GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
YDB 116
İngilizce - II
Yarıyılı
2
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
YDB 116
İngilizce - II
2+0
2
4
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Düzeyi
: Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu
: Yok
Bölümü/Programı
: ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Dersin Türü
: Zorunlu
Dersin Amacı
: Öğrencilerin temel düzeyde hikayeleri, başından geçen olayları, haberleri ve deneyimleri İngilizce olarak ifade etme becerilerini
geliştirmektir.
Dersin İçeriği
: Film ve müzik türleri, geçmiş zamanda olumsuz ve soru cümleleri, belirli-belirsiz tanıtıcılar, sıfatlar ve yer betimleme, karşılaştırmalar,
şimdiki zaman, zarflar, hastalıklar, mevsimler, hava durumu, gelecek zaman ve geleceğe yönelik planlar, yönler, fiil yapıları, bazı modal yardımcı fiiller, büyük-küçük sayılar, en
üstünlük ifadeleri, Present Perfect zaman yapısı, deneyimler, telefon görüşmeleri.
Ön Koşulları
:
Dersin Koordinatörü
:
Dersi Veren
: Okt. Mehmet Akif MARABAOĞLU
Dersin Yardımcıları
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: 1.Redston, C. 2006; Face to Face Elementary Coursebook, Cambridge University Press, Great Britain.2.Redston, C. 2006; Face to Face Elementary Workbook,
Cambridge University Press, Great Britain.3.Murphy, R. 2006; Essential Grammar in Use (Elementary), Cambridge University Press, Great Britain.
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Film ve Müzik Türleri, Geçmiş Zamanda Olumsuz ve Soru Cümleleri
Haberler ve Hayat Hikâyeleri
Belirli-Belirsiz Tanıtıcılar, Tatil Etkinlikleri
Sıfatlar ve Yer Betimleme, Karşılaştırmalar
Şimdiki Zaman, Ulaşım
Kapalı-Açık Mekân Etkinlikleri, Zarflar
Sağlık, Kişisel Görünüm ve Özellikler
Ara Sınav
Hastalıklar, Mevsimler, Hava Durumu
Gelecek Zaman ve Geleceğe Yönelik Planlar
Yönler, Fiil Yapıları, Bazı Modal Yardımcı Fiiller
Büyük-Küçük Sayılar, En Üstünlük İfadeleri
Present Perfect Zaman Yapısı, Deneyimler, Havaalanı İfadeleri
Telefon Görüşmeleri
Genel Değerlendirme
Dökümanlar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Film ve müzik türleri hakkında tercih ve düşüncelerini ifade eder.
Çeşitli olay ve haberler hakkında yazılı ve görsel materyali anlar.
Tatil ve boş zaman etkinlikleri hakkında tartışma yapar.
Nesne ve insanlar arasında çeşitli yönlerden karşılaştırmalar yapar.
Şimdiki zamanla ifade edilen etkinlikleri kullanır.
Farklı etkinlikler ve kişisel özellikler konusunda bilgi alışverişinde bulunur.
Mevsimler, hava şartları ve hastalıklarla ilgili diyaloglar kurar.
Yerler arasında karşılaştırmalar yapar.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P07
P06
P12
P10
P09
P04
P02
P01
P11
P05
P03
Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek
Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarmak ve sorumlularla paylaşmak
Ormancılık ve orman ürünleri alanıyla ilgili mevzuata uygun davranmak
Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek
Ormancılık ve orman ürünleri alanı ile ilgili yöntem ve teknik bilgilere sahip olmak
Ormancılık ve orman ürünleri alanlarıyla ilgili temel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izlemek
Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır
Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirmek
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
Ö01
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
Ö02
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
Ö03
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
Ö04
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
Ö05
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
Ö06
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
Ö07
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
Ö08
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
1
58
2
Download

YDB 116 İngilizce 2 - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu