T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARLARI
TARİHİ:16.01.2014
NO:424
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
REKTÖR
Prof.Dr.Mehmet Ali YALÇIN
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr.MusaEKEN
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr.Fatih ÜSTEL
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr.Orhan TORKUL
MÜHENDİSLİK FAK. DEKANI
Prof.Dr.Levent GÜLEN
ÜYE
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK Doç.Dr.Cemil ÖZ
BİL.VE BİL.BİL. FAK. DEKANI
ÜYE
Prof.Dr.İlyas ÖZTÜRK
FEN-EDEBİYAT FAK.DEKANI
Prof.Dr.Metin BAŞARIR
ÜYE
Prof.Besim DELLALOĞLU Doç.Didem ÖZHEKİM
GÜZEL SAN. FAK. DEKAN
ÜYE
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
TIP FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr.M.Teoman ERDEM Prof.Dr.Rahmi KARAKUŞ
ÜYE
EĞİTİM FAK. DEKANI
Prof.Dr.Kemal İNAT
İKT. VE İD. BİL.FAK.DEKANI
Prof.Dr. Adem UĞUR
ÜYE
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
İŞLETME FAK.DEKAN
Prof. Dr. Hilmi KIRLIOĞLU Prof.Dr.Halil KALABALIK Yrd.Doç Dr.Damla KÜÇÜK
ÜYE
HUKUK FAKÜLTESİ DEKAN
ÜYE
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
TEKNİK EĞİTİM FAK. DEKANI
Prof.Dr. MehmetSARIBIYIK Prof.Dr.Osman ELDOĞAN Prof.Dr.A.Osman KURT
TEKNOLOJİ FAK. DEKANI
ÜYE
FEN BİLİMLERİ ENST.MÜD.
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
İLETİŞİM FAK. DEKAN
Yrd.Doç.DrCengizERDAL
ÜYE
Doç.Dr.İsmail GÜLEÇ
EĞİTİM BİL. ENST.MÜD.
Doç.Dr. Mahmut BİLEN
Doç.Dr.HaticeSelenTEKİN
KAY.UYG.BİL.YUKOK.MÜD. DEVLET KON. MÜD.
Prof.Dr. SevinALTINKAYNAK
SAĞLIK YÜKSEKOK. MÜD.
Yrd.Doç.Dr.HasanKÜÇÜK
AKYAZI M.Y.O. MÜD.
Doç.Dr. Mustafa ÇALIŞIR
ALİ FUAT CEBESOY M.Y.O.MÜD.
Yrd.Doç.Dr.Yılmaz GÜNEY Doç.Dr.Zafer TATLI
SAKARYA M.Y.O. MÜD.
KARASUM.Y.O.MÜD.
Yrd.Doç.Dr.Şükrü CİCİOĞLU
FERİZLİ M.Y.O. MÜD.
Doç.Dr.İmdat TAYMAZ
Prof.Dr.H.İbrahim AYDINLI Prof. Dr. A. Vecdi CAN
KAY.SEY.SEL.M.Y.O. MÜD. ARİFİYE M.Y.O. MÜD.
GEYVE M.Y.O. MÜD.
Doç.Dr.M.Kemal AYDIN
KIRK. TURİZM M.Y.O. MÜD.
Yrd.Doç.Dr.Hayrettin EVİRGEN Yrd.Doç.Dr.Hatice SARIALTIN
ADAPAZARI M.Y.O. MÜD. SAPANCA M.Y.O. MÜ .
Doç.Dr.Mustafa YILMAZLAR
ÜYE
Prof.Dr.H.Mehmet GÜNAY Prof.Dr.Fuat AYDIN
İLAHİYAT FAK. DEKANI
ÜYE
Prof.Dr.FatihSAVAŞAN
SOSYAL BİL.ENST.MÜD.
Yrd.Doç.Dr.Taki DEMİR
PAMUKOVA M.Y.O. MÜD.
Prof. Dr. Oğuz KARABAY
SAĞLIK BİL. ENST.MÜD.
Prof.Dr.S.Can KURNAZ
BES YÜKSEKOK. MÜD.
Prof.Dr.İbrahim YÜKSEL
HENDEK M.Y.O. MÜD.
Prof.Dr.Mustafa ARSLAN
SAĞ.HİZ.M.Y.O.MÜD.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 424
TOPLANTI TARİHİ : 16.01.2014
Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki
kararları almıştır.
01-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.12.2013 tarih, 302.15.08-2339 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme Enstitü Anabilim Dalı
doktora öğrencisi Niyazi GÜMÜŞ’e ”Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği”’nin 48/1 maddesi gereğince “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
02-Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27.12.2013 tarih, 302.15-2351 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Enstitü Anabilim
Dalı doktora öğrencisi Korkmaz YILDIRIM’a ”Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği”’nin 48/1 maddesi gereğince “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
1
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARLARI
TARİHİ:16.01.2014
NO:424
03- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarih, 302.14.07-588 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Enstitü
Anabilim Dalı doktora öğrencisi Erdal BÜYÜKBIÇAKCI’ya ”Sakarya Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”’nin 48/1 maddesi gereğince “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
04- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarih, 302.14.07-602 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Enstitü
Anabilim Dalı doktora öğrencisi Fatih KAYAALP’a ”Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği”’nin 48/1 maddesi gereğince “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
05- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 14.01.2014 tarih, 302.15.08-1080 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Enstitü Anabilim
Dalı doktora öğrencisi Fatih GÖKTEPE’ye ”Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği”’nin 48/1 maddesi gereğince “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
06- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 07.11.2013 tarih ve 010/194 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfları Eğitim
Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği” ‘nin ekteki şekliyle kabul edilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
07- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18.12.2013 tarih, 104.99-2293 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Ekonomisi ve Finansı tezli ve
tezsiz yüksek lisans programlarında 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında açılacak olan
“İslam’da Sosyal Güvenlik Ve Sigortacılık” dersinin, disiplinler arası bir programın önem arz
eden bir dersi olması ve ayrıca dersi veren öğretim üyesinin üniversite dışından bir öğretim üyesi
olması nedeniyle adı geçen dersin uzaktan eğitimle verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
08-
YARI
YILI
PROGRAMIN ADI
DERSİN ADI
İslam Ekonomisi ve Finansı
YL
İslam Ekonomisi ve Finansı
Tezsiz YL
İslam’da Sosyal Güvenlik ve
Sigortacılık
İslam’da Sosyal Güvenlik ve
Sigortacılık
ÖĞRETİM
TÜRÜ
Bahar I.Öğretim
Bahar II.Öğretim
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.12.2013 tarih ve 105.02-2341 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren
Çeviribilim EABD doktora programında aşağıda belirtilen ‘Uzmanlık Alanı’ derslerinin açılmasının
kabulüne ve Çeviribilim EABD doktora programı haftalık ders programına aşağıdaki şekilde
işlenmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
EABD
Dersin
Kodu
Çeviribilim
CEV
902
Kredisi
4+0
Z/S
Dersin Adı
Dersi Veren Öğretim
Üyesi
Z
Uzmanlık
Alanı (DR)
Yrd. Doç. Dr. Şaban
KÖKTÜRK
YY
I-II
Gün / Saat
PAZARTESİ
08:00-10:00
SALI
14:00-16:00
2
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARLARI
TARİHİ:16.01.2014
NO:424
09-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.12.2013 tarih ve 105.02-2340 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren
Yrd. Doç. Dr. Sinan ESEN ve Yrd. Doç. Dr. Yasin Kerem GÜMÜŞ’e Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası Ticaret EABD yüksek lisans programında aşağıda belirtilen ‘Uzmanlık Alanı’
derslerinin açılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
EABD
Uluslararası
Ticaret
Uluslararası
Ticaret
Dersin
Kodu
Kredis
i
Z/S
Dersin Adı
Dersi Veren Öğretim
Üyesi
YY
UTL 807
4+0
Z
Uzmanlık Alanı (YL)
Yrd. Doç. Dr. Sinan ESEN
I-II
UTL 808
4+0
Z
Uzmanlık Alanı (YL)
Yrd. Doç. Dr. Yasin Kerem
GÜMÜŞ
I-II
10-Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 02.01.2014 tarih ve 302.05.01-8 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü G0902.16042
numaralı öğrencisi Serdar ŞAHİN ‘in Derse yazılma haftasında Seçmeli ders olan ‘DIL 431 Rusça
II' dersini Webten seçmemiş olup; dersin eklenmesi taleplerinin uygun olmadığına oybirliği ile
karar verildi.
11-Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 02.01.2014 tarih ve 302.05.01-9 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
1102.08027 numaralı öğrencisi Emre SARI ‘nın Derse yazılma haftasında Zorunlu ders olan ‘ADE
103 Yazılı Anlatım I' dersini Webten seçmemiş olup; dersin eklenmesi taleplerinin uygun
olmadığına oybirliği ile karar verildi.
12- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 27.12.2013 tarih ve 301.06-3612 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme
Puanına göre yatay geçiş ile ilgili iş takvimi, kontenjanlar ve koşulların ekteki şekliyle uygun
olduğuna oy birliği ile karar verildi.
13- Öğrenci işleri Dairesi Başkanlığı’nın 14.01.2014 tarih ve 105.02/1107 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Fakültesi’nde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından önce
uygulanan eski ders planında Yabancı Dil I (4 AKTS) ve Yabancı Dil II (4 AKTS) olarak görünen
dersler, yeni ders planında İngilizce (4 AKTS) olarak birleştirilmiş olup her iki dersten geçen
öğrencilerin bu derslerin birleşmesinden dolayı 4 AKTS kayıpları olmuştur. Eski ders planında
Yabancı Dil I (4 AKTS) ve Yabancı Dil II (4 AKTS) derslerini alıp başarılı olan fakat yeni plan
gereği birleşen bu derslerin tekrar Yabancı Dil I (4 AKTS) ve Yabancı Dil II (4 AKTS) olarak
düzeltilerek öğrencilerin 4 AKTS olan kayıplarının düzeltilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile
karar verildi.
14- Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 10.01.2014 tarih ve 105.02/710 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü
öğrencilerinden 1007.04010 numaralı H.Betül OTAY ve 1007.04012 numaralı öğrencisi Duygu
DÖNMEZ’in 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı derse yazılma haftasında, zorunlu "SRM
419” Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Tasarım II (1+2)" dersini almaları gerekirken, sehven ders
programında aynı saatlerde yer alan Fakülte Ortak Seçmeli "GSF 063 Dünya Sinema Tarihi
(2+0)" dersine yazılma yapmışlardır, öğrencilerin seçmeli dersten çekilip, zorunlu derse yazılma
talepleri’nin Seramik ve Cam Bölümü VII.yarıyıl dersi olan "SRM 419 Bilgisayar Destekli Üç
Boyutlu Tasarım II (1+2)" dersini hiç alamamış ve almış-başarısız olmuş öğrenciler için, 2013-2014
Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında açılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
3
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARLARI
TARİHİ:16.01.2014
NO:424
15- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 13.01.2014 tarih ve 302.02-862 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
1202.06112 numaralı öğrencisi Feruza ROZMURADOVA‘nın kaydının yenilenmesinin uygun
olmadığına oybirliği ile karar verildi.
16-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarını İnceleme ve Değerlendirme Komisyon üyesi
görevlendirme değişikliği görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarını
İnceleme ve Değerlendirme Komisyon üyeliğine 02.02.2012 tarih 384 sayılı Senato Toplantısının 1
maddesinde üye olarak seçilen Prof.Dr.Etem KÖKLÜKAYA’nın yerine Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof.Dr.Orhan TORKUL’un görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
17-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.
4
Download

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ