T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EABD
İNM 519 Yapısal Deprem Mühendisliği
(Structural Earthquake Engineering)
ÖDEV No: 1
Depremlerin Tanımlanması
ESENTEPE KAMPÜSÜ
GÜZ 2014
SON TESLİM TARİHİ: 15 EKİM 2014, ÇARŞAMBA, Saat 09:00
Konu: Sismoloji
Amaç: Deprem büyüklüklerinin hesaplanması
Sorular:
1- Tohoku depremi (11 Mart 2011) esnasında depremin merkez üssünden 1950 km mesafede yer
alan bir sismograf istasyonunda, periyodu 20s olan yüzey dalgalarının maksimum yer
yerdeğiştirme genliği 10mm olarak ölçülmüştür. Depremin büyüklüğünü hesaplayınız.
2- Van-Erciş depreminde (23 Ekim 2011) yerkabuğundaki yırtılma 80km, fayın atım miktarı
120cm ve depremin odak derinliği 20km olarak belirlenmiştir. Depremin büyüklüğünü
hesaplayınız.
3- Standard Wood-Anderson sismografının serbest titreşim periyodu 0.8saniye; sönüm oranı
%80 ve statik büyütme katsayısı 2800’dür. Meydana gelen bir depremde, sismograf depremin
merkezüstünden 100km mesafede yerleştirilmiş olduğu anlaşılmış ve 14.9cm genlik
ölçülmüştür. Depremin yerel büyüklüğünü belirleyiniz.
4- “Depremin şiddeti” ve “depremin büyüklüğü” terimlerini açıklayınız.
5- “dip açısı”, “slip açısı” ve “strike açısını” şekil çizerek açıklayınız
Rapor çıktıları
a) Rapor  ile yazılmalıdır.
b) Grafiklerin çizimi ve hesaplamalar için bilgisayar yazılımları kullanılabilir.
ESER KOCATEPE
ABDULHALİM AKKAYA
CAN SEVİMLİ
YILMAZ KELEŞ
ZEYNEP AKYILDIZ
MUHAMMED
ÖZTEMEL
ERDİ AKKAN
SELMAN VAROL
ESENTEPE KAMPÜSÜ
GÜZ 2014
Download

Teslim Tarihi : 15/10/2014