WEB TASARIMININ TEMELLERİ
Dersin Adı
WEB TASARIMININ TEMELLERİ
Dersin Kodu
1314001372011
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin AKTS Kredisi
2,00
Haftalık Ders Saati (Kuramsal)
1
Haftalık Uygulama Saati
1
Haftalık Laboratuar Saati
0
Dersin Verildiği Yıl
1
Dersin Verildiği Yarıyıl
1
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Öğr. Gör. Mehmet SEYİSOĞLU
Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim
Eğitim Dili
1001
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
HTML dili ve CSS özelliklerinin kullanımını öğretmek amaçlanmaktadır
Öğrenme Çıktıları
8201-Html kodları ile WEB sayfaları için temel işlemler yapmak
8202-Html kodları ile metin ve görüntü işlemleri yapmak
8203-Html kodları ile bağlantı (köprü) işlemleri yapmak
8204-Html kodları ile tablo ve liste işlemleri yapmak
8205-Html kodları ile form ve form elemanları oluşturmak ve düzenlemek
8206-Html kodları ile Çerçeve İşlemleri yapmak
8207-Html Kodları ile çoklu ortam araçlarını kullanmak
8208-Stil şablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleştirmek
Dersin İçeriği
HTML etiketleri ve kullanım mantığı, CSS özellikleri ve kullanımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KONULAR
Teorik Dersler
Dersin tanıtımı faaliyet ve işleyişinin
açıklanması.
İnternet ve WEB Tanımları
Html Temel Etiketleri
Html Temel Etiketleri ve
Özellikleri
Metin ve Görünüm Etiketleri
Metin ve Görünüm Etiketleri
Bağlantı (Köprü) Oluşturma
Bağlantı (Köprü) Oluşturma
Tablo İşlemleri
Tablo İşlemleri
Liste İşlemleri
Ara Sınav
Formlar
Form Elemanları
10
Form Elemanları
11
Çerçeveler
12
Çoklu Ortam Araçları
13
Stil Şablonu(CSS) Temelleri
14
Stil Şablonu(CSS) Özellikleri
15
Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen
Kaynaklar
Uygulama
Ders içeriğinin
incelenmesi
Internet, WEB ve Html
etiketlerinin incelenmesi
Html temel etiketleriyle
örnek uygulama
Metin ve Görünüm
etiketleriyle örnek
uygulama
Bağlantı etiketiyle örnek
uygulama
Tablo etiketiyle örnek
uygulama
Liste etiketleriyle örnek
uygulama
Laboratuvar
Form ve form
elemanlarının
incelenmesi
Form ve form
elemanlarıyla örnek
uygulama
Çerçevelerle örnek
uygulama
Çoklu ortam araçlarının
incelenmesi
CSS özelliklerinin
incelenmesi
CSS özelliklerinin
incelenmesi
CSS Menü işlemleriyle
örnek uygulama
DERS KİTABI:
Web Tasarım Temelleri, Musa ÇİÇEK, Kodlab Yayın,
ISBN: 6054205547
YARDIMCI KİTAPLAR:
Web Tasarım Rehberi, Mustafa AYDEMİR, Kodlab Yayın,
ISBN: 6054205134
DERS ARAÇLARI:
Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri, metin editör programı, internet tarayıcı
programları, yardımcı programlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Sayısı
Ara Sınav
Katkı Yüzdesi , %
1
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
100
100
Sayısı
Final Sınavı
Katkı Yüzdesi , %
1
100
Toplam
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme , Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Süresi
Toplam İş Yükü
Etkinlikler
Sayısı
(saat)
(saat)
Ara Sınav
1
1
1
Final Sınavı
1
1
1
Bütünleme Sınavı
1
1
1
Derse Katılım
14
1
14
Uygulama/Pratik
14
1
14
Bireysel Çalışma
4
1
4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma
3
1
3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
7
7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma
1
7
7
Okuma
5
1
5
Ev Ödevi
3
1
3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)
60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) / ( 30 saat/ AKTS ) = 60 / 30 = 2,00
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğre PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
ÖÇ
ÖÇ
ÖÇ
ÖÇ
ÖÇ
ÖÇ
ÖÇ
ÖÇ
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
2
2
2
1
2
*Katkı Düzeyi :
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
3
4
4
1 Çok Düşük
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
Download

SEC117