Rizikové faktory v jednotlivých
etapách reprodukčního cyklu u
mléčných krav
Doležel Radovan
Zajíc Josef
Klinika chorob přežvýkavců
Fakulta veterinárního lékařství
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Peripartální
období
Časné puerperium
Pokročilá gravidita
Časná gravidita
Reprodukční
cyklus
u krav
Pohlavní aktivita
Pozdní puerperium
Peripartální období
Rizikové faktory v období porodu:
- průběh porodu
- vypuzení lůžka
Průběh porodu
• Určit nástup 2. fáze porodní
(odtok plodových vod, kontrakce břišního lisu)
• Vedení normálního porodu – zásady:
– asepse (zvíře, pomůcky)
– řízený tah (přiměřená síla, kontrola průchodu)
• Včasné zajištění veterinární asistence při narušeném průběhu
(velký plod, nepravidelné polohy plodu, torze děložní)
Příčiny ztíženého porodu u krávy
1
2
3
4
5
6
7
torze dělohy 35%
velký plod 25%
nepravidelná poloha plodu 20%
úzké porodní cesty 12%
dvojčata 4%
mrtvý plod, zrůdy 2%
abnormální porodní stahy 2%
Vypuzení lůžka
• Individuální pečlivá kontrola
(případně vaginální vyšetření)
• V případě zadržení zajistit ošetření do 48 h po
porodu.
• Důsledné opakované ošetření (manuální
vybavení, lokální atb. ošetření, uterotonika).
Peripartální
období
Časné puerperium
Pokročilá gravidita
Časná gravidita
Reprodukční
cyklus
u krav
Pohlavní aktivita
Pozdní puerperium
Časné puerperium
 Zahrnuje především kontrolu involuce dělohy:
• Na děloze probíhají degenerativní a nekrotické procesy
→ kontrola výtoku očistek
→ rektální ohraničení dělohy 10. den p.p.
• Ukončení výtoku a uzavření vnitřní branky 14. den po
porodu
• Rizika (hlavně při zadrženém lůžku a ztíženém porodu) →
→ akutní endometritidy (metritidy, peri- parametritidy) –
• důsledné ošetření, komplikace – intoxikace, sepse, pyemie)
 Včasná terapie
Preventivní opatření při zvýšeném
výskytu retencí sekundin a endo/metritid
• měření teploty v den 3, 5, 7, 9 p.p.,
(v případě nad 39,50 C vaginální a rektálnívyšetření +
případně včasné ošetření)
• oxytocin (depotocin/carbetocin) v den 0-3 p.p.
• ergometrin nebo PGF2α v den 4-7 p.p.
• rektální a vaginální vyšetření v den 10-13 p.p, (+ případně
včasné ošetření)
• rektální a vaginální vyšetření v den 25-28 p.p.
(+ případně včasné ošetření)
Peripartální
období
Časné puerperium
Pokročilá gravidita
Časná gravidita
Reprodukční
cyklus
u krav
Pohlavní aktivita
Pozdní puerperium
Pozdní puerperium
Rizikové faktory:
- ukončení involuce dělohy
- nástup pohlavního cyklu
Ukončení involuce dělohy
• Strukturálně-funkční mikroskopické změny
• Klinická involuce – 25. den po porodu
• Kompletní involuce - asi 35. den po porodu
→ Patologické stavy:
• Nejčastěji bez vnějších příznaků
• Chronické endometritidy, pyometra (odstranění
obsahu, lokální (příp. celkové) atb., desinfekční
a/nebo imunostimulační ošetření, stimulace
nástupu ovariálního cyklu).
Pyometra u krávy
Peripartální
období
Časné puerperium
Pokročilá gravidita
Časná gravidita
Reprodukční
cyklus
u krav
Pohlavní aktivita
Pozdní puerperium
Nástup ovariálního cyklu
• První ovulace ojediněle od 15. dne, u
většiny zvířat do 35. dne po porodu
• První cyklus obvykle atypický (11-19 dnů)
• Nástup pohlavního cyklu (se zevními
příznaky říje) do 60. dne po porodu.
• Patologické stavy - acyklie, ovariální cysty
(hormonální indukce říje a léčba cyst).
Řízení dozrání folikulu a ovulace
adenohypofýza
dominantní folikul
Pohlavní aktivita
Rizikové faktory:
- kvalita pohlavního cyklu a příznaků říje
- detekce říje
- kvalita a termín inseminace
Kvalita pohlavního cyklu a říje
• Dlouho trvající patologické stavy (acyklie, cysty)
snižují úspěšnost léčby a další plodnost
• Vzájemný vztah funkce vaječníků se stavem
dělohy
• Tichá říje – předpověď říje na základě rektálního
vyšetření, synchronizace říje
• Hormonální synchronizace říje a ovulace (ov
synch metoda)
Řízení folikulárních vln u krávy
ng/ml
LH
koncentrace
100
fáze růstu fáze selekce fáze dominance
ovulace
ovulace
LH
(atrezie)
(atrezie)
inhibin
IGF
FSH
50
-2
-1
0
1
2
3
dny
4
5
6
7
8
Folikulární vlna u krávy
fáze růstu
fáze selekce
fáze dominance
velikost folikulu v mm
20
ovulace
(atrezie)
10
1
2
3
4
5
dny
6
7
8
9
10
Řízení folikulárních vln u krávy
fáze růstu fáze selekce fáze dominance
ovulace
ovulace
(atrezie)
(atrezie)
ng/ml
100
inhibin
IGF
FSH
50
-2
-1
0
1
2
3
dny
4
5
6
7
8
Detekce říje
• Detekci provádět v době provozního klidu v
2 x denně v dopoledních a pozdně
odpoledních hodinách.
• Pomocné metody
(estrotect, pedometry; arborizační fenomén,
měření elektrického odporu)
ARBORIZAČNÍ FENOMÉN - Bo♀
Nízká úroveň detekce říje
Organizační chyby
Nepravá říje
Tichá říje
Nízké hladiny estradiolu ?
Snížená citlivost k estradiolu ?
Tichá říje
Pořadí chybějících příznaků říje
1. Neklid, pohyb, očichávání a skákání na jiná zvířata.
2. Otok vulvy a výtok hlenu.
3. Stání při vzeskoku jiného zvířete nebo inseminaci.
4. Otevření děložního krčku.
0h
10 h
20 h
Nepravá říje – pokročilý vývoj
folikulu nezakončený ovulací
Folikulární vlna u krávy
fáze růstu fáze selekce fáze dominance
velikost folikulu v mm
20
ovulace
(atrezie)
10
1
2
3
4
5
dny
6
7
8
9
10
Pokročilý vývoj folikulu v průběhu
acyklie
Folikulární vlny v průběhu acyklie
fáze růstu fáze selekce fáze dominance
velikost folikulu v mm
20
nepravá říje
atrezie
10
1
2
3
4
5
dny
6
7
8
9
10
Pokročilý vývoj folikulu v průběhu
luteální fáze pohlavního cyklu
Folikulární vlny v průběhu pohlavního cyklu
fáze růstu fáze selekce fáze dominance
velikost folikulu v mm
20
10
ovulace 1
c
té
žlu
é
k
lic
yk
2
3
t
nepravá říje
atrezie
o
sk
ělí
4
5
dny
6
7
8
9
10
Pokročilý vývoj folikulu v průběhu
časné gravidity
Folikulární vlny v průběhu pohlavního cyklu
fáze růstu fáze selekce fáze dominance
velikost folikulu v mm
20
10
gr
é
lut
ž
í
itn
vid
nepravá říje
atrezie
o
ísk
těl
a
ovulace 1
oplození
2
3
4
5
dny
6
7
8
9
10
Folikulární cysty
Ovariální cysty
fáze růstu fáze selekce? fáze dominance?
velikost folikulu v mm
20
nepravá říje
10
1
2
3
4
5
dny
6
7
8
9
10
Kvalita a termín inseminace
• Optimální termín k inseminaci je 12 - 24
hodin od začátku říje
• Nezbytnost vyšetření kvality říje
• Nepravá říje (tzv. meziovulační folikul).
• Správná příprava inseminační dávky a další
manipulace při umělé inseminaci
Fyziologické předpoklady
zabřeznutí:
spermie
oocyt
říje
1
5
ovulace
termín inseminace s možností zabřeznutí
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10
15
20
25
30
35
hodiny
40
45
50
Synchronizace říje u krav
• Aplikace PGF2 α nebo syntetických analogů
(cloprostenol 500 ug, d-cloprostenol 150 ug) v
přítomnosti CL, v 11- denním intervalu (příp. jen u
neříjejících se krav).
• Aplikace depotních gestagenů PRID, CIDR nebo
Crestar po 7-15 dní, + E2 a/nebo PGF2 α .
• Možnost předchozí způsoby kombinovat se
synchronizací folikulárního vývoje pomocí GnRH
(lecirelin 100 ug), hCG (3000 mj.) nebo estradiolu (5
mg) - tzv. ovsynch metoda: GnRH - 7 dní - PGF2 α - 2
dny - GnRH.
Nestandardní termín ovulace při synchronizaci říje aplikací PGF2α
v luteální fázi pohlavního cyklu
1. PGF
2. PGF
3. PGF
2α
2α
2α
folikuly ve fázi selekce folikuly ve fázi
a časné dominance
pozdní dominance
folikuly ve fázi růstu
F<8 mm
F 8-15 mm
F>15 mm
?
ovulace za 4-5 dní ? ovulace za 3-4 dny ? ovulace za 1-5 dní ?
Folikulární vlna u krávy
fáze růstu
fáze selekce
fáze dominance
velikost folikulu v mm
20
ovulace
(atrezie)
10
1
2
3
4
5
dny
6
7
8
9
10
Interval od aplikace cloprostenolu k ovulaci závisí na fázi
probíhající folikulární vlny při ošetření.
fáze růstu
fáze selekce a
časné dominance
fáze pozdní
dominance
F<8 mm
F 8-15 mm
F>15 mm
dlouhý interval
středně dlouhý
interval
krátký/dlouhý
interval
PGF2 α GnRH
GnRH
7 dní
2 dny
Ins.
1,5 dne
tzv. ov synch metoda
Účinnost metody však závisí na aktuální responzibilitě folikulu
na GnRH a žlutého tělíska na PGF2 α .
Předcházející synchronizace folikulárního vývoje aplikací
GnRH (hCG, E2) upřesňuje termín ovulace po
cloprostenolu.
1.
GnRH
corpus
luteum
2.
GnRH
atrézie
ovulace
dominantní
folikul
dominantní
folikul
nová folikulární vlna
nová folikulární vlna
Den 0
Den 3-4
Den 0
Den 3-4
Synchronizace folikulárního vývoje aplikací
GnRH (hCG, E2)
1.
GnRH
corpus
luteum
2.
GnRH
atrézie
ovulace
dominantní
folikul
dominantní
folikul
nová folikulární vlna
nová folikulární vlna
Den 0
Den 2-3
Den 0
Den 2-3
GnRH
PGF2 α GnRH
7 dní
2 dny
1824h
inseminace
tzv. ov synch metoda synchronizace
říje a ovulace
(GnRH)
CIDR (PRID)
7 dní
PGF2 α GnRH
2 dny
1824h
inseminace
modifikace ov synch metody
Ale !
1. Možnost ovulace nezralého
folikulu po 1. aplikaci GnRH.
2. Možnost nedostatečné
luteolýzy po aplikaci PGF2α.
3. Možnost nízké kvality
luteální fáze po synchr. říji.
GnRH
PGF2 α
7 dní
deslorelin
(depotní GnRH)
2 dny
1824h
inseminace
modifikace ov synch metody
Peripartální
období
Časné puerperium
Pokročilá gravidita
Časná gravidita
Reprodukční
cyklus
u krav
Pohlavní aktivita
Pozdní puerperium
Časná gravidita
Kritické faktory:
- rozpoznání březosti mateřským organizmem
- organogeneze konceptu
Rozpoznání březosti matkou
• Druhově specifický mechanismus zabránění
produkce a sekrece PGF2 α u polyestrických zvířat
• U krávy 14. - 19. den po inseminaci mechanické
dráždění endometria embryem, produkce
specifického proteinu (bTP=bIF τ) embryem,
skladba lipidů endometria - produkce kyseliny
linolové v endometriu (konkurent kys. arachidonové
(prekursor PGF2 α).
Preventivní opatření při zvýšeném
výskyt přebíhání krav
• rektální vyšetř. 24 h po
ins. – v případě
perzistence F- GnRH,
detekce říje, termín ins.
• RDG
• ov synch metoda po 45.
dnu pp
• GnRH 12-0 h před
inseminací
• GnRH nebo hCG v den 57 po ins.
• GnRH nebo hCG v den
11-14 po ins.
• kyselina linolenová v
krmivu po dobu 20 dní po
ins.
Preventivní opatření při zvýšeném
výskytu přebíhání krav
• Kontrola ovulace (konce říje) 24 hod po ins. → reinseminace
• GnRH 12-0 h před inseminací
• GnRH nebo hCG v den 5-7 po ins.
• GnRH nebo hCG v den 11-14 po ins.
• ov synch metoda po 45. dnu p.p.
• RDG – USG diagnostika gravidity
Organogeneze konceptu
• Citlivé období gravidity (zakládání orgánů a
částí organismu) od 13. do 45. dne po
zabřeznutí.
• Možný vliv genetických faktorů i faktorů
zevního prostředí - teratogeny) a poškození
plodu (časná či pozdní odúmrť, abnormální
vývoj).
Peripartální
období
Časné puerperium
Pokročilá gravidita
Časná gravidita
Reprodukční
cyklus
u krav
Pohlavní aktivita
Pozdní puerperium
Pokročilá gravidita
Kritické faktory:
- kvalita výživy – intoxikace → abortus
- relativně bezproblémové období
(zakončena organogeneze, haemotrophe)
- výživa v průběhu stání na sucho
(průběh porodu)
Peripartální
období
Časné puerperium
Pokročilá gravidita
Časná gravidita
Reprodukční
cyklus
u krav
Pohlavní aktivita
Pozdní puerperium
Download

Přednáška-Etapy reprodukce u krav