1
2
3
4
2013 - 2014 Bahar Yarıyılı
Tüneller
Ödev Konularının Dağıtımı
MARMARAY tüp geçit projesinde geoteknik amaca yönelik sondaj
çalışmalarının değerlendirilmesi (Sadece batık tüp (immersed tube) kısmı
ele alınacaktır)
İstanbul kentinde 2000-2013 yılları arasında metro tünel çalışmalarının
teknik olarak / tünel mühendisliği açısından incelenmesi (Uygulanan kazı,
pasa taşınması, geçici/kalıcı iksa, su drenajı, maliyet gibi konular açısından
değerlendirilmesi)
Bolu Karayolu tünelinin tarihsel gelişiminin incelenmesi (Proje alternatifi,
sondaj yoğunluğunun azlığı, mevcut Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattından
kaynaklanan tektonik/sismik risk, kazı yöntemleri gibi konular açısından
değerlendirilmesi)
Tam cepheli tünel açma makinaları (TBM-Tunnel Boring Machine) ile
patlatma yönteminin teknik ve ekonomik açıdan irdelenmesi
9042025 MUHAMMET EMİR KILIÇ
10042006 MURAT BATUHAN KOÇAK
10042044 ŞİRİN BALIK
11042110 NASİBE İNKAYA
11042124 YUSUF ÇELİK
11042130 HASAN MUHARREM TURAN
10042061 DOĞU OZAN DELİBAŞ
11042894 SERKAN BÖLÜKBAŞI
5
Melen Boğaz geçiş tünelinde TBM (Tunnel Boring Machine) uygulamasının
5043044 UĞUR EVİRGEN
teknik değerlendirilmesi
9042136 SEBUHİ ALİYEV
6
Jeofizik yöntemlerin (özellikle sismik kırılma ve yansıma yöntemleri) tünel
mühendisliğinde (sığ ve derin tünellerde) kullanım alanları
10043018 SEFA ARIKAN
10043072 KENDAL DELİ; 11043708 SİNEM AKAGÜNDÜZ
7
Tünel kazılarında işyeri güvenliği esaslarının incelenmesi ve örnek bir olay
10043079 FURKAN BOĞATEKİN
ile açıklanması
11043059 HALİS BURHAN ÇOLAK
Duyuru Tarihi: 18 Mart 2014
Teslim Tarihi: 03 Mayıs 2014 (Ders saatinde)
NOT: Ödev raporu için Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzu'ndan yararlanabilirsiniz. http://www.inm.yildiz.edu.tr/dosyalar/bitirmeyazimklavuzu
u.pdf
Download

Ödev Konularının Dağıtımı