšit efektivitu krmné dávky založené na objemných statkových krmivech. Firma představí i přípravek MAIZE-ALL FVA, jež je novým
biologickým silážním aditivem s obsahem kombinace tří druhů bakterií mléčného kvašení a enzymu amylázy štěpícího škrob k lepšímu řízení fermentačního
procesu při silážování kukuřice.
Novinky i osvědčené produkty
Základem každé krmné dávky dojeného
i masného skotu jsou objemná statková
krmiva. Na kvalitě jejich zpracování
a uskladnění záleží, zda bude skot dostávat krmivo, po kterém bude snadno dosahovat požadovaných parametrů produkce a přispívat tak k prosperitě chovu.
Mnoho chovatelů již využívá pro uskladnění píce balení do fólie a někteří uvažují o zařazení tohoto způsobu uskladnění
píce do praxe na svém chovu.
Společnost TeMaK je jednou z těch firem,
které se v České republice zabývají výrobou techniky na balení píce. Na Národní
výstavě bude TeMaK prakticky předvádět modely baliček píce T-02 (nesená, nakládací), T-03 (tažená, nakládací) a T-04
(nesená s roztahovacími válci a balicím
ramenem). Jako novinku se v Brně chystají představit například zcela novou
koncepci odstřihu fólie.
Ti, kteří budou hledat novinky do připařovacích plánů, dozajista zamíří ke stánku společnosti CRV Czech Republic.
Nejpočetnějším masným plemenem bude i letos charolaise
Najdete tu nejen nejnovější nabídku inseminačních dávek, ale také se můžete
seznámit s novým věrnostním programem, díky kterému budete moci získávat celou řadu bonusových produktů.
Ani letos nebude v doprovodném programu nouze o semináře a prezentace.
V rámci Chovatelského fóra 2011 se
uskuteční semináře Cesty vedoucí k dosažení rentabilního chovu prasat, Chovatelská a zdravotní problematika v chovech skotu a malých přežvýkavců a Mýty
a fakta o výživě a zdraví koně.
Další bloky seminářů a praktických ukázek bude spojovat dnes tolik diskutované téma BIOMASA.
Věřím, že i tentokrát se organizátorům
a vystavovatelům podaří ukázat, že české zemědělství a hlavně chovatelství je
oborem, který je na vysoké úrovni a není
to žádná „putička“ někde na okraji zájmu lidí. Přijďte se o tom přesvědčit i Vy
a dodat Národní výstavě na významu
svou účastí. Těšíme se na shledanou
v Brně. l
I tentokrát budete moci obdivovat krásu a ušlechtilost holštýnek
CCHHOOVVSSKKOOTTUU čú
řeínrj o
ev n
r
e n 22000191
CS03_show Brno 19
19
30-05-2011 14:07:44
ŠL E C H T Ě N Í
Letní koktejl té nejlepší genetiky
Novinky v nabídce CRV pro
chovatele holštýnů i strak
V měsíci květnu byla nabídka holštýnských i českých strakatých
býků firmy CRV obohacena o několik zajímavých „kousků“,
které by mohly zaujmout i náročnější chovatele. Můžete si
vybírat z devíti nových plemeníků.
autor Marie Marková
M
ezi nově uvedenými býky v naší
nabídce najdete několik holštýnů
na americké, nizozemské i české bázi,
a to jak prověřených, tak genomických.
Dále najdete jednoho reda a také dva
strakaté býky.
Český býk mezi Američany
Chovatele-patrioty jistě potěší, že i u nás
se může narodit býček, který zastíní
řadu „čistokrevných Američanů“. Již
jeho jméno mnohé napoví – NEO-085
Zdislavice O-Alexman pochází ze šlechtitelského chovu VOD Zdislavice; jeho otcem je Stormaticův syn Golden-Oaks ST
Alexander, v pozici otce matky stojí výjimečný O-Man.
O-Alexman je sice mladý, ale již začíná
produkovat inseminační dávky a bude
k dispozici nejen českým chovatelům –
velký zájem o něj mají i v USA! Kromě
NEO-085 Alexman
20
CS03_CRV feature 20
zajímavé produkce (+ 1 423 kg M při pozitivním obsahu složek a nízkém počtu
SB) se očekává, že jeho dcery budou vykazovat i velmi dobrý typ a slušnou délku produkčního života. O-Alexman na
TPI dosahuje hodnoty 2 127 gTPI, díky
čemuž se před ním musela sklonit i řada
„domácích“ býků v USA.
Prověření býci z USA
Mezi horké novinky patří také NXA-931
Va-Early-Dawn Sudan CRI. Jeho otec
Ridge-Star Jammer má již přes 21 000
dcer po celém světě a vyniká především
velmi dobrým exteriérem. Samotný Sudan svého otce v exteriéru převyšuje a
svým dcerám předává vynikající končetiny a výborná vemena. Vezmeme-li v úvahu, že má také dobrou produkci a outcrossový původ (Jammer x Sailor 95), jeho
TPI 2108 je již jen „třešničkou na dortu“.
Druhým býkem, kterému začínají naskakovat dcery v USA, je NXA-939 ClearEcho AltaR2. Mnohého chovatele zaujme
již jen svým původem: kombinace Marion x Ramos x Hershel se hodí např. na
linie po Shottlovi a O-Manovi. Otec býka
R2, Veazland Marion, vyniká velmi vysokou mléčnou produkcí i výborným
exteriérem, otec matky Ramos je zase
specialistou na funkční znaky. R2 pak
představuje vybalancovanou kombinaci
dobré produkce, funkčních znaků (za
zmínku stojí nejen produkční život, ale
i plodnost dcer) a špičkového exteriéru.
Do třetice představujeme amerického
býka NEO-067 Charity AltaGratis, který
je nejlepším Shottlovým synem prověřeným v Kanadě (LPI 2115). Stejně jako
předchozí býci, i Gratis vyniká především typem, kde v celkovém hodnocení
převyšuje populaci o dvě směrodatné odchylky. Jeho rámcové dcery budou kromě špičkových mělkých vemen s výrazným závěsným vazem a výborným
předním a zadním upnutím vynikat také
mírně skloněnou a velmi širokou zádí.
Genomičtí mladíci z Nizozemska
Ze země větrných mlýnů a tulipánů
k nám přicházejí dvě novinky. Černé
holštýny zastupuje nadějný genomický
býk NXA-837 Newhouse Gofast, pochá-
RED-575 Asterix
CCHHOOVVSSKKOOTTUU čú
řEÍNRj o
EV N
R
E N 22000191
30-05-2011 14:52:29
RAD-253 Erogen
zející z populární rodiny Newhouse
Sneeker 138. Jeho otcem je kanadská
hvězda Goldwyn, otcem matky je
O-Man.
Gofast zatím nemá žádné dcery, ale jeho
genomika stejně jako původ dávají tušit,
že se jedná o velmi slibného býka. Jeho
dcery mají předpoklad slušné produkce
a pěkného exteriéru, zejména pak výborných zdravých vemen. Rovněž se dá
předpokládat snadné telení a velmi dlouhý produkční život. Gofast za tyto přednosti dosáhl celkového gNVI 230.
A na závěr ještě jedna zajímavá informace: tento Goldwynův syn má v České
republice výborné výsledky vlastní
plodnosti z testace (RPH 110 – PH ČR
05/2011).
Aby nebyli ochuzeni ani chovatelé redů,
představujeme býka RED-575 Fasna
Asterix, který pochází z kombinace
Lawn Boy x Canvas. Asterix má předpoklad vysoké mléčné produkce, dlouhého
produkčního života a snadných porodů.
Kromě toho bude převyšovat své vrstevNXA-931 Sudan
HG-279 Fantom
Na závěr holštýnské nabídky přichází
NEA-629 Delta Lloyd, který byl testován
v České republice – je to druhý nejlepší
Shottlův syn prověřený v ČR. Jedná se
o výrazného složkaře, který dává velmi
rámcové dcery se širokými záděmi, mělkými vemeny s výrazným závěsným vazem a dobře rozmístěnými struky.
a velmi nízkým obsahem somatických
buněk, dobrou vlastní plodností i plodností dcer. Jeho dcery nebudou příliš
osvalené, ale budou vykazovat vyšší rámec a především velmi dobrá vemena
s výrazným závěsným vazem.
Jako druhý zástupce strakatého plemene přichází HG-279 Fantom, který by
se dal označit za výrazného složkaře.
Fantom se může pochlubit výbornou
vlastní plodností, vysokým indexem
dlouhověkosti a pěkným exteriérem. Za
zmínku stojí především vynikající mělká
vemena s výrazným závěsným vazem;
v celkovém hodnocení indexu vemene
Fantomovy dcery převyšují své vrstevnice o více než 2,5 směrodatné odchylky.
Zástupci strakatého plemene
Býci pro každého
Pro náročné chovatele strakatého skotu
nabízíme to nejlepší z nejlepšího – jedničku české topky SIC – býka RAD-253
Erogen. Erogen je komplexní býk, který
vyniká velmi vysokou mléčnou produkcí
s plusovým obsahem tuku i bílkovin
Doufáme, že si v naší letní nabídce býků
vybere každý z chovatelů to své a v budoucnu se jim investice do špičkové genetiky vrátí v podobě kvalitního stáda
dojnic. l
níky o dvě směrodatné odchylky ve stavbě vemene a i končetiny budou dobré.
Asterix bude dostupný i v sexované verzi
SiryX. Jako bonus musíme zmínit fakt,
že tento býk je heterozygotně bezrohý
(Pp), tudíž lze očekávat polovinu jeho potomků narozených bez rohů.
Český „Shottle“
NEO-067 Gratis
CCHHOOVVSSKKOOTTUU čú
řeínrj o
ev n
r
e n 22000191
CS03_CRV feature 21
21
30-05-2011 14:09:35
Komfort2 - Tornado3 - Trans-SPACE
Máme to, co potřebujete !
w w w. j o s k i n . co m
Tornado3
- Úzká korba
- Vertikální rozmetací ústrojí
- Rozhoz až 14 metrů
Trans-SPACE
- Skořepinová konstrukce z vysoce
pevnostní oceli
- Maximalizace nakládky
- Objem korby až 27 kubických
metrů
• Největší kejdové cisterny na světě
• Objemy cisteren od 2.500 do 26.000 litrů
• Aplikátory se zapravováním o záběru od 3 do 8 metrů
• Plošné aplikátory se záběrem od 9 do 27 metrů
• Individualizovaný katalog náhradních dílů pro každý stroj
Česká republika
Moreau Agri, spol. s r.o.
Huštěnovice 370, 687 03 Huštěnovice
GSM brána: +420 724 041 340
tel: 572 586 032-4 - fax: 572 586 016
e-mail: [email protected]
www.moreauagri.cz
Jindřichův Hradec
Mladá Boleslav
Nové Město na Moravě
Choceň
Opava
Vsetín
České Budějovice
Blansko
Znojmo
AGRiFLEX
tel: 602 501 901
tel: 602 580 822
tel: 602 525 994
tel: 602 580 823
tel: 602 526 924
tel: 603 510 631
tel: 602 615 085
tel: 602 318 364
tel: 602 552 504
Chrudim
Týn nad Vltavou
Třebíč
Roudnice nad Labem
Jičín
Klatovy
Rokycany
Uherské Hradiště
Jihlava
tel: 608 960 229
tel: 602 115 949
tel: 602 502 741
tel: 602 141 545
tel: 602 704 435
tel: 724 587 394
tel: 602 767 116
tel: 724 588 364
tel: 724 537 309
EN
RE CLE
G
E
TH MIRA
Slovenská republika
Madunice
Trenčín
Želiezovce
Krupina
Žilina
Rožňava
Trnava
Pieštany
Dunajská Streda
Michalovce
tel: +421 337 435 727-8
tel: +421 903 723 699
tel: +421 903 719 710
tel: +421 903 723 697
tel: +421 911 454 604
tel: +421 911 220 855
tel: +421 903 713 328
tel: +421 911 808 060
tel: +421 911 959 744
tel: +421 911 022 041
patent no. 1038063
matrace pro krávy
Release
• Kóje jsou ke zvířatům šetrné
• Flexibilní syntetická trubice
• Žádné škody na kravách
• Přizpůsobitelná výška a délka
• Jediné matrace s latexovým vnitřkem (výplní)
• Pouze latex zaručuje dlouhotrvající elasticitu a komfort
• Latexové matrace vychází jako nejlepší v nezávislých DLG srovnávacích testech
• Latexové matrace jsou velmi odolné a spolehlivé
• Vaše krávy se budou cítit lépe a budou žít déle
Více informací:
Durable comfortmat
• Záruka 10 let
• Šetrné ke zvířatům
• Snadná instalace
pro více informací kontaktujte distributory
Tel. +31 529 455 320 • Fax: +31 529 455 315 • E-mail: [email protected] • www.agriprom.com
22
CS03_p22.indd 22
C H OVSKOTU
červen
2011
30-05-2011 14:54:01
INFO DE HEUS
Nové poznatky pro farmáře
Společnost De Heus a.s. pořádala v dubnu letošního roku další dva semináře
pro chovatelskou veřejnost. Tentokrát
Lex van der Veerd
jsme se s chovateli setkali v okresech
Jičín a Ústí nad Orlicí. Tématem těchto
seminářů byl optimální odchov mladého dobytka systémovým řešením Kaliber. Dále jsme se věnovali optimalizované a ekonomicky výhodné výživě
produkčních krav s použitím variant
směsí TMR Balance. Tyto jsou vhodným
řešením pro přesnou výživu dle aktuálních možností objemných krmiv na
farmě. Zároveň tento systém zjednodušuje zejména řízení a kontrolu vlastního procesu krmení a přináší i další výhody, v neposlední řadě i ekonomické.
Použití vlastního obilí na farmě je jednou z výhod doplnění krmné dávky.
Dalším tématem bylo získání vyšší produkce z vlastních objemných krmiv.
Naše společnost spolupracuje se špičko-
vou osivářskou firmou Barenbrug, která má nejen v Holandsku více jak 150letou tradici ve vývoji a pěstování pícnin.
Jejich divize sportovních trav zajišťuje
mimo jiné travnaté plochy pro významné tenisové turnaje. V rámci výživy přežvýkavců se specializují na intenzivní
travní směsi, jetelotravní směsi a vojtěšky pro doplnění krmných dávek kvalitním proteinem, energií a stravitelnou
hmotou.
Přítomné chovatele seznámil produktový manažer Lex van der Veerd s možnostmi využití speciální jetelotravní
směsi ve výživě skotu.
Polsko o krok dál ve výrobě senáží
Vybraní chovatelé z České republiky
měli možnost začátkem května navštívit farmy u našich sousedů v Polsku.
Hlavním tématem této exkurze byla výživa krav s využitím intenzivně pěstovaných travních a jetelotravních směsí
značky Barenbrug, se kterými mají
v Polsku již 8leté zkušenosti. Bylo možné vidět v letošním roce nově založené
pozemky i plochy, kde se intenzivní
směsi jetelotrav pěstují již několik let.
Říká se: „Jednou vidět je lepší než stokrát slyšet.“ Byla to tedy ta nejlepší příležitost vidět na vlastní oči pozemky
s různou intenzitou pěstování. Osobní
setkání s chovateli bylo vhodným časem pro otázky. Příjemným překvapením je možnost získaní z 1 hektaru
travní-jetelotravní směsi 10–12 tun sušiny kvalitní senáže pro produkční zvířata. Mimo loňský rok je tento výnos
dosažen ve čtyřech sečích. Dobré porosty při tomto výnosu dosahují obsah
hrubého dusíku nad 15 % (také 19 %!),
vysokou energii bez vysokého podílu
škrobu a vysoce stravitelnou hmotu
pro výbornou podporu bachorového
trávení. Je to cesta k vysoké produkci
s poměrně vysokými složkami mléka.
Intenzivní pěstování travních a jetelotravních směsí ze začátku vyžaduje
podobné náklady na přípravu půdy
jako jiné kulturní plodiny, jsou to
ovšem investice do 4–5letého cyklu,
kdy lze porost intenzivně využívat. Je
nutné pro dobrou produkci dané poros-
ty adekvátně ošetřovat a hnojit. Pokud
dojde k nedodržení některých doporučení zejména při hnojení, bude i výsledek pod očekávání. Potom není na vině
vybraná kultura, ale „hledání úsporné
cesty“ ze strany managementu podniku. Viděli jsme i pozemek „zušlechtěný“ přísevem kulturní směsi do starší
louky s podporou hnojení. Výsledkem
je zlepšení skladby rostlin na takovémto pozemku, není to ale tak ekonomicky výhodné řešení, protože výnosy nedosahují možností použitého osiva.
Za zmínku stojí, že jsme navštívili farmy s několikasethlavými stády holštýnek (největší navštívená farma má cca
850 krav) s užitkovostí okolo 10 000 litrů mléka.
České chovatele překvapila kvalita travních směsí Barenbrug
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • Česká republika
Tel. +420 517 307 701 • Fax +420 517 307 702 • [email protected] • www.deheus.cz
CH OVS K OT U
CS03_company news SKS 23
ČE RVE N
2 0 1 1
23
30-05-2011 14:15:40
T O P
Č E S K É
S T R A K A T É
Květnový výpočet plemenných hodnot
Erogen + Epocha = TOP býci
Jaké novinky přinesly nejnovější výsledky odhadu plemenných
hodnot? Mezi nejlepších třicet býků se zařadil další syn Waterberga testovaný v programu CZ ČESTR – Fraze HG-288.
autor Danuše Kolářová
P
otvrzuje se suverenita Erogena
RAD-253 jako nejlepšího býka v SIC,
který od minulého počítání opět vzrostl
o 1,4 bodu na výsledných 146! Vysokou
mléčnost vykazují jeho dcery i ve fenotypu, 1. laktace zatím ukončilo 33 dcer
s užitkovostí 7 059 kg M při 4,04 % T
a 3,67 % B. Také Epocha NIC-017 drží
vynikající výsledky a svým šestým místem vyvrací námitky škarohlídů, že jeho
vysoká plemenná hodnota je pouze díky
rodokmenu a dcery ji nepotvrdí. V současné době je prvních 23 dcer již na druhé laktaci a plemenné hodnoty (PH)
kg mléka jsou stále vysoko přes 1 000 kg.
S rostoucím počtem ukončených 1. laktací se výrazně vylepšil i jejich fenotypový projev. CRV Czech Republic, Reprogen
a Jihočeský chovatel uspořádaly přehlídky potomstva po těchto býcích a také je
využijí ve svém programu k záměrnému
zapouštění matek býků.
TOP 30 SIC
Mezi třicítkou nejlepších býků v ČR je
19 býků původem z českých chovů, kteří
u nás prošli klasickou testací a kontrolou dědičnosti. Sedm býků pochází
z Francie, přičemž Nenni, Orlando a Masolino byli používáni jako již prověření
býci a v ČR nebyli testováni. V první třicítce býků jsou také 3 býci původem
z Německa a Malint z Rakouska, kteří
byli používáni na základě plemenných
hodnot (PH) DEU+AT. Zastoupení otců
nejlepších býků se také od minula příliš
nezměnilo: 11 býků má otce fleckvieh,
12 býků má montbéliarde otce a 7 býků
má otce narozené v ČR. Mezi býky překračujícími hranici SIC 112 je nejvíce
synů Wateberga (9), 7 synů zde má
Rumba a po 6 synech RAD-064, Regio,
MOR-045 a Weinold.
Erogen RAD-253
Chovatelem Erogena je ZD Krásná Hora.
Býček se narodil jako třetí tele matce
24
C HOVSK OTU
CS03_proven bull fleckvieh 24
ČERVEN
býků (MB) CZ119854 111 a jeho otcem je
RAD-071. Otec Erogena byl v minulosti
hojně používaným býkem (pochází z Kolovečské zem. a.s.), v současné době má
PH mléčné užitkovosti spočítány na více
než 4 300 dcerách (+180 kg M, +0,09 % B)
a v opakovaném nasazení si výrazně
zlepšil hodnocení vemen (z 96 na 102).
Jeho synové potvrdili výborné výkrmové
schopnosti, 2 600 započítaných býků má
index masné užitkovosti 108! Matka
Erogena je dcerou Redkana 441 s vynikající mléčnou užitkovostí, na maximální
2. laktaci nadojila 10 052 kg mléka při
4,42 % T a 3,61 % B s průměrným indexem stáda 132. Jako MB byla vybrána
i polosestra Erogena po TAR-053, od
které testujeme syna Romtella. Velmi
dobrou krávou byla i bába Erogena po
LM-398, která ukončila 6 laktací s vysokou mléčnou užitkovostí a špičkovým
obsahem mléčných složek (4,56 % T,
3,52 % B). Dcery Erogena jsou velkého
tělesného rámce s velice dobrými končetinami a výbornými vemeny. Vysoká
mléčná užitkovost se podepisuje na dojnějším užitkovém typu, ale vzhledem
k tomu, že býci mají nadprůměrné výsledky ve výkrmu (FW 101, index masné
užitkovosti DSI-MAS 105), je Erogen
komplexním býkem pro využití v plemenitbě. Nespornou výhodou jeho dcer je
i velice dobrá plodnost (což je při vysoké
mléčné užitkovosti skutečně pozoruhodné) a nízký obsah somatických buněk.
taci nadojila 9 937 kg M při 4,53 % T
a 3,35 % B. Její velkou předností je i výborný zevnějšek (80-76-89-87). Obě dvě
její otelené dcery jsou už vybranými
matkami býků, jedna po MOR-045 a druhá po RAD-071. Fraze byl jejím čtvrtým
teletem, narodil se jako jediný potomek
Polosestra Erogena CZ 118857 921,
chovatel: ZD Krásná Hora
Dcera Erogena CZ 323371 931,
chovatel: Vysočina D. Hrachovice
RAD-253 Erogen
Fraze HG-288
Krásná Hora je rodištěm celé řady býků,
kteří se poslední dobou prosazují do
špičky v ČR.
Dalším z nich je i Fraze, který má skutečně mezinárodní původ. V něm se podařilo výborně skloubit český základ
otce prabáby LM-255, švýcarské otce
báby Firna a matky Pickela s německým
otcem Waterbergem. Velkou roli jistě sehrála vynikající matka, která na 3. lak-
2011
30-05-2011 14:21:50
poř.
registr
jméno
otec
OM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
41
43
44
46
50
52
53
54
55
60
67
70
71
74
76
77
79
84
90
91
93
95
96
97
RAD-253
NIC-013
NIC-010
RAD-146
NIC-015
NIC-017
NIC-011
RAD-214
UF-121
UF-119
RAD-178
UF-094
HG-260
HG-195
MOR-117
UF-084
AMT-030
HEL-041
BA-100
HG-288
MOR-161
SAL-071
MOR-135
MKM-252
HG-273
BA-109
MOR-160
HG-259
AMT-019
ZEL-110
MOR-121
HG-279
RAD-110
RAD-225
BD-065
BA-102
HEL-047
MKM-255
HG-215
UF-095
REZ-387
RAD-227
RAD-121
MKM-278
REZ-376
MOR-119
HEL-043
HG–211
CSM–359
MKM–281
RAD–252
MKM–276
HG–289
HG–278
MOR–139
EROGEN
UTACH JB
NENNI JB
ALIBABA
VALFIN JB
EPOCHA ET
ORLANDO
VANSTEIN
DEWALT ET
UDIL
CANSAR ET
BONSAI
EXPRES ET
AKYTA
BUSS
BAZANA
URBANISTE
AMON
DREAM ET
FRAZE ET
MANDELA ET
AOSTIN
CARUS
BAK
WATERO
DUSTIN ET
MALINT
EPIGRAF ET
MASOLINO
ERSO
BANDOG
FANTOM
APORT
DAGRIN
EQUIPA
DIALOG ET
BARTON
BAZAR
CESNA
CENTURIO
FROST
DZENTLMEN
APOLO
DELEGAT
RAD-071
NIC-010
NIC-001
RAD-095
290-019
NIC-010
NIC-001
RAD-095
UF-036
UF-076
RAD-104
UF-036
HG-218
HG-076
MOR-059
UF-054
AMT-019
HEL-023
BA-097
HG-212
290-067
SAL-025
MOR-045
MKM-221
HG-212
BA-097
290-341
HG-218
AMT-005
ZEL-071
MOR-045
HG-218
RAD-086
RAD-104
BD-063
BA-097
HEL-008
MKM-221
HG-109
UF-066
REZ-376
RAD-064
RAD-095
MKM-229
REZ-327
MOR-045
HEL-026
HG–109
CSM–345
MKM–225
RAD–064
MKM–229
HG–212
HG–218
MOR–045
REN-441
290-340
293-035
MKM-198
263-023
UF-005
UF-006
MOR-036
UF-008
HEL-023
UF-006
HEL-003
LC-278
BD-015
REZ-300
HEL-023
HEL-023
BJ-076
LC-278
REZ-327
299-195
LM-385
MKM-164
MOR-007
RAD-104
TAR-005
RAD-050
LC-278
UF-006
UF-022
RDA-203
REZ-327
REN-387
MOR-079
REN-318
LC-278
JUN-618
HG-047
MOR-021
HG-137
AMT-004
BJ-148
REZ-300
HM-013
UF-006
UF-005
UF-008
ZEL–037
LC–278
RDA–239
TAR–005
RAD–044
TAR–005
RDA–203
UF–008
BURAK
ALON
BASE
FONT
EVEREST
EDUDANT
CARAK
FOCUS
FROGO
CARIO
SIC
146,0
138,0
137,9
135,8
135,5
133,5
130,6
130,0
128,9
128,7
128,6
127,9
127,8
127,2
126,9
126,8
125,8
125,3
124,8
124,7
124,5
124,5
123,8
123,6
123,0
122,9
122,7
122,6
122,5
122,4
120,8
120,8
120,4
120,4
120,3
120,0
119,9
119,8
119,8
119,6
119,0
118,0
117,8
117,8
117,4
117,4
117,3
117,2
116,4
115,9
115,9
115,7
115,6
115,5
115,3
DSI IMU- DSI
mlk FW rep
DSI PH
dlh kgM
146
136
138
131
122
131
142
124
133
131
121
125
117
117
132
125
117
119
119
126
119
122
112
115
123
123
119
124
121
113
112
116
131
113
116
113
117
117
121
109
122
115
120
123
117
111
123
114
117
113
123
113
115
114
107
118
108
107
123
136
122
93
112
108
107
122
123
121
130
110
122
134
110
122
109
115
124
133
119
110
101
110
108
119
131
129
124
90
117
122
106
119
110
111
127
101
116
104
98
110
131
98
122
97
111
93
104
112
102
122
101
102
100
99
98
104
95
116
96
96
106
101
105
106
88
88
91
103
97
100
107
96
98
105
106
104
113
103
91
100
97
94
97
109
99
115
95
109
97
101
92
87
98
96
87
92
98
90
99
99
103
102
97
110
101
104
134
128
105
131
81
102
106
95
112
101
80
130
96
98
105
108
136
111
95
110
77
113
116
88
120
91
89
103
94
103
100
94
101
86
115
95
91
90
110
120
121
98
103
124
90
93
99
129
102
83
122
91
103
104
1398
1170
1516
1061
637
1191
1442
784
1224
1249
960
772
816
455
1101
1009
242
678
858
1127
419
759
288
520
916
1027
364
1023
860
533
573
332
848
360
252
570
843
749
631
543
983
427
823
954
430
333
928
559
901
406
827
785
253
485
468
PH
%T
PH
%B
–0,01
–0,01
–0,34
–0,18
0,15
–0,11
0,20
0,03
0,01
–0,19
–0,18
0,11
–0,25
0,07
0,12
–0,07
0,21
0,03
–0,37
–0,08
–0,04
–0,13
0,22
–0,04
–0,01
–0,33
0,25
–0,21
0,02
–0,07
–0,10
0,39
0,25
0,20
0,39
–0,17
–0,31
–0,09
0,16
–0,14
–0,15
0,13
0,10
–0,07
0,22
0,12
–0,06
–0,11
–0,23
0,10
0,08
–0,26
0,21
0,03
–0,20
0,18
0,10
–0,04
0,10
0,10
–0,04
–0,01
0,05
–0,04
–0,07
–0,11
0,07
–0,11
0,13
0,01
–0,07
0,29
0,01
–0,06
–0,14
0,24
0,08
0,09
0,03
–0,09
–0,09
0,23
–0,09
–0,10
–0,03
–0,10
0,12
0,16
0,05
0,22
–0,04
–0,10
–0,09
0,06
–0,16
–0,12
0,09
–0,10
–0,09
0,12
0,02
–0,07
–0,02
–0,20
0,06
–0,01
–0,21
0,23
0,01
–0,14
RPH RPH RPH RPH RPH RPH RPH RPH
kgB vlpl pldc SB rámec osval kon vem
58
45
50
41
27
39
48
29
40
39
27
30
23
21
38
31
22
24
27
31
25
30
14
19
27
30
23
30
24
17
15
17
37
15
19
18
24
21
25
11
28
19
23
28
20
13
28
18
21
17
28
17
19
17
10
107
131
124
114
130
88
105
105
127
120
116
90
129
121
98
105
109
130
114
91
95
95
100
123
102
116
91
97
103
107
111
115
85
100
102
125
101
94
106
122
117
116
105
107
109
104
103
109
134
115
90
121
112
104
105
106
121
121
102
119
97
106
111
75
103
94
93
117
83
108
110
111
125
110
111
127
85
125
107
92
118
106
98
110
95
102
94
116
110
89
103
102
104
91
100
117
119
102
105
130
92
97
98
112
95
97
116
86
108
110
130
100
94
98
118
107
82
101
96
105
131
111
108
112
109
102
118
113
97
86
94
120
123
94
95
92
120
103
112
97
101
94
90
103
110
109
118
100
105
91
85
120
111
70
102
110
93
113
94
101
82
98
106
98
102
115
96
112
107
127
122
99
114
115
104
105
125
111
120
75
100
123
81
88
110
122
96
130
78
115
113
125
85
126
107
103
122
110
106
109
106
92
93
97
105
98
102
84
104
84
123
108
113
91
90
95
94
106
112
116
73
87
88
105
79
88
91
107
92
69
108
88
97
103
85
71
78
103
101
85
111
98
98
75
103
105
106
87
71
106
87
84
68
95
94
113
89
98
102
108
73
87
96
91
61
93
84
102
80
100
70
82
100
92
106
101
104
96
102
114
103
77
95
91
104
87
102
119
102
108
90
96
96
115
111
120
100
98
122
121
114
108
111
102
123
106
114
80
108
126
115
102
110
110
111
95
97
100
95
92
103
95
102
108
110
99
93
116
98
97
119
116
117
126
138
126
110
112
117
119
111
126
118
127
116
141
141
109
126
122
109
122
127
135
107
99
97
114
127
130
139
134
111
120
118
95
121
112
109
130
122
117
104
117
133
133
110
119
109
112
115
117
108
107
122
TOP SIC – plemenné hodnoty 05/2011
po přenosu embrya z kombinace s Waterbergem. Dcery Fraze jsou většího tělesného rámce s průměrným osvalením,
velmi dobrými končetinami i vemeny.
Jejich předností je i velice dobrá plodnost.
Upozorňujeme, že PH celkového hodnocení zevnějšku publikované v květnu
nejsou od ledna aktualizované, zatím
neproběhlo schválení nového výpočtu
Interbullem. Jednotlivé znaky lineárního popisu jsou však již aktuální. l
CH OVS K OT U
CS03_proven bull fleckvieh 25
ČE RVE N
2 0 1 1
25
30-05-2011 14:22:00
T E C H N O L O G I E
C H O V U
Aby se dojnice „nebály“ letních teplot
Možnosti ventilace
stájí pro dojnice
Tepelný stres negativně ovlivňuje produkci, plodnost a zdravotní
stav vysokoužitkových dojnic na celém světě. Ve studii uveřejněné v USA jsou potenciální ztráty v mlékárenském průmyslu způsobené letními vedry vyčísleny na 1,5 miliardy dolarů ročně.
autor Vlastimil Havlík
P
odle této studie by bylo možné snížit
tyto ztráty o 40 %, pokud by chovatelé dojnic dokázali optimálně využít dostupných metod ochlazování.
Negativní vliv tepla na zdravotní stav
a užitkovost dojnic se v posledních desetiletích zvyšuje na celém světě. Je to důsledek globálního oteplování a růstu
produkčního potenciálu krav. Významné ztráty v produkci mléka v posledním
období registrujeme i v oblasti mírného
pásma střední a východní Evropy. Horké
a často i vlhké léto trvá v Česku stále častěji déle než dva měsíce v roce, meteorologické statistiky teplotních průměrů
jsou toho důkazem. Kombinace velkého
vedra a vysoké vzdušné vlhkosti vždy
znamená největší možnou zátěž pro dojnice, protože se jim nedaří „zbavit se“
přebytečného tepla.
V tabulce 1 jsou uvedeny požadavky dojnic na intenzitu celkové obměny vzduchu ve stáji, požadované parametry pro
výměnu vzduchu je potřeba měnit v závislosti na venkovní teplotě a vlhkosti
vzduchu. Správně zkonstruovaná stáj
má dobře zvládnuté pasivní prvky ventilace, mezi které vzhledem k aktuálnímu
vývoji klimatu opět patří tepelně izolo-
vaná střecha, dostatečně velká hřebenová větrací štěrbina, vysoký boční profil
s rolovací plachtou v celém profilu. Nadstavbovou součástí je pak aktivní ochlazovací systém s ventilátory, který vždy
umožňuje udržet ve stáji stejnou teplotu
a vlhkost vzduchu, jaké jsou ve venkovním prostoru.
Ochlazování dojnic
Dojnice má tak jako člověk schopnost
se potit, tedy se dokáže do určité teploty
a vlhkosti úspěšně ochlazovat svými
přirozenými termoregulačními mechanismy. Dostatečného proudění, obměny
vzduchu a ochlazovacího efektu v zóně
zvířat dosáhneme vhodným počtem
a správným umístěním ventilátorů ve
stáji. Na trhu je velký sortiment vertikálních a horizontálních ventilátorů, lze
tedy najít pro jakoukoli situaci optimální
řešení. Pro správné stanovení počtu
ventilátorů, jejich umístění a vzájemnou
vzdálenost je potřeba pro-vést přesný
výpočet parametrů stáje a tomu „ušít na
míru“ všechny prvky systému ventilace
a ochlazování.
Vertikální ventilátory
Prvním důležitým hlediskem pro umístění ventilátorů je to, že by vždy měly
Tab. 1: Cílová intenzita výměny vzduchu, např. při vyšších teplotách, je požadována celková
obměna vzduchu ve stáji 30x za hodinu, tedy vzduch ve stáji je potřeba obměnit každé
2 minuty
kategorie
zvířat
hmotnost
kg
intenzitavýměnyvzduchum³/ks
(početcelkovýchvýměnvzduchuvprostorustáje/hod.)
chladno
středníteploty vyššíteploty
vedro
dojnice
550–820
2,80 (6x)
8,50 (12x)
14,15 (30x)
28,3 (60x)
Vzdušná stáj s velkými otvory v bocích i ve střeše pro dostatečnou výměnu vzduchu
Základní požadavky na větrání
Mezi základní požadavky na výborné přirozené větrání patří především dobrá
orientace a konstrukce stáje, možnost
neustálé kontroly klimatu ve stáji a automatické řízení jeho výměny, a také vysoká flexibilita celého systému a jeho
schopnost maximálně ve prospěch dojnic zvládnout každou teplotně-vlhkostní
situaci.
Orientace stáje umožňuje využití převládajícího směru větrů pro tzv. příčnou
ventilaci budovy stáje jejím celým bočním profilem. V našich podmínkách je
tato orientace převážně jih-sever, vzhledem k převládajícím západním větrům.
Konstrukce stáje dále vyžaduje, aby poměr mezi délkou a šířkou stáje byl nejméně 2 : 1, raději však vyšší.
26
CCHHOOVVSSKKOOTTUU čú
řEíNrj O
EV N
r
E N 22000191
CS03_Agropartners feature 26
30-05-2011 14:23:33
40
1
39
1
1
39
1
Futtertisch
Půdorysný příklad zavěšení horizontálních ventilátorů
Půdorysný příklad zavěšení vertikálních ventilátorů nad lehacím dvojboxem
„foukat“ směrem co nejvíce shodným
s převládajícím směrem větrů, aby tyto
podporovaly výměnu vzduchu ve stáji.
U vertikálních ventilátorů probíhá ventilace stáje většinou v podélném směru.
Nejvhodnější místo pro jejich umístění
je přímo nad středem lehacích dvojboxů.
Hlavní koridor proudění vzduchu je pak
ve střední linii dvojboxu, dojnice dostatečně dlouho leží a odpočívají i při vysokých venkovních teplotách. Chyba je,
pokud se ventilátory umisťují nad krmištěm, dojnice zde pak dlouho stojí,
nebo si dokonce lehají na podlahu, tato
situace je pro ně nevýhodná. Pokud ventilace stáje probíhá v podélném směru
stáje, před její aktivací by měly být boční
profily uzavřeny plachtami (okny) a otevřeny všechny štítové otvory (vrata), aby
ventilátory mohly jednak vzduch nasávat a na druhé straně ho bez velkého odporu vytlačovat ven ze stáje.
Horizontální ventilátory
Prvním důležitým hlediskem umístění
horizontálních ventilátorů (HV) je dosta-
Schéma proudění vzduchu u horizontálních ventilátorů
tečná velikost prostoru pro jejich zavěšení pod střechou stáje přímo ve středu,
tedy většinou nad krmným stolem.
V praxi se nejčastěji používají HV o průměru 4,27 m, 6,10 m, případně 7,86 m.
U tohoto typu ventilace neexistuje hlavní koridor proudění vzduchu jako u vertikálních, ale vzduch proudí rovnoměrně všemi směry. Při její aktivaci musí
zůstat boční profily i všechny štítové otvory (vrata) otevřeny.
Horizontální ventilátory zajišťují v létě
„obrovský“ objem vzduchu pro ochlazování dojnic v celém prostoru stáje, rovnoměrně a rychle osušují podlahy a lehací plochy. Jejich provozní náklady
tvořené především spotřebovanou elektrickou energií vztaženou na objem vyměněného vzduchu jsou významně nižší
oproti vertikálním ventilátorům. Jejich
údržba probíhá po každých 20 000 hodinách provozu. Tento typ ventilátorů navíc v zimním období umožňuje využít
teplejší vzduch z horních vrstev stáje pro
oteplení přízemních vrstev stáje. l
CCHHOOVVSSKKOOTTUU ČÚ
ŘEÍNRJ O
EV N
R
E N 22000191
CS03_Agropartners feature 27
27
30-05-2011 14:23:42
tein
s pro
– pas
vost
užitko
u
o
v
ředí.
pičko
prost
pro š
í
n
t
o
í živ
a lepš
By
✔ Kvalitní chráněný sojový (Byoprofin S)
a řepkový (Byoprofin R) extrahovaný šrot
✔ Vysoký podíl nedegradovatelného
proteinu (Byoprofin S – 75 %, Byoprofin
R – 85 %)
✔ Zvýšení mléčné užitkovosti a obsahu
bílkovin v mléce
✔ Lepší ekonomika produkce
✔ Zlepšení zdravotního stavu dojnic
Výhradní distributor v ČR:
RÖTHEL Praha, s.r.o., Pod Kavalírkou 18, 150 00 Praha 5, tel.: +420 257 212 828, e-mail: [email protected]
28
CS03_p28.indd 28
C H O VSKOTU
červen
2011
27-05-2011 10:03:50
Info CRV CzeCH RePublIC
Srovnání gPH a hodnot
založených na údajích o dcerách
V minulém čísle časopisu Chovu skotu
jsme prezentovali první výsledky genomiky, které vyšly v lednu 2011 a byly to
první hmatatelné výsledky genomické
selekce. Jednalo se o srovnání genomických plemenných hodnot ze srpna 2010
a plemenných hodnot se započítanými údaji o dcerách z prosince 2010 od
64 InSire býků.
Po další publikaci plemenných hodnot
v dubnu 2011 se toto srovnání provedlo
znovu, tentokrát s větším počtem býků
(160). Rozdíly v indexu NVI mezi genomickými PH ze srpna 2010 a plemennými hodnotami v dubnu 2011, které zahrnují výsledky dcer těchto býků, jsou
znázorněny v následujícím grafu.
Nejdůležitější výsledky z tohoto srovnání:
• Ze 160 býků, kteří měli v srpnu 2010
genomické PH a v dubnu 2011 PH
s výsledky dcer, se u 110 býků (69 %)
zvýšil index NVI.
• U 69 % býků se jejich plemenné hodnoty zahrnující výsledky dcer zlepšily
oproti jejich předešlým genomickým
PH. Toto vysoké procento býků, kterým se index NVI zvýšil, potvrzuje
spolehlivost metody, kterou CRV využívá ke stanovení plemenných hodnot. To znamená, že se do výpočtu
nezahrnují informace o matkách
býků.
• V průměru se index NVI v dubnu 2011
zvýšil o 13 bodů oproti indexu ze
srpna 2010. V předešlém srovnání to
bylo 9 bodů. Tyto výsledky ukazují, že
69 % InSire býků dosáhlo vyšších plemenných hodnot po započtení výsledků dcer, což potvrzuje konzervativní
přístup k odhadu plemenných hodnot. V krátkosti lze říci, že genomické
plemenné hodnoty CRV InSire býků
jsou spolehlivým odhadem jejich skutečné genetické kvality.
• Kromě indexu NVI, bylo i u ostatních
znak
rozdíl
NVI
kg mléka
kg tuku
kg bílkovin
rámec
mléčná síla
vemeno
končetiny
dlouhověkost (dny)
somatické buňky
13,2
76,8
3,5
3,0
0,2
0,7
0,1
0,1
20,5
0,2
Tab. 1: Průměrné rozdíly mezi genomickými
plemennými hodnotami ze srpna 2010
a plemennými hodnotami založených na
dcerách z dubna 2011 u 160 býků
znaků shledáno mírné zvýšení hodnot, jak je ukázáno v tabulce 1. Například plemenná hodnota založená na
dcerách pro kg bílkovin, byla v průměru o 3,0 kg vyšší než genomická
plemenná hodnota pro kg bílkovin.
Graf 1: Srovnání mezi PH v srpnu 2010 (pouze genomické) a PH v dubnu
2011 (genomické + výsledky dcer) pro index NVI (n = 160)
200
index NVI v dubnu 2011
(genomika + výsledky dcer)
150
100
50
0
–50
–100
–100
–50
0
50
100
150
200
index NVI v srpnu 2010 (pouze genomica)
Přijďte navštívit nový stánek CRV
na Národní výstavě hospodářských zvířat
a zemědělské techniky v Brně 2011
Najdete nás v pavilonu F, přímo u předvadiště
Těšíme se na Vás!
Bez názvu-3 1
CS03_company news CRV 29
CH OVS K OT U
če RVe n
11:13
2 030.5.11
1 1
29
30-05-2011 16:01:49
KVALITA
M LÉK A
Kvalitní mléko produkuje pouze zdravé vemeno
Kvalita mléka
a šlechtění
Kvalitu mléka lze posuzovat z více hledisek. Následující článek se
zaměřuje na kvalitu mléka z hlediska počtu somatických buněk,
Kvalita mléka
Vynikající kvalita mléka je nezbytná pro výrobu kvalitních produktů. V následující sérii článků se zaměříme
na tři rozdílné faktory ovlivňující kvalitu mléka.
Téma 1: Kvalita mléka a dojicí technika (únor 2011)
Téma 2: Kvalita mléka a výživa (duben 2011)
Téma 3: Kvalita mléka a šlechtění (červen 2011)
K
valitní mléko může produkovat pouze zdravé vemeno, a proto jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňující kvalitu mléka mastitidy. Představují jednu
z nejrozšířenějších nemocí ve stádech
dojeného skotu, a způsobují tak ekonomické ztráty celého mléčného průmyslu.
Navíc způsobují i utrpení pro zvířata.
Jedním z hlavních důvodů, proč se neudál žádný převratný genetický pokrok
ve zdraví vemene, je dlouhodobá intenzivní selekce na produkční znaky, které
jsou ve většině indexů stále v převaze. Zatímco s mnoha funkčními znaky
vykazuje zdraví vemene pozitivní korelace, s produkcí má korelace vyloženě
negativní.
Strategie šlechtění
Vlastní strategie šlechtění na zvýšení
odolnosti proti mastitidám se mezi zeměmi liší. Jediné státy, které zahrnuly
klinické mastitidy přímo do národních
selekčních kritérií dojného skotu, jsou
Finsko, Švédsko, Dánsko a Norsko a jsou
které jsou hlavním indikátorem zdravotního stavu vemene.
autor Hana Popelářová
to také jediné země s dobře fungujícím národním monitorovacím systémem
zdraví zvířat.
Některé země tedy rutinně sledují výskyt mastitid a kladou důraz na přímou
selekci na snižování klinických zánětů
vemene, v jiných zemích se selekce provádí nepřímo pomocí známých odhadů
plemenné hodnoty pro těsně korelované
znaky. V poměrně těsném vztahu jsou
s výskytem mastitid některé znaky vemene, především hloubka, přední upnutí a vyrovnanost vemene. Vlastní selekce
na zlepšování odolnosti proti mastitidám se tak děje buď prostřednictvím
souhrnných ekonomických selekčních
indexů, nebo pomocí dílčích selekčních
indexů zdraví vemene, resp. odolnosti
proti mastitidám. Ty jsou vzhledem
k výše zmíněnému většinou složeny ze
znaků lineárního popisu utváření vemene a obsahu somatických buněk v mléce.
K nepřímé selekci mohou být účinně využity pouze znaky s vyšší genetickou korelací ke zdraví vemene. Zjišťované genetické korelace mezi znaky zevnějšku
a výskytem jiných onemocnění mimo
mastitid jsou velmi blízké nule, a tudíž
nelze nepřímo pomocí zlepšování exteri-
Tab. 1: Počet somatických buněk ve vzorcích mléka (2008/2009)
podíl vzorků (%) s obsahem SB (tis.) v 1 ml mléka
do 50
51–100
101–200
201–600 nad 600
plemeno
české strakaté
holštýnské
montbéliarde
jersey
ayrshire
ostatní
průměr
26,9
24,8
27,9
21,5
13,9
25,9
25,6
18,7
18,9
18,6
22,5
15,6
19,0
18,8
Pramen: ČMSCH, a.s. 1) průměr ze všech analýz
30
19,8
19,5
19,6
26,6
20,0
19,2
19,6
21,3
21,3
19,6
19,2
28,6
20,9
21,3
13,3
15,5
14,3
10,2
21,9
15,0
14,7
Ø SB
(tis./ml)1)
367
423
409
276
542
415
403
éru zlepšovat zdravotní stav zvířat. Jistou výjimkou je hranatost a vyjádření
mléčného charakteru, které vykazují poměrně těsný genetický vztah k poruchám metabolizmu a trávicího traktu,
zvýšenému výskytu poruch reprodukce
a onemocnění končetin.
Somatické buňky
Přímá selekce na odolnost vůči mastitidám je neúčinná z důvodu nízké dědičnosti mastitid (0,025 až 0,12), proto se
provádí nepřímé měření zdraví vemene
pomocí počtu somatických buněk (SB).
Dědičnost počtu SB je vyšší než u mastitid a zachycuje subklinické i klinické
mastitidy. Navíc je počet SB běžně zaznamenáván v KU, a tak je dostatek informací snadno dostupný. Účinnost počtu
SB jako selekčního kritéria na odolnost
vůči mastitidám záleží na genetických
korelacích, které jsou střední až vysoké,
a proto se zlepšování zdraví vemene na
nízkých SB zakládá.
Co se týče České republiky a zabudování
znaků zdraví vemene do selekčních indexů, je situace následující. Selekční index holštýnského plemene (SIH) – zdraví
vemene (SB) – 7 %, selekční index českého strakatého skotu (SIC) – 6,9 %. Tabulka 1 ukazuje počet SB ve vzorcích mléka
dojených plemen v České republice.
Metoda odhadu PH v ČR
Pro odhad plemenné hodnoty na množství SB se v ČR využívá Test Day Model,
kdy je použito stávajícího modelu pro
produkční znaky mléčné užitkovosti,
tedy pro mléko, tuk a bílkovinu. Kritéria
pro výběr zvířat k hodnocení z hlediska
plemenné příslušnosti jsou naprosto
shodná a i zde jsou zvířata hodnocena
ve dvou populacích, tj. C a H. Vlastní ma-
CCHHOOVVSSKKOOTTUU ČÚ
ŘEÍNRJ O
EV N
R
E N 22000191
CS03_serie milkquality 3 30
30-05-2011 14:28:07
tematický model je naprosto shodný,
stejně jako určující rovnice modelu včetně definice zahrnutých faktorů.
K vyhodnocování jsou používány laktace
s otelením od 1. 1. 1995 a později. Aby
byla laktace (probíhající či již ukončená)
pro hodnocení použita, musí být alespoň
u 3 kontrol zjištěn počet somatických
buněk v mléce. Aby byla konkrétní denní kontrola vzata do hodnocení, musí
být zjištěný počet somatických buněk
vyjádřený v tisících na 1 ml mléka v rozsahu 13 až 9 999, hodnoty nižší i vyšší
nejsou do hodnocení zahrnuty. Další
podmínkou je analýza nejméně 80 %
vzorků celého stáda na počet somatických buněk. Výpočet RPH je standardizací na průměr 100 a směrodatnou odchylku 12. U býků se standardizuje na
ročník narození 1995, u krav na ročník
Kontrola zdravotního
stavu vemene
býk
holštýnské plemeno
RPH SB 04/2011
býci na bázi USA (SCS Ø populace 2,81)
Cricket NEA-896
2,6
Sly NEA-961
2,6
O-Alexman NEO-085 (genomický)
2,6 přepočet
býci na bázi NLD (RPH Ø pop. = 100, s2 = 4)
Hot Shot NEO-024
108
Surprise NEA-759
107
Gofast NXA-837 (genomický)
107
býci ČR (RPH Ø pop. = 100, s2 = 12) 05/2011
Omega NEA-436
128
Showboy NEA-594
112
Fiction NEA-361
111
býk
české strakaté plemeno
RPH SB 05/2011
býci ČR (RPH = 100, s2 = 12)
Cansar RAD-178
Erogen RAD-253
Dzentlmen RAD-227
Argen SAL-073
Bonsai UF-094
Equipa BD-065
Buss MOR-117
Epocha NIC-017
131
130
120
117
111
110
109
107
Tab. 2: Býci z nabídky CRV vykazující nejlepší RPH pro somatické buňky
2000. Vzorec pro výpočet RPH pro SB se
liší od vzorce pro výpočet RPH u mléčné
produkce, protože RPH SB se vyjadřují
v převrácené orientaci. Relativní plemenné hodnoty vyjadřující menší počet
somatických buněk, než odpovídá průměru báze, mají tedy hodnoty vyšší než
100 a naopak.
Publikace výsledků
Plemenné hodnoty jsou publikovány
pouze ve formě RPH. Kromě toho jsou
uváděny počty použitých laktací a stád,
spolehlivost odhadu a efektivní počet
dcer pro jednotlivé laktace. Publikují se
také fenotypové průměry počtu SB dcer
na 1. laktacích v tisících na 1 ml. Jedná
se o průměry ze vzorků, nikoliv průměry vážené množstvím nadojeného mléka
v kontrolní den.
Vhodní býci
Somatické buňky jsou jedním ze znaků
s nejvyšší variabilitou a dědivostí. V zásadě má tedy smysl brát v úvahu plemenné
hodnoty pro somatické buňky už u velmi mladých býků.
Stejně jako u jiných znaků jsou plemenné hodnoty pro SB v různých zemích
různé jak z hlediska průměrů tak směrodatných odchylek. To může vést někdy
ke zmatku a nesnadné orientaci. V USA
je průměr kolem 2,81 (1 % nejlepších
býků má hodnotu 2,51); v Kanadě cca
3,00. Býci pozitivně přenášející dobré
zdraví vemene mají nižší hodnoty, zatímco nositelé negativního zdraví vemene mají čísla vyšší. V jiných zemích to
platí opačně: čím vyšší číslo, tím lepší
má býk schopnosti přenášet znaky zdraví vemene nebo somatické buňky na potomky (ČR, Německo, Nizozemsko).
V tab. 2 jsou vybraní býci z nabídky společnosti CRV, kteří vykazují nejlepší relativní plemenné hodnoty pro počet somatických buněk. l
Zdroj: Holstein International 7/2008,
ČMSCH, a.s., www.holstein.cz
CCHHOOVVSSKKOOTTUU čú
řeínrj o
ev n
r
e n 22000191
CS03_serie milkquality 3 31
31
30-05-2011 14:28:21
T E S TA C E
P L E M E N E
Č E S K É
S T R A K A T É
Šlechtitelský program představuje nové býky
CZ ČESTR
V květnu a červnu zahajuje testaci sedm mladých býků z předních
českých chovů. Chovatelé šesti z nich obsadili první tři místa ve
Svazové soutěži šlechtitelských chovů za rok 2010.
autor Danuše Kolářová
V
našem šlechtitelském programu se snažíme vyhovět co nejširší škále chovatelů na
základě jejich požadavků a priorit. To je také
důvodem variability původů býků, které představujeme. Co nejlepších hodnot produkčních
i druhotných znaků se snažíme dosáhnout
s využitím všech dostupných genetických
zdrojů.
Otcové býků z Německa
Rurex má v našem programu testovány jen
dva syny (další jsou testováni v CRV Meggle).
Intel BCH-109 se narodil v ZD Nová Ves-Víska
z přenosu embrya. Jeho rodina je už v České
republice velice dobře známá, pocházejí z ní
býci SAL-077, RAD-145, RAD-162, UF-125,
RAD-233 a UF-136. Od matky Intela testujeme
ještě syna Malinta (MOR-204). Intel má v rodokmenu zakódovánu vysokou mléčnou užitkovost. Jeho bába měla 7 jalovic, z nichž tři byly
vybrány jako matky býků (MB). Tři polosestry
Intela jsou už také vybrané jako MB a další budou jistě následovat, protože matka je využívána jako dárkyně embryí. V roce 2008 se narodilo 5 jejích telat, v roce 2009 11 telat a loni
dalších 6 telat. Také kombinace Rurex x Randy dává předpoklad velmi dobré mléčné užitkovosti, Randy má v ČR +691 kg M a velmi
dobrý zevnějšek (RA115-OS101-KO90-VE111).
Po býku Roibos jsme v našem programu natestovali 6 synů, Idea RAD-392 je posledním
z nich. Idea pochází také z embryotransferu
a také on má v původu známou rodinu Krásnohorské Luciánky CZ 027538 171, která je
zárukou vysoké mléčné užitkovosti. Tato rodina dala do chovu 15 MB a od nich býky jako
HG-141, HG-259, BA-102, RAD-234, RAD-235,
BD-071, BO-855 a CSM-359. Roibos sám sice
v ČR nevyniká vysokou mléčnou užitkovostí,
ale měl by navázat na vynikající užitkovost rodiny a zlepšit tělesný rámec a osvalení. Nakonec, sám Idea je důkazem, že v jeho zevnějšku
se kombinace podařila.
Vanstein je hojně zastoupen v mladé generaci
býků. Jenom v našem programu testujeme
13 synů a Ilegal RAD-395 je poslední z nich.
Narodil se v chovu pana Drhovského v dlouho-
32
C HOVSK OTU
CS03_testbulls Fleckvieh 32
ČERVEN
věké rodině krav. Vanstein má v ČR velice dobré plemenné hodnoty mléčné užitkovosti prověřené na více než sedmi stech dcerách. Na
odchovně dosáhl Ilegal vynikajících výsledků
v testu a při výběru byl dalším VG býkem.
Otcové býků montbéliarde
Francouzský Skippy má v našem programu
3 testované syny. Island UF-162 a Isobar
UF-163 se narodili v Kolovečské zem. a.s. z přenosu embryí matky býků CZ 106564 932.
Otcem této MB je Larseau, který byl v ČR také
používán a dosáhl zde velice dobrých výsledků. Na 161 dcerách má +1 281 kg M a souhrnný index SIC 127. Dcery mají velmi dobré
osvalení (RPH 100) a testovaných 111 synů index masné užitkovosti 106. Island i Isobar tak
mají předpoklad skutečně komplexních býků.
Určitě bude zajímavé sledovat u těchto plných
bratrů srovnání genomických PH s výsledky
konvenční testace.
Kolovečská zem. a.s. je rodištěm Ikebany
HEL-081. V jeho původu se kolovečský chov
objevuje na několika místech. Alon, otec Ikebany, je montbéliarde původem také z Kolovče a ze stejného chovu pochází i otec báby
HEL-012. Předností rodokmenu je vysoká dlouhověkost při špičkové mléčné užitkovosti. Prabába Ikebany dokončila 8 laktací a na maximální 5. nadojila 11 909 kg M. Otec matky
Nenni dosahuje v ČR špičkových výsledků
s indexem SIC 138,6 při +1 518 kg M. Jeho
předností je i vynikající plodnost – cca 6 000
dcer má RPH 121.
Poslední mohykán?
Aostin byl zatím poslední otec býků linie Salamon. Jeho plemenné hodnoty jsou stále na
vysoké úrovni. Zajímavostí je, že s rostoucím
pořadím laktace dcer výrazně stoupají PH kg
mléka (1. laktace +360, 2. laktace +707, 3. laktace +1 003). Jeho syn Iowa SAL-082 pochází
ze ZD Krásná Hora ze stejné rodiny jako výše
uváděný Idea. Otec matky Weinold má už v ČR
přes 1 400 dcer ve výpočtu PH a jeho výsledky
ho stejně jako v Německu řadí i zde do absolutní špičky. l
2011
30-05-2011 14:30:40
CZ ČESTR plemenní býci nasazení do testace od května 2011
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
BCH-109 INTEL ET
CZ 000673033061
27.8.2009 plem.: C100
ZD Nová Ves-Víska
CRV
86 86 85 85 83 85,1 VG
O: RUREX *TA BCH-090
KDM:+591 PHkgM +0,15 PH%T +34 PHkgT +0,05 PH%B +24 PHkgB SIC
OM: RANDY RAD-095
M: 124188 502
MM: 26.969.502
ML: 2
11216
3,6
403
3,5
387
11310
3,9
ML: 5
ø: 4
10545
3,7
392
3,4 354
9396
3,9
ø: 6
PH:
1337
0,04
64 -0,05
44
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
HEL-081 IKEBANA
CZ 000648139032
3,1
3,4
-0,36
331
320
40
3,6
3,6
0,02
378
336
51
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000610965021
M: 132130 111
ML: 2
12016
ø: 2
11051
PH:
1659
4,3
4
-0,42
511
445
45
3,3
3,3
-0,2
395
364
45
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000696214031
3,4
3,6
-0,16
380
377
32
3,4
3,4
-0,07
381
359
29
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000611033021
3,5
3,7
-0,26
367
360
32
3,2
3,3
-0,13
340
322
31
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000648115032
3,6
3,8
-0,06
365
377
54
4
4
0,15
403
395
54
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000648109032
3,6
3,8
-0,06
365
377
54
4
4
0,15
403
395
54
OM:
MM:
ML:
ø:
př. v testu: 1 487 g
odchylka: 107
výška v kříži: 130 cm
377
274
3,6
3,4
343
224
př. v testu: 1 262 g
odchylka: -118
výška v kříži: 132 cm
483
444
3,3
3,2
428
350
př. v testu: 1 286 g
odchylka: -94
výška v kříži: 133 cm
416
336
3,5
3,5
404
323
př. v testu: 1 122 g
11.11.2009 plem.: C100
odchylka: -258
Zem.a.s. Koloveč
Jihočeský chovatel a.s. České Budějovice výška v kříži: 131 cm
84 83 85 82 83 83,6 G+
O: SKIPPY JB UF-137
KDM: +850 PHkgM -0,05 PH%T +30 PHkgT +0,05 PH%B +32 PHkgB
M: 106564 932
ML: 2
10146
ø: 2
9989
PH:
1296
428
350
SIC
LARSEAU UF-074
93.990.341
5
11555
3,6
6
9236
3,6
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
UF-163 ISOBAR ET
3,3
3,2
13.11.2009 plem.: C100
Zem.a.s. Koloveč
CRV
83 85 82 78 83 82,7 G+
O: SKIPPY JB UF-137
KDM: +850 PHkgM -0,05 PH%T +30 PHkgT +0,05 PH%B +32 PHkgB
M: 106564 932
ML: 2
10146
ø: 2
9989
PH:
1296
483
444
SIC 126
WEINOLD HG-218
27.538.171
3
13146
3,7
6
10877
4,1
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
UF-162 ISLAND ET
př. v testu: 1 286 g
odchylka: -105
výška v kříži: 130 cm
21.10.2009 plem.: C100
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
CRV
86 84 86 84 85 85,2 VG
O: AOSTIN SAL-071
KDM: +769 PHkgM -0,12 PH%T +24 PHkgT +0,06 PH%B +30 PHkgB
M: 135042 921
ML: 3
10639
ø: 3
9836
PH:
1098
413
338
SIC 126
HELIOS 008 HEL-008
15.597.268
6
9540
4
10
6606
4,1
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
SAL-082 IOWA
3,4
3,3
8.11.2009 plem.: C100
Drhovský, Maršov
Reprogen, a.s., Planá nad Lužnicí
87 85 85 83 83 85,0 VG
O: VANSTEIN RAD-214
KDM: +499 PHkgM +0,06 PH%T +25 PHkgT +0,04 PH%B +20 PHkgB
M: 074784 931
ML: 2
11104
ø: 4
10456
PH:
941
337
340
SIC 99
RANDY RAD-095
27.538.171
3
13146
3,7
6
10877
4,1
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-395 ILEGAL
př. v testu: 1 331 g
odchylka: -45
výška v kříži: 136 cm
23.8.2009 plem.: C100
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
CRV
88 86 85 83 84 85,7 VG
O: ROIBOS ET RAD-212
KDM: -584 PHkgM +0,38 PH%T -4 PHkgT +0,25 PH%B -9 PHkgB
418
349
SIC 117
NENNI JB NIC-010
112.625.301
3
12050
2,8
4
10205
3,3
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-392 IDEA ET
3,7
3,7
25.11.2009 plem.: C100
Zem.a.s. Koloveč
Jihočeský chovatel a.s. České
Budějovice
O: ALON HEL-043
KDM: +945 PHkgM -0,06 PH%T +36 PHkgT -0,07 PH%B +28 PHkgB
M: 161133 932
ML: 2
10612
ø: 2
9295
PH:
1443
441
371
př. v testu: 1 352 g
odchylka: -39
výška v kříži: 131 cm
SIC
LARSEAU UF-074
93.990.341
5
11555
3,6
6
9236
3,6
416
336
3,5
3,5
404
323
CH OVS K OT U
CS03_testbulls Fleckvieh 33
ČE RVE N
2 0 1 1
33
30-05-2011 14:30:51
K O NTAKTY
C H O VA T E L S K É V Ý S TA V Y A A K C E
8. června 2011
8.–9. června 2011
10. června 2011
16. června 2011
23.–26. června 2011
30. června 2011
30. června–2. července 2011
1. července 2011
13.–16. září 2011
4.–8. října 2011
4.–13. listopadu 2011
6.–11. prosince 2011
3. US-CZ Dairy Plan – Síla nových myšlenek!, KD Větrný Jeníkov
DHV-schau, Oldenburg, Německo
Základní výběry a masná aukce, OPB Osík u Litomyšle (info na www.crvcz.cz)
Chovatelský den ve Zdislavicích (info na www.crvcz.cz)
Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky, Brno
Chovatelský den v Kralovicích (info na www.crvcz.cz)
Danish National Show, Herning, Dánsko
Luxembourger National Show, Ettelbrück, Lucembursko
Space, Rennes, Francie
World Dairy Expo, Madison, USA
Royal Winter Fair, Toronto, Kanada
Agribex, Brusel, Belgie
Strakaté dojnice ze Zálesí a.s. Luhačovice si vychutnávají jarní pastvu
Foto: Martina Sasáková
Časopis Chov skotu je vydáván šestkrát ročně
společností CRV Publishing.
Redakce:
CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Vídeňská 340, 252 42 Vestec
Tel.: +420 244 912 201
Fax: +420 244 102 530,
e-mail: [email protected]
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
C e l o ž i vo t n í p ro d u kce m léka kr av
Červenec (22. července) – V červencovém čísle Chovu skotu se zaměříme na dlouhovýkonnost krav. Které krávy dosahují vysoké celoživotní produkce a v čem je jejich „tajemství“?
Také Vám představíme mléčná zařízení a farmu s produkcí „nočního“ mléka.
Vydavatel: Rochus Kingmans
Šéfredaktor: Jaap van der Knaap
e-mail: [email protected]
Redakce:
Ing. Simona Burešová, Ph. D.
e-mail: [email protected]
Inzerce:
Tiskárna Didot spol. s r. o., Hana Kovářová
Tel.: +420 543 215 538 / +420 602 738 832
Fax: +420 541 159 159
[email protected]
Grafické zpracování:
Veeteelt, P.O. Box 454, 6800 Arnhem,
the Netherlands
Tel.: +31 26 38 98 821
Fax: +31 26 38 98 839
e-mail: [email protected]
Tisk:
Metoda spol. s r. o., Hluboká 14, 639 00 Brno
Tel./fax: +420 543 214 485
e-mail: [email protected]
Chov skotu je zdarma doručován zákazníkům
společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací Jihočeský chovatel, a.s.,
Reprogen, a.s., De Heus a.s., Agro-partner s.r.o.
prostřednictvím pracovníků plemenářských středisek
společnosti CRV Czech Republic nebo pracovníků
partnerských organizací. Ostatní zájemci jej mohou
získat zdarma na výstavách nebo prezentacích
společnosti CRV Czech Republic.
Fotografie:
Z archivu Veeteelt, CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací.
Prohlášení:
Vydavatel neodpovídá za názory vyjádřené autory
jednotlivých příspěvků ani nemusí zcela sdílet názory
těchto autorů. Snahou vydavatele je poskytovat
prostřednictvím Chovu skotu pravdivé a přesné
informace. Přesto nemůže být vůči společnosti
uplatňována žádná odpovědnost za chyby v obsahu
jednotlivých příspěvků. Všechna práva jsou vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být použita jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu
vydavatele.
MK ČR E 15326
ISSN 1801-5409
34
CS03_contacts 34
C H OVSKOTU
ČERVEN
2011
30-05-2011 14:34:28
CS02_p02.indd 18
14-04-2011 10:05:12
CS02_p36.indd 18
14-04-2011 10:39:36
Download

Červen 2011