DOKTORA BİLİM SINAVI SONUÇLARI-Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Sıra
Ad Soyad
1 ABDULLAH YALNIZ
2 AHMET KAHRAMAN
3 AHMET ALTINOK
Ortalama
Ales Puanlar
Ales ve Diploma
Ortalama (4
Ales Puanlar
(100
(100
Yab. Puan Notu Ortalaması
üzerinden)
(4 üzerinden)
üzerinden)
üzerinden)
(%80)
95,8
93
68,8
3,82
3,7
2,66
82,08
74,636
75,82
3,2832
2,98544
3,0328
55
58,75
60
Yazılı Sınav
(%10) (100
üzerinden)
2,788
2,603
2,314
100
80
100
Yazılı Sınav
(%10) (4
üzerinden)
4
3,2
4
Sözlü Sınav
(%10)
100
100
100
Sözlü Sınav
Toplam Puan
(%10) (4
(4 üzerinden)
üzerinden)
4
4
4
3,588
3,323
3,114
Kazananlar
ASİL
ASİL
ASİL
* Lütfen açıklamaları dikkatlice okuyunuz
* İlgili EABD Başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara girmek zorunludur. Sınavlardan birine girmeyen aday başarısız kabul edilir. Bilimsel değerlendirme sınav notu yazılı puanının %10'u, sözlü puanının %10'u dikkate
alınarak hesaplanır. Doktora programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu en az 2,75'tir.
* Bilim sınavına girmeyen adayların puanları hesaplanmamıştır.
* Kazanan adaylar ilan metninde belirtilen tarihlerde, belirtilen evraklarla şahsen enstitümüze gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Şahsen gelemeyen adaylar kanuni temsilcisi veya belirlediği vekili aracılığı ile
yaptırabilir. Belirtilen tarihler aralığında kayıt yaptırmayan veya yanlış beyanda bulunup belge ibraz edemeyen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
* Asil listede olup belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar yedek adayların kayıtlarının yapıldığı tarihlerde kayıt yaptıramazlar.
Download

1407363649-egitimde-psikolojik-hizmetler-doktora-liste-pdf