ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: ELA TARAKCI (CİRİTCİ)
Doğum Tarihi: 15 Ocak 1978
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu
Fizyoterapi Rehabilitasyon
Programı
İş-Uğraşı Tedavisi Programı
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
Yıl
1999
İstanbul Üniversitesi
2002
Hacettepe Üniversitesi
2008
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:
“Multipl Sklerozis’li Hastalarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Günlük Yaşam Aktiviteleri
ve Yaşam Kalitesine Etkisi”
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ayşe Yalıman
Doktora
Tezi/S.Yeterlik
Danışman(lar)ı:
Çalışması/Tıpta
Uzmanlık
Tezi
Başlığı
ve
“Multipl Skleroz (MS) Hastalığının Farklı Tiplerinde Ergoterapinin Etkinliğinin
Karşılaştırılması”
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mine Uyanık
Görevler:
Görev Unvanı
Ar.Gör.
Uz.Fizyoterapist
Yard.Doç.Dr.
Yard.Doç.Dr.
Görev Yeri
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Yüksekokulu
Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Yıl
19992002
20042009
20092011
2011Devam
ediyor
Yönetilen Yüksek Lisans Tezi:
Saime Nilay Baydoğan, “Juvenil İdiyopatik Artrit tanılı hastalarda güçlendirme egzersizleri
ile propriyoseptif ve denge egzersizlerinin alt ekstremite fonksiyonlarına etkisinin
karşılaştırması” İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı, 2011.
1
Yönetilen Doktora Tezleri:
Alis Kostanoğlu, “Lenfödem tedavisinde üç farklı fizyoterapi yönteminin etkinliğinin
karşılaştırması”. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Doktora Programı, 2013.
Zeynep Hoşbay Yıldırım, “Omuz tendon transferi yapılmış Brakial Pleksus’lu olgularda kişi
merkezli ergoterapi eğitiminin aktivite performansı üzerine etkisi”. Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı, 2013.
Yonca Zenginler, “Nintendo Wii denge oyunlarının Multipl Skleroz’lu hastalarda denge ve
postür parametreleri üzerine etkisi” Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Doktora Programı, 2013- devam ediyor.
İdari Görevler:
Bölüm Başkan Yardımcılığı
İstanbul Üniversitesi
20 Mayıs 2010–Devam Ediyor
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü
Müdür Yardımcılığı
İstanbul Üniversitesi
18 Kasım 2009-20 Mayıs 2010
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu
Yönetim Kurulu Üyeliği
İstanbul Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu
25 Eylül 2009-20 Mayıs 2010
Diğer Görevler:
İstanbul Üniversitesi Eğitimde Yeniden Yapılandırma
Rehabilitasyon Yüksekokulu Genel Birim Sorumlusu
Sistemi,
Fizik
Tedavi
ve
İstanbul Üniversitesi Kurumsal Kimlik Tasarımı ve Kurum İçi İletişim Birim Sorumlusu
Ders Görevlendirmeleri ve Komisyon Üyelikleri
Yüksek Lisans ve Doktora Tez Sınavları ve Doktora Yeterlilik Sınavları Jüri Üyelikleri
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
-Türkiye Fizyoterapistler Derneği
-Çocuk Fizyoterapistleri Derneği
-Ergoterapi Derneği
-Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
-El Terapistleri Derneği
-İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Mezun ve Mensup
Fizyoterapistler Derneği
-The British Society for Rheumatology
2
Ödüller:
-İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 1999 yılı okul birinciliği
ödülü.
-İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Bilimsel Yayın
Araştırıcılarına Destek (BYP) Programı kapsamında yapılan başarılı çalışmaları sebebiyle
15.04.2013 tarihinde alınan ödül.
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Lisans Dersleri
Akademik
Yıl
2010-2011
Dönem
İlkbahar
Güz
2011-2012
İlkbahar
Güz
2012-2013
Dersin Adı
Tedavi Hareketleri ve
Prensipleri II
Nörolojik Hastalıklar ve
Rehabilitasyonu II
Endüstride Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Romatoloji-El Cerrahisi Stajı
Reanimasyon Stajı
Tedavi Hareketleri ve
Prensipleri I
Nörolojik Hastalıklar ve
Rehabilitasyonu I
İş ve Uğraşı Tedavisi
Dergi Saati I
Romatoloji-El Cerrahisi Stajı
Reanimasyon Stajı
Tedavi Hareketleri ve
Prensipleri II
Nöroşirurjik Hastalıklar ve
Rehabilitasyonu
Endüstride Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Spor Yaralanmalarından
Korunma ve Rehabilitasyon
(İstanbul Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
Romatoloji-El Cerrahisi Stajı
Reanimasyon Stajı
Tedavi Hareketleri ve
Prensipleri I
Nörolojik Hastalıklar ve
Rehabilitasyonu
Fiziksel Modaliteler ve
Elektroterapi I
İş ve Uğraşı Tedavisi
Obstetrik ve Jinekolojik
Rehabilitasyon (İstanbul
Medipol Üniversitesi)
Romatoloji-El Cerrahisi Stajı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
3
2
Öğrenci
Sayısı
83
2
2
69
2
0
71
2
2
2
8
8
2
76
76
90
2
2
72
1
2
2
2
2
1
0
8
8
2
80
93
82
82
101
2
0
91
2
0
73
2
3
63
2
2
2
8
8
2
78
78
88
2
2
98
2
2
98
1
2
1
0
87
15
2
8
78
3
Lisansüstü Dersleri
Akademik
Yıl
2010-2011
Dönem
İlkbahar
Ergoterapi Prensipleri
(Doktora)
Geriatrik Rehabilitasyon
(Yüksek Lisans)
Motor Öğrenme Modelleri
(Doktora)
Koruyucu Rehabilitasyon
Yaklaşımları (Doktora)
Güz
Romatizmal Hastalıklarda
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Doktora)
İlkbahar
Güz
2011-2012
2012-2013
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
1
0
Öğrenci
Sayısı
4
2
0
3
2
0
4
2
0
2
1
0
1
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. E. Tarakci, I. Yeldan, E.K. Mutlu, N. Baydogan, O. Kasapcopur “The relationship
between physical activity level, anxiety, depression, and functional ability in children and
adolescents with juvenile idiopathic arthritis”. Clin Rheumatol. 30:1415-1420, 2011
(SCI-EXPANDED).
A2. E. Tarakci, I. Yeldan, S.N. Baydoğan, S. Olgar, O. Kasapcopur “Efficacy of a landbased home exercise programme for patients with Juvenile İdiopathic Arthritis: A
randomized, controlled, single-blind study”. J Rehabil Med. 44:962–967, 2012 (SCI)
A3. B.S. Akel, Ç. Öksüz, D. Oskay, T. Fırat, E. Tarakcı, G. Leblebicioğlu ”Health-related
quality of life in children with obstetrical brachial plexus palsy”. Qual Life Res. 2013 DOI:
10.1007/s11136-013-0369-x (SCI).
A4. E. Tarakci, I. Yeldan, B.E. Huseyinsinoglu, Y. Zenginler, M. Eraksoy “Group exercise
training for balance, functional status, spasticity, fatigue and quality of life in multiple
sclerosis:
a
randomized
controlled
trial”.
Clin
Rehabil.
2013
DOI:
10.1177/0269215513481047 (SCI).
A5. E. Tarakci, S.N. Baydogan, O. Kasapçopur, A. Dirican “Cross-cultural adaptation,
reliability, validity of the Turkish version of PedsQL 3.0 Arthritis Module: a quality-of-life
measure of patients with juvenile idiopathic arthtitis in Turkey”. Qual Life Res. 22:531–
536, 2013 (SCI).
A6. E. Tarakcı, M. Uyanık, ”Multipl Sklerozun Farklı Tiplerinde Ergoterapinin Etkinliğinin
Karşılaştırılması” Türkiye Klinikleri J Med Sci. 32(2):316-323, 2012-Doktora Tezinden
üretilmiştir (SCI-EXPANDED).
A7. E. Tarakcı, F. Tütüncüoğlu. “Ergen serebral paralizili olgularda yaşam kalitesi
sonuçları” Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 54:142-147, 2011 (BIOSIS Previews,
EMBASE/ Excerpta Medica, IBIDS).
4
A8. E. Tarakcı, F. Tütüncüoğlu. “Preder-Willi Sendromlu bir olguda fizyoterapi sonuçları:
Vaka Takdimi”. Türkiye Klinikleri Turkish Journal of Pediatrics. 21(2):111-116, 2012
(Index Copenicus, EMBASE/Excerpta Medica).
A9. E. Tarakcı, F. Tütüncüoğlu, D. Tarakcı. “Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında
çalışan meslek elemanlarının öz-yeterlilik ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi”
Fizyoterapi Rehabilitasyon. 23(1):26-35, 2012 (CINAHL, EMBASE/Excerpta Medica).
A10. E.K. Mutlu, E. Tarakcı, C. Mutlu, A.R. Özdinçler. “Geriatrik olgularda
komorbiditenin günlük yaşam aktiviteleri ve depresif belirtiler üzerine etkisi”. Akad
Geriatri. 4:134-41, 2012 (EMBASE/Excerpta Medica).
A11. D. Tarakci, AR. Özdincler, E. Tarakci, F. Tutuncuoglu, M. Ozmen. “Wii-based
balance therapy to improve balance function in children with cerebral palsy: a pilot
study". J Phys Ther Sci. 25(9):1123-1127, 2013. (SCI-EXPANDED).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler:
B1. I. Yeldan, A.R. Özdincler, E. Ciritci. “The results of the assessment of quality of life
in geriartrics.” 12th Europen Congress on Physical Medicine and Rehabilitation Abstract
Book 03-07 June 2000;81 Antalya, Turkey. (Poster)
B2. I. Yeldan, E. Ciritci, A.R. Özdinçler. “The therapy results with Johnstone technique
of hemiplegic patients.” 3rd World Congress in Neurological Rehabilitation Abstracts
Book. 2002; April 2-6;274-275, Venice. (Poster)
B3. E. Ciritci, A. Özdinçler. “The efficacy of outpatient rehabilitation program on multiple
sclerosis: a comparative study” 3rd World Congress in Neurological Rehabilitation
Abstracts Book. 2002;April 2-6; 479-480, Venice. (Poster)
B4. E. Tarakcı, A. Yalıman, A. Başkent. “The effectiveness of the exercises programme
to the isokinetic evaluation results on multiple sclerosis patients.” Journal of Neurology..
2003;250 (Suppl 2) May, 195 Thirteenth Meeting of European Neurological Society
Istanbul, Turkey. (Poster)
B5. E. Tarakcı, A. Yalıman, M. Eraksoy. “The effectiveness of physiotherapy and
rehabilitation on daily activity and quality of life multiple sclerosis.” Journal of Neurology.
Thirteenth Meeting of European Neurological Society 2003;250 (Suppl 2) May, 201
Istanbul, Turkey. (Poster)
B6. E. Tarakcı, A. Yalıman, A.Başkent. “Comparison of isokinetic evaluation result to the
knee extansor/flexor muscle groups on the patients multiple sclerosis and healty
population.” 2nd World Congress of the International Society of Physical and
Rehabilitation Medicine-ISPRM Abstracts Book May 18-22,2003;155 Prague. (Poster)
B7. E. Tarakcı, A. Yalıman, A. Başkent. “Correlation between muscle strength and
fatigue with quality of life on the patients multiple sclerosis.” 14th European Congress of
Physical and Rehabilitation Medicine. May 12-15, 2004; 98 Vienna, Austria. (Poster)
B8. E. Tarakcı A. Yalıman, A. Başkent. “Correlation between muscle strength and
balance with functionality on the patient multiple sclerosis.” 14th European Congress of
Physical and Rehabilitation Medicine. May 12-15, 2004;129 Vienna, Austria. (Poster)
B9. E. Tarakcı, A. Başkent, M. Eraksoy. “Effect of exercise on fatigue level for multiple
sclerosis patients.” Journal of Neurology. Fourteenth Meeting of the European
Neurological Society. June 2004, 251 (Suppl 3);179 Barcelona, Spain. (Poster)
5
B10. U. Cavlak, E. Kavlak, E. Tarakcı, A.R. Özdinçler, H. Uysal, S. Gürsoy. “A
Comparison of quality of life of mothers with children with/without disabilities: a sample
based on Turkish population.” 9th International Conference of Baltic Child Neurology
Association (BCNA). Abstract Book. June 2007; 31 Vilnius, Lithuania. (Sözel Bildiri)
B11. U. Cavlak, E. Kavlak, S. Gürsoy, E. Tarakcı, A.R. Özdinçler, H. Uysal. “The effects
of physical and social health components on quality of life in Turkish mothers with
disabled children.” 9 th International Conference of Baltic Child Neurology Association
(BCNA). Abstract Book. June 2007; 32 Vilnius, Lithuania. (Sözel Bildiri)
B12. E. Tarakcı, N. Baydoğan, O. Kasapçopur, A. Dirican. “Turkish version of pediatric
quality of life inventory (PedsQL) 3.0 arthritis module: a reliability and validity study.”
Pediatric Rheumatology. 18th Pediatric Rheumatology European Society Congress. 14-18
September 2011 Bruges, Belgium. (Poster)
B13. A. Özdinçler, E. Tarakcı, E.K. Mutlu, Y. Zenginler. “The relationship between pain,
depression and quality of life in elderly.” Europan Journal of Pain Supplements. 7 th
Congress of European Federation of IASP. 2011;5:62 Hamburg, Germany. (Poster)
B14. A. Özdinçler, E. Tarakcı, S.N. Baydoğan, O. Kasapçopur. “The relationship between
quality of life and pain in juvenile idiopathic arthritis.” Europan Journal of Pain
Supplements. 7 th Congress of European Federation of IASP 2011;5:128. Hamburg,
Germany. (Poster)
B15. N. Uzun. D. Tarakcı, S.N. Baydogan, E. Tarakcı. “The relationship between
spasticity, motor functions and functional abilities in children with cerebral palsy.” 24th
Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability May 2012. Istanbul, Turkey.
(Poster)
B16. D. Tarakcı, F. Tütüncüoğlu, E. Tarakcı, A.R. Özdinçler. “The effectiveness of virtual
rehabilitation on balance parameters in a patient with hemiparatic cerebral palsy: a case
report.”24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability 2012 Istanbul,
Turkey. (Poster)
B17. S.N. Baydoğan, E. Tarakcı, O. Kasapçopur. “Comparison the effect to the lower
extremity functions of strengthening exercises and proprioceptive-balance exercises in
Juvenile Idiopathic Arthritis.” Annual European Congress of Rheumatology-EULAR Ann
Rheum Dis 2012;71(Suppl3):749 Berlin, Germany. (Poster)
B18. E. Tarakcı, İ. Yeldan, S.N. Baydoğan, S.Olgar, O. Kasapçopur. “The Efficacy of land
based home exercise program in patients with Juvenile Idiopathic Arthritis: a
randomized-controlled, single-blind study.” Annual European Congress of RheumatologyEULAR. Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):750 Berlin, Germany. (Poster)
B19. İ. Yeldan E. Tarakcı, S.N. Baydoğan, D. Tarakcı. “The relationship between pain,
physical activity and functional status in patients with knee osteoarthritis.” Annual
European Congress of Rheumatology-EULAR. Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):757
Berlin, Germany. (Poster)
B20. A. Özdinçler, E. Tarakcı, A. Zengin. “Literature review for stroke rehabilitation
studies between the years 2009-2011” 8th World Stroke Congress, 2012 Brazil. (Poster)
B21. A. Özdinçler, A. Zengin, E. Tarakcı.” Literature review for stroke studies between
the years 2009-2011 in Turkey” 8th World Stroke Congress, 2012 Brazil. (Poster)
B22. F.B. Demirbaş, F. Subaşı, S. İnal, E. Tarakcı, G. Aksoy, D. Tarakcı, A. Yılmaz, Ö.
Kaya, T. Suluk, A.A. Çörekci. “The weight status of children with disability and the factors
effecting their physical features.” 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood
Disability, ,Developmental Medicine&Child Neurology 2012;54 (Suppl3);15 Istanbul,
Turkey. (Sözel Bildiri)
6
B23. Y. Zenginler, E. Tarakcı, D. Tarakcı, I. Ozer. “The acute effect of Kinesiotaping
Method for drooling in children with cerebral palsy.” 27 th Annual Kinesio Taping
Assocaiation International Symposium, 29-30 Sep 2012;10 Dusseldorf, Germany. (Sözel
Bildiri)
B24. E. Tarakcı, İ. Yeldan, S.N. Baydoğan. “The effects of demographic and clinical
features on functional status in patients with knee osteoarthritis.” 2 nd World Congress
Bone Muscle and Joint Diseases, 21-24 Nov 2013 Brussels, Belgium” (Poster)
B25. M. Karlık, E. Tarakcı, S.N. Baydoğan, S. İnal. “Proprioseptive Effects of KinesioTM
taping on Shoulder Joint.” The 6th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports
Science, 2013 Taiwan (Poster)
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar
C2. Yazılan ulusal/uluslar arası kitaplardaki bölümler
C2.1. E. Tarakcı, S.N. Baydoğan, E. Ünal. Jüvenil İdiopatik Artritte Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Yaklaşımları. Jüvenil İdiopatik Artrit Tedavi Uzlaşı Rehberi. Editörler B.B
Makay, B. Sözeri, S. Özen, Ö. Kasapçopur. 2013 Deomed yayıncılık, İstanbul ISBN 978975-8882-46-5.
C2.2. E. Tarakcı. Elektrostimulasyon. Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi. Editör AR.
Özdinçler 2013. İstanbul Tıp Kitap Evi. ISBN 978-605-4499-80-9.
C2.3. E. Tarakcı. Düz akımlar. Fiziksel modaliteler ve elektroterapi. Editör AR. Özdinçler
2013. İstanbul Tıp Kitap Evi. ISBN 978-605-4499-80-9.
C2.4. E. Tarakcı. Alçak Frekanslı Akımlar. Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi. Editör
AR. Özdinçler 2013. İstanbul Tıp Kitap Evi. ISBN 978-605-4499-80-9.
C2.5. E. Tarakcı. Yüksek voltaj kesikli galvanik stimulasyon. Fiziksel Modaliteler ve
Elektroterapi. Editör AR. Özdinçler 2013. İstanbul Tıp Kitap Evi. ISBN 978-605-4499-809.
C2.6. HS. İnal, F. Subaşı, E. Tarakcı. Athletes with intellectuel and physical disabilities
and associated problems: health promotion and enhencement strategies. Sport and
Intellectual Disability: An Introduction. Editörler S. Dowling, S. Menke, D. Hassan.2013
(Basım aşamasında).
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. A.R. Özdinçler, E. Tarakcı “Osteoporozlu olgularda denge değerlendirme sonuçları”
Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, 4(1):55-59, 2002.
D2. E. Tarakcı, M. Uyanık “Progresif Tip Multipl Sklerozlu Hastalarda Hastalık Süresi ile
Zihinsel İşlev Düzeyi Arası İlişki” Öz-Veri Dergisi, 1439-1447, 2009.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. A.R. Özdinçler, İ. Yeldan, E. Ciritçi, D. Tarakçı “Huzurevi ve ev ortamında yaşayan
geriartriklerin yaşam kalitesi değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılması.” Dünya Yaşlılar
Yılı, Ulusal Yaşlılık Sempozyumu, 23-26 Mart 2000. İstanbul. (Poster)
E2. A.R. Özdinçler, E. Ciritçi, D. Tarakçı, İ. Yeldan, D. Sindel “Omuz yumuşak doku
yaralanmalı hastalarımızın tedavi sonuçları.” VIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu
Fizyoterapi Rehabilitasyon, 3 Aralık 2000; 11(3): 144-145. (Poster)
7
E3. İ. Yeldan, A.R. Özdinçler, D Tarakçı, E. Ciritçi, G. İzmiroğulları “17-25 yaş grubu
üniversite öğrencilerinin gövde kas gücü ve dayanıklılık değerlendirmeleri sonuçları.” VIII.
Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu Fizyoterapi Rehabilitasyon. 3 Aralık 2000; 11(3):
157-158. (Poster)
E4. A.R. Özdinçler, E. Ciritçi “Osteoporozlu olgularda denge değerlendirme sonuçları.”
XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 2001; 556-557 (Sözel Bildiri)
E5. A.R Özdinçler, E. Ciritçi. Hemipleji ve Multipl Skleroz’da global özürlülük
değerlendirme sonuçlarının karşılaştırması. 40.Yıl Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Aralık 2001;12(3):131. (Sözel Bildiri)
E6. B. Ersöz, A.R. Özdinçler, E.Tarakcı. Fizyoterapistlerde bel sağlığı anket sonuçları. IX.
Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2002; 13(3):153.
(Poster)
E7. E. Açık, E. Tarakcı, M. Uyanık, H. Kayıhan. “Fonksiyonel kapasite
değerlendirilmesinde kişiler-arası güvenirlik.” X.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu,
Fizyoterapi Rehabilitasyon 2004, 15(3);162. (poster)
E8. D. Tarakcı, E. Tarakcı. “Futbol ve fitnes sporu yapanlarda kemik mineral yoğunluğu
parametrelerinin karşılaştırılması.” X.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi
Rehabilitasyon 2004, 15(3);164. (poster)
E9. E. Açık, H.Yücel, E. Tarakcı, İ. Düzgün, Ö. Öner, G. Ekici, G. Bumin, H. Kayıhan.
“Diş hekimlerinde kas iskelete sistemi problemleri.” 10. Ergonomi Kongresi Abstract
Book. 7-9 Ekim 2004;97. (Sözel Bildiri)
E10. E. Tarakcı, GN. Kara, D. Tarakcı. “Prader-Willi sendromlu bir olguda fizyoterapinin
etkinliği.” XI.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon 2006,
17(3);166. (poster)
E11. E. Tarakcı, D. Tarakcı, G. Kara. “Mental retardelerde elin kavrama gücü ve
fonksiyonelliği arasındaki ilişki.” XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi
Rehabilitasyon 2006, 17(3);197. (poster)
E12. E. Tarakcı, M. Eraksoy “Progresif tip multipl sklerozlu hastalarda hastalık süresi ile
zihinsel işlev düzeyi arası ilişki.” 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, Ağustos 2007;18(2):97. (Sözel Bildiri)
E13. E. Tarakcı “Orta derecede mental retardasyon tanılı çocuklarda el becerileri ile
günlük yaşam aktiviteleri arası ilişki” Özürlüler’07 Kongre, sergi ve sosyal etkinlikleri özet
kitabı, 6-9 Aralık 2007;109. (Sözel Bildiri)
E14. M. Mutlu, E. Tarakcı, H. Hacıbayramoğlu. “Özel Eğitim alan çocuklarda davranış
problemleri sıklığı.” Özürlüler’07 Kongre, sergi ve sosyal etkinlikleri özet kitabı, 6-9 Aralık
2007;243. (Sözel Bildiri)
E15. HH. Buluş, E. Tarakcı, D. Tarakcı. “Yüksekten düşme sonucu sağ hemiparezi sekeli
olan 3.5 yaşındaki bir vaka nedeniyle atelleme protokollerinin sorgulanması ve ‘taping’
uygulamasının rehabilitasyon programına katkıları.” XII. Fizyoterapide Gelişmeler
Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon 2008, 19(3);152. (poster)
E16. E. Tarakcı. “Escobar sendromu: olgu sunumu.” XII. Fizyoterapide Gelişmeler
Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon 2008, 19(3);180. (poster)
E17. E. Tarakcı, G. Aksoy “Hafif derecede zihinsel yetersizliği olan çocukların denge ve
postür analizi sonuçları.” 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. Fizyoterapi
Rehabilitasyon 14-16 Mayıs 2009;20(2):108. (Sözel Bildiri)
8
E18. E. Tarakcı, D. Tarakcı, G. Aksoy, F.Tütüncüoğlu “13-18 yaş serebral paralizili
olgular ve sağlıklı kontrollerin yaşam kalitesi sonuçları.” 1. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon
Kongresi. Fizyoterapi Rehabilitasyon Aralık 2009;20(3):245. (Sözel Bildiri)
E19. E. Tarakcı, D. Tarakcı, F. Tütüncüoğlu. “ Serebellar disfonksiyonu olan çocuklarda
aktif katılımlı video oyunlarının denge fonksiyonlarına etkisi.” XIII. Fizyoterapide
Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon 2010, 21(3);160. (poster)
E20. E. Tarakcı, SN. Baydogan, Uzun N, Çifter S. “Spor yapmanın bedensel engellilerin
sosyalleşmesi üzerine etkisi.” XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi
Rehabilitasyon 2010, 21(3);184. (poster)
E21. E. Tarakcı, SN. Baydogan. “Molibden kofaktör eksikliği: olgu sunumu.” XIII.
Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon 2010, 21(3);185.
(poster)
E22. E. Tarakcı, F. Tütüncüoğlu. “Sağlıklı bireylerde klasik yöntemler ve nintendo weefit sistemle yapılan denge değerlendirmesinin karşılaştırılması.” XIII. Fizyoterapide
Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon 2010, 21(3);213. (poster)
E23. E. Tarakcı, F. Tütüncüoğlu. “Dandy-Walker sendromu: olgu sunumu.” XIII.
Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon 2010, 21(3);213.
(poster)
E24. E. Tarakcı, G. Aksoy, D. Tarakcı, B. Ersöz Hüseyinsinoğlu, Ö. Tuş, M. Çakıroğlu.
“Otistik ve metal retarde çocuklarda el fonksiyonlarının ve kavrama gücünün sağlıklı
olgularla karşılaştırılması. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi
Rehabilitasyon 2010, 21(3);214. (poster)
E25. A. Kostanoğlu, İ. Yeldan, Z.H. Yıldırım, E. Tarakcı. “Meme kanseri cerrahisi
sonrası lenfödem gelişen olguların fiziksel aktivite, depresyon ve yaşam kalitesi düzeyleri”
11.Ulusal meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011;200. (Poster)
E26. A. Kostanoğlu, Z.H. Yıldırım, E. Tarakcı, E. Dayıoğlu “Meme kanseri cerrahisi
sonrası lenfödem gelişen olgularda ağrı ile ilişkili faktörler ve fizyoterapinin ağrı üzerine
etkisi.” 11.Ulusal meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011;211. (Poster)
E27.
S.N. Baydoğan E.Tarakcı “Juvenil idyopatik artrit’li çocuklarda yürümedeki
problem kas gücü ve denge ile ilişkili midir?” 2. Ulusal pediatrik rehabilitasyon kongresi,
8-9 Ekim 2011;267. (Sözel Bildiri)
E28. N. Uzun, E. Tarakcı, F. Tütüncüoğlu “Bel ağrısı yaşayan engelli çocuğa sahip
annelerde egzersizin ağrı ve depresyon üzerine etkisinin incelenmesi.” 2. Ulusal pediatrik
rehabilitasyon kongresi, 8-9 Ekim 2011;270. (Sözel Bildiri)
E29. G. Aksoy, E. Tarakcı, S. İnal, F. Bilir “Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)’li bir
olguda motor fonksiyonun değerlendirilmesi.” 2. Ulusal pediatrik rehabilitasyon kongresi,
8-9 Ekim 2011;272. (Sözel Bildiri)
E30. E.K. Mutlu, E. Tarakcı, Y. Zenginler, A. Özdinçler “Huzurevinde yaşayan
geriatriklerde üriner inkontinansın incelenmesi” 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 19-21
Ekim 2011;19. (Poster)
E31. A. Zengin, T. Kuru, I. Yeldan, E. Tarakcı, “Sağlıklı bireylerde kinesio® bantlamanın
dizde esneklik, kas gücü ve fonksiyonellik üzerine etkisi”, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve
Travmatoloji Kongresi I. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, Acta Orthopaedica et
Traumatologica Turcica 45(Suppl.I), November, 2011, 323. (Poster)
E32. A. Kostanoğlu, E. Tarakcı, T. Özalhas, E. Dayıoğlu “Milroy hastalığında kompleks
fizyoterapi: olgu sunumu” XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 2012;43. (Poster)
9
E33. A.R. Özdinçler, E. Tarakcı, A. Zengin, “2009-2011 yılları arasında inme
rehabilitasyonu ile ilgili yayınların incelenmesi.” XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi,
26-28 Nisan 2012;45. (Poster)
E34. S.N. Baydoğan, N. Uzun, E. Tarakcı “Spastik serebral palsili çocuklarda kaba motor
fonksiyonların seviyesi ile fonksiyonel yetenekler arasındaki ilişki” XIV. Fizyoterapide
Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012;56. (Poster)
E35. Y. Aslan, C. Can, G. Kuş, E. Tarakcı, A.R. Özdinçler” İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin fizyoterapi
konusundaki farkındalıklarının değerlendirilmesi” XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi,
26-28 Nisan 2012;69. (Poster)
E36. N. Uzun, F. Tütüncüoğlu, D. Tarakcı, E. Tarakcı, Z. Sarı “Tekstil işinde çalışanlarda
işe bağlı kas-iskelet sistemi sorunları ve ergonomik risklerinin değerlendirilmesi.” XIV.
Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012;83. (Poster)
E37. E. Tarakcı, A.R. Özdinçler, D. Tarakcı “Masa başında çalışan farklı meslek
gruplarında kas iskelet sistemi problemlerinin incelemesi” XIV. Fizyoterapide Gelişmeler
Kongresi, 26-28 Nisan 2012;101. (Poster)
E38. Y. Zenginler, E. Tarakcı, D. Tarakcı, I. Özer “Serebral palsili çocuklarda salya
kontrolü için Kinesio Taping metodunun akut etkisi: pilot çalışma” XIV. Fizyoterapide
Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012;111. (Poster)
E39. C. Can, G. Kuş, Y. Aslan, E. Tarakcı “Geriatrik olgularda fiziksel aktivite düzeyi
ağrı ve depresyonla ilişkili midir?” XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan
2012;119. (Poster)
E40. E. Tarakcı, S.N. Baydoğan “West Sendromlu bir olguda ergoterapinin etkinliği: olgu
sunumu.” 13.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2.Ulusal El Rehabilitasyon
Kongresi, 23-26 Mayıs 2012;170. (Poster)
E41. Z.H. Yıldırım, E. Tarakcı, A. Aydın, C.M. Erer “Obstetrik Brakial Pleksus’lu olgularda
üst ekstremitenin fonksiyonel durumu ile annelerinin depresyon düzeyi arasındaki ilişki”
13.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2.Ulusal El Rehabilitasyon Kongresi,
23-26 Mayıs 2012;173. (Poster)
E42. A. Kostanoğlu E. Tarakcı, E.Dayıoğlu “Üniversite öğrencilerinde sigara içme
alışkanlığının ve sigarayı bırakma yollarının incelenmesi.” Türkiye Solunum Araştırmaları
Derneği (TÜSAD) 34.Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012;170. (Poster)
E43. Z.H. Yıldırım, A. Kostanoğlu, E. Tarakcı, C.M. Erer “Üst ekstremite yaralanması
sonrası cerrahi geçiren olgularda sigara içme alışkanlıklarının sorgulanması.” Türkiye
Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 34.Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012;173.
(Poster)
E44. S.N. Baydoğan, E. Tarakcı, Ö. Kasapcopur “Juvenil İdyopatik Artrit’li çocuk ve
adölesanlarda fonksiyonel yetenekleri etkileyen faktörlerin incelenmesi.” XIV.
Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012;32. (Sözel Bildiri)
E45. D.Tarakcı, F. Tütüncüoğlu, E. Tarakcı, A.R. Özdinçler “Serebral palsili çocuklarda
sanal gerçeklik rehabilitasyon uygulamalarının alt ekstremite fonksiyonlarına etkisi.” XIV.
Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012;41. (Sözel Bildiri)
F. Diğer yayınlar:
F1. S. İnal, E. Tarakcı. “Tekerlekli Sandalyede Yaşama Kılavuzu.” Özürlüler Vakfı 2009.
F2. HS. İnal, E. Tarakcı, AR. Özdinçler. “ Nöromusküler Hastalıklarda Motor Fonksiyonun
Değerlendirilmesi MFM-32 & MFM-20 kullanıcı kılavuzu, 2009(Çeviri).” 2012.
10
F3. S. Inal, M. Uyanık, E. Tarakcı, Ş. Demirbaş, E. Akalan, A. Kitiş, B. Deringöl(Çeviri
editörleri). “Down Sendromlu Çocuklarda Motor Gelişimi ve Müdahalesi BMS metod
kitabı.” Yazarı: P. Lauteslager, 2012.
G. Atıflar:
G1. Atıf yapılan makale: E. Tarakcı, I. Yeldan, E.K. Mutlu, S.N. Baydoğan, O.
Kasapçopur, “ The relationship between physical activity level, anxiety, depression, and
functional ability in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis”. Clin
Rheumatol 30:1415-1420, 2011.
Atıfın yer aldığı makale: Stevanovic D, Susic G. “Health-related quality of life and
emotional problems in juvenile idiopathic arthritis” Qual Life Res DOI 10.1007/s11136012-0172-0.
G2. Atıf yapılan makale: E. Tarakcı, I. Yeldan, E.K. Mutlu, S.N. Baydoğan, O.
Kasapçopur, “ The relationship between physical activity level, anxiety, depression, and
functional ability in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis”. Clin
Rheumatol 30:1415-1420, 2011.
Atıfın yer aldığı makale: Chen MH, Su TP, Chen YS, Hsu JW, Huang KL, Chang WH, Bai
YM, “Allergic rhinitis in adolescence increases the risk of depression in later life: a
nationwide population-based prospective cohort study”. J Affect Disord 15;145(1):49-53,
2013.
G3. Atıf yapılan çalışma: E. Tarakcı, D. Tarakcı, G. Kara. “Mental Retardelerde elin
kavrama gücü ve fonksiyonelliği arasındaki ilişki.” Fizyoterapi ve rehabilitasyon
17(3):197, 2006.
Atıfın yapıldığı tez: E. “Durgut. Mental retarde çocuklarda denge ve el becerilerinin
günlük yaşam aktivitelerine etkisi.” Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2008.
G4. Atıf yapılan makale: E. Tarakcı, I. Yeldan, E.K. Mutlu, S.N. Baydoğan, O.
Kasapçopur, “ The relationship between physical activity level, anxiety, depression, and
functional ability in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis”. Clin
Rheumatol 30:1415-1420, 2011.
Atıfın
yer
aldığı
makale:
Sleep and
its relationship to pain, dysfunction,
and disease activity injuvenile idiopathic arthritis. Shyen S, Amine B, Rostom S, El Badri
D, Ezzahri M, Mawani N, Moussa F, Gueddari S, Wabi M, Abouqal R, Chkirate B, HajjajHassouni N. Clin Rheumatol. 2013 Oct 19.
H. Diğer Faaliyetler
H1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Editörlük ve Hakemlik
H1.1. Tarakci E. Journal of Marmara University Institute of Health Science dergisinde
“Can Active Movement Scale (AMS) be an indicator of functioning in Obstetrical Brachial
Plexus Palsy (OBPP)?” başlıklı makalenin hakemliği, 2012.
H1.2. Tarakci E. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi’nde “Prevalence and Relationship
of Severity of Drooling With Movement and Cognitive Characteristics of Handicapped
Children in Rehabilitation Centers of Tabriz” başlıklı makalenin hakemliği, 2013.
H1.3. Tarakci E. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi Editör Yardımcılığı, 2013.
11
H2. Diğer Bilimsel Faaliyetler
H2.1. E. Ciritci (Katkı Sağlayan Araştırmacı). Arslan, Y.G. Kutsal “Yaşlılarda özürlülüğün
değerlendirimine yönelik çok merkezli epidemiyolojik çalışma raporu.” Geriartri, 2(3):
103-114, 1999.
H2.2. E. Tarakcı (Hasta Rehberi) “Multipl Skleroz ve Egzersiz. Yine Gülümse Multipl
Skleroz Dergisi.” (3);17, 2009.
H2.3. E. Tarakcı (Mimar Sinan Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencileri Proje
Üretimi Semineri ve Jüri Üyeliği). Özürlerde çevre ve mimari düzenlemeler.” 2009.
H3. Jüri Üyelikleri
H3.1. Doktora Sınavı Jüri Üyeliği
H3.1.1. Burcu Semin Akel’in doktora tez sınavı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, İş ve Uğraşı Tedavisi Programı 17.12.2009.
H3.1.2. Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu’nun doktora tez sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programı 28.06.2010.
H3.1.3. Alis Kostanoğlu’nun doktora yeterlilik sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı, 30.06.2010.
H3.1.4. Tuğba Kuru’nun doktora yeterlilik sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı, 30.06.2010.
H3.1.5. Feyza Şule Badıllı’nın doktora tez sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı 21.07.2010.
H3.1.6. Fatma Gonca Candan’ın doktora yeterlilik sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı, 29.06.2011.
H3.1.7. Zeynep Hoşbay Yıldırım’ın doktora yeterlilik sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı, 29.06.2011.
H3.1.8. Özge Vergili’nin doktora tez sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı 14.05.2012.
H3.1.9. Ebru Kaya Mutlu’nun doktora yeterlilik sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı, 25.06.2012.
H3.1.10. Yonca Zenginler’in doktora yeterlilik sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı 25.06.2012.
H3.1.11. Yıldız Analay Akbaba’nın doktora tez sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı 09.07.2012.
H3.1.12. Tuğba Kuru’nun doktora tez sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı 09.07.2012.
H3.1.13. Serkan Pekçetin’in doktora yeterlilik sınavı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Ergoterapi Programı 18.01.2013.
H3.1.14. Alis Kostanoğlu’nun doktora tez sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı 2013.
H3.1.15. Zeynep Hoşbay Yıldırım’ın doktora tez sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı 06.12.2013.
12
H3.2. Yüksek Lisans Sınavı Jüri Üyeliği
H3.2.1. Nihat Hüseyinsinoğlu’nun yüksek lisans tez sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Göğüs Hastalıklarında Rehabilitasyon Programı 16.03.2010.
H3.2.2. Irmak Özer’in yüksek lisans tez sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Gelişim Nörolojisi Programı 23.02.2011.
H3.2.3. Berna Kuzuoğlu’nun yüksek lisans tez sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı 15.07.2011.
H3.2.4. Saime Nilay Baydoğan’ın yüksek lisans tez sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı 19.07.2011.
H3.2.5. Gamze Filiz Aydoğan’ın yüksek lisans tez sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Egzersiz Fizyolojisi Programı 25.07.2011.
H3.2.6. Remziye Demir’in yüksek lisans tez sınavı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Gelişim Nörolojisi Programı 05.09.2011.
H3.2.7. Onur Aydoğdu’nun yüksek lisans tez sınavı, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı 15.05.2013.
H4. Kongrelerde Davetli Konuşmacı Olmak
H4.1. E. Tarakcı “Özel eğitimde fizyoterapistin çalışma alanı, sorumlulukları, çocuğa,
aileye yaklaşım modelleri.” Özürlüler 07 Kongre, sergi ve sosyal etkinlikleri, 2007.
H4.2. E. Tarakcı “Pediatrik rehabilitasyon. İnteraktif olgu tartışması.” XI. Fizyoterapide
Gelişmeler Sempozyumu, 2008.
H4.3. E. Tarakcı G. Candan. “Spor Yaralanmalarında Denge ve Propriosepsiyon.”
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Eğitim Programı 28-30 Aralık 2009.
H4.4. E. Tarakcı “Geriatride iş ve uğraşı tedavisi yaklaşımları.” 9. Ulusal Geriatri
Kongresi 27-31 Ekim 2010 Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiatri, 2:26-28, 2010.
H4.5. E. Tarakcı “Juvenil İdyopatik Artrit: Olgu Sunumu.” XIII. Fizyoterapide Gelişmeler
Sempozyumu, 2010.
H4.6. E. Tarakcı “Yaşlıların sağlığının geliştirilmesi:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, 2010.
FTR
hedefleri.”
1.Yeditepe
H4.7. E. Tarakcı “Günlük yaşam aktivitelerinin eğitimi ve yardımcı teknolojilerin
kullanımı.” 6. Uluslarası katılımlı özürlüler kongre ve sosyal etkinlikleri, 2011.
H4.8. E. Tarakcı “Romatizmal hastalıklarda geriatrik rehabilitasyon.” 10. Ulusal geriatri
kongresi, 2011.
H4.9. E. Tarakcı “Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarında egzersiz.” 3. Ulusal
fizyoterapi ve rehabilitasyon kongresi, 2011.
H4.10. E. Tarakcı “Jüvenil İdiopatik Artritte fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları.”
Jüvenil İdiopatik Artritte Tedavi Uzlaşı Toplantısı, 2012.
13
H4.11. E. Tarakcı “Nöromusküler Hastalıklarda Motor Fonksiyonların Değerlendirilmesi.”
Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi Eğitim Kursu, 2012.
H4.12. E.Tarakcı
“ İnme sonrası üst ekstremite rehabilitasyonuna güncel bakış”
IV.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2013.
H4.13. E.Tarakcı
2013
“İnmeli hastanın değerlendirilmesi” I. Davraz Fizyoterapi Günleri,
H5. İstanbul Üniversitesi Hasta Okulu Eğitim Seminerlerinde Konuşmacı Olmak
H5.1. E. Tarakcı “Multipl Skleroz’da fizyoterapinin yeri ve önemi.” İstanbul Üniversitesi
Multipl Skleroz Hasta Okulu, 2003.
H5.2. E. Tarakcı “Multipl Sklerozda egzersiz ve bağımsız yaşam.” İstanbul Üniversitesi
Multipl Skleroz Hasta Okulu, 2006.
H5.3. E. Tarakcı “Zihinsel işlevlerin değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu.” İstanbul
Üniversitesi Multipl Skleroz Hasta Okulu, 2007.
H5.4. E. Tarakcı “Multipl Skleroz’da fizik tedavinin önemi. İstanbul Üniversitesi”
7.Multipl Skleroz Okulu, 2009.
H6. Eğitim ve Kurs Katılımları
H6.1. Katıldığı Uluslararası Kurslar
H6.1.1. Clinical Applications in Respiratory Care, 19-22 May 2001, Istanbul, Turkey.
H6.1.2. 12th meeting of ENOTHE, Oct 2006, Ankara, Turkey.
H6.1.3. Assessment and Treatment of Adult Hemiplegia-The Bobath Concept, 24 Sep-01
Oct & 19-24 Nov 2007, Ankara, Turkey.
H6.1.4. Neurodevelopment Treatment, 26-29 Nisan 2008, Ankara, Turkey.
H6.1.5. MFM Measure de la Fonction Motrice pour les maladies neuromusculaires, 20
December 2010, Istanbul, Turkey.
H6.1.6. Pinotape Physiotaping Basic Course 1 2-3 April 2011, Istanbul, Turkey.
H6.1.7. TheraTogs Therapy Course, 21 May 2012, Istanbul, Turkey.
H6.1.8. Mulligan’s Concepts. Mobilisation with movement, nags etc. A:upper quadrant,
B:lower quadrant, 13-16 December 2012, Istanbul, Turkey.
H6.2. Katıldığı Ulusal Kurslar
H6.2.1. 16. Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 12-14 Nisan 2001, İstanbul.
H6.2.2. Kocaeli Üniversitesi, Afazi Semineri, 04. Ocak-01.Mart 2002, İzmit.
H6.2.3. Duyu Bütünlüğü I Kursu, 06-08 Haziran 2008, İstanbul.
H6.2.4. Üst Ekstremitede Değerlendirme Kursu 12-13 Aralık 2009, İzmir.
H6.2.5. SP’de alt ekstremite ortez uygulamaları 28-29 Mayıs 2011, İstanbul
14
H6.2.6. Periferik Sinir Yaralanmaları Sonrası Elde Duyu ve Plastisite 28-30 Ekim 2011,
İzmir.
H6.2.7. Klinik Pilates Terapi 1 ve Klinik Top Egzersizleri, İstanbul.
H6.2.8. Klinik Pilates Terapi 2 ve Klinik Pilates Terabant Egzersizleri, İstanbul.
H6.2.9. MediTouch Rehabilitasyon Sistemleri Uygulamaları Eğitimi, 29.01.2012, İstanbul.
H6.2.10. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 22 Kasım24 Ocak 2012.
H6.2.11. Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi Eğitim Kursu, 29 Eylül 2012, İstanbul.
H6.2.12. Elde Splintleme Kursu , El Terapistleri Derneği, 27-29 Eylül 2013, İzmir
H7. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Aldığı Görevler
H7.1. 2000’e Doğru Yaşlılarda
Sempozyumu. (Sosyal Kurul)
Yaşam
Kalitesi
ve
Fizyoterapi
Rehabilitasyon
H7.2. Özürlüler 2010 Kongre ve Sosyal Etkinlikleri. (Oturum Başkanlığı)
H7.3. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 2010. (Konuşmacı)
H7.4. 1. Yeditepe Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, 2010. (Konuşmacı)
H7.5. 3.Ulusal Fizyoterapi Kongresi, 2011. (Konuşmacı)
H7.6. İstanbul Fizyoterapi Günleri I, 2011. (Oturum Başkanlığı)
H7.7. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eli Kavramak Sempozyumu, 2011. (Konuşmacı)
H7.8. Med-İlaç Multipl Skleroz Günleri-Fizyoterapistler için her yönü ile MS Semineri,
2012. (Konuşmacı)
H7.9. Juvenil idiopatik Artrit Tedavisi Uzlaşı
Rehabilitasyon Yaklaşımları, 2012. (Konuşmacı)
Toplantısı,
JİA’de
fizyoterapi
ve
H7.10. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi, 2013 (Oturum
Başkanlığı)
H7.11. Uluslararası Katılımlı 7. Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri, 2013
(Moderetörlük)
H8. Katıldığı Bilimsel Toplantılar
H8.1. Katıldığı Uluslararası Bilimsel Toplantılar
H8.1.1. International Neurological Rehabilitation Congress, 17-20 October 1999 Antalya,
Turkey.
H8.1.2. European Neurological Society Thirteenth Meeting. 14-18 June 2003 Istanbul,
Turkey.
H8.1.3. 18th European Pediatric Rheumatology Congress. 14-18 September 2011,
Bruges, Belgium.
H8.1.4. European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) Focus Group
Seminar 29-30 March 2012 Bibione, Italy.
15
H8.1.5. Annual European Congress of Rheumatology-EULAR 2012 6- 9 June 2012 Berlin,
Germany.
H8.1.6. European Network of Physiotherapy in Higher Education ENPHE Conference 2012
Wien, Austria.
H8.1.7. 3rd European Congress on Physiotherapy Education 2012 Wien, Austria.
H8.1.8. 2nd World Congress on Controversies, Debates & Consensus in Bone, Muscle &
Joint Diseases 21-24 November 2013, Brussels, Belgium.”
H8.2. Katıldığı Ulusal Bilimsel Toplantılar
H8.2.1. 1.Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, 2-4 Nisan 1998, İzmir.
H8.2.2. Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, 8 Eylül 1998,
İstanbul.
H8.2.3. 2000’e Doğru Yaşlılarda
Sempozyumu, 7 Eylül 1999, İstanbul.
Yaşam
Kalitesi
ve
Fizyoterapi-Rehabilitasyon
H8.2.4. XXX. Geleneksel Çubukçu Sempozyumu, “Spina Bifida”, 8 Aralık 1999, İstanbul.
H8.2.5. Ulusal Yaşlılık Sempozyumu, 23-26 Mart 2000, İstanbul.
H8.2.6. Çocukluk Çağı Spastisitesi Tedavisinde Yenilikler Toplantısı, 22 Haziran 2000,
İstanbul.
H8.2.7. VIII. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 6-8 Kasım 2000, Ankara.
H8.2.8. XXXI. Geleneksel Çubukçu Sempozyumu, “Elin Travmatik Tendon ve Sinir
Kesileri Rehabilitasyonu”, 12 Ocak 2001, İstanbul.
H8.2.9. 40. yıl Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, 26-29 Ekim 2001, Antalya.
H8.2.10. XXXII. Geleneksel Çubukçu Sempozyumu, “Geriatri’de Egzersiz”, 25 Ocak
2002, İstanbul.
H8.2.11. X. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Antalya.
H8.2.12. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 17-19 Kasım 2006, İstanbul.
H8.2.13. 2. Ulusal Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi 2-4 Kasım 2007,
İstanbul.
H8.2.14. 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-06 Mayıs 2007, İstanbul.
H8.2.15. 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 14-16 Mayıs 2009, İzmir
H8.2.16. Özürlüler 2010 Kongre ve Sosyal Etkinlikleri. 28-30 Mayıs 2010, İstanbul
H8.2.17. 9. Ulusal Geriatri Kongresi 27- 31 Ekim 2010, Antalya.
H8.2.18. İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi Günleri I - Farklı Yaş gruplarında Egzersiz
Programlarının Planlanması. 25 Kasım 2010, İstanbul.
H8.2.19. İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Mezun ve
Mensup Fizyoterapistler Derneği, Skolyoz ve Tedavisi Semineri 18 Mart 2010, İstanbul.
H8.2.20. İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Mezun ve
Mensup Fizyoterapistler Derneği, Serebral Palsy’de doğru ortez seçimi ve ortez
materyalleri semineri 26 Nisan 2010, İstanbul
16
H8.2.21. El Bileği Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar sempozyumu, 27 Kasım 2010,
İstanbul.
H8.2.22. İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Mezun ve
Mensup Fizyoterapistler Derneği, Doğumsal Brakial Pleksus ve Tortikolliste Güncel
Yaklaşımlar 29 Mart 2011.
H8.2.23. 10. Ulusal Geriatri Kongresi 29 Eylül-02 Ekim 2011, Çeşme-İzmir.
H8.2.24. 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi 7-9 Ekim 2011, İstanbul.
H8.2.25. Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi Sempozyumu 8 Mart 2011, İstanbul.
H8.2.26. 3.Ulusal Fizyoterapi Kongresi 14-16 Mayıs 2011, İstanbul.
H8.2.27. Uluslararası Katılımlı 6. Özürlüler Kongre ve Sosyal Etkinlikleri 2-3 Aralık 2011,
İstanbul.
H8.2.28. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi 26-28 Nisan 2012, Ürgüp, Nevşehir.
H8.2.29. Fizyoterapide güncel yaklaşımlar. Türkiye Fizyoterapistler Derneği İstanbul İl
Temsilciliği Sempozyum 30 Mayıs 2012.
H8.2.30. Doğumsal Brakiyal Pleksüs Yaralanmalarında Değerlendirme ve Rehabilitasyon
Yaklaşımları Semineri, 23 Aralık 2012, İstanbul.
H8.2.31. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 09-11 Mayıs 2013, Denizli.
H8.2.32. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi, 30 Mayıs-01
Haziran 2013, Ankara.
H8.2.34. Uluslararası Katılımlı 7. Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri, 20-21
Aralık 2013, İstanbul.
H9. Teşekkür Belgeleri
H9.1. İstanbul Üniversitesi 2000 yılı mezuniyet şölenine katkıdan dolayı teşekkür belgesi.
H9.2. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü EYYBİS çalışmasına katkıdan dolayı teşekkür
belgesi.
H9.3. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ergoterapi Konferansına katkıdan dolayı
teşekkür belgesi.
H9.4. Süleyman Demirel Üniversitesi I. Davraz Fizyoterapi Günleri Sempozyumu’na
katkıdan dolayı teşekkür belgesi.
H10. Diğer Aktiviteler
H10.1. Gazete yazısı. Takvim,08.02.2007
17
Download

ela tarakçı - Sağlık Bilimleri Fakültesi