T.C. GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda belirtilen esaslarına kayden Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi hükümleri gereğince açılan davalarda verilen tensip kararı gereğince;
Aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda; kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, ada, parsel numarası, yüz ölçümü, maliki belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından davalı malikler aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası açılması sebebiyle taşınmaz maliklerinin;
a) İlan tarihinden itibaren 30(Otuz) gün içinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
c) Açılacak davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yöneltilmesi gerektiği, (a) bendinde belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların; dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Hazine adına tescil edileceği,
d) İşbu dava öncesi Mahkememizce verilen “El Koyma” kararları doğrultusunda kamulaştırma bedellerinin T.C. Ziraat Bankası Gökçebey Şubesi’ne yatırıldığı, yargılama sonrasında bu miktarı aşan bir kamulaştırma bedelinin tespiti
halinde fark bedelin de aynı banka şubesine yatırılacağı,
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 10(On) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, duruşmanın 13/02/2015 günü saat 09:00 dan itibaren yapılacağı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi ile Tebligat Kanunu’nun 28. Maddesi gereğince ilan olunur.
İli : Zonguldak
İlçesi : Gökçebey
MAHALLE /
SIRA
ESAS NO
KÖY
NO
PARADA
SEL
NO
NO
1
2014/410
GAZİLER
123
23
2
2014/411
GAZİLER
123
19
3
2014/412
GAZİLER
108
10
4
2014/413
GAZİLER
108
58
5
2014/414
GAZİLER
108
60
6
2014/415
GAZİLER
108
12
7
2014/416
UZUNAHMETLER
129
3
8
9
2014/417
2014/418
UZUNAHMETLER
UZUNAHMETLER
127
123
37
138
TAŞINMAZ MALİKİNİN
ADI SOYADI
1-AHMET KARANLIK
2-MEHMET KARANLIK
3-FERDİYE KARANLIK
4-SEBAHATTİN KARANLIK
5-MEVLÜT KARANLIK
6-MEHMET KARANLIK
1-FATİME YILMAZ
2-MÜŞERREF MERDİVAN
3-HACER KARANLIK
4-SELİM BAYOĞLU
5-MUSTAFA BAYOĞLU
6-YADİKAR BALÇIK
7-DURSUN ERTEN
8-ARZU BALÇIK
9-YILDIZ AKAGÜNDÜZ
10-AYNUR ERTEK
11-GÜLNUR KOCABAŞ
12-UĞUR KARAOĞLU
1-AHMET KARANLIK
2-MEHMET KARANLIK
3-FERDİYE KARANLIK
4-SEBAHATTİN KARANLIK
5-MEVLÜT KARANLIK
6-MEHMET KARANLIK
7-KERİMAN KARANLIK
8-HALİL KARANLIK
1-MUSTAFA BÖLÜK
2-MUHARREM ALAOĞLU
3-DÖNDÜ ALAOĞLU
4-FATİME BAŞOĞLU
5-MUAMMER ALAOĞLU
6-NURTEN BAŞOĞLU
7-FATİME KARADEMİR
1-AHMET KARANLIK
2-MEHMET KARANLIK
3-FERDİYE KARANLIK
4-SEBAHATTİN KARANLIK
5-MEVLÜT KARANLIK
6-MEHMET KARANLIK
7-MELİHA BODUROĞLU
8-HALİL KARANLIK
9-MEHMET ALİ ÖZBAY
10-HABİBE ÖZBAY
11-AYŞE ELMACIOĞLU
12-KENAN POYRAZ
13-SÜBEYDA YILDIZ
14-ERAY POYRAZ
15-SALİH TUGAY POYRAZ
1-MUSTAFA BÖLÜK
2-MUHARREM ALAOĞLU
3-DÖNDÜ ALAOĞLU
4-FATİME BAŞOĞLU
5-MUAMMER ALAOĞLU
6-NURTEN BAŞOĞLU
7-FATİME KARADEMİR
1-MÜNEVVER GÜCÜK
2-ALİ GÜCÜK
3-AHMET GÜCÜK
4-SACİDE ALBUZ
5-SAKİNE PARTLAK
6-SABRİ GÜCÜK
7-AZİME GÜCÜK
8-SAFİDE ADAKOĞLU
9-NAZİFE GÜCÜK
10-MEHMET GÜCÜK
11-SATILMIŞ GÜCÜK
1-SATILMIŞ PARTLAK
2-AHMET PARTLAK
3-SATİYE YILMAZ
4-FATİME YILMAZ
5-HÜSNÜ YILMAZ
6-HÜSEYİN YILMAZ
1-HAMİDE CANBAZ
2-NİZAMETTİN PARTLAK
3-SAFİNAZ YALÇINKAYA
4-AHMET PARTLAK
5-RAHİME PARTLAK
6-SEVIM ADAK
7-NEVİM PARTLAK
8-SATILMIŞ PARTLAK
9-HÜSEYİN PARTLAK
10-HACER PARTLAK
11-AHMET PARTLAK
12-OSMAN PARTLAK
13-LÜTFİYE DEMİRBAŞ
14-MEDİNE PARTLAK
15-SATİYE PARTLAK
16-HANİFE AYDEMİR
17-GÜLTEN OKUR
18-MÜRVET PARTLAK
19-HAMİDE PARTLAK
20-HÜSEYİN PARTLAK
21-SANİYE PARTLAK
22-FEVZİ PARTLAK
23-MURAT PARTLAK
24-ALİYE KOCAMAN
TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN
CİNSİ
YÜZÖLÇÜMÜ
KAMULAŞTIRILAACAK ALANIN
YÜZÖLÇÜMÜ
TARLA
569,56 m²
İRTİFAK:361,14 m²
TARLA
2364,40 m²
MÜLKİYET:45,42 m²
İRTİFAK:773,15 m²
TARLA
540,29 m²
İRTİFAK: 225,55 m²
TARLA
2381,81 m²
İRTİFAK: 784,33 m²
TARLA
489,58 m²
324,36 m²
İRTİFAK: 96,30 m²
TARLA
1700,66 m²
İRTİFAK:199,43 m²
TARLA
989,13 m²
686,41 m²
9
2014/418
10
UZUNAHMETLER
123
138
2014/419 SARAÇLAR
103
130
11
2014/420 SARAÇLAR
104
13
12
2014/421 VEYİSOĞLU
124
274
13
2014/422 VEYİSOĞLU
124
270
14
2014/423 VEYİSOĞLU
124
264
15
2014/424 VEYİSOĞLU
124
202
16
2014/425 VEYİSOĞLU
124
164
İRTİFAK: 131,64 m²
TARLA
TARLA
PARSIRA
MAHALLE / ADA
ESAS NO
SEL
NO
KÖY
NO
NO
İRTİFAK: 267,22 m²
İRTİFAK: 498,45 m²
17
2014/426 VEYİSOĞLU
124
169
18
2014/427 VEYİSOĞLU
124
174
19
2014/428
BAKİLER
129
158
20
2014/429
BAKİLER
110
135
TAŞINMAZ MALİKİNİN
ADI SOYADI
25-FATMA ÇAKMAKLI
26-SAFİYE PARTLAK
27-AZİME TÜRKYILMAZ
28-HASAN PARTLAK
29-SİYAMİ PARTLAK
30-SEYFULLAH PARTLAK
31-RAMAZAN PARTLAK
1-ŞAHİZER BADUROĞLU
2-RAHİME SARI
3-BEHİCE DARAKCI
4-FERHAT GÖKMEN
5-MEHMET GÖKMEN
6-NAZİFE AYDEMİR
7-AHMET GÖKMEN
8-SAİDE ÇAKIROĞLU
9-KEMAL GÖKMEN
10-HASAN GÖKMEN
11-HÜSEYİN GÖKMEN
12-YADİKAR BADUROĞLU
13-NAZİKAR SARIVAZ
14-NAZİFE AYDEMİR
15-NİZAMETTİN BADUROĞLU
16-EMİNE BADUROĞLU
17-HASAN GÖKMEN
18-HÜSEYİN GÖKMEN
19-ZEYNEP GÖKMEN
20-CEMAL GÖKMEN
21-MURAT GÖKMEN
1-ŞAHİZER BADUROĞLU
2-RAHİME SARI
3-BEHİCE DARAKCI
4-FERHAT GÖKMEN
5-MEHMET GÖKMEN
6-NAZİFE AYDEMİR
7-AHMET GÖKMEN
8-SAİDE ÇAKIROĞLU
9-KEMAL GÖKMEN
10-HASAN GÖKMEN
11-HÜSEYİN GÖKMEN
12-YADİKAR BADUROĞLU
13-NAZİKAR SARIVAZ
14-NAZİFE AYDEMİR
15-NİZAMETTİN BADUROĞLU
16-EMİNE BADUROĞLU
17-HASAN GÖKMEN
18-HÜSEYİN GÖKMEN
19-ZEYNEP GÖKMEN
20-CEMAL GÖKMEN
21-MURAT GÖKMEN
HACER POYRAZ
1-SATILMIŞ AYDEMİR
2-ÖMER AYDEMİR
3-NASİBE AYDEMİR
4-MUSTAFA AYDEMİR
HACER POYRAZ
1-FATMA AYDEMİR
2-YAHYA AYDEMİR
3-MUHİTTİN AYDEMİR
4-VACİT AYDEMİR
5-VAHİT AYDEMİR
6-SAİT AYDEMİR
7-AZİME SÖNMEZ
8-VACİT AYDEMİR
9-HAYRİ AYDEMİR
10-SATILMIŞ AYDEMİR
11-ÖMER AYDEMİR
12-NASİBE AYDEMİR
13-MUSTAFA AYDEMİR
14-MUHARREM AYDEMİR
15-HASAN AYDEMİR
16-HÜSEYİN AYDEMİR
17-ARİFE AYDEMİR
18-SATIA AYDEMİR
19-HURİYE AYDEMİR
20-SIDIKA AYDEMİR
21-ZÜHRİYE AYDEMİR
22-TEVFİK AYDEMİR
23-MİHRİYE AYDEMİR
24-MÜRRÜVET AYDEMİR
25-FAHRETTİN AYDEMİR
26-MUSTAFA AYDEMİR
27-AZİZE AYDEMİR
28-NEFİSE AYDEMİR
29-HABİBE AYDEMİR
HACER POYRAZ
1-KEMAL YILMAZ
2-HALİL YILMAZ
3-SELAMİ YILMAZ
4-SAMİ YILMAZ
5-SEVGİ YILMAZ
6-SİNAN YILMAZ
7-NERMİN YILMAZ
MEHMET ALİ BEKİŞOĞLU
1-AHMET ALİ ÇORAK
2-YAHYA ÇORAK
3-SABRİ ÇORAK
4-HALİSE İNAM
5-HANİFE ÇORAK
MUSTAFA ÇORAK
TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN
CİNSİ
YÜZÖLÇÜMÜ
KAMULAŞTIRILAACAK ALANIN
YÜZÖLÇÜMÜ
TARLA
686,41 m²
İRTİFAK: 498,45 m²
TARLA
881,86 m²
İRTİFAK: 469,59 m²
TARLA
680,63 m²
İRTİFAK: 124,87 m²
TARLA
293,94 m²
İRTİFAK: 293,94 m²
TARLA
808,53 m²
İRTİFAK: 5,09 m²
TARLA
4543,79 m²
İRTİFAK: 4,35 m²
TARLA
29038,28 m²
İRTİFAK: 542,84 m²
MÜLKİYET:28,94 m²
TARLA
8122,81 m²
İRTİFAK: 698,50 m²
MÜLKİYET:35,60 m²
TARLA
5452,37 m²
İRTİFAK: 1129,88 m²
TARLA
4519,96 m²
İRTİFAK: 1579,29 m²
TARLA
7116,57 m²
İRTİFAK:1018,01 m²
TARLA
455,21 m²
İRTİFAK: 100,02 m²
b.: 22269 www.bik.gov.tr
Download

tc gökçebey asliye hukuk mahkemesi hakimliğinden