REKTÖR
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
Rektör Yrd.
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
Rektör Yrd.
Prof.Dr.Musa EKEN
Rektör Yrd.
Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK
Müh. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Orhan TORKUL
Fen-Edb. Fak. Dekanı
Prof.Dr.İlyas ÖZTÜRK
İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V.
Prof.Dr.Kemal İNAT
Tek. Eğt. Fak. Dekanı
İlahiyat Fak. Dekanı
Güzel San. Fak. Dekanı
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
Prof.Dr.H. Mehmet GÜNAY
İşletme Fak. Dekanı
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
Bilg. Ve Bilişim Bilimleri Fak.Dek.
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Hukuk Fak.Dekanı
Prof.Dr.Halil KALABALIK
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
Teknoloji Fak. Dekanı
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
Eğitim Fak. Dekanı
Prof.Dr. Rahmi KARAKUŞ
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
Üye
Prof.Dr.Sevin ALTINKAYNAK
Üye
Prof.Dr.Yılmaz ÖZKAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 520
TOPLANTI TARİHİ : 06.02.2014
Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektörü Prof.
başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
Dr.
Muzaffer
ELMAS
01- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 30.01.2014 tarih ve 519 sayılı toplantısında
alınan “15” nolu kararla Doç. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU’nun jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU’in Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Edebiyatı Anabilim Dalı
“Profesör” kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
02- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2014 tarih ve 518 sayılı toplantısında
alınan “15” nolu kararla Doç. Dr. Mehmet AKDOĞAN’nın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç. Dr Mehmet AKDOĞAN’nın Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı “Profesör” kadrosuna
2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
ÜYK-520/02
06.02.2014
3- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 30.01.2014 tarih ve 519 sayılı toplantısında
alınan “21” nolu kararla Doç. Dr.Yusuf YÜRÜMEZ’in jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç. Dr.Yusuf YÜRÜMEZ’in Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı “Profesör” kadrosuna 2547 Sayılı
Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
4- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 30.01.2014 tarih ve 519 sayılı toplantısında
alınan “17” nolu kararla Prof. Dr. Derya ÖZÇELİK’in jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda Prof. Dr. Derya ÖZÇELİK’in Tıp Fakültesi
,Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
“Profesör” kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
5- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 30.01.2014 tarih ve 519 sayılı toplantısında
alınan “16” nolu kararla Doç. Dr. Mehmet ERDEM’in jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda Doç. Dr. Mehmet ERDEM’in Tıp Fakültesi
,Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı “Profesör”
kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
6- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 30.01.2014 tarih ve 519 sayılı toplantısında
alınan “14” nolu kararla Doç. Dr. İsmail GÜLEÇ’in jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda Doç. Dr. İsmail GÜLEÇ’in Eğitim Fakültesi,
Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı “Profesör” kadrosuna 2547
Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
7- Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
“Profesörlük” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Ahmet AYAR’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç. Dr. Ahmet AYAR’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
ÜYK-520/03
06.02.2014
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. M.Ali YALÇIN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Orhan TORKUL
Mühendislik Fakültesi Dekanı
8- Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı “Profesörlük” kadrosuna başvuran Prof. Dr. Mustafa BÜYÜKAVCI’nın jüri
raporlarını değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı
Yapılan görüşmeler sonunda; Prof. Dr. Mustafa BÜYÜKAVCI’nın jüri
raporlarını değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda
belirtilen üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına
oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR
Tıp Fakültesi Dekanı
9- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı “Profesörlük” kadrosuna başvuran Doç.
Dr. Aydın Şeref KÖKSAL’ın jüri raporlarını değerlendirmek üzere komisyon
oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç. Dr. Aydın Şeref KÖKSAL’ın jüri
raporlarını değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda
belirtilen üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına
oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR
:
Rektör
Rektör Yardımcısı
Tıp Fakültesi Dekanı
ÜYK-520/04
06.02.2014
10- Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bilimi Bölümü “Doçent” kadrosuna başvuran
Doç. Dr. Mustafa ALTUN’un jüri raporlarını değerlendirmek üzere komisyon
oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç. Dr. Mustafa ALTUN’un jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Musa EKEN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ
Eğitim Fakültesi Dekanı
11- Tıp
Fakültesi
Cerrahi
Tıp
Bilimleri
Bölümü,Üroloji
Anabilim
Dalı “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Hasan Salih SAĞLAM’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç. Dr. Hasan Salih SAĞLAM’ın jüri
raporlarını değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda
belirtilen üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu”oluşturulmasına oybirliği
ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR
Tıp Fakültesi Dekanı
12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü
Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Mustafa
Çağlar ÖZDEMİR’in jüri raporlarını değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması
hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç. Dr. Mustafa Çağlar ÖZDEMİR’in jüri
raporlarını değerlendirmek üzere;Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda
belirtilen üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu”oluşturulmasına oybirliği
ile karar verildi.
ÜYK-520/05
06.02.2014
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Musa EKEN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Kemal İNAT
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
13- Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 05/02/2014 tarih ve 903.07.03- 4856 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hatice Senem DOYDUK'un Oxford Brookes
Üniversitesi'nde, Post-Doc araştırması yapmak üzere; 2547 Sayılı Kanun’un 39.
Maddesi uyarınca 01.02.2014 – 31.01.2015 tarih aralığında yolluksuz-yevmiyesiz,
maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı “Profesörlük” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Hamza
AL’ın jüri raporlarını değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu
görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç. Dr. Hamza AL’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Musa EKEN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Kemal İNAT
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
15- Personel Dairesi Başkanlığının 05.02.2014 tarih ve 4967 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemizin çeşitli birimlerinde bulunan 113
adet dolu ve boş kadronun 27/01/2014 tarihli ve 28895 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan ve 09/12/2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile derecelerinin
değiştirilmesi ile I sayılı cetvel yeniden düzenlenmiş olup; gereği için Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-520/06
06.02.2014
16- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 29.01.2014 tarih ve 3538 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 6353 sayılı Kanunun geçici 58. maddesine
uyarınca Üniversite affı için başvuru yapan öğrencilerin isim listelerinin ekteki şekliyle
kabul edilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
17- Genel Sekreterliğin 11.02.2014 tarih ve 5728 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Kampus Cami yanında bulunan
sınıfların ısıtma tesisatı için ekte belirtilen malzemelerin temin edilerek bedellerinin
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasına oy
birliği ile karar verildi.
18- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturuma son verildi.
Prof.Dr. Muzaffer ELMAS
REKTÖR
Prof.Dr. Musa EKEN
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr. Ümit KOCABICAK
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr. Sevin ALTINKAYNAK
SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
ÜYE
Prof.Dr. İlyas ÖZTÜRK
FEN-EDEBİYAT FAK. DEKAN
katılmadı.
Prof.Dr. Orhan TORKUL
MÜHENDİSLİK FAK. DEKANI
Prof. Dr.Rahmi KARAKUŞ
EĞİTİM FAK. DEKANI
Prof.Dr. İbrahim ÖZSERT
TEKNİK EĞİTİM FAK. DEKAN V.
DEKAN
Prof.Dr. Kemal İNAT
İKTİSADİ VE İDARİ
BİL.
FAK.
ÜYK-520/07
06.02.2014
Prof.Dr.H.Mehmet GÜNAY
İLAHİYAT FAK. DEKANI
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
GÜZEL SANATLAR FAK. DEKANI
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
TIP FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
TEKNOLOJİ FAK. DEKANI
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
İŞLETME FAK. DEKANI
Prof.Dr.Ümit KOCABICAK
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM
DEKAN
Prof.Dr.Halil KALABALIK
HUKUK FAK.DEKANI
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. Yılmaz ÖZKAN
üye
FAK.
Download

06.02.2014 Üni - Sakarya Üniversitesi