RO Č . 8
Č . 4 ČE RVE N E C 2011
V TOMTO VYDÁNÍ
TE C HNO L O G IE C H O V U
M A N A G EM EN T C H O V U
REPO RTÁ Ž Z FARMY
Reprodukční modul snižuje
náklady
Tepelný stres produkčních
dojnic
Německá farma provozující
noční dojení
CS04_cover 2
20-07-2011 13:20:36
FeedExpert
LaboExpert
Nejnovější pohled na výživu dojnic
dle společnosti De Heus International
LaboExpert
o Profesionálníodběrvzorků
o SpecifickévyhodnocováníživinvkrmivuLaboExpert:
• Strukturaastravitelnostvlákniny(buněčnýchstěn)
• Vyhodnocenístravitelnéhoabypassovéhoškrobu
• VyhodnoceníenergetickéhodnotykrmivsystémemVEM
• Vyhodnoceníbachorovéhoabypassovéhoproteinu
FeedExpert
o PlnévyužitírozborůzesystémuLaboExpert
o Vyhodnocenídynamikybachorovédegradaceproteinů
o Vyhodnocenídynamikybachorovédegradacesacharidů
o Preciznívybilancováníkrmnédávky
Spolecn
ˇ eˇ za lepšími výsledky
DeHeusa.s.•Marefy144•68501Bučovice•Českárepublika
Tel.:+420517307701•Fax:[email protected]
CS04_p02.indd 18
15-07-2011 10:28:25
Z
O BSAHU
NOVINKY
5
16
22
33
Z domova i ze světa
Info De Heus
Info CRV Czech Republic
Info Agropartner
R E P O R TÁ Ž Z FA R M Y
10 Noční dojení a mléko
MANAGEMENT CHOVU
12 Tepelný stres produkčních dojnic
ŠLECHTĚNÍ
6 Dlouhověkost a dlouhovýkonnost
14 Testace programu CZ Holštýn
27 Testace programu CZ ČESTR
TECHNOLOGIE CHOVU
24
Reprodukční modul snižuje náklady
V Ý Ž I VA
30 Zdravotní stav paznehtů a výživa
Peter Hufe
„Pečujeme o naše krávy,
jako by to byli maratónští
běžci.” 10
Jaap van der Knaap
Snaha o vyšší celoživotní produkci
J
aké je tajemství krav s produkcí nad
100 000 kg mléka? Spočívá v genetice?
Nebo v jejich ustájení či výživě? Pokud
se zaměříme na některé z těchto krav
v České republice (strana 6), zjistíme, že
je to kombinací všech těchto faktorů.
Pokud některý z nich opomenete, celoživotní produkce Vašich krav se dramaticky sníží.
Starší krávy s vyšší celoživotní produkcí
vyvíjejí velké úsilí. Čím více starších krav
máte, tím méně potřebujete jalovic pro
obnovu stáda. Starší krávy produkují
více mléka a snadněji se telí. Ale není to
jen ekonomika, co vede chovatele ke zvyšování celoživotní produkce jejich stád.
Pokud se producenti mléka snaží chovat
stále starší a starší krávy, znamená to, že
jsou ochotni zabývat se dlouhověkostí.
Jedním z klíčových faktorů vysoké celoživotní produkce je chov krav v odpovídajícím prostředí. Vyhovující systém
ustájení není dán jen kvalitními loži
a podlahami, ale také dostatečnou ventilací. Zejména během horkých letních
měsíců je dostatek čerstvého vzduchu
nezbytný. Na straně 12 si můžete přečíst
o ideální teplotě pro Vaše vysokoprodukční krávy. Teploty nad 22 °C začínají
vyvolávat stres dojnic a při teplotách kolem 30 °C se mléčná produkce zhoršuje.
Udržení dobrého zdravotního stavu vemene je dalším požadavkem pro udržení
vysoké celoživotní produkce mléka.
O nové vyplachovací technologii na dojírnách ve Velké Británii si můžete přečíst
na straně 20. Tento nový systém šetří čas
a práci a můžete si být jisti, že každý
struk každé krávy je pečlivě ošetřen.
Zásadním faktorem pro chov starších
krav je dobrý zdravotní stav končetin.
V chovech krav je mnoho problémů
s končetinami, ale zároveň také mnoho
příčin. Není to jen ustájení a plemenářská práce, které ovlivňují kvalitu končetin, ale velmi důležitá je také vyrovnaná
krmná dávka. V tomo čísle na straně 30
proto začínáme s novou sérií článků zaměřených na zdravotní stav končetin.
Pokud se podíváte na všechny články
v tomto čísle Chovu skotu, vězte, že mají
jedno společné: zvýšená péče o Vaše dojnice ovlivní nejen jejich celoživotní produkci, ale také Vaše zisky.
Šlechtění
Dlouhověkost krav
Výživa
Paznehty a výživa
Speciál
Mléčná produkce
6
30
17
Dlouhovýkonné krávy jsou
i tam, kde byste to možná ani
nečekali.
Problémy s paznehty patří
k hlavním zdravotním problémům v chovech dojnic.
Statistické trendy v produkci mléka. Vyplachovací zařízení šetří čas.
CH OVS K OT U
CS04_contents 3
ČE RVE NE C
2 0 1 1
3
21-07-2011 10:20:46
Inaktivovaná vakcína proti E. coli, S. aureu a koaguláza negativním stafylokokům
1
První vakcína proti mastitídě skotu po porodu, registrovaná
Evropskou lékovou agenturou (EMEA)
2
Účinek proti E.coli, koliformním bakteriím,
S.aureu akoaguláza negativním stafylokokům
3
Maximální efekt po porodu
STARTVAC
AC® Injekční
j kční emulze pro
p
pr skot. Složení v 1 dávce (2 ml): Escherichia coli J5, inakt. > 50 RED60 * Staphylococcus
aureus (CP8),
P8), kme
kmen SP 140 inakt. s expresí antigenního komplexu SAAC (Slime Associated Antigenic Complex) > 50 RED80
**. * RED60: účinná dávka u 60 % králíků (serologie). ** RED80: účinná dávka u 80 % králíků (serologie). Indikace: Skot
(dojnice a jalovice). K imunizaci stáda zdravých dojnic a jalovic, u stád mléčného skotu s opakovaným výskytem mastitídy,
k redukci
edukci výskytu ssubklinické mastitídy, incidence a závažnosti klinických příznaků mastitíd způsobených bakteriemi
Staphylococcus
us aureus,
a
Escherichia coli nebo koaguláza negativním stafylokokům. Při komplexní imunizaci je indukována
imunita
munita od 13.
1 dne po první aplikaci a trvá 78 dní po třetí aplikaci (130 dní po porodu). Způsob podání: Intramuskulární
podání. Injekce by měla být podána střídavě na obě strany krku. Před podáním nechte vakcínu zahřát na teplotu +15 až
+25 °C. Před použitím protřepejte. Dávkování: Aplikujte jednu dávku (2 ml) hluboko do krčních svalů podle následujícího
schématu: První injekce 45 dní před očekávaným datem porodu. Druhá injekce o 35 dní později (tj. 10 dní před
očekávaným datem porodu). Třetí injekce 62 dní po druhé injekci (revakcinace). Tento kompletní imunizační program je
třeba opakovat při každé březosti. Imunizaci je nutno považovat za součást komplexního preventivního programu proti
mastitídě, který má řešit všechny faktory důležité pro dobrý stav mléčné žlázy (např. technika dojení, zaprahnutí a správné
zásady chovu, hygiena, výživa, ustájení, podestýlka, kvalita vzduchu a vody, sledování zdravotního stavu). Ochranné
lhůty: Bez ochranných lhůt. Uchovávání: Uchovávejte a přepravujte při teplotě 2 až 8 °C, chraňte před světlem. Chraňte
před mrazem. Balení: 20× 1 dávka, 1× 5 dávek, 1× 25 dávek. Jen na předpis veterinárního lékaře.
Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104
628 00 Brno
tel./fax:
+420 544 231 413
mobil:
+420 737 118 749
+420 602 586 622
e-mail: [email protected]
www.bubenicek.cz
Stejnoměrné rozložení hmoty na plochu !
w w w. j o s k i n . co m
Ferti-SPACE • Siroko • Tornado3
Tornado3
• Úzká korba
• Vertikální rozmetací ústrojí
• Rozhoz až 14 metrů
Ferti-SPACE
• Široká korba
• Vertikální rozmetací ústrojí
• Rozhoz až do 16 metrů
• Dvě nebo tři nápravy
EENLE
R
EG C
TH MIRA
Siroko
• Pozinkovaná korba a podvozek
• Vertikální rozmetací ústrojí
• Objem do 14 kubíků
Česká republika
Moreau Agri, spol. s r.o.
Huštěnovice 370, 687 03 Huštěnovice
GSM brána: +420 724 041 340
tel: 572 586 032-4 - fax: 572 586 016
e-mail: [email protected]
www.moreauagri.cz
4
CS04_p04.indd 4
C H OVSKOTU
Jindřichův Hradec
Mladá Boleslav
Nové Město na Moravě
Choceň
Opava
Vsetín
České Budějovice
Blansko
Znojmo
Č ervenec
tel: 602 501 901
tel: 602 580 822
tel: 602 525 994
tel: 602 580 823
tel: 602 526 924
tel: 603 510 631
tel: 602 615 085
tel: 602 318 364
tel: 602 552 504
Chrudim
Týn nad Vltavou
Třebíč
Roudnice nad Labem
Jičín
Klatovy
Rokycany
Uherské Hradiště
Jihlava
tel: 608 960 229
tel: 602 115 949
tel: 602 502 741
tel: 602 141 545
tel: 602 704 435
tel: 724 587 394
tel: 602 767 116
tel: 724 588 364
tel: 724 537 309
Slovenská republika
Madunice
Trenčín
Želiezovce
Krupina
Žilina
Rožňava
Trnava
Pieštany
Dunajská Streda
Michalovce
tel: +421 337 435 727-8
tel: +421 903 723 699
tel: +421 903 719 710
tel: +421 903 723 697
tel: +421 911 454 604
tel: +421 911 220 855
tel: +421 903 713 328
tel: +421 911 808 060
tel: +421 911 959 744
tel: +421 911 022 041
2011
20-07-2011 14:37:11
Z
Nárůst počtu případů botulismu
u skotu a ovcí ve Velké Británii
Rizikovým faktorem, který má vliv na
výskyt botulismu u skotu, je podle britských vědců kontakt zvířat s drůbeží podestýlkou. Podobně jako v Německu, zaznamenali také britští vědci výrazný
nárůst botulismu u skotu a ovcí na území Velké Británie.
V editorialu odborného časopisu Veterinary Record diskutovali vědci z AgriFood and Biosciences Institute se sídlem
v Belfastu o vzájemném vztahu mezi výskytem případů botulismu u skotu a drůbeží podestýlkou z epidemiologického
hlediska. Zvlášť vysoké je riziko v případě, kdy podestýlka obsahuje kadávery
drůbeže.
Vědci ve svém příspěvku citovali výsledky šetření výskytu případů botulismu
u ovcí a skotu v Anglii a ve Walesu, které
se uskutečnilo v období let 2001 až 2009.
V 95 % případů byl prokázán kontakt
skotu s drůbeží podestýlkou. Nápadná
byla dominance baktérií Clostridium botulinum typu D. Současně ale nebyl sledován
žádný nárůst počtu případů botulismu
u brojlerů, uvedli dále autoři. Zdravá
drůbež může klostridia nepozorovaně
kumulovat ve svém střevním traktu. Za
jeden z možných důvodů výskytu klostridií typu D považují vědci zákaz používání růstových stimulátorů (velmi účinných vůči klostridiím) platný na celém
území Evropské unie a změny medikačních režimů používaných v chovech drůbeže. Vědci varovali chovatele drůbeže,
aby kadávery odstraňovali ze stájí neprodleně a likvidovali je v souladu s legislativními předpisy EU.
Zdroj: http://www.agronavigator.cz,
23. 6. 2011
d o M o Va
i
Z e
s V ě ta
Mor skotu zdolán
V rámci zasedání Světové organizace pro
zdraví zvířat (OIE) byl 25. 5. 2011 v Paříži
prohlášen mor skotu za celosvětově eradikovanou nákazu. To je s ohledem na
nebezpečnost této nákazy celosvětový
úspěch veterinární medicíny. OIE tak potvrdila stanovisko FAO (Organizace pro
výživu a zemědělství), která tuto skutečnost konstatovala v říjnu 2010. Od roku
1924, kdy byla OIE založena, jde o první
eradikovanou, tj. zdolanou nákazu, a lze
to přirovnat k eradikaci pravých neštovic u lidí. Je to cesta do budoucna, jak
pokračovat i u jiných nákaz.
Mor skotu je akutní, vysoce nakažlivé
onemocnění skotu, popřípadě dalších
turovitých, jelenovitých a prasatovitých,
s úhynem až 100 % nakažených zvířat.
Onemocnění způsobuje virus z čeledi Paramyxoviridae, původem z Asie, odkud se
rozšířil po celém světě. Na našem území
byl zaznamenán poslední případ v roce
1885. Zdolávání nákaz a ozdravování
chovů hospodářských zvířat se věnuje
soustavně Státní veterinární správa ČR
ve spolupráci s chovateli a soukromými
veterinárními lékaři. ČR byla zakládajícím členem OIE a ve zdolávání nákaz
máme bohatou tradici. Je dobré připomenout, že naše republika je uznána za
zemi, která je prostá celé řady nákaz, například vztekliny, tuberkulózy skotu,
leukózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat či brucelózy ovcí a koz.
Zdroj: http://www.svscr.cz, 26. 5. 2011
Možnost ovlivnění pohlaví u telat
Je možné zásobováním plemenic živinami před zabřeznutím ovlivnit pohlaví telete? Jedna z hypotéz uvádí, že
krávy s dobrou kondicí rodí spíše potomky samčího pohlaví a krávy se
zhoršenou kondicí spíše potomky samičího pohlaví. Novozélandští vědci
chtěli tuto hypotézu precizně ověřit,
proto sledovali celkem 770 krav ustájených na dvou farmách. Plemenice byly
před inseminací rozděleny do dvou
skupin. Dva týdny před zapuštěním
měly buď neomezený (453 ks) nebo
omezený (317 ks) přístup k čerstvému
pastevnímu porostu. Podle očekávání
byla mléčná užitkovost krav s restrikcí
krmiva během celé testovací fáze nižší.
Trvalo ještě 3–4 týdny, než plemenice
po skončení experimentu dosáhly původní úrovně mléčné užitkovosti. Pohlaví potomků bylo zjišťováno sono-
graficky u plemenic, které zabřezly
v průběhu prvních 21 dnů sezóny zapouštění. Ve skupině s restringovaným
krmením zabřezlo 142 plemenic a ve
skupině s adlibitním krmením 234 plemenic. Výsledky: poměr pohlaví potomků byl u dojnic obou skupin stejný.
Výzkum ale prokázal, že pravděpodobnost, že plemenice porodí býčka, byla
vyšší v případě, že před zapuštěním
produkovaly mléko s nižším vzájemným poměrem tuku a bílkovin, jejich
BCS před otelením bylo nižší a pokud
se jejich kondice od otelení až do zapuštění kontinuálně zlepšovala. Vědci
neprokázali existenci žádného vzájemného vztahu mezi tělesnou kondicí
plemenic před inseminací a pohlavím
jejich potomků.
Zdroj: http://www.agronavigator.cz,
18. 5. 2011
C HC O
H VO SVKSOK TOUT Uč eú
řríNVj o
ee N
r
N e c2 020091 1
CS04_se sveta 5
5
20-07-2011 13:21:58
Š L e c H T Ě n í
Dlouhovýkonné krávy jsou i tam, kde
Dlouhověká kráva n
Dlouhověkost nezávisí jenom na velikosti stáda,
využívané technologii nebo genetické výbavě
jedince, ale na šťastné souhře genů a prostředí.
autor Anna Marcinková
D
louhověkost a dlouhovýkonnost jsou pojmy
skloňované snad ve všech pojednáních o ekonomice chovu dojeného skotu. Každý chovatel si umí
snadno spočítat, že pokud musí vyřadit z chovu
prvotelku, tak ho to stojí mnohem víc než u kterékoliv jiné kategorie, protože takové zvíře ještě
obvykle nezvládlo svou produkcí „splatit“ náklady
na svůj odchov. Čím více plnohodnotných laktací
kráva dokáže dát, tím snadněji se může chovatel
v ekonomických kalkulacích dostávat do „černých
čísel“. Jenže jak se k takovým dlouhověkým kravám
dopracovat? Je to záležitostí genetické výbavy nebo
působením prostředí? Různí chovatelé a další odborníci na to mohou mít různé názory – jedni sází
na genetiku, jiní na prostředí. Ale tak jako u mnoha
jiných vlastností, i u dlouhověkosti je nutné mít pohromadě tu správnou kombinaci genů a prostředí.
Dlouhověké krávy v ČR
Ke konci kontrolního roku 2009/2010 bylo v České
republice evidováno 115 krav plemene holštýn
a 10 krav plemene české strakaté, které hranici
100 tisíc kg mléka v daném kontrolním roce ukončenou laktací překonaly. Ale najít podle tohoto oficiálního žebříčku dlouhovýkonných krav takové,
které by byly živé a navíc ještě dobře vypadaly,
vskutku nebylo snadným úkolem. Někdo by je možná hledal pouze na rodinných farmách, kde je kravám věnována individuální péče, ale nenechte se
mýlit. Pěkné „stotisícovky“ můžete najít i ve velkých zemědělských podnicích.
Farma Kopeckých, Jiřetice
Prvním místem, kde se zastavíme, je rodinná farma
Pavla a Marie Kopeckých z Jiřetic, kteří chovají cca
80 holštýnek a jak už to na rodinných farmách
bývá, každá z nich má své jméno. Tito chovatelé
mají ve svém stádě nejenom významnou rodinu
matek býků s mediálně známou zakladatelkou Bety
(o. Jesther), která je nejužitkovější krávou České republiky v minulém kontrolním roce a díky tomu se
přes magickou stotisícovku přehoupla již na počátku sedmé laktace. Krom toho se pyšní i excelentním
hodnocením zevnějšku. Ale ve stádě u Kopeckých
najdeme více dlouhovýkonných krav. Do konce loň-
6
C HC O
H VO SVKSOK TOUT Uč eú
řrínvj o
ee n
r
n e c2 020091 1
CS04_hoofdverh durability 6
20-07-2011 13:37:42
am, kde byste to možná ani nečekali
a nepotřebuje jméno
ského kontrolního roku měli 4 stotisícovky. A v „top
1 000“ se umístilo celkem 9 krav.
Jednou z těchto žijících stotisícovek je Hanka
(o. Slocum), která je v současnosti na 9. laktaci a na
svém kontě měla ke konci kontrolního roku
2009/2010 téměř 108 tisíc kg mléka se 4,00 % tuku
a 3,07 % bílkovin.
Další v pořadí je Marlena (o. Jack), které se nedávno
narodilo 7. tele a znovu dojí jak o závod, i když už se
pyšní za předchozích 6 laktací téměř 104 tisíci kg
mléka s 3,96 % tuku a 3,22 % bílkovin.
Co se skrývá za tajemstvím dlouhověkosti v tomto
stádě? Určitě to není tím, že všechny krávy v tomto
chovu mají svá jména. Paní Marie Kopecká nám
k tomu řekla: „Myslím si, že velkou roli tu hraje
prostředí. Krávy mohou celoročně ven do pastevního výběhu a ta možnost pohybu na slunci a čerstvém vzduchu dělá hodně.“ Na žádné velké „čarování“ s výběrem býků podle plemenných hodnot si tu
nehrají. Zastávají názor, že ve vyhovujících podmínkách chovu a při dobré úrovni ošetřovatelské péče
by většina krav neměla mít problém dožít se vyšších
laktací a samozřejmě odpovídajícím způsobem dojit
a zabřezávat.
Agrodružstvo Záhoří
Potvrzení toho, že se kráva nemusí nijak jmenovat,
aby byla dlouhovýkonná, jsme našli v Agrodružstvu
Záhoří. Hlavní zootechnik tohoto podniku, Martin
Chmelík, nám poměrně snadno vyvrátil názor, že
dlouhověké krávy jsou výsadou rodinných farem
s výjimečnou individuální péčí. Agrodružstvo Záhoří chová desetkrát více krav než u Kopeckých, a to
ve starých rekonstruovaných stájích, které rozhodně nejsou nějakým výkřikem moderní techniky či
ukázkou ideálního welfare dojnic. Nejsou to ani čistokrevné holštýnky. Zejména u těch starších se můžeme potkat s rozdílnými podíly krve. A přesto se
tu těch dlouhovýkonných s produkcí nad 81 tisíc kg
mléka umístěných v „top 1 000“ nastřádalo celkem
16. Stotisícové tu měli zatím tři a z toho dvě žijící
jsme mohli vidět na vlastní oči. A věřte nebo ne,
leckteré mladší by jim mohly jejich vzhled závidět.
Zootechnik Martin Chmelík nám řekl: „Krávy musí
splňovat několik podmínek, abychom je z chovu nevyřadili – musí dojit, musí březnout a být zdravé
a k tomu všemu by ještě měly dobře vypadat.“
Nĕkdo by to mohl považovat za snadno dosažitelné
podmínky, ale u prvního kritéria – produkce – je
limit nastaven na 40 litrů denně, aby se kráva vyhnula bedlivému oku zootechnika pátrajícího po
„nevyhovujících“ kusech. Pokles pod tuto hranici
znamená, že je krávě věnována „větší pozornost“
a každé další „zaváhání“ jí může být doslova osud-
C HC O
H VO SVKSOK TOUT Uč eú
řrínvj o
ee n
r
n e c2 020091 1
CS04_hoofdverh durability 7
7
20-07-2011 13:37:51
ŠL E C H T Ě n Í
CZ 044130 265 (o. NEB-543), Agrodružstvo Záhoří – Třešeň, 10 laktací, 121 191 kg M
CZ 101648 205 (o. NEB-681), Agrodružstvo Záhoří – Oslov, 8 laktací, 109 347 kg M
CZ 118007 101 Marlena (o. NEB-497), Pavel Kopecký, Jiřetice, 6 laktací, 103 803 kg M
ným. Pokud se kráva dostane ke třiceti
litrům, pak již neexistuje žádná překážka, která by ji oddělovala od cesty na jatka. Při této mravenčí práci s tolika kravami má zootechnik jednoho mimořádně
zdatného a takřka nedocenitelného pomocníka, kterým je počítač vybavený
doslova na míru šitým programem pro
řízení stáda. Co na tom, že je v něm kráva vedena pouze pod ušním číslem. Díky
počítači a pečlivě nastřádaným datům
zootechnik ví o svých kravách úplně
všechno, a pak snadno dokáže odhalit
a vyhodnotit i ten sebemenší nedostatek,
ať už se jedná o produkci, reprodukci
nebo zdraví. Jen málokdo vám takřka obratem dokáže říct, či dokonce dokladovat, kolik stály úkony inseminačního
technika a veterinárního lékaře za život
konkrétní krávy. Tohle zootechnik jen
tak mimochodem vytiskl během hovoru
o jeho dvou žijících „stotisícovkách“.
Bylo tam vše včetně toho, jakými přípravky v jaké ceně a kdy byla léčena. Vše
do poslední koruny. S takovýmto pomocníkem se pak snadno dají spočítat různé
statistické údaje a na misky vah pak naskládat všechna „pro a proti“ a následně
udělat se vší zodpovědností to konečné
rozhodnutí o vyřazení krávy z chovu.
Podívejme se nyní na dvě krávy, které již
řadu let úspěšně prochází tímto tvrdým
selekčním sítem. Jednou z nich je kříženka C50H CZ 44130 265 (o. Langs) mající na svém kontě přes 121 tisíc kg mléka s 3,66 % tuku a 3,04 % bílkovin, která
je v současnosti čtvrtou nejužitkovější
žijící krávou ČR. Druhá zmiňovaná kráva H83C CZ 101648 205 (o. Sid) pochází
rovněž z převodného křížení původního
strakatého stáda a ke konci kontrolního
roku měla nadojeno už přes 109 tisíc kg
mléka s 3,38 % tuku a 2,87 % bílkovin.
Na otázku, jak důležitá je plemenná hodnota dlouhověkosti při výběru býka do
připařovacího plánu, nám zootechnik
řekl: „Není to hlavní kritérium, ale nevzal bych býka se špatnou plemennou
hodnotou. Máme ověřeno, že dcery býků
s vyšší PH obvykle déle přežívají. Ale naším cílem není produkovat stotisícovky,
jsme spokojeni s každou krávou, která se
dožije nad průměr.“
Sečteno a podtrženo
Stotisícové krávy nejsou výsadou rodinných farem, a také je nemusíte nacházet
jen v ideálních stájích zbudovaných za
mnohamilionové částky. Dlouhověké
krávy můžete najít všude tam, kde se
potkává ta správná genetická výbava
s odpovídajícími podmínkami prostředí
a kvalitní ošetřovatelskou péčí. l
8
V ECEHC
TO
EH EVOLSVTKSO
jKaTOn
UTuUča Er
úrinv o
1E /r
n2E C2 020091 1
CS04_hoofdverh durability 8
20-07-2011 13:38:01
Windschermen • Pare-vent • Windbreaks • Windschirme
WE’RG FEOR
LOOKIN
DEALERS
Reg.No.013QS
Slow but constant aeration without draught...
In other words, optimal ventilation.
DNV Certification B.V., BELGIQUE
Industriestraat 8c • 8755 Ruiselede • Belgium • e-mail: [email protected]
Phone +32 (0)51 68 97 73 • Fax +32 (0)51 68 99 92 • Mobile 0475 43 56 78
W W W. V E R VA E K E . B E
CH OVS K OT U
CS04_p09.indd 9
Ř ÍJ E N
C HC
VO
EV
EOTSVEKSEOKLTO
T UTJ UA
ČN
EÚ
ŘRUÍNV
JAO
EERN
NI E 1C2/ 022009
21010 9
H
R
2 0 1 0
9
20-07-2011 14:38:14
O
FA R M Ě
Farma Kolochau
Farma Milchgut Kolochau na
východě Německa produkuje
každou noc 1 000 až 2 000 litrů
„nočního mléka“ s vysokým
obsahem melatoninu.
Kolochau
Německo
Manažer:
Počet krav:
Rozloha:
Mléčná kvóta:
Užitkovost:
Peter Hufe
1 500 ks
2 150 ha
12,3 mil. litrů, 4,05 %T, 3,25 %B
32,8 kg mléka/ks/den, roční
průměr stáda 9 615 kg mléka
Peter Hufe
Telata jsou ustájena ve skupinách
Peter Hufe: „Pečujeme o naše krávy, jako by to byli maratónští běžci“
Noční dojení a mléko
Ve stádě Milchgut Kolochau na východě Německa je vysoká
celoživotní produkce naprosto nezbytná a je jí dosahováno díky
používání genomicky selektovaných býků stejně jako klasických
plemeníků. A mimo jiné, v noci jsou zde všechna světla zhasnuta
pro zajištění produkce speciálního „nočního mléka“.
autor Jorieke van Cappellen překlad Simona Burešová
Š
edobílé budovy farmy Milchgut
Kolochau na východě Německa ostře
kontrastují s jasně modrou oblohou.
Někdejší státní farma založená v roce
1930 je se svými 1 500 kravami a mléčnou kvótou na 12,3 milionů litrů mléka jednou z pěti největších farem v německém Braniborsku. Pracuje zde 34 zaměstnanců. „Na každých 50 krav máme jednoho zaměstnance,“ říká manager farmy Peter Hufe, který stojí v čele
farmy již od roku 1995. „Zdá se to být
hodně, ale práce na naší farmě je nepřetržitý proces. Pracujeme na směny,
podle stanovených směrnic.“
V plných šestiřadých stájích jsou krávy
rozděleny do 6 skupin podle stádia
laktace. Krávy jsou dojeny ve skupinách
a do dojírny chodí centrální chodbou.
Jako maratónští běžci
Průměrná roční užitkovost se pohybuje kolem 9 615 litrů mléka na krávu
a hlavním šlechtitelským cílem je vysoká
celoživotní produkce na krávu (současných 28 000 kg mléka na farmě je nad
průměrem 25 nejlepších farem v Braniborsku – 26 500 kg mléka).
„Je to mimořádný výkon, který je
10
C H OV SKOTU
CS04-Night milking 10
ČERVENEC
převážně výsledkem dobrého managementu,“ říká Peter. „Pohlížíme na
naše krávy jako na maratónské běžce.
Podle mého názoru není potřeba usilovat
o vysokou užitkovost na první laktaci
a my na naše krávy netlačíme, aby jí
dosáhly. Preferujeme bezproblémové
laktace a následné další bezproblémové
zabřezávání krav.“
Protože krávy zde nejsou „přepínány“,
je celoživotní produkce krav na Kolochau
Milchgut o pět měsíců delší, než je
německý průměr a samozřejmě vyšší.
„Máme také nižší míru brakace, a to
25 % ve srovnání s 30 % na ostatních
farmách,“ dodává Peter.
Noční dojení
Stádo je dojeno dvakrát denně v 32místné kruhové dojírně, která je v provozu
téměř celý den. Dojení pokračuje také
v noci, avšak vcelku nezvyklým způsobem.
„Večer jsou ve stáji a dojírně všechna
světla zhasnuté a nastane úplná tma,“
popisuje Peter. V noci svítí pouze
kontrolní červené LED-lampy pro dojící
personál. Mléko pocházející z nočního
dojení jde přímo do odděleného tanku.
„Naše farma je jedinná v celém Německu,
kde se ve velkém produkuje takzvané
„noční mléko“,“ vysvětluje Peter poněkud tajemný způsob dojení. „Noční
mléko obsahuje vyšší podíl (přirozeného)
hormonu melatoninu.“
Tento hormon, přirozeně produkovaný
lidmi a savci, řídí rytmus spánku a bdění
a pomáhá zajistit dobrý noční spánek.
„Po 25. roce věku produkce lidského melatoninu klesá a noční mléko tak může
doplnit kleasající hladinu melatoninu
a zajistit tak lepší a hlubší spánek.“
Farma byla do projektu nočního mléka
zapojena v roce 2003. Ale pouhé vypnutí
světel pro produkci nočního mléka nestačí. Poměr mezi denním světlem
a tmou musí být pečlivě řízený. To znamená, že například během špatného
počasí jsou světla ve stáji během dne
rozsvícena pro simulaci denního světla.
„Také musíte dojit ty správné krávy,“
říká Peter. „Obsah melatoninu je zjišťován ze vzorků mléka a může se mezi
jednotlivými krávami výrazně lišit.“
Stres, ať už je způsobený čímkoliv, působí také velmi negativně. „Naše krmná
dávka je bohatá na vlákninu, pokoušíme se udržet podíl kukuřice pod 25 %
a mimo to se snažíme zajistit, aby dennínoční rytmus byl co nejvíce konstantní.
Pečlivým dodržováním režimu můžete zvýšit obsah melatoninu v mléce až
14násobně.“
Na farmě je dojena skupina neustále
speciálně vybíraných „tichých“ krav,
neboť produkce melatoninu je nejvyšší
u klidných krav.
Stádo dodává 1 000 až 2 000 litrů nočního mléka za jednu noc. Toto mléko je
vysušeno mrazem v místní mlékárně,
zabaleno do černého obalu (krabička
2011
20-07-2011 13:40:07
Krmení je zakládáno do krmné uličky
o hmotnosti 192 gramů) a prodáno za
25 euro v lékárnách nebo na internetu.
Ale budete opravdu spát lépe po vypití
tohoto nočního mléka? Ačkoliv byly
provedeny vědecké studie, podle Petera
pro tuto chvíli nemohou být přínosy pití
nočního mléka jednoznačně potvrzeny.
„Ale navzdory kostrbatému začátku
produkce nočního mléka jsme s jeho
prodejem spokojeni,“ dodává Peter.
Stará krev
Stádo není jedinečné pouze produkcí
nočního mléka – Peter má také vlastní
vizi šlechtitelského programu. Kromě
Noční mléko je prodáváno ve formě prášku
V kruhové dojírně jsou instalována speciální světla
býků, jako jsou Shottle, Goldwyn
a O-Man, jsou ve stádě používáni i „staří“
býci. „Na farmě máme v současné době
50 dcer býka Bote, narozeného v roce
1976, a dále více než 90 dcer býka
Cocalica Oraginator Rex narozeného
v roce 1972.“ Ve stádě jsou rovněž dcery
býka Trailor a Orlo (r. 1989).
„To neznamená, že si nemůžeme vybrat
mezi současnými býky. Naopak, jsme
testační farmou braniborské plemenářské společnosti RBB a například všechny
jalovice inseminujeme genomickými
býky,“ říká Peter. „Používáním starých
býků se pokoušíme udržet pestrou pa-
letu krevních linií používaných v našem
stádě. Současní býci, kteří až ke čtvrté
generaci nemají ve svém původu O-Mana,
Goldwyna, Shottla nebo Jocka, se dají
spočítat na prstech jedné ruky.“
Podle Petera krávy po „starých“ býcích
mají stejně dobré výsledky jak v užitkovosti, tak i v typu jako dcery relativně
mladých (nedávno prověřených) býků.
„Starší býci se velmi dobře hodí do našeho současného šlechtitelského programu díky své mohutnosti a pevnému
zdraví. A to plně zapadá do naší vize
krávy coby maratónského běžce.“ l
1 500 krav je ustájeno v klasických
šestiřadých stájích s lehacími boxy
CH OVS K OT U
CS04-Night milking 11
če rve ne c
2 0 1 1
11
20-07-2011 13:40:24
M A N A G E M E N T
C H O V U
Zvyšující se vlhkost značně zhoršuje tepelnou
pohodu zvířat
Tepelný stres
produkčních dojnic
Dojnice vypije až čtyřnásobek své denní produkce mléka, a pokud
má možnost, pak přijme i 25 litrů najednou. Velmi účinným opatřením proti tepelnému stresu a tlačenicím u napáječek v sekcích je
možnost napájení zvířat v čekárnách nebo přímo v dojírnách.
autor Eduard Hanina
S
příchodem léta se zvyšují teploty a začínají se více projevovat nedostatky
výměny vzduchu ve stájích. S nástupem
tohoto období začalo také rizikové období z pohledu tepelné pohody chovaných
zvířat, zejména produkčních dojnic. Výkon vysokoužitkových krav bývá z pohledu metabolické náročnosti přirovnáván k výkonu maratonského závodníka.
Při takto vysoké aktivitě se také tvoří
značné množství tepla, a to jak v rámci
fermentačních procesů, zejména bachoru, tak v rámci vlastní metabolické činnosti zvířat.
Mezi základní projevy stresu z tepla patří zejména zvýšení tělesné teploty, zvýšení dechové frekvence, zvýšení příjmu
vody, snížení dojivosti, snížení příjmu
krmiva, snížení tělesných aktivit.
Dojnice má několik regulačních mechanismů, jak se vyrovnat s nadbytečným
teplem. V rámci krevního oběhu je to řízení průtoku krve podkožními vlásečnicemi a tím ovlivnění předávaného tepla
do okolí. To může být podpořeno evaporací, což je odevzdávání vlhkosti z povrchu těla spojené s ochlazováním. Nejzřetelnějším projevem snahy předat
přebytečné teplo do okolí je zrychlené
dýchání a až „psí jazyk“. Dojnice tak
odevzdává teplo spolu s vlhkostí do okolního prostředí. To má za následek několik závažných skutečností. Jednak zvýšenou potřebu doplnění tekutin, další
nutností je doplnění ztracených minerálních látek a s tím spojená iontová rovnováha v organismu (zejména Na a Mg).
Zvýšená teplota má za důsledek také sníženou tvorbu slin, které jsou základní
12
a zásadní pufr pro bachorovou fermentaci. V návaznosti na uvedené se bachor
začíná „přehřívat jako parní kotel“. Ve
spojení se sníženým přísunem zásaditých slin se zvyšuje riziko acidóz.
V teple kráva nežere
zvířat. Zvyšující se vlhkost totiž značně
zhoršuje tepelnou pohodu zvířat. Pokud
chceme zjistit reálné pocity zvířat, musíme i my s měřicími přístroji navštívit
prostor, kde zvířata tráví většinu svého
času – zónu zvířat. Zpravidla zjistíme
značný rozdíl oproti krmné chodbě, po
které se zpravidla běžně pohybujeme při
kontrole zvířat. Je to špatná zpráva zejména pro chovatele, kteří mají zvířata
ustájena v rekonstruovaných stájích,
které byly postaveny v době, kdy se stáje
přizpůsobovaly potřebám komfortu pracovníků, ne však zvířat. Je dobré mít na
paměti, že termoneutrální zóna zvířat
znamená poměrně chladno. A to tím
chladněji, čím je vyšší užitkovost zvířat.
Jak dojnicím pomoci
Principiálně lze pomoci dvěma způsoby:
1. Úpravou technologie a ustájení (otevření stáje, ventilace, vlhčení povrchu
zvířat, větší prostor pro pohyb).
2. Úpravou krmení a krmiv.
První a zásadní živinou je voda. Tady platí: vždy čerstvá (ne ledová), stále přístupná a s dostatečným přítokem. Dojnice
vypije až čtyřnásobek své denní produkce mléka, a pokud má možnost, pak přijme i 25 litrů za 1 návštěvu napáječky.
Snížený příjem sušiny v teplém období
znamená deficit živin se závažnými následky, jako je mobilizace tuku (steatóza
jater a jejich zhoršená funkce), nedostatečně naplněný bachor se zhoršenou fermentací a možností přesunutí slezu.
Zhoršuje se následně také reprodukce
a imunita s vyšším rizikem výskytu mastitid apod.
Pro boj s vysokou teplotou navíc dojnice
spotřebuje značné množství energie. Ta
potom chybí pro jinou metabolickou činnost. Energetický deficit z tepla prohlubuje případnou negativní energetickou
bilanci (NEB) otelených zvířat. O vlivu takového stavu jsme se zmínili v minulých
příspěvcích. V některých chovech tento
boj vzdali a ve vrcholném létě přestávají
dojnice připouštět, protože úspěšnost zabřeznutí je v tomto období mizerná.
Zóna tepelné pohody
Jedná se o termín, kterým označujeme
stav prostředí, ve kterém nemá dojnice
potřebu významně regulovat svoji teplotu. V tabulce jsou vidět různé úrovně
tepelné pohody či stresu produkčních
dojnic. Jak je patrné, pouhé sledování
teploty není dostatečným údajem k odhadu tepelného komfortu chovaných
Nepodceňujte větrání stájí
C HC O
H VO SVKSOK TOUT Uč Eú
řríNVj O
EE N
r
N E C2 020091 1
CS04_de heus feature 12
20-07-2011 13:42:23
relativní vlhkost (%)
teplota (°C)
40
22,8
25,0
26,1
28,3
30,0
31,7
45
50
žádný stres
22,8
23,3
25,6
25,6
26,7
27,2
28,9
29,4
30,6
31,1
32,8
33,3
55
60
65
70
75
80
85
23,3
26,1
27,8
30,0
32,2
33,9
23,9
26,7
28,3
30,6
32,8
35,0
22,2
24,4
27,2
28,9
31,1
33,3
35,6
22,2
24,4
27,2
29,4
31,7
33,9
36,1
22,8
25,0
27,8
30,0
32,2
34,4
22,8
25,6
28,3
30,0
32,8
35,0
23,3
25,6
28,9
30,6
33,3
36,1
90
95
100
23,3
23,9
26,1
26,1
28,9
29,4
31,1
31,7
33,9
34,4
36,7
37,2
úhyn zvířete
23,9
26,7
29,4
32,2
35,0
tepelný stres
mírný stres
střední stres
silný stres
Tab. 1: Různé úrovně tepelné pohody a stresu produkčních dojnic
Pokud se tedy vrátí z dojírny skupina
10 krav s dojivostí 35 litrů, spočítejte si
svoje kapacity napáječek! Velmi účinným opatřením proti tepelnému stresu
a tlačenicím u napáječek v sekcích je
možnost napájení zvířat v čekárnách,
nebo přímo v dojírnách.
Další nezbytností je hygiena krmiv,
zejména management silážního žlabu.
Pokud již do vozu nakládáme krmiva
poškozená druhotnou fermentací, předložíme kravám „hřejivé těsto“, nikoliv
kvalitní krmnou dávku. Účelné je zabezpečit zastínění krmného žlabu.
Doplnění minerálních látek je v rámci
zvýšeného vylučování nezbytné. Zejména makroprvky sodík (Na) a hořčík (Mg)
se mohou při tepelném stresu vyskyto-
vat v deficitu. Jejich potřebné doplnění
v denní dávce se dostává až na dvojnásobek oproti běžné denní dávce. Jedná se
o makroprvky, tedy prvky s vysokou potřebou a jejich zásoba i případná mobilizace z tělních rezerv je časově limitovaná. Musí ovšem také být ve správném
poměru k ostatním makroprvkům (zejména draslíku, fosforu, vápníku). U sodíku je důležitá i volba zdroje, neboť Na
ve formě chloridu podporuje proces trávení, naproti tomu uhličitanová forma
působí jako okamžitý pufr a částečně nahrazuje salivaci.
Osvědčuje se podávání přípravků stimulujících bachor (kvasinky) pro podporu
jeho správné funkce. V období tepelného
stresu dochází k větší snaze separace
krmných dávek a spolu se sníženým příjmem sušiny vzniká vyšší riziko poruch
trávení.
S ohledem na stav ve většině českých
chovů jen okrajově zmíním možnost snížení dotace vlákniny, která je zdrojem
fermentačního tepla. Její nedostatek
ovšem výrazně prohlubuje metabolické
problémy v období tepelného stresu.
Abychom se vyhnuli nadbytku fermentačního tepla produkovaného v bachoru,
můžeme v kritickém období použít bypassové živiny (tuk, protein) pro doplnění dotace metabolismu dojnic.
Letní období bývá často zkouškou, jak
správně sestavit krmnou dávku. Důležité jsou ovšem i opatření managementu
ustájení a sledování chování zvířat. l
C HC O
H VO SVKSOK TOUT Uč eú
řrínvj o
ee n
r
n e c2 020091 1
CS04_de heus feature 13
13
20-07-2011 13:42:33
H O L Š T Ý N S K Á
T E S TA C E
Testace pro konec letních prázdnin
CZ HOLŠTÝN na konci léta
OBELIX
CZ 644668021
SHOTTLE x GOLDWYN
EMPIRE
NL 532074094
MAN OMAN x SHOTTLE
NEO-086
CZ 210506 921 GP81
NEO-119
DT GESTRA
nar. 26. 2. 2010
292d. 9 366 3,91 366 3,17
nar. 16. 4. 2010
1. 11 180 3,79 424 3,28 367
OBAMA
CZ 686603061
JEEVES x GOLDWYN
GILLION
NL 5324282391
MILLION x RAMOS
NEO-087
DOBRONIN LILA 2 VG85
NEO-118
OOSTERZICHT GWEN GP84
nar. 7. 1. 2010
1. 8 938 4,31 385 3,80 340
nar. 22. 3. 2010
1. 9 922 3,45 442 3,37 432
Pro další období jsou připraveni dva býčci
z domácích chovů a dva z Nizozemska.
autor Anna Marcinková, Jaap Brinkman
T
estanty pro letní prázdniny jsme si představili v minulém
čísle Chovu skotu. Tentokrát tu máme další čtyři mladé
nadějné býčky, kteří se budou ucházet o prověření v českých
chovech.
Kraho Obelix
(Shottle x Goldwyn x Jesther)
Býček Obelix se narodil na farmě ZD Krásná Hora nad Vltavou,
a. s. Jeho otcem je velice oblíbený mezinárodní otec býků Picston Shottle, který si svou popularitu získal zejména díky mimořádnému utváření zevnějšku dcer a velmi dobré produkci.
Jeho matkou je jedna z prvotelek stojících na stáji v Petrovicích, která je nyní na druhé laktaci. Její matka (o. Jesther) se
otelila celkem pětkrát a za čtyři normované laktace nadojila
téměř 60 tisíc kg mléka. Zevnějškově to byla také velmi pěkně
hodnocená kráva – celkovou známku měla VG86, přičemž za
kapacitu získala 91 bodů, za stavbu těla 89 bodů a za vemeno
85 bodů.
Dobronín Obama
(Jeeves x Goldwyn x Lord Lily)
Býček Obama pochází z farmy Dobrosevu a. s. Dobronín a jeho
otcem je oblíbený americký býk Ked Outside Jeeves. Tento býk
Genua, bába býka Empire
14
C HC O
H VO SVKSOK TOUT UČ EÚ
ŘRÍNVJ O
EE N
R
N E C2 020091 1
CS04_testbulls holstein 14
21-07-2011 10:36:40
Grietje 80, plemenice vyskytující se v původu býků Empire a Gillion
Grietje 79, plemenice vyskytující se v původu býků Empire a Gillion
si získal chovatele zejména díky výbornému utváření zevnějšku. Vemena jeho dcer jsou mělká s výborným předním upnutím, výbornou výškou zadního upnutí a velmi dobře rozmístěnými struky.
Matkou je Dobronín Lila 2 (o. Goldwyn), která se může pochlubit nejen velmi dobrým hodnocením zevnějšku – celkovou
známku získala VG86, přičemž za stavbu těla a vemeno byla
hodnocena známkou VG86 a za končetiny získala 85 bodů – ale
také velmi dobrým obsahem mléčných složek (4,3 % tuku
a 3,8 % bílkovin), které zdědila po své matce. Její matka, Dobronín Lila (o. Lord Lily), jejíž původ sahá do Nizozemska, a která má díky hojnému využívání jako dárkyně embryí celou řadu
potomků, zahájila v prosinci pátou laktaci a dosavadní průměr
má více než 11 tisíc kg mléka se 4,3 % tuku a 3,4 % bílkovin.
I zevnějškově byla tato kráva velmi vydařená, za což získala
celkovou známku VG88 (za mléčný charakter, stavbu těla a vemeno získala dokonce VG89).
než 11 tisíc kg mléka s 3,8 % tuku a 3,3 % bílkovin. Tato polosestra býka Improver je hodnocena známkou VG86 s 87 body
za vemeno.
Bábou býčka Empire je Aaronova dcera, která byla hodnocena
známkou VG87 a jejíž celoživotní produkce dosáhla za tři laktace téměř k 50 tisícům kg mléka se 4,7 % tuku a 3,9 % bílkovin. Matkou Empirovy babičky je vynikající plemenice Grietje
80 (o. Esquimau) hodnocené EX91.
Buiteneind Empire
(Man Oman x Shottle x Aaron)
Empire v sobě kombinuje to nejlepší z býků O Man a Shottle.
Jeho otec Man OMan je mnoha chovateli považován za nejlepšího z O Manových synů.
Jeho matkou je Shottlova dcera, která úspěšně absolvovala test
ve stádě dárkyň embryí NOG v Německu. Aby také ne, vždyť
pochází z rodiny, která dala život býkům, jako jsou například
Improver, Emil II, Homerun a Tucano. Plná sestra býka Empire
byla testována v genomickém systému v USA na hodnotu vyšší
než 2200 TPI.
Matka býka Empire, Dt Gestra, nadojila na první laktaci více
Gwen, matka býka Gillion
Oosterzicht Gillion
(Million x Ramos x O Man)
Ze stejné rodiny jako Empire pochází i býček Oosterzicht Gillion. Jeho otcem je syn býka Comestar Outside – England-Ammon Million.
Gillionova matka Gwen (o. Ramos) dosáhla na první laktaci
zahájené ve dvou letech produkce 9 900 kg mléka s 3,8 % tuku
a 3,4 % bílkovin. Její matka (o. O Man) dosud nadojila 48 tisíc
kg mléka se 4,6 % tuku a 3,6 % bílkovin. V současnosti je
na třetí laktaci a za prvních pět měsíců má průměrný nádoj
55 kg mléka za den, a to vše při krmné dávce založené na trávě.
CRV testovala tři býčky od této mimořádné dojnice. Tato Ramosova dcera má ve stádě Oosterzicht tři dcery po býku Barnkamper Support a všechny tři dojí velmi pěkně nad průměrem stáda. Dvě z nich jsou matkami býků pro CRV.
Genomické informace k býku Gillion ukazují na velmi dobré
výsledky v mléčné produkci, utváření vemene a končetin. Na
základě původu a informací z genomických testů bude Gillion
nejlepší volbou na krávy, kterým je potřeba dodat trochu síly
a konstituční pevnosti. l
Grace, bába býka Gillion
CH OVS K OT U
CS04_testbulls holstein 15
ČE RVE NE C
2 0 1 1
15
21-07-2011 10:36:52
INFO DE HEUS
Synchronizované rozbory
Systém stanovení výživy S-FOS používaný v Holandsku jsme již představovali.
Zkratka S-FOS znamená Synchronizovaná – Fermentovatelná Organická
Hmota. Základem tohoto systému je
přesný odhad degradovatelnosti energetických a proteinových složek krmiva, které jsou časově synchronizované
v kompletní krmné dávce.
Pro stanovení výživy tímto způsobem
je nezbytné mít také podrobné informace o krmivech, které vstupují do kalkulací krmných dávek. Za tímto účelem naše společnost využívá služeb
jedné z největších evropských laboratoří Blgg (www.blgg.com) se sídlem
v Nizozemí. Tato laboratoř zpracovává
a vyhodnocuje nejen krmiva, ale také
půdy, komposty a další materiály. Svoji
činnost společnost Blgg rozšířila a spolupracuje ve více jak čtyřiceti zemích
celého světa.
Jednotlivá stanovení krmiv mají část,
která se provádí tzv. „mokrou cestou“,
což je standardní laboratorní stanovení
(pH, obsah kyselin…). Potom dochází
k sušení a mletí vzorků, protože následuje stanovení metodou NIR (Near-Infra-Red). Tato metoda je dnes velice rozšířena pro její rychlost a další výhody.
Jednou z výhod je univerzálnost získaných podkladů pro následnou interpretaci v různých systémech výživy, které
se dnes používají. Zařízení pro toto stanovení však není levnou záležitostí.
Pro správné stanovení vzorků je nezbytná správná standardizovaná příprava
vzorků před vlastním měřením. Celý
proces přípravy vzorků musí být v každé pobočce laboratoře totožný. Přesnost
konečné interpretace je přímo závislá
Královské De Heus
S potěšením Vám oznamujeme,
že Její Veličenstvo, královna Nizozemí, udělila v pátek 17. června
2011 společnosti De Heus královské oprávnění umožňující používat označení „Royal“, tedy královská, v názvu společnosti. Toto
označení, které De Heus získalo
v roce svého 100. výročí založení,
opravňuje také k používání symbolu královské korunky v logu
společnosti.
Společnost, původně založená ve
městě Barneveld a stále fungující
jako rodinný podnik, vnímá toto
oprávnění jako nejvyšší poctu za
uplynulých 100 let práce všech
čtyř generací rodiny De Heus
podnikající v odvětví krmivářství.
Zaměstnanci i management společnosti uvítali toto královské
ocenění s velkou hrdostí. De Heus
nyní patří mezi výjimečnou skupinu podniků, které nesou označení „Royal“.
V současné době existuje v Nizozemí jen 150 takových firem.
od správné kalibrace přístroje podle
měřeného materiálu. Kalibrační vzorky lze získat komerční cestou nebo
vlastním měřením a srovnáváním. Laboratoře Blgg stanovují několik set tisíc vzorků v každé sezóně. To představuje rozsáhlou základnu vzorků pro
srovnávací měření.
Další možností, kterou specialisté
v laboratoři Blgg využívají, je stanovení degradovatelnosti a stravitelnosti
jednotlivých materiálů v tzv. „umělém bachoru“. Je to speciální roztok,
který v laboratorních podmínkách
napodobuje bachorové trávení. Nejpřesnější, ale také nejdražší metodou
je využití aplikace jednotlivých krmiv
přímo do bachoru laktující krávy.
K tomu využívají speciálně upravené
dojnice chované v produkčním stádě
univerzity ve Wageningenu. Obě tyto
metody stanovují podíl strávených živin v bachoru po jednotlivých časových úsecích podobně, jako jsou interpretovány výsledky v systému S-FOS.
Stanovené frakce degradovatelné
energie (označované jako FCH1, FCH2
a FCH3), stejně jako frakce proteinů
(FCP1, FCP2 a FCP3), představují podíl
živin strávených v identickém časovém rozsahu, tedy optimální podklad
pro odhad stanovení vyvážené výživy
přežvýkavců, zejména produkčních
dojnic.
Příklad interpretace výsledků v systému S-FOS lze vidět na obrázku.
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • Česká republika
Tel. +420 517 307 701 • Fax +420 517 307 702 • [email protected] • www.deheus.cz
16
C H OV SKOTU
CS04_company news de heus 16
ČERVENEC
2011
20-07-2011 13:46:17
P R O D U K C E
M L É K A
A
D O J E N Í
V roce 2010 došlo k poklesu spotřeby a importu mléka v České republice. Strana 18
Automatický vyplachovací systém na dojírně
ve Velké Británii. Strana 20
CS04_intro special 3
20-07-2011 13:49:08
P R O D U K C E
M L É K A
A
D O J E N Í
Produkce mléka a obchod s mlékem a mléčnými výrobky
Statistické trendy v produkci
mléka a zahraniční obchod
Příspěvek se zabývá vybranými problémy výroby mléka a mléčných výrobků a uvádí přehled
výsledků zahraničního obchodu s mlékem a mléčnými výrobky. Vychází z publikace Ročenka
chovu skotu autorů Kvapilíka, Růžičky a Bucka.
autor Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Z
ukazatelů vývoje chovu dojnic
a výroby mléka je zřejmé, že v uplynulém pětiletém období se počet
dojených krav snížil o cca 60 tis.
kusů a 13,7 % (z toho v roce 2010
meziročně o 16 tis. kusů a 4,1 %) na 378
tis. Pozoruhodné je zvýšení dojivosti
krav od roku 2005 o 650 litrů a 10,4 %,
z toho v roce 2010 však pouze o 34 litrů
a 0,5 %. Snižující se nárůst roční dojivosti
na krávu v posledních třech letech (192,
94 a 34 litrů mléka) zřejmě signalizuje,
že případný další pokles stavů dojnic nebude plně kompenzován vyšší dojivostí.
Tržní produkce mléka se v letech 2005 až
2010 snížila o 105 mil. litrů a 4 %, v roce
2010 poklesla o 80 mil. litrů a 3,1 % na
2 508 mil. litrů. Z tohoto objemu nakoupily české mlékárny cca 2 251,4 mil. litrů
a 90 % mléka, zbytek (cca 257 mil. litrů
a 10 %) pak připadá na syrové mléko
vyvezené do zahraničí. Výrazně pozitivní
byl meziroční nárůst průměrné nákupní
ceny mléka v první třídě jakosti v roce
2010 z 6,15 na 7,42 Kč, to je o 1,27 Kč
a 20,7 %.
Mlékárenská výroba
V posledních letech roste dovoz
některých mléčných výrobků do ČR
18
C HOV SKOTU
CS04_special milkproduct 18
ČERVENEC
Mlékárenský průmysl v roce 2010 nakoupil a zpracoval 2 251,4 mil. litrů mléka,
což je o 40,3 mil. litrů a 1,8 % méně než
v roce 2009. Průměrná realizační cena
mléka v I. třídě jakosti se zvýšila z 6,15 Kč
na 7,45 Kč za litr, tj. o 1,30 Kč a 21,1 %.
Na výrobě konzumního mléka, která
v roce 2010 meziročně poklesla o 42,8 mil.
litrů a 6,5 %, se cca 83 % podílelo mléko
trvanlivé a 17 % mléko pasterované.
Výroba školního mléka se zvýšila o 500 tis.
litrů (26,3 %). Snížila se výroba pasterovaného mléka o 6,9 mil. litrů (6,3 %) a trvanlivého mléka o 36,4 mil. litrů a 6,6 %.
V roce 2010 se na celkovém objemu vyrobeného konzumního mléka podílelo
83,6 % polotučné, 11,9 % plnotučné
a 4,5 % mléko odstředěné. Meziročně se
zvýšil podíl mléka odstředěného a polotučného na úkor plnotučného.
Náročnou a významnou součástí výroby
mléka je jeho balení. V roce 2010 bylo
88,2 % konzumního mléka prodáno v kartónových obalech, zbývající mléko pak
v jiných obalech. Ve srovnání s rokem
2011
21-07-2011 10:33:15
2009 se způsob balení výrazněji nezměnil.
Výroba jogurtů se v roce 2010 meziročně
snížila o 13 tis. tun (8,5 %) na 139,4 tis.
tun. Podíl nízkotučných jogurtů na jejich
celkové produkci činil pouze 5,2 %, přičemž ve srovnání s rokem 2009 se jejich
podíl mírně snížil.
V roce 2010 se meziročně zvýšila výroba
konzumní smetany o 0,5 mil. litrů a 1,0 %
a výroba ostatních kysaných tekutých
výrobků se snížila o 3 tis. tun a 8,7 %.
V letech 2007 až 2010 se poměrně stabilní
výroba konzumních tvarohů v roce 2010
meziročně zvýšila o 1,4 tis. tun a 5,0 %.
O 1,4 tis. tun se v roce 2010 zvýšila výroba
smetanových krémů.
Produkce másla v letech 2007 až 2010 klesala, přičemž v roce 2010 po meziročním
snížení o 11,7 tis. tun a 26,7 % dosáhla
cca 61,8% úrovně roku 2007.
Výroba sýrů je nejvýznamnější skupinou
mléčných výrobků s dlouhodobým růstem spotřeby na obyvatele. Přesto objem
jejich výroby v České republice dlouhodobě stagnuje. V roce 2010 se výroba
obou skupin sýrů meziročně mírně snížila (sýry tavené o 1,8 % a sýry přírodní
o 0,2 %).
Výroba sušeného mléka (bez kojenecké
a dětské výživy) v roce 2010 ve srovnání
s rokem 2009 poklesla o 4,2 tis. tun.
Zahraniční obchod
Z jednoduché bilance produkce a využití
mléka (tab. 1) vyplývá, že v roce 2010 se
o 84 mil. litrů (2,6 %) meziročně snížila
celková nabídka mléka, o 36 mil. litrů
a 1,6 % se snížila domácí spotřeba mléka,
při poklesu vývozu se snížil i dovoz
mléčných výrobků a stupeň soběstačnosti
ve výrobě mléka se snížil o cca 0,5 %.
Nepříznivý vývoj komodity „mléko“ potvrzují údaje za období 2005 až 2010.
Např. objem ročních dovozů se zvýšil
o 314 mil. litrů (58,7 %), nárůst vývozů
dosáhl 69 mil. litrů (8,3 %).
V letech 2005 až 2010 se zvýšil jak podíl
dovozu na spotřebě (z 24,5 na 38,6 %), tak
podíl vývozu na tržní produkci mléka
(z 33,6 na 40,1 %). S mírně nižšími nákupy a vyššími dovozy se snížil stupeň
soběstačnosti ve výrobě mléka z cca 113,5
na 102,5 %. Objem dovozů různých
mléčných výrobků do ČR se v posledních
letech zvyšuje. Tento trend souvisí se snahou států s nadprodukcí zajistit odbyt
vlastních mléčných produktů a s činností
nadnárodních obchodních řetězců.
V období 2008 až 2010 se zvýšil dovoz
mléka a smetany zahuštěné o 1,4 tis. tun
a 20,3 %, jogurtů a kefírů o 3,5 tis. tun
a 9,1 %, másla o 3,5 tis. tun a 22,4 %
a sýrů a tvarohů o 12,2 tun a 18,9 %.
ukazatel
2005
2007
2008
2009
20101)
počáteční zásoba mléka
produkce mléka
nákup mléka
dovoz mléka a mléčných výrobků
celková nabídka
domácí spotřeba
vývoz mléčných výrobků
konečná zásoba výrobků
podíl dovozu na spotřebě (%)
podíl vývozu z nákupu mléka (%)
stupeň soběstačnosti (%) z nákupu
70
2 739
2 476
535
3 081
2 182
833
66
24,5
33,6
113,5
56
2 684
2 381
836
3 273
2 244
958
71
37,3
40,2
106,1
71
2 728
2 369
810
3 250
2 215
937
98
36,6
39,6
107
98
2 708
2 292
854
3 244
2 233
910
60
38,2
39,7
103
60
2 613
2 251
849
3 160
2 197
902
61
38,6
40,1
102,5
Pramen: ČSÚ; MZe, 1) předběžné údaje
Tab. 1 – Bilance produkce a využití mléka (mil. litrů)
výrobek
mléko a smetana
mléko a smetana 2)
jogurty, kefíry aj.
syrovátka
máslo
sýry, tvarohy
1)
2008
vývozy
2009
2010
2008
dovozy
2009
2010
643,7
38,0
60,8
52,9
14,9
22,1
646,0
35,7
76,0
41,4
14,1
25,6
581,1
31,1
68,8
43,0
8,1
29,1
123,0
6,9
38,5
37,9
15,6
64,4
109,3
8,0
38,0
19,9
20,1
74,3
71,7
8,3
42,0
27,2
19,1
76,6
Pramen: ČSÚ – celní statistika (únor 2011) – předběžné údaje
1)
nezahuštěná, včetně syrového mléka pro zpracování
2)
zahuštěná
Tab. 2 – Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými produkty (tis. tun)
saldo (tis. tun)
průměrná cena (Kč/kg)
dovoz
výrobek
mléko a smetana1)
mléko 2)
jogurty, kefíry aj.
syrovátka
máslo
sýry, tvarohy
2009
536,7
27,6
37,9
21,5
-6,0
-48,7
2010
509,4
22,8
26,7
15,8
-11,0
-47,5
2009
10,86
31,03
26,33
6,96
69,40
67,24
vývoz
2010
13,29
35,85
24,69
8,77
85,40
73,68
2010
9,29
52,14
26,92
14,70
67,30
81,30
Pramen: ČSÚ – celní statistika (únor 2011) – předběžné údaje
1)
nezahuštěné, včetně syrového mléka pro zpracování
2)
mléko, zahuštěná smetana, sušené a kondenzované mléko
Tab. 3 – Saldo a ceny dovážených a vyvážených mléčných výrobků
ukazatel
2005
2007
2008
2009
2010
rozdíl1)
vývoz
dovoz
saldo
9 971
6 703
3 268
14 977
9 446
5 531
13 872
8 943
4 929
11 725
8 970
2 755
12 415
9 806
2 609
+690
+836
-146
Pramen: ČSÚ - celní statistika (únor 2011) - předběžné údaje
1)
rozdíl mezi roky 2010 a 2009
Tab. 4 – Bilance zahraničního obchodu s mléčnými výrobky (mil. Kč)
Ve stejném období poklesly vývozy z ČR,
např. u mléka a smetany nezahuštěné
o 62,6 tis. tun a 9,7 %, u mléka a smetany
zahuštěné o 6,9 tis. tun a 18,2 %, syrovátky o 9,9 tis. tun a 18,7 % a másla o 6,8 tis.
tun a 45,6 % (tab. 2 a 3).
Finanční bilance zahraničního obchodu
s mléčnými výrobky vykazuje dlouhodobě
pozitivní saldo. V roce 2010 došlo ve srovnání s předchozím rokem k jeho snížení
o 146 mil. Kč a 5,3 % (tab. 4).
Objem vývozů mléčných výrobků se
zvýšil v roce 2010 o 690 mil. Kč (5,9 %)
při zvýšení dovozů o 836 mil. Kč (9,3 %).
Významným faktorem ovlivňujícím výrobu, odbyt a nákupní ceny je spotřeba
mléka a mléčných výrobků. Nejnižší
spotřeba (bez másla) v uplynulém pětiletém období byla vykázána v roce 2005
(238,3 kg na osobu). Do roku 2009 se
zvýšila o 11,4 kg a 4,8 %, v roce 2010 však
meziročně poklesla o 5,8 kg a 2,3 %. l
CH OVS K OT U
CS04_special milkproduct 19
2009
7,77
41,86
28,87
8,19
54,82
74,37
ČE RV E N E C
2 0 1 1
19
21-07-2011 10:33:25
P R O D U K C E
M L É K A
A
D O J E N Í
Vyplachovací zařízení šetří čas a pomáhá
udržovat zdravá vemena
Umýt a jít
Vyplachování strukových násadců po každé krávě bylo manuálním úkonem, který přidával hodně času k celkovému
procesu dojení. Ale byl to nejlepší způsob pro ty, kteří čelili
problémům s vysokým obsahem somatických buněk v mléce
či vysokému výskytu mastitid.
autor Annelies Debergh překlad Simona Burešová
V
yplachovací systém se poprvé
objevil na trhu asi před pěti lety
ve Velké Británii a současné typy nabízejí také automatickou dezinfekci
struků. Jedním takovým typem je
TH White Group’s Airwash Plus.
Ve Velké Británii je tento systém
používán na přibližně 600 farmách.
Až do současné doby byl systém dostupný pouze pro chovatele ve Velké
Británii, ale společnost Airwash plánuje jeho uvedení na trh v ostatních
evropských zemích.
Airwash, první vyplachovací systém,
byl spuštěn v roce 2007 a Gary Dalton byl prvním chovatelem ve Velké
Británii, který si ho nechal nainstalovat. Svých 220 krav dojí v autotandemové dojírně DeLaval se systémem
Airwash Plus, což je rozšířená verze
systému Airwash, který také dezinfikuje struky krav předtím, než jsou
strukové násadce odstraněny a vypláchnuty.
Čisté strukové násadce
Gary přidal tento systém do své dojírny, protože chtěl zajistit čištění
násadců a potrubí po každé krávě.
„Bylo pro mě příliš nepraktické dojit
skupinu krav s vysokým obsahem
somatických buněk až nakonec dojení. Cena byla pro mě klíčovým ukazatelem a také jsem měl pocit, že by
tento systém mohl být pro naši dojírnu mnohem vhodnější.“
Gary systém testoval měsíc před tím,
než do něj investoval. Souběžně
zaměstnal jednoho člověka, který
ručně proplachoval každou dojicí
jednotku kyselinou peroctovou po
20
C HOV SKOTU
CS04_special airwash 20
ČERVENEC
každé krávě a dojení. „Během tohoto
měsíce jsme jasně viděli přínos proplachovacího systému, a tak jsme se rozhodli ho
zařadit do běžného dojicího procesu.“
Gary říká, že nikdy neměl problémy
s průměrným obsahem somatických
buněk – vždy se pohyboval mezi 120 000
až 150 000 SB/ml – a to je působivý
průměr pro stádo, které dojí průměrně 10 800 litrů s 3,96 % tuku a 3,25 %
bílkovin.
„Ale je samozřejmé, že i při takovém
průměru jsou ve stádě krávy, které mají
obsah somatických buněk mohem
vyšší.“
Chronické příčiny
„Vždy jsem byl opravdu neústupný a vytrvalý při snižování počtu somatických
buněk a snažil jsem se zbavit všech chronických příčin.“
Výskyt klinických mastitid byl velkým
problémem v roce 2008, kdy bylo 4 až
5 nových případů za měsíc, stejně
jako velký počet opakovaných případů
u přeléčených krav. „Po nainstalování
systému Airwash se výskyt nových
případů snížil na 2 až 3 měsíčně a po
rozšíření na Airwash Plus před šesti
měsíci jsem některé měsíce nezaznamenal více než jeden nový případ. Téměř
všechny mastitidy v současné době
jsou způsobeny buď E. Coli nebo Streptoccocus uberis a na to, kdy se objeví,
má velký vliv momentální prostředí
a podmínky, ve kterých jsou krávy
chovány.
Pokud je horko a vlhko, máme
problémy, ale když je sucho,
daří se nám udržet stádo
relativně bez mastitid.“
2011
20-07-2011 13:51:14
Nízkonákladový vyplachovací systém
Pro rozšíření systému o dezinfekci
struků se Gary rozhodl hlavně kvůli
snížení nákladů na práci, a uspořený
čas ukázal, že to byl moudrý krok.
„Dojení v tandemové dojírně je zvláště
při velkém počtu krav velmi intenzivní. Rozšíření systému nám ušetřilo
jednu manuální činnost a dojení je díky
tomu mnohem pohodovější. Pracovník
nyní využije až 70 % času jen na dojení
– dříve se za hodinu podojilo 55 krav,
nyní zvládáme 75.
Opravdu bych mohl systém
Airwash Plus doporučit
každému, kdo má velké
stádo a kdo se snaží
ušetřit nějaký čas při
dojení. Ve velkých
stádech, kde je nedostatek času kritický,
může být ušetřený
podíl času opravdu
značný,“ říká Gary.
Cluster Kleen, nízkonákladový a velmi
rychle instalovatelný vyplachovací systém, byl spuštěn ve Velké Británii
společností Promar International. Je
vhodný pro většinu typů a velikostí dojíren, zaručuje účinnost, efektivitu
a komfort automatického systému, bez
potřeby další elektroniky a vysokých
nákladů. Systém, který řeší problémy
zpětné kontaminace při dojení, byl vyvinut společností Promar a čerpá ze
zkušeností při testování efektivnosti
dojíren.
„Zpětná kontaminace je hlavní příčinou klinických mastitid a zvýšeného
počtu somatických buněk v mnoha
stádech, protože bakterie se nejvíce šíří
právě dojicím zařízením,“ vysvětluje
Mark Scrivens, manažer společnosti
pro dojicí systémy.
„Efektivní vyplachování strukových
násadců významně snižuje rozšiřování
bakterií, zejména Staphylococcus aureus,
a to více než o 96 %.“
Systém Cluster Kleen je rychle přizpůsobitelný s minimálním narušením dojicího procesu a je vhodný pro
většinu rybinových dojíren. Může být
také přizpůsoben dojírnám typu side
by side.
Sada, která je instalována zkušenými
techniky firmy Promar, je navržena
tak, aby se rychle a snadno přizpůsobila
k používání. „Až doteď byly možnosti
vyplachování buď manuální výplach
jednotlivých násadců nebo plně automatizovaný systém. Zcela manuální
systémy jsou nespolehlivé a časově
náročné, zvyšují dobu a nepohodlí
při dojení bez adekvátního řešení
problémů,“ říká pan Scrivens.
„Plně automatizované systémy představují hlavně vysoké pořizovací náklady, a to může odradit některé chovatele, kteří očekávají efektivní řešení
problému se zpětnou kontaminací.
Věříme, že systém Custer Kleen vyplní
mezeru na trhu, která je v oblasti nízkonákladových, avšak efektivních vyplachovacích systémů. Cena se pohybuje již kolem 200£ za nainstalovanou
položku, v závislosti na typu a velikosti
dojírny. Se snížením obsahu somatických buněk a uspořením času při
dojení je návratnost investice snadněji
dosažitelná,“ dodává Mark Scrivens.
Úspora času
Gary si není jistý, kde by
dneska byl bez vyplachovacího systému.
„Před instalací systému Airwash Plus jsme zvažovali
pořízení nové dojírny, protože
v té stávající trvalo dojení příliš
dlouho, ale neměli jsme na
takovou investici peníze. Nyní
dokážeme ušetřit dvě hodiny času
při dojení každý den,“ říká Gary.
„Uspořený čas tak můžeme využít na
práci se stádem nebo další oblasti našeho
hospodaření.“ l
CH OVS K OT U
CS04_special airwash 21
ČE RV E N E C
2 0 1 1
21
20-07-2011 13:51:24
INFO CRV CZECH REPUBLIC
Skupina amerických profesorů se přijela podělit o své zkušenosti
3. US-CZ Dairy Plan
V rámci 3. americko-českého projektu, který byl zorganizován
společnostmi Biomin, CRV, Farmtec, Intervet a Ketris, proběhl ve
24 hodinový
1 rok v životě
režim dojnice
krávy
Větrném Jeníkově seminář, na kterém vystoupili všichni pozvaní
2 roky v
profesoři z USA.
životě telete
autor Sylva Bravencová
Tři důležité okruhy na každé mléčné farmě
R
andy Shaver hovořil o kvalitě krmiv
u krav, James Drackley o řízení příjmu energie, Ric Grammer toto téma
obohatil o vliv krmných aditiv. Velmi
pěknou přednášku týkající se péče o krávy a telata v okoloporodním období měla
také Sheila McGuirk. Všechny uvedené
přednášky na semináři byly velmi poučné. Ale ta poslední od Dr. Gordona Jonese mĕ zaujala nejvíce.
V době ekonomického tlaku na výrobu
mléka všude na světě mĕ překvapila jeho
úcta a pokora k chovu skotu a hluboké
znalosti o tom, co krávy potřebují. Jsou
to věci, které všichni známe, stále se
o nich mluví, ale skutečnost ve stájích je
mnohdy jiná. Proto si dovolím jeho poznatky a názory shrnout i pro chovatele,
kteří se nemohli semináře zúčastnit.
Kráva není jen výrobní nástroj
Dr. Gordon Jones v úvodu vyjádřil svou
úctu k dojnici jako zvířeti. Pomohla lidem přežít. Bez skotu by naše civilizace
neexistovala. Tisíce let nám krávy poskytovaly mléko, sýr a maso. Díky krávě
jsme chráněni před neštovicemi, jedné
z nejnebezpečnějších chorob v historii.
Její tuk nás ve formě konjugované kyseliny linoleové chrání před rakovinou.
Dr. Gordon Jones je dnes označován za
gurua v oblasti technologií a managementu velkých farem dojnic. Dlouhodobé zkušenosti z řízení velkých farem
úspěšně uplatnil při návrhu výstavby
farmy Central Sands Dairy s kapacitou
Skupina amerických profesorů
22
C HC O
H VO SVKSOK TOUT Uč Eú
řRíNVJ O
EE N
R
N E C2 020091 1
CS04_USA specialists CRV 22
20-07-2011 17:15:29
Seminář ve Větrném Jeníkově
3 800 krav, kterou spoluvlastní. Farma
byla zbudována jednoduše, s cílem si vše
usnadnit a přitom držet dojnice v čistém,
suchém a příjemném prostředí. Je známo, že čím se dojnice cítí lépe, tím vyšší
je její užitkovost.
Tři důležité okruhy
Na každé farmě existují tři okruhy, kterým bychom měli porozumět, a pokud
se tak stane, většinu slabých míst konkrétního chovu lze snadno odhalit. Prvním okruhem je 24hodinové období
a činnost dojnice v tomto období: kolikrát byla dojena, jak dlouho čekala na
dojení, jak dlouho byla fixována, kdy
byla krmena, jak dlouho byl žlab prázdný, byl-li čistý atd.
Druhý okruh sleduje rok v životě krávy
a začíná v porodním kotci: kde rodí, jak
dlouho tam je, kdy ji začneme zapouštět,
kolika krmnými dávkami je krmena,
kdy je zaprahnuta, jak dlouho stojí na
sucho atd. Třetí okruh začíná také v porodním kotci, ale u telete: kdy a kolik
dostane kolostra, kde je ustájeno a krmeno do odstavu, kolik je zde telat atd.
Stres versus produkce
Vždy, když přemýšlíte o dojnicích, mějte
na paměti, že kdysi dávno byla kráva
kořistí a žila v chladném klimatu. Tento způsob uvažování pomůže chovateli
v tom, aby pochopil, co pro krávu znamená stres.
Denní zaměstnání dojnice se v podstatě
skládá ze tří činností: dojení, příjmu potravy a vody a polehávání. Vše ostatní, co
je kráva chovatelem nebo veterinářem
nucena provádět, vnímá jako stres a narušuje to její celkovou pohodu. Vše, co ji
zdržuje od příjmu potravy a odpočívání,
snižuje produkci mléka. Až 25 % výsledku produkce ovlivňuje kvalita lože.
Příklady stresorů
– stání déle než 3,5 hod. denně (celkově
při dojení)
– nedostatek napájecích míst
– míchání prvotelek se staršími kravami
– přeplněné kotce
–b ýtz afixovánau ž labud élen ež2 h od.
– krev sající hmyz
– acidogenní krmná dávka
–h rubýa n ejistýp ovrchp odlah
– špatně uspořádané nebo drsné krmné
stoly a žlaby
– tepelný stres (více než 20 °C) – ideální
teplota pro krávy je 4 °C!!!
– slepá místa v prostoru volného ustájení
– úzké průchozí uličky v prostoru volného u stájení
– nadměrné množství skupin nebo sociálních změn
– špatně uspořádané nebo postavené
boxy ve volném ustájení
– prázdné krmné stoly po dobu více než
2 hod.
Všechny nebo alespoň některé z těchto
stresujících faktorů lze ze života dojnice
levně a jednoduše odstranit. Zavedení
opatření k zajištění pohody do života
dojnic i podmínek prostředí může zvýšit
mléčnou užitkovost a omezit brakaci.
Princip managementu velké farmy, kterou označuje Dr. Jones jako koncept ABC
(od slov air – vzduch, bunk – lože, comfort – pohodlí), uplatnil i při hodnocení
významných českých farem, které navštívil během jeho týdenního pobytu
v České republice. Například mnohdy
zmiňoval nižší dostupnost vody v období
po dojení, tvrdost lehacích boxů a kvalitu vzduchu ve stájích, která byla mnohdy ovlivněna špatným sklonem střechy,
malou větrací štěrbinou, ale i velmi malým odstupem stájí od dalších budov,
které omezovaly volné proudění vzduchu. I z tohoto důvodu doporučoval
Dr. Jones instalaci technologií pro ochlazování zvířat především v prostorech,
kde dochází k vysoké koncentraci zvířat,
například v čekárnách před dojírnou.
Závěrem
Přátelskou atmosféru přednášek nemohly zkazit ani hromy a blesky přicházející
bouřky.
Jenom při obědě u vepřového řízku asi
mnoha zootechnikům proběhlo hlavou,
zda je vepřové maso z našeho českého
čuníka, nebo z dovezeného.
Doufejme, že se nad Jeníkovem blýskalo
i na lepší časy pro naše zemědělství. l
C HC O
H VO SVKSOK TOUT Uč eú
řrínvj o
ee n
r
n e c2 020091 1
CS04_USA specialists CRV 23
23
20-07-2011 17:15:39
T E C H N O L O G I E
C H O V U
Automatický informační systém Astronauta A4
dozoruje i reprodukci
A
(ASD) Lely Astronaut A4 včetně jeho automatického informační-
stronaut není pouhým nástrojem
dojení, ale svojí filosofií přirozeného a individuálně svobodného způsobu
chovu dojnic a jejich přirozeného dojení
maximalizuje pro všechny dojnice dostupný a ideálu se blížící welfare. Lely
tímto v současnosti na trhu nejvyšším
dosažitelným stupněm přirozenosti chovu nastavuje zcela nové parametry i pro
hodnocení stupně bezstresovosti v chovu
dojnic a dosažitelnosti vysoké přidané
hodnoty v produkci mléka. Technologická vyspělost a komplexnost A4 ztělesňuje i velmi vysoký stupeň funkčních odlišností Astronautů od dojíren i ostatních
robotických systémů dojení.
ho systému (AIS) vytváří na trhu zcela novou kategorii produktů
Nový modul pro sledování
Reprodukční modul
snižuje náklady
Inovativní technologie nového automatického systému dojení
pro technologie dojení.
autor Vlastimil Havlík
Produkce, zdraví a reprodukce jsou hlavní parametry, určující celkovou výkonnost stáda dojnic. S rozšířením manažerského a informačního systému Lely T4C
o reprodukční modul je nabízen nekomplikovaný nástroj pro řízení a zlepšování
reprodukčních parametrů stáda. Reprodukční modul je tedy samostatným přídavným modulem řídícího a informačního systému Lely T4C, který si za příplatek
mohou nainstalovat všichni uživatelé
AMS Astronaut modelů A3 a A4. Vedle
manažerských informací o reprodukci
obsahuje novou přesvědčivou funkcionalitu jako např. automatické rozpoznání
říje, automatické rozpoznání březosti,
specifickou zpětnou kontrolu inseminace
a předpověď termínu otelení. Základem
pro tyto nové funkce je velmi přesné
měření individuální aktivity pohybu
a přežvykování (systémem Lely Qwes HR)
a jejich vyhodnocování po každých 2 hodinách. Jakmile modul chovatel otevře,
zobrazí se mu všechny reprodukční parametry. Navíc jsou k dispozici nejen v grafické podobě, ale i ve formě zprávy
(upozornění), jako důležité informace
v hodnocení reprodukční výkonnosti na
úrovni jak celého stáda, tak i každé dojnice. Informační systém je vždy dostupný
z centrálního počítače v kanceláři, přímo
na robotu, na notebooku nebo chytrém
mobilním telefonu (PDA). Systém zároveň
analyzuje i reprodukční trendy ve skupině, příp. stádu, umožňuje přijímat správné manažerské rozhodnutí a opatření.
Všechny tyto funkce je možné dle přání
kdykoli aktivovat nebo deaktivovat.
Rozpoznání říje a březosti
Na základě neustálého a přesného měření pohybové i ruminační (přežvykovací)
I v chovu dojnic rychle roste podíl „práce
s informacemi“ u počítače
24
C HC O
H VO SVKSOK TOUT UČ EÚ
ŘRÍNVJ O
EE N
R
N E C2 020091 1
CS04_Agropartners feature 24
20-07-2011 13:59:47
Nový informační nástroj
Jak již bylo uvedeno, reprodukční modul
je další z řady inovačních prvků v ASD
Astronaut. Je součástí komplexu nezbytných informací, které svému uživateli
v chovu dojnic pomáhá dosáhnout lepších reprodukčních a ekonomických parametrů. Umožňuje jednak snížit hodnotu inseminačního indexu, dále zkrátit
mezidobí a také snížit počet vyřazených
dojnic kvůli reprodukčním problémům.
Významně snižuje pracnost vyšetření na
březost a každodenních kontrol plodnosti. V souhrnu to představuje zajímavou úsporu času i peněz, a snížení produkčních nákladů.
Další nástroje a možnosti AIS
Jednotku pro příjem informací z Lely
Qwes HR lze instalovat i v prostoru ustájení tranzitních krav a po celou dobu
tranzitní periody umožňuje sledovat ruSystém Lely Owes HR
optimálni moment inseminace (8 hod. po 1. upozornĕní)
aktiva
pravděpodobnost říje
perioda inseminace
200
1
3
6
150
5
100
50
2
4
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
02:00
00:00
22:00
20:00
18:00
16:00
14:00
12:00
10:00
08:00
06:00
04:00
00:00
02:00
22:00
0
20:00
aktivity je prováděno jejich vyhodnocení
ve dvouhodinových intervalech. Jakmile
se aktuálně naměřené hodnoty odchýlí
od normálních hodnot dojnice, dojde
k okamžité registraci vznikající říje
v programu T4C. Dále je součástí informačních toků tzv. zpětná kontrola inseminace. Jejím základem jsou výsledky
březosti vztažené na časovou prodlevu
provedení inseminace od první registrace „pravděpodobné říje“ systémem. Systém na říji po registraci ihned upozorní
chovatele, následně vypočítá a určí pro
každou dojnici (v rámci specifické zpětné kontroly) nejlepší okamžik pro její
inseminaci. Specifická zpětná kontrola
je dynamická, tedy sama sebe automaticky aktualizuje. Pro tuto funkcionalitu
musí být při vkládání údajů o inseminaci do systému zadán i přesný reálný čas
jejího provedení, to zvyšuje spolehlivost
zpětné kontroly. Optimální čas pro inseminaci je zobrazen v hlášení „Kondice –
pravděpodobnost říje“. Další funkcí je
automatické rozpoznání březosti. Základem pro tuto funkci jsou všechny faktické hodnoty aktivity. Dojnice, které během prvních 42 dnů po inseminaci
nevykazovaly žádnou zvýšenou aktivitu
a v době inseminace byly jednoznačně
v říji, jsou registrovány jako „březí“. Pokud u nějaké dojnice existují pochybnosti, zůstává jí status „inseminována“.
–50
Graf 1: Informace o okamžiku inseminace
dává detailní pohled na graf aktivity u dojnice se zvýšenou pravděpodobností říje:
(1) Registrují se první signály aktivity.
(2) Je generováno upozornění.
(3) Doporučený moment inseminace:
8 hodin po prvním upozornění.
(4) Standardní nastavení pro říji je 25.
(5) Období pro inseminaci: 6–18 hodin po
první aktivitě.
(6) Ovulace: v průměru 30 hodin po první
aktivitě.
minaci a zdravotní stav ve dvouhodinových intervalech. Dále DLM modul pro
dynamické dojení a krmení (viz Chov
skotu, únor 2010) umožňuje zkrátit na
minimum období negativní energetické
bilance jednotlivé dojnice pravidelným
hodnocením tělesné kondice (BCS) systémem Astronauta (váží dojnici při každé
návštěvě). Následně DLM systém nedopustí, aby dojnice v hodnocení kondice
poklesla o více než 1 stupeň a následkem
toho měla zpožděnou první ovulaci po
otelení a tendenci k delšímu mezidobí.
Dalším negativním vlivem na reprodukci mají mastitidy. Dle nejnovějších poznatků z USA (Univerzita Idaho) může
jediná mastitida zhoršit inseminační index a prodloužit mezidobí. Inseminační
index u zdravých dojnic byl 1,6, zatímco
dojnice, které prodělaly 1x mastitidu,
měly inseminační index 2,1. Vysoce propracovaný systém hygieny dojení Astronauta spolu s technologickými nástroji
na včasné odhalení raného stadia vzniku
mastitidy omezuje jejich celkový negativní vliv a rovněž umožňuje zlepšit reprodukční parametry.
události a upozornit na nĕ, a zároveň neustále udržuje celkový přehled o každé
dojnici i stádu. Toto umožňuje chovateli
100% koncentraci na prevenci a opatření s ní spojené. Výsledkem je vyřešení
většiny problémů před tím, než se problémem stanou. To je podstatou výjimečnosti Lely systému. Nikdo nezná svoje
krávy lépe než Lely – chovatel, avšak pro
plné využití všech v systému dostupných
informací je potřebná určitá doba pro
jeho zaučování.
Informační management
Manažerský a informační program T4C
nabízí jednoduché a užitečné informace
ve správném okamžiku. Přitom dokáže
přesně zachytit detailní změny nebo
Nová kategorie v dojení
Manažerský program Lely Astronauta
dnes monitoruje více, než samotní chovatelé dojnic považovali za možné. Přesnost a komplexnost celého systému
a jeho vzájemná provázanost do informačních toků směrem k chovateli je
unikátním nástrojem, který se vymyká
všem dosavadním měřítkům pro dojicí
technologie. Vytváří zcela novou kategorii v oblasti ASD, v níž je také i zatím jediným členem díky komplexnosti informací (AIS) a jejich automatického
zpětného využití pro pozitivní činnost
a vliv celého systému na dojnici.
Automatizace v chovu dojnic tak má
i v této oblasti zcela nový rozměr, kterým je bezstresový, přirozený způsob
chovu dojnic a dojení a inteligentní dojicí technologie. l
C HC O
H VO SVKSOK TOUT UČ EÚ
ŘRÍNVJ O
EE N
R
N E C2 020091 1
CS04_Agropartners feature 25
25
20-07-2011 14:00:17
Feed Additives
Dobré vyhlídky
Profylaxe ketózy díky bachorově stabilnímu L-karnitinu.
Vyvážený a účinně fungující energetický metabolismus je základem pro vysokou
užitkovost a dobrý zdravotní stav dojnic. L-karnitin zde hraje klíčovou roli.
Carnipass je zdrojem bachorově stabilního L-karnitinu. Podávání Carnipassu vyrovnává značné ztráty karnitinu během laktace a zabraňuje vzniku kritických
metabolických stavů. Prevention first.
Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG
Heinz-Lohmann-Straße 4
27472 Cuxhaven, Germany
MVDr. Libor Kacbunda
Tel: 00420 603 233 355
[email protected]
AGRiFLEX
patent no. 1038063
matrace pro krávy
Release
• Kóje jsou ke zvířatům šetrné
• Flexibilní syntetická trubice
• Žádné škody na kravách
• Přizpůsobitelná výška a délka
• Jediné matrace s latexovým vnitřkem (výplní)
• Pouze latex zaručuje dlouhotrvající elasticitu a komfort
• Latexové matrace vychází jako nejlepší v nezávislých DLG srovnávacích testech
• Latexové matrace jsou velmi odolné a spolehlivé
• Vaše krávy se budou cítit lépe a budou žít déle
Více informací:
Durable comfortmat
• Záruka 10 let
• Šetrné ke zvířatům
• Snadná instalace
pro více informací kontaktujte distributory
Tel. +31 529 455 320 • Fax: +31 529 455 315 • E-mail: [email protected] • www.agriprom.com
26
CS04_p26.indd 26
C H OVSKOTU
Č ervenec
2011
20-07-2011 14:36:52
T E S TA C E
P L E M E N E
Č E S K É
S T R A K A T É
Letní testace
CZ ČESTR
Parametry mladých býků z šlechtitelského programu CZ ČESTR
CZ ČESTR plemenní býci nasazení do testace od července 2011
BCH-113 JAMBOREE
CZ 000642616021
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
7.1.2010 plem.: C86R
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
CRV
85 87 84 84 85 85,3 VG
O: RORB BCH-083
KDM: +778 PHkgM -0,17 PH%T +19 PHkgT -0,04 PH%B +24 PHkgB
M: 181768 921
ML: 1
8396
ø: 1
8396
PH:
637
4,2
4,2
0,05
355
355
32
3,7
3,7
0,05
312
312
25
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000603732052
4
4,1
0,06
444
382
59
3,4
3,5
0,06
380
327
46
MOR-213 JABADABA
CZ 000642615021
OM:
MM:
ML:
ø:
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
4,4
4,1
-0,14
431
364
31
3,5
3,5
-0,02
342
314
30
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000653607021
3,9
3,9
-0,15
378
352
33
3,5
3,5
-0,01
342
311
32
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000648172032
3,7
3,5
-0,19
399
366
52
3,5
3,5
0
379
362
51
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000688960061
3,6
3,7
-0,22
408
385
35
3,4
3,4
-0,11
386
346
32
OM:
MM:
ML:
ø:
př. v testu: 1 274 g
odchylka: -102
výška v kříži: 136 cm
428
404
3,7
3,8
315
304
př. v testu: 1 377 g
odchylka: 1
výška v kříži: 134 cm
401
336
3,4
3,6
344
291
př. v testu: 1 217 g
odchylka: -159
výška v kříži: 132 cm
SIC 127
345
326
3,3
3,5
367
313
př. v testu: 1 602 g
17.11.2009 plem.: C100
odchylka: 226
ZD Vysočina Želiv
Jihočeský chovatel a.s. České Budějovice výška v kříži: 139 cm
88 89 87 85 78 85,7 VG
O: SKIPPY JB UF-137
KDM: +850 PHkgM -0,05 PH%T +30 PHkgT +0,05 PH%B +32 PHkgB
M: 170206 961
ML: 2
11416
ø: 2
10308
PH:
1097
354
304
SIC
LARSEAU UF-074
102392 301
6
10987
3,1
8
9006
3,6
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
UF-165 IMPERIO
3,7
3,8
17.12.2009 plem.: C100
Zem.a.s. Koloveč
CRV
88 87 82 79 77 83,5 G+
O: BONSAI UF-094
KDM: +697 PHkgM +0,13 PH%T +39 PHkgT +0,09 PH%B +28 PHkgB
M: 153869 932
ML: 2
10890
ø: 3
10328
PH:
1454
489
397
SIC 113
NENNI JB NIC-010
106406 101
4
10225
3,9
5
8198
4,1
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
UF-164 IBSEN
382
343
př. v testu: 1 491 g
odchylka: 110
výška v kříži: 136 cm
10.1.2010 plem.: C100
VOD Zdislavice
CRV
84 89 86 74 78 83,2 G+
O: SOCRATE JB TON-007
KDM: +759 PHkgM +0,03 PH%T +33 PHkgT +0,05 PH%B +30 PHkgB
M: 117781 921
ML: 3
9759
ø: 4
8922
PH:
939
3,5
3,5
7.1.2010 plem.: C88R
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
Reprogen, a.s., Planá nad Lužnicí
86 85 84 81 80 83,7 G+
HONIG 141 HG-141
119930 111
2
8428
5,1
2
7928
5,1
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
TON-013 JONASCH
391
393
SIC
BAZAR MKM-255
123485 507
2
9643
5,1
2
8040
4,9
O: MANITOBA MOR-163
KDM: +336 PHkgM +0,03 PH%T +16 PHkgT +0,11 PH%B +17 PHkgB
M: 19064 921
ML: 2
9843
ø: 5
8889
PH:
895
3,6
4
20.1.2010 plem.: C100
ZOPOS Přestavlky, a.s.
CRV
89 88 89 86 84 87,5 VG
O: RUREX *TA BCH-090
KDM: +510 PHkgM +0,14 PH%T +30 PHkgT +0,03 PH%B +20 PHkgB
M: 114890 952
ML: 2
11028
ø: 3
9316
PH:
1214
SIC
SAFIR BD-063
18926 921
3
10882
4
9765
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
BCH-114 JOEL
př. v testu: 1 409 g
odchylka: 33
výška v kříži: 132 cm
SIC
NITRATE AMT-009
108542 204
4
11121
4,3
4
9546
4,2
475
397
3,5
3,3
386
319
CH OVS K OT U
CS04-testbulls fleckvieh 27
ČE RVE N E C
2 0 1 1
27
20-07-2011 13:31:38
V Ý S TA V Y
Vítězky ze ZD Krásné Hory a.s. – Opařany 2011 Chovatelský den ve Zdislavicích
Šampionka Zdislavic z Dobrosevu, a.s.
Spousta práce, krásných zvířat a emocí
Léto v předvadištích
Druhé čtvrtletí letošního roku bylo bohaté na chovatelské akce,
na kterých mají návštěvníci možnost srovnávat výsledky chovatelské práce a seznamovat se s novinkami nejen v oblasti šlechtění skotu. Na většině se aktivně podílela i naše plemenářská společnost CRV Czech Republic.
autor Josef Procházka, Danuše Kolářová, František Čermák, kolektiv pracovníků PS Plzeň
Výstava Opařany 2011
Dne 20. května se konal již XIII. ročník
výstavy plemenného skotu, tentokráte
zároveň se statutem národní výstavy českého strakatého skotu.
Celkem bylo vystavováno 71 ks skotu,
z toho 35 krav plemene ČESTR a 25 holštýnek. Dále byla výstava doplněna o ukázku trojčat jaloviček po býku UF-094 Bonsai a kolekcemi masných plemen.
První předvádění patřilo holštýnským
kravám, které se díky zájmu chovatelů
zúčastnily v dostatečně početné kolekci.
Hodnocením byl pověřen Doc. Ing. Mojmír Vacek z ČZU Praha.
V kategorii prvotelek mohli diváci vidět
14 krav. Jako nejlepší byla vybrána
CZ 363081 961 Dobronin Marta 8 (po otci
Shottle) z Dobrosevu, a.s. Vynikající zvíře
velkého tělesného rámce, s výrazným
mléčným charakterem, velmi dobře utvářenými končetinami a vemenem. Byla
také zvolena šampionkou plemene.
V kategorii starších krav zvítězila reprezentantka ZD Krásná Hora a.s., CZ 175172
921 po otci Potter. Jejími přednostmi byly
velká kapacita, bezchybná tělesná stavba
a velmi dobré vemeno i končetiny.
28
Jako kráva s nejlepším vemenem byla
zvolena plemenice Dobronin Dorinka po
býku Devoted z Dobrosevu, a.s.
V přehlídce krav plemene české strakaté
se představilo 14 chovatelů z celé České
republiky. Letošní kolekce krav plemene
C byla výborně připravena a můžeme
konstatovat, že byla i nejlepší v dosavadní
historii této výstavy. Hodnocení a výběr
nejlepších plemenic provedl ředitel hornorakouského svazu chovatelů DI. Franz
Kaltenbruner.
V kategorii mladých krav bylo předvedeno 18 plemenic ve dvou kolech.
Nejlépe byla hodnocena plemenice
CZ 221759 921 ze ZD Krásná Hora a.s.
po plemenném býku TAR-046 Amol, která je výbornou představitelkou kombinovaného užitkového typu. Vyniká celkově
harmonickým zevnějškem, dobrými končetinami a vynikajícím prostorným a pevně upnutým vemenem. V kategorii starších krav zvítězila CZ 200380 921 po býku
RAD-214 Vanstein od stejného chovatele.
Z finální přehlídky nejlepších prvotelek
a starších krav vybral hodnotitel za
„národní šampionku plemene“ krávu
CZ 221759 921 ze ZD Krásná Hora a.s. –
vítězku kategorie prvotelek, která získala
i titul „nejlepší vemeno“. Na závěr převzali chovatelé putovní pohár – memoriál
Františka Švadleny.
Chovatelský den ve Zdislavicích
Dne 16. 6. 2011 proběhl již 13. chovatelský den ve Zdislavicích. Organizátoři
akce, Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice a plemenářská firma CRV Czech Republic, spol. s r.o., přivítali ve zdislavickém areálu více než 450 návštěvníků.
Na počasí mají ve Zdislavicích štěstí, bylo
opět slunečno a odpolední bouřka už zvířatům ani návštěvníkům nevadila, protože odpolední program probíhal v místním
sále kulturního domu.
Svá zvířata předvedlo dvanáct chovatelů
(ZD Čechtice, ZD Krásná Hora, a.s., ZAS
Úžice, Dobrosev a.s., Zem. farma Rolnička, Rozvodí Černov, spol. s r.o., Agropodnik Košetice, ZD Velká Chyška, ZD Opařany, ZS Nalžovice, ZD Rosovice a místní
VOD Zdislavice), kteří pocházejí z několika krajů České republiky. Můžeme říci,
že z malé regionální výstavy na Vlašimsku je již několik ročníků poměrně velká
výstava. Je jen škoda, že místní areál nedovoluje pozvat ještě více chovatelů (max.
počet vystavovaných zvířat může být 36).
Chovatelský den byl rozdělen na dopolední část, ve které se konalo předvádění zvířat se soutěžní přehlídkou chovu skotu,
a na část odpolední, kdy mohli účastníci
chovatelského dne vyslechnout přednášku o genomické selekci od šlechtitelů
CRV, Ing. Danuše Kolářové a Ing. Romana
Hrudy. Oficiální program byl ukončen losováním chovatelské tomboly a závěrečným servírováním pečených prasat na
venkovním grilu.
C HC O
H VO SVKSOK TOUT Uč eú
řRíNVj o
ee N
R
N e C2 020091 1
CS04_CRV feature 28
21-07-2011 10:30:47
Chovatelský den v Kralovicích
Soutěžní přehlídku krav českého strakatého skotu hodnotil Ing. František Hřeben. Jako nejlepší plemenici vybral krávu
CZ 224721 921 po otci UF-135 Soja (Larseau x Faucon) z VOD Zdislavice. Druhé
místo obsadila CZ 221759 921 po otci
TAR-046 Amol (TAR-005 x HT-005) ze
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s. Tato
kráva získala ocenění i za nejlepší vemeno. Na třetím místě se umístila plemenice CZ 224111 921 po otci HG-297 Falkland
(Weinold x MKM-221) ze ZAS Úžice, a.s.
V holštýnském plemeni zvítězila kráva
CZ 326854 961 Patty-Red 1 po otci
NEA-138 September (Storm x Starbuck)
z Dobrosevu, a.s. Tato plemenice zároveň
získala ocenění i za nejlepší vemeno. Pro
zajímavost je třeba říci, že to byla jediná
„redka“ v soutěži holštýnských krav. Druhé místo vybojovala rovněž kráva z Dobrosevu, a.s., a to CZ 363081 961 Marta 8
po otci NEA-588 Shottle (Mtoto x Aerostar). Třetí místo obsadila plemenice
CZ 351234 931 Tamara po otci NEA-658
Drevil (Garter x Jolt) z farmy Rolnička
Ing. Jindrové. Soutěžní přehlídku holštýnského skotu hodnotil pan Rostislav
Škrabal, který také vyhodnotil nejlepšího
vodiče, resp. vodičku dne, kterou se stala
slečna Michaela Radovská.
Všechna předvedená zvířata reprezentovala vysokou úroveň chovu holštýnského
a českého strakatého plemene. Z chovatelského hlediska lze velice kladně hodnotit utváření vemen s pravidelným rozmístěním struků a celkovou funkčnost
končetin, což jsou hlavní exteriérové znaky související se zdravím, výkonností
a celkovou ekonomikou chovu.
Na závěr patří poděkování všem zúčastněným za jejich snahu a přístup ke zdárnému průběhu 13. ročníku Chovatelského dne ve Zdislavicích.
Výstava Kralovice 2011
Jedenáctý ročník kralovické výstavy se
konal 30. 6. 2011 v areálu Kralovické zemědělské a.s., tradičně na farmě Hadačka. Letošní ročník se opět vydařil a odha-
Šampionka výstavy v Kralovicích ze
ZOS Šestajovice – Jirny, a.s.
Orlický pohár – šampionka a kráva s nejlepším
vemenem
dovaná návštěvnost překonala loňská
čísla. Zemědělské výstavy na Hadačce se
zúčastnil poslanec PS Parlamentu ČR
Ing. Jiří Papež a za Agrární komoru ČR
Ing. Bohumil Belada.
Po slavnostním zahájení začal přehlídku
koní herec Václav Vydra a jeho dva koně.
Předvedl, jak je možné ovládat koně jen
pomocí gest a slov. Následovala přehlídka
koní, ve které se představilo těchto sedm
plemen: kůň Kinský, Fríský kůň, Islandský kůň, Český teplokrevník, Irský cob,
American Paint Horse a Quarter Horse.
O průvodní slovo a odborný komentář se
postarala Ing. Lenka Gotthardová. Čestné
ceny obdržely kolekce chovatelů J. Langmajerové, M. Simandla a P. Stříbrného.
Po pěkné přehlídce koní již tradičně následovala přehlídka strakatého skotu,
které se zúčastnili kromě stálých vystavovatelů i dva nováčci z regionu jižních
Čech. Ve třech přehlídkových kolech
předvedli chovatelé 20 krav. Hodnocení
kolekce červenostrakatých krav i s odborným komentářem provedl pan Luboš Novák, zootechnik ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Šampionkou výstavy byla
vyhlášená a cenu od Svazu chovatelů českého strakatého skotu získala prvotelka
CZ 245497 932 ze Zemědělského družstva
vlastníků Štichovice. Cenu předal Ing. Pavel Král. Ocenění za nejlepší vemeno od
ČMSCH a.s. získala dojnice CZ 293197 931
ze společnosti Agraspol Předmíř, a.s.
Poté následovala přehlídka holštýnských
dojnic, kde bylo předvedeno 20 zvířat ve
třech kolech. Hodnocení nebylo jednoduché, úkolu se dobře zhostil bonitér
ČMSCH a.s. Rostislav Škrabal. Pohár pro
šampionku výstavy CZ 195532 921 putoval do Zemědělské obchodní společnosti
Šestajovice-Jirny, a.s. Pohár věnoval Svaz
holštýnského skotu a cenu úspěšnému
chovateli předal Ing. Aleš Bychl. Cenu za
nejlepší vemeno, kterou opět věnovala
ČMSCH a.s. získala dojnice CZ 219341 921
ze Šestajovic. Poděkování za vzornou přípravu a předvedení zvířat patří všem chovatelům předváděných zvířat, dík patří
i všem sponzorům, kteří podpořili tuto
zemědělskou výstavu.
Orlický pohár
Velkou přízeň chovatelské veřejnosti si
začínají získávat chovatelské dny v podhůří Orlických hor spojené se soutěžní
přehlídkou červenostrakatých krav, které
pořádá společnost CRV společně s místními chovateli. Letošní ročník byl spojen
s Chovatelským dnem na nové farmě
v Líšnické zem. a.s., o které si můžete přečíst obsáhlý článek v časopisu Náš chov
číslo 6. Přes 500 návštěvníků si přijelo
prohlédnout farmu, kde je vše podřízeno
pohodě zvířat. Letošní soutěže se mimo
tradičních vystavovatelů z Líšnice, Klasu
Nekoř a Zem.a.s. Bystřec, zúčastnili i chovatelé z VIKA Kameničná, ZD Ohnišov
a ZDV Tutleky s dcerami býků z programu CZ ČESTR a matkami býků z tohoto
programu. Ve vyrovnané kolekci třiceti
krav na 1. až 7. laktaci se výborně prezentovaly všechny podniky, ale poháry pro
vítěze si odvezla VIKA Kameničná za třetí
místo pro dceru po TAR-040, Líšnická
zem. a.s. za druhé místo za dceru MKM263. Hlavní cenu – putovní Orlický pohár
firmy CRV a pohár pro vítěze letos získal
KLAS Nekoř za mladou matku býků po
BCH-081. Východočeské sdružení chovatelů věnovalo pohár za nejlepší vemeno
dceři býka TAR-040 ze Zem. a.s. Bystřec.
Velkou pozornost si zasloužila i nejstarší
předvedená dcera MOR-045 ze ZDV Tutleky a nejlepší starší kráva ze ZD Ohnišov.
Pevně věříme, že všichni účastníci odjížděli spokojení a rádi se do této oblasti vrátí. Velké poděkování patří chovatelům,
kteří připravovali krávy na výstavu, domácím za zabezpečení celé akce, speciálně firmě Bocus a.s. Letohrad za vynikající
steaky a klobásy a Svazu chovatelů českého strakatého skotu za podporu regionálních výstav. l
Více fotografií z výstav najdete na stránkách
www.crvcz.cz a www.facebook.com/crvcz
C HC O
H VO SVKSOK TOUT Uč eú
řrínvj o
ee n
r
n e c2 020091 1
CS04_CRV feature 29
29
21-07-2011 10:31:08
V Ý Ž IVA
Stav nohou ovlivňuje celoživotní užitkovost krav
Paznehty a výživa
Kulhání, způsobené jiným vlivem než poraněním, je projevem
předchozích nedostatků či zanedbání. Nohy, respektive chodidla
Zdravotní stav paznehtů
Problémy s paznehty patří k hlavním zdravotním
problémům v chovech dojnic. Je mnoho faktorů, které
ovlivňují zdravotní stav končetin. V následující sérii
článků se zaměříme na tři hlavní faktory ovlivňující
zdravotní stav paznehtů.
Téma 1: Paznehty a výživa (červenec 2011)
Téma 2: Paznehty a šlechtění (září 2011)
Téma 3: Paznehty a ustájení (prosinec 2011)
D
élka produkčního života spolu s celoživotní užitkovostí jsou podstatnými parametry hodnocení ekonomiky
chovu dojnic.
Ovlivňuje je také stav paznehtů. Zvláště
u produkčních krav je každodenní chození k napáječkám, krmnému žlabu
nebo do dojírny životně důležitou aktivitou. Relativně malá plocha kopyt tak
musí unést celou tíhu těla.
Poškození končetin a paznehtů s následnými komplikacemi jsou častými důvody vyřazování produkčních zvířat z chovu, což působí přímé ekonomické ztráty.
Některá poškození vzniklá v průběhu života jsou reverzibilní, u mnoha z nich
však náprava již není možná. Mezi závažná poškození patří propad patky
a tím změna zaúhlení zejména zadních
končetin. Tento stav bývá po čase přímou příčinou vyřazení z chovu. Podobně
závažným problémem může být těžká
infekce, či úplné zchvácení paznehtu,
které může vést k vyzutí rohoviny, nebo
nutnosti amputace prstu chodidla.
Nosnou podstatu chodidla tvoří složitá
soustava kostí. Jejich poškození, zejména změna úhlu postoje a nepřiměřený
tlak na některou část kostí bývá většinou
až druhotným poškozením, které vzniká
jako následek problémů s tkání paznehtu či paznehtní škáry. Primární poškození může vzniknout traumatickým poraněním, které často souvisí s nevhodným
prostředím a technologií.
Při projektování staveb pro skot je nutné
vnímat specifické odlišnosti zvířat. Skot
například vidí schod až od výšky stupně
cca 25 centimetrů. Pokud je stupeň nižší, dojnice se jej musí naučit vnímat jen
na základě bolestivých zkušeností.
30
či paznehty, patří k nejexponovanějším částem těla zvířat. Vždyť
na nich tráví podstatnou část svého života.
autor Ing. Eduard Hanina
Paznehty – vnější komunikátor
Na poškození paznehtů působí mnoho
faktorů. Zásadní mohou být mechanické
vlivy staveb a použitých technologií, zejména pak komfort a kvalita podlah
v chodbách a ležištích. Taková opatření
jako frézování (zdrsnění) betonových podlah mají zpravidla rychlou ekonomickou
návratnost.
Závažným faktorem ohrožujícím zdraví
končetin je infekční tlak, zejména anaerobních bakterií v kejdových provozech
částečně stlaných, nebo zcela bez podestýlky.
Dalším faktorem stavu paznehtů může
být také výživa, z jejíhož pohledu lze
v chovech zaznamenat nedostatky v krmivu nebo v krmné dávce.
Nedostatky v krmivu
Podstatu krmných dávek tvoří siláže. Ty
však mohou být značně poškozené špat-
ným průběhem konzervace. Asi nejzávažnější je poškození plísněmi s následným rizikem výskytu toxinů. Tyto látky
jsou velmi odolné a problematicky odbouratelné. Jejich další negativní vlastností je schopnost vázat se na zásobní
tuky v organismu. Pokud je tedy zvíře
nuceno přijímat takto poškozená krmiva
v průběhu laktace, může být jejich projev zřejmý zejména v období před a po
otelení, kdy dochází k odbourávání tělesných rezerv a uvolňování dalších složek
vázaných na tuky včetně mykotoxinů.
V případě, že i po otelení krmná dávka
obsahuje mykotoxiny, se jejich dávka
i projevy sčítají. Pokud dochází k masivnímu příjmu toxinů, způsobuje to poškození metabolismu zvířete a následně
změnu výživy a tvorby rohové tkáně.
Vnějším projevem pak může být laminitida. Rohovina a její báze je zároveň
méně odolná vůči infekčnímu tlaku, kte-
Vždy dbejte na kvalitu krmné dávky
C HC O
H VO SVKSOK TOUT UČ EÚ
ŘRÍNVJ O
EE N
R
N E C2 020091 1
CS04_serie hoofcare feed 1 30
21-07-2011 10:34:42
rý přináší další komplikace. Bakteriální
napadení je až druhotným projevem metabolického poškození.
Infekce, které se přenášejí v rámci chovu
po generace, představují urputného protivníka v boji o zdraví paznehtů.
Nedostatky krmné dávky
Nedostatečná vitaminová nebo minerální výživa je v dnešní době vzácnou
výjimkou. Na druhé straně může být
extra dotace některých minerálních
látek (např. Zn, Mn) a vitaminů (Biotin)
účinnou podporou při nápravě předchozích chyb.
V zásadě má špatný vliv na stav končetin
zejména acidóza v klinické, ale i subklinické formě. Podobně negativně působí
i jiné chyby, které narušují činnost bachoru. I bachorové mikroorganismy totiž tvoří v nepříznivém prostředí množství toxinů jako svoji obranu v boji
o přežití. Ty potom spolu s kyselinami
(ale třeba i s volným amoniakem) narušují stěnu bachoru. Vzniká tak různě intenzivní zánět stěny bachoru. Tento proces se projevuje dál nadměrnou tvorbou
histaminu. Histamin je pomocníkem
v tlumení zánětu, silně ovšem omezuje
výživu a tvorbu rohoviny. Vznikají tak
lokální i celková poškození paznehtů
z jejich báze (vnitřní strany) a opět se tak
otevírá cesta k rozvoji bakteriálního poškození jako sekundárního problému.
Projev chyb ve výživě se na poškození
paznehtů projeví zpravidla až za několik
týdnů nebo měsíců. Podobně zdlouhavá
bývá bohužel i náprava. Růst zdravé rohoviny lze podpořit vyváženou výživou
a dotací minerálních látek a vitaminů.
Pro zdravé a silné končetiny s funkčními
paznehty je tedy nutná dlouhodobě vyvážená výživa ve všech fázích odchovu.
Dočasné narušení této rovnováhy se
může projevit se zpožděním, kdy se již
na problém „zapomnělo“. Proto je nutné sledovat průběžně stav vašich zvířat
a dbát na dobrou hygienu i kvalitu předkládané krmné dávky.
Preventivní opatření
Místem, kde se dá něco napravit, ale také
mnoho pokazit, je mechanické ošetřování (strouhání) paznehtů. Pravidelná
úprava paznehtů 2–3x ročně vyškolenými pracovníky je základní nutností
k udržení dobrého stavu končetin. Vnímaví chovatelé začínají strouhat již jalovice od 1 roku. Zejména u větších stád je
vhodné mít vlastního vyškoleného pracovníka na průběžnou kontrolu a ošetřování paznehtů v průběhu celého roku.
Úprava paznehtů by měla mít spíše preventivní charakter.
Podobně preventivně působí také pravidelná koupel exponovaných skupin krav.
Koupele se doporučují 1x měsíčně v letním a 2x v zimním období. I tady platí,
že základem úspěšné dezinfekce a ochrany je prvotní důkladná očista.
Ať už je stav technologie, výživy a managementu na jakékoliv úrovni, pravidelná
a důsledná péče o paznehty je jedním ze
základních úkonů v chovu skotu. l
C HC O
H VO SVKSOK TOUT UČ EÚ
ŘRÍNVJ O
EE N
R
N E C2 020091 1
CS04_serie hoofcare feed 1 31
31
21-07-2011 10:35:23
Firma PAMA, a.s. byla založena v roce 1993. Nosným programem je prodej lehkých střešních krytin a realizace zastřešení zemědělských objektů. Dodáváme pouze odolné, vyspělé a vyzkoušené
materiály. O kvalitě naší práce se můžete přesvědčit návštěvou některé z referenčních staveb:
•
•
•
•
•
ZD Pluhův Žďár, Pluhův Žďár, novostavba mléčné farmy – Elyonda s prosvětlením – 2006
Lužanská, a.s., středisko Kacákova Lhota, rekonstrukce zemědělských objektů – Elyonda s prosvětlením - 2008
Líšnická, a.s., Líšnice – novostavba mléčné farmy – Sklolaminát s prosvětlením - 2010
ZD Košetice, středisko Chýšná, novostavba mléčné farmy – Agropanel se zatepleným prosvětlením – 2009
Netis, a.s., Návsí, rekonstrukce mléčné farmy – Agropanel se zatepleným prosvětlením - 2009
ELYONDA | JISTOTA KVALITNÍ STŘECHY
• pevnost, pružnost, odolnost
• délka desek na míru až do 13,5m
• nové stáje i rekonstrukce
Elyonda je speciální typ sklolaminátu se zvýšenou
požární a tepelnou odolností. Krytina je lehká, zcela
neprůsvitná, vyniká dlouhodobou životností a vysokou
mechanickou odolností. Výrobcem je italská firma Brianza Plastica SpA, krerá vyrábí sklolaminát již od roku
1962 a je špičkou ve svém oboru. Vyrábí se v barvách:
červená, šedá, antracitová, desky jsou bezúdžbové,
probarvené v celé tloušťce.
AGROPANEL | IZOLOVANÁ STŘECHA
PRO NÁROČNÉ
• sendvičový panel do agresivního prostředí
• střešní i stěnové panely
• nové stáje i rekonstrukce, bramborárny
Střešní sendvičový panel je ideální pro tepelně izolované objekty. V létě zaručí odstíňění vysoké teploty
a zamezí tepleným šokům. V zimě izoluje proti chladu
a zamezí kondenzaci vodní páry na střešním plášti.
Vrchní strana je tvořena pozinkovaným lakovaným
plechem. Jádro vyplňuje vysoce izolační polyuretanová
pěna. Hladká sklolaminátová spodní strana je vyvinuta
speciálně do agresivního prostředí a je atestována
na neodkapávání.
RÁDI VÁS NAVŠTÍVÍME A PORADÍME.
+420 723 811 261 | [email protected] | www.pamaas.cz
CS03_p04.indd 18
27-05-2011 09:44:07
INFO AGROPARTNER
Lely prodala již přes 12 000
Astronautů
V prodeji automatického systému dojení Lely Astronaut bylo překročeno
další kulaté číslo.
V letošním roce očekává nizozemský
výrobce dosažení rekordního prodeje
Astronautů dosaženého za kalendářní
rok. Oproti loňskému roku, kdy ještě
doznívala mléčná krize a Lely prodala
1 700 ks, se plánuje prodej více než
3 000 ks Astronautů.
Lely je od roku 1992 lídrem na trhu,
tuto svoji pozici potvrzuje i letošními
výsledky, kdy za 6 měsíců bylo již prodáno téměř 2 000 ks a celkově prodej
překročil 12 000 ks Astronautů.
Agro-partner má
nové logo
Díky našim dodavatelům jsou
inovace průběžnou součástí našeho každodenního života. Přední
místo na světě v míře inovací
v zemědělském sektoru patří holandské firmě Lely Group. Naše
firma s ní spolupracuje od roku
1991, a od té doby firma Lely
změnila své logo již dvakrát.
Také u nás nastal čas pro jeho
změnu, proto se počátkem letošního roku naši mladší kolegové
pustili do vývoje a výběru zcela
nového loga. Výsledek jejich práce, který na této stránce můžete
sami posoudit, nás bude v nejbližší budoucnosti všude doprovázet.
Doufáme, že tato změna bude
přijata pozitivně i našimi zákazníky a zemědělskou veřejností.
Publikace „Robotické dojení“
V Dudincích na Slovensku
odstartováno s Lely Astronautem
Na farmě v Hontianských Tesárech patřící družstvu Agrohont Dudince byl
uveden do provozu další automatický
systém dojení Lely Astronaut na Slovensku. Vedení družstva v čele s jeho
ředitelem Ing. Jozefem Macem před
několika lety rozhodlo o investicích
do chovu skotu. Jejich součástí byla
i rekonstrukce a dostavba stáje pro dojnice K96. Kompletní přestavba stáje
zahrnovala i vnější dostavbu venkovního krmného stolu a uvnitř 115 lehacích boxů. Stlaná stáj má nově vyřešeno i prosvětlení a větrání včetně dalších
technologických souborů. Kapacita
stáje umožňuje ustájit 70 ks dojnic
v laktaci a dále i vysokobřezí jalovice.
Družstvo zároveň investovalo další
prostředky do odchovu telat a mladého dobytka a tím si vytvořilo komplexní předpoklady pro zlepšení výsledků
a profitabilitu celého chovu.
Nizozemský veterinář a majitel
známé poradenské firmy Vetvice
Jan Hulsen je autorem publikace „Robotické dojení“. Obsahem
knihy je management podniků
s robotickým dojením, správná
organizace práce, řešení výstavby
nebo přestavby stájí a dále i produktivita práce na robotických
farmách. Tuto odbornou publikaci přeloženou do českého jazyka
si nyní u nás můžete objednat
a zakoupit.
AGRO-partner, s r. o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav, Tel.: +420 602 413 891, e-mail: [email protected]
CH OVS K OT U
CS04_company news AP 33
č E RVE N E c
2 0 1 1
33
20-07-2011 14:02:15
K O NTAKTY
C H O VA T E L S K É V Ý S TA V Y A A K C E
31. srpna–4. září 2011
6.–7. září 2011
13.–16. září 2011
4.– 8. října 2011
4.–13. listopadu 2011
6.–11. prosince 2011
European Young Breeders School, Battice, Belgie
Dairy Event, Birmingham, Velká Británie
Space, Rennes, Francie
World Dairy Expo, Madison, USA
Royal Winter Fair, Toronto, Kanada
Agribex, Brusel, Belgie
Léto přichází – ten pravý čas
vychutnat si slunce a pastvu
Foto: Harrie van Leeuwen
Časopis Chov skotu je vydáván šestkrát ročně
společností CRV Publishing.
Redakce:
CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Vídeňská 340, 252 42 Vestec
Tel.: +420 244 912 201
Fax: +420 244 102 530
e-mail: [email protected]
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
Ú s p ě š n ý o d ch o v t elat
Září (30. září) – V podzimním čísle se zaměříme na různé aspekty odchovu telat. V naší sérii
článků zaměřených na zdravotní stav paznehtů se blíže zaměříme na vliv šlechtění. Také se
seznámíte s novými plemennými hodnotami prověřených holštýnských a strakatých býků.
Vydavatel: Rochus Kingmans
Šéfredaktor: Jaap van der Knaap
e-mail: [email protected]
Redakce:
Ing. Simona Burešová, Ph. D.
e-mail: [email protected]
Inzerce:
Tiskárna Didot spol. s r.o., Hana Kovářová
Tel.: +420 543 215 538 / +420 602 738 832
Fax: +420 541 159 159
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování:
Veeteelt, P.O. Box 454, 6800 Arnhem,
the Netherlands
Tel.: +31 26 38 98 821
Fax: +31 26 38 98 839
e-mail: [email protected]
Tisk:
Metoda spol. s r. o., Hluboká 14, 639 00 Brno
Tel./fax: +420 543 214 485
e-mail: [email protected]
Chov skotu je zdarma doručován zákazníkům
společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací Jihočeský chovatel, a.s.,
Reprogen, a.s., De Heus a.s., Agro-partner s.r.o.
prostřednictvím pracovníků plemenářských středisek
společnosti CRV Czech Republic nebo pracovníků
partnerských organizací. Ostatní zájemci jej mohou
získat zdarma na výstavách nebo prezentacích
společnosti CRV Czech Republic.
Fotografie:
Z archivu Veeteelt, CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací.
Prohlášení:
Vydavatel neodpovídá za názory vyjádřené autory
jednotlivých příspěvků ani nemusí zcela sdílet názory
těchto autorů. Snahou vydavatele je poskytovat
prostřednictvím Chovu skotu pravdivé a přesné
informace. Přesto nemůže být vůči společnosti
uplatňována žádná odpovědnost za chyby v obsahu
jednotlivých příspěvků. Všechna práva jsou vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být použita jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu
vydavatele.
MK ČR E 15326
ISSN 1801-5409
34
CS04_contacts 34
C H OV SKOTU
Č ERVENEC
2011
20-07-2011 18:14:06
CKÝ SYSTÉM DOJENÍ LELY ASTRONAUT A4
mační systém umožňuje precizní
anagement
ení je k dispozici 13 indikátorů
zdraví
SNIŽUJTE
SVOJE NÁKLADY A
ující včasné odhalení problému
AUTOMATIZUJTE
S NÁMI VÁŠ CHOV DOJNIC
k vemenu šetrné
čtvrťové dojení
ejnižšími provozními náklady na trhu
stop a on-lineAUTOMATICKÝ
monitoring kvalitySYSTÉM
mléka DOJENÍ
• unikátní informační systém umožňuje precizní
individuální management každé dojnice
buňkami
• po každém dojení je k dispozici 13 indikátorů zdraví
LELY
ASTRONAUT
A4
u tuku, bílkovin a kaseinu v každém nádoji
dojnice umožňující včasné odhalení problému
•
zcela přirozené k vemenu šetrné čtvrťové dojení
utomaticky vyhodnocuje ekonomičnost
• technologie s nejnižšími provozními náklady na trhu
a u každé dojnice
• jedinečný non-stop a on-line monitoring kvality mléka
a počtu somatických buněk
d o stádu a detailní přehled o každé dojnici
• indikace obsahu tuku, bílkovin a laktózy v každém nádoji
manažerskou výhodou
• DLM modul automaticky vyhodnocuje ekonomičnost
produkce mléka u každé dojnice
• celkový přehled o stádu a detailní přehled o každé dojnici
je konkurenční manažerskou výhodou
CKÝ PŘIHRNOVAČ KRMIV LELY JUNO
AUTOMATICKÝ
PŘIHRNOVAČ KRMIV
objemných krmiv
a produkci mléka
LELY
JUNO
bachoru a zlepšuje
zdraví
dojnic
ího času, PHM
a strojů
• zvyšuje
příjem objemných krmiv a produkci mléka
lekci krmiv • stabilizuje pH bachoru a zlepšuje zdraví dojnic
• úspora pracovního času, PHM a strojů
klid a ticho ve• silně
stáji
snižuje selekci krmiv
•
zajišťuje
větší klidprovoz
a ticho ve stáji
talace a spolehlivý
levný
• jednoduchá instalace a spolehlivý levný provoz
welfare zajišťuje
velmi
návratnost
investice
• celkově
lepšírychlou
welfare zajišťuje
velmi rychlou
návratnost
investice
AUTOMATICKÝ
KARTÁČ
CKÝ ROTAČNÍ
KARTÁČ ROTAČNÍ
LELY LUNA
ální komfort LELY
pro krávyLUNA
upině, stádě dojnic
• zajišťuje optimální komfort pro krávy
• větší
klid ve skupině, stádě dojnic
ení po každém
použití
• mění směr otáčení po každém použití
ější a lesklejší• zajišťuje
kůži zdravější a lesklejší kůži
dnou údržbu • nevyžaduje žádnou údržbu
AUTOMATICKÝ KRMNÝ BOX
CKÝ KRMNÝ
BOX
LELY COSMIX
P
LELY
COSMIX
P
hranná branka eliminuje konkurenční chování
ochranná branka eliminuje konkurenční chování
u a poranění •• integrovaná
prevence stresu a poranění
• zefektivňuje
krmení, opuštění
zamezuje vynucené
rmení, zamezuje
vynucené
boxuopuštění boxu
• velmi exaktní dávkování koncentrátu
dávkování koncentrátu
• umožňuje zkrmování až čtyř druhů koncentrátů a minerálií
krmení dojnic a a
VBminerálií
jalovic v období před otelením
mování až čtyř• vhodný
druhůi pro
koncentrátů
rmení dojnic a VB jalovic v období před otelením
Poptávejte u nás i další technologie pro automatizaci chovu dojnic a odchovu telat.
Chlazení mléka -větrání - osvětlení - shrnovací lopaty - jímky - čerpadla - míchadla - napájení telat - další technologie
Agro-partner s.r.o
Vlastimil Havlík [email protected]
nás i další technologie pro automatizaci
chovu dojnic
i odchovu
telat.
Květnová 506/2
Josef Prokeš
[email protected]
CZ 34561 Soběslav
lení - shrnovací lopaty - jímky - čerpadla - míchadla - napájení telat
s.r.o
/2
602 413 891
602 411 619
Budoucnost chovu dojnic je v automatizaci. Zlepšuje welfare. Snižuje náklady.
Vlastimil Havlík
Josef Prokeš
agropartners.indd 2
[email protected]
[email protected]
602 413 891
602 411 619
15-07-2011 11:30:13
CS04_p36.indd 18
15-07-2011 14:54:57
Download

Červenec 2011