SORU 1
a) Aşağıdaki tepkimelerin her birinin elementer hız denklemini yazınız.
b)
1.
2.
3.
4.
reaksiyonu için hız kanunu;
Reaksiyon B’ye göre 2. dereceden ve tüm reaksiyon için 3.dereceden,
Reaksiyon A’ya göre 0.dereceden, B için 1.dereceden,
Reaksiyon hem A ve hem de B için 0.dereceden,
Reaksiyon A için 1.dereceden ve tümü için 0.dereceden ise
yazınız.
CEVAP 1
a.
1.
2.
⁄
3.
[
4.
[
5.
[
b.
1.
2.
3.
4.
⁄
]
]
]
SORU 2
Aşağıda düşük sıcaklıklar için verile reaksiyon hız kanunlarını yüksek sıcaklıklar için yazınız.
Reaksiyonlar oldukça ekzotermik olduğundan yüksek sıcaklıklarda tersinirdir.
a)
reaksiyonu düşük sıcaklıklarda tersinmezdir ve hız kanunu
b)
reaksiyonu düşük sıcaklıklarda tersinmezdir ve hız kanunu
⁄
c)
katalitik reaksiyonu düşük sıcaklıklarda tersinmezdir ve hız kanunu
ÇÖZÜM 2
a) Yüksek sıcaklıklarda;
Dengede,
Buradan;
[
]
⁄
b)
(düşük sıcaklıklarda)
⁄
⁄
[
⁄
[
⁄
]
]
c) Düşük sıcaklıklarda;
Yüksek sıcaklıklarda;
[
]
(Yüksek sıcaklıklarda)
Download

SORU 1 a) Aşağıdaki tepkimelerin her birinin elementer hız