T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARAR DEFTERİ
TARİHİ: 14.08.2014
NO:434
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
REKTÖR
Prof.Dr.Mehmet Ali YALÇIN
Prof.Dr.MusaEKEN
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
REKTÖR YARDIMCISI
REKTÖR YARDIMCISI
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr.Orhan TORKUL
Prof.Dr.Uğur ŞEN
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Doç.Dr.Cemil ÖZ
MÜHENDİSLİK FAK. DEKANI
ÜYE
BİL.VE BİL.BİL. FAK. DEKANI
ÜYE
Prof.Dr.YılmazDAŞÇIOĞLU
Prof.Dr.İlyas ÖZTÜRK
Prof.BESİM DELLALOĞLU
Doç.Didem ÖZHEKİM
FEN-EDEBİYAT FAK.DEKANI
ÜYE
GÜZEL SAN. FAK. DEKANI
ÜYE
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
Prof.Dr.M.Teoman ERDEM
Prof.Dr.Firdevs KARAHAN
Doç.Dr.Mustafa YILMAZLAR
TIP FAKÜLTESİ DEKANI
ÜYE
EĞİTİM FAK. DEKANI
ÜYE
Prof.Dr.Hamza AL
Prof. Dr. Kemal İNAT
Prof.Dr.H.Mehmet GÜNAY
Prof.Dr.Fuat AYDIN
İKT. VE İD. BİL.FAK.DEKANI
ÜYE
İLAHİYAT FAK. DEKANI
ÜYE
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
Prof. Dr.S. KARABINAR
Prof.Dr.Halil KALABALIK
Yrd.Doç Dr.Damla KÜÇÜK
İŞLETME FAK.DEKAN V.
ÜYE
HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI
ÜYE
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
Prof.Dr. MehmetSARIBIYIK
Prof.Dr.Osman ELDOĞAN
Prof.Dr.A.Osman KURT
TEKNİK EĞİTİM FAK. DEKANI
TEKNOLOJİ FAK. DEKANI
ÜYE
FEN BİLİMLERİ ENST.MÜD.
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
Doç.Dr Alev ERKİLET
Prof.Dr.FatihSAVAŞAN
Prof. Dr. Oğuz KARABAY
İLETİŞİM FAK. DEKANI
ÜYE
SOSYAL BİL.ENST.MÜD.
SAĞLIK BİL. ENST.MÜD.
Doç.Dr.İsmail GÜLEÇ
Doç.Dr. Mahmut BİLEN
Doç.Dr.HaticeSelenTEKİN
Prof.Dr.S.Can KURNAZ
EĞİTİM BİL. ENST.MÜD.
KAY.UYG.BİL.YUKOK.MÜD.
DEVLET KON. MÜD.
BES YÜKSEKOK. MÜD.
Prof.Dr. SevinALTINKAYNAK
Yrd.Doç.Dr.HasanKÜÇÜK
Yrd.Doç.Dr.Taki DEMİR
Yrd.Doç.Dr. Beytullah EREN
SAĞLIK YÜKSEKOK. MÜD.
AKYAZI M.Y.O. MÜD.
PAMUKOVA M.Y.O. MÜD.
HENDEK M.Y.O. MÜD.
Doç.Dr. Mustafa ÇALIŞIR
Yrd.Doç.Dr Yılmaz GÜNEY
Doç.Dr.Zafer TATLI
Prof.Dr.Mustafa ARSLAN
ALİ FUAT CEB. M.Y.O.MÜD.
SAKARYA M.Y.O. MÜD.
KARASUM.Y.O.MÜD.
SAĞ.HİZ.M.Y.O.MÜD.
Yrd.Doç.Dr.Şükrü CİCİOĞLU
Doç.Dr.İmdat TAYMAZ
Prof.Dr.H.İbrahim AYDINLI
Prof. Dr. A. Vecdi CAN
FERİZLİ M.Y.O. MÜD.
KAY.SEY.SEL.M.Y.O. MÜD.
ARİFİYE M.Y.O. MÜD.
GEYVE M.Y.O. MÜD.
Yrd.Doç.Dr.Hümeyra BAYSAL
Yrd.Doç.Dr.Hamdi METE
Yrd.Doç.Dr.Hatice SARIALTIN
KIRK. TURİZM M.Y.O. MÜD.
ADAPAZARI M.Y.O. MÜD.
SAPANCA M.Y.O. MÜD .
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 434
TOPLANTI TARİHİ : 14.08.2014
Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki
kararları almıştır.
01- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 12/08/2014-33370 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri EABD doktora
programı öğrencisi Harun KUŞLU’ya ”Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği”’nin 48/1 maddesi gereğince “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
02-Üniversitemiz 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi ve Komisyonu konusu
görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz 2014 - 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi
Seçim Takvimi ve Komisyonun aşağıdaki şekli ile şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
SEÇİM KOMİSYONU:
Prof. Dr. Musa EKEN
Komisyon Başkanı Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Orhan TORKUL Üye
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hamza AL
Üye
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı
SEÇİM TAKVİMİ
SIRA NO TARİH
1.
15.09.2014
2.
15.09.2014
3.
16-17.09.2014
(Saat 17.00’ye kadar)
AÇIKLAMA
Fakültede ve Bölümlerde Seçim Kurulu
oluşturulması
Seçim döneminin başlaması, seçim takviminin
açıklanması
Seçim kurullarına adaylık başvurularının yapılması
1
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARAR DEFTERİ
TARİHİ: 14.08.2014
4.
5.
6.
7.
8.
18.09.2014
18-19.09.2014
(Saat 17.00’ye kadar)
20.09.2014
20-24.09.2014
25.09.2014
9.
10.
26.09.2014
02.10.2014
11.
03.10.2014
NO:434
Adayların ilanı
Adaylara itiraz dönemi
Kesin aday listelerinin ilanı
Adayların kampanya tanıtım dönemi
Fakülte /Yüksekokul/Konservatuar/Meslek
Y.O./Enstitü Öğrenci temsilcilikleri kurullarının
toplanması ve seçimler.
Sonuçların Üniversite Seçim Kuruluna bildirilmesi
Üniversite Öğrenci konseyi genel kurulunun
toplanması, öğrenci konseyi başkanı ve öğrenci
konseyi yönetim kurulunun seçimi.
Kurul üyelerinin ilanı ve seçim döneminin sona
ermesi.
03-Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05/08/2014-32472 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı
Yapı Bilim Dalı Doktora öğrencisi Mecbure AKSU’ya ”Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği”’nin 48/1 maddesi gereğince “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin kabulüne oybirliği
ile karar verildi.
04-Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05/08/2014-32471 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Enstitü
Anabilim Dalı Elektrik Bilim Dalı Doktora öğrencisi Mehmet TAŞTAN’a ”Sakarya Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”’nin 48/1 maddesi gereğince “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
05-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 23/07/2014-31487 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı EABD doktora
programı öğrencisi Mesut Bayram DÜZENLİ’ye ”Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği”’nin 48/1 maddesi gereğince “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
06-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 07/08/2014-32863 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe EABD doktora programı öğrencisi
Elif ERGÜN’e ”Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”’nin 48/1 maddesi
gereğince “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
07-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 07/08/2014-32862 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme EABD doktora programı öğrencisi
Erol ÇETİN’e ”Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”’nin 48/1 maddesi
gereğince “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
08-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 25/07/2014-31857 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme EABD doktora programı öğrencisi
Emine ÇETİNEL’e ”Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”’nin 48/1 maddesi
gereğince “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
2
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARAR DEFTERİ
TARİHİ: 14.08.2014
NO:434
09- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22/07/2014-31331 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri EABD Eğitimde Psikolojik
Hizmetler BD doktora programı öğrencisi Tuğba Seda ÇOLAK’a ”Sakarya Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”’nin 48/1 maddesi gereğince “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
10- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 16/07/2014-30541 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde
uygulanmakta olan Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi (UMDE) programı esaslarının ekte
belirtilen şekliyle yeniden düzenlenmesin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
11- Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 16/07/2014-30478 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemizde öğrenim gören önlisans ve lisans öğrencilerinin
almak zorunda oldukları ortak Bilgisayar derslerinin düzenlenmesi ve koordinasyonunu sağlamak
amacıyla Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan, "Ortak Bilgisayar Dersleri
Uygulama Esasları"nda, "Sınavlar ve Değerlendirme" kısmı ile ilgili 9. Maddesinin aşağıda belirtilen
şekilde değiştirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME
Madde-9 Ortak Bilgisayar Dersleri, 1 Yıl içi, 2 Kısa Sınav, 1 Ödev ve 1 Final sınavı ile
değerlendirilecektir. Yıl içi sınavları internet üzerinden, Final Sınavları ise gözetimli sınıf ortamında
yapılacaktır. 2 Kısa sınav ve 1 ödev dersi veren öğretim elemanları tarafından değerlendirilecektir.
12- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 06/08/2014-32698 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Üniversitesi " Türkiye Yangın ve Yanma Araştırma
Merkezi (TÜYAM )" Yönetmeliği'nin ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ve gereği için
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına oy birliği ile karar verildi.
13- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 04/08/2014-32394 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Enstitülerinin Tezsiz (Örgün/Uzaktan Eğitim)
Yüksek Lisans programlarından "Yeterlik" sınavının kaldırılması ve ilgili SAÜ Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği ve Senato Esaslarının ilgili maddelerinin ekteki şekliyle yeniden düzenlenmesin
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
14- Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın 23/07/2014-31446 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılı İngilizce Yabancı Dil Hazırlık
Sınıfları Akademik Takviminin ekteki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
15- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 18/07/2014-30921 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; SAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato
Esaslarının 6. Maddesine e fıkrası eklenmesinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi
16- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 14/07/2014-29995 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat ve
İnşaat Mühendislikleri EABD yüksek lisans ve doktora programlarında aşağıda belirtilen “Uzmanlık
Alanı” derslerinin açılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
EABD
Dersin
Kodu
Kredisi
Z/S
Dersin Adı
Dersi Veren Öğretim
Üyesi
YY
3
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARAR DEFTERİ
TARİHİ: 14.08.2014
İMALAT
MÜHENDİSLİĞİ
EABD
İMALAT
MÜHENDİSLİĞİ
EABD
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
EABD
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
EABD
NO:434
İMM 803
4+0
Z
Uzmanlık Alanı
(YL)
Doç.Dr.Özkan
SARIKAYA
Güz/
Bahar
İMM 903
4+0
Z
Uzmanlık Alanı
(DR)
Doç.Dr.Özkan
SARIKAYA
Güz/
Bahar
İNM 881
4+0
Z
Uzmanlık Alanı
(YL)
Y.Doç.Dr.Ali SARIBIYIK
Güz/
Bahar
İNM 981
4+0
Z
Uzmanlık Alanı
(DR)
Y.Doç.Dr.Ali SARIBIYIK
Güz/
Bahar
17- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 17/07/2014-30594 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ÇAP kontenjan ve
koşullarının ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
18- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 17/07/2014-30593 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemiz yeni kayıt tarihleri ve
yerlerinin ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
19-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.
4
Download

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ