TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
TURKISH TABLE TENNĠS FEDERATION
SAYI
KONU
: T.M.T.F. 632
: Hakem Görevlendirilmesi.
20/03/2015
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
YALOVA
Okul Sporları Federasyonu faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Grup Masa Tenisi Müsabakaları
28-30 Mart 2015 tarihlerinde Ġliniz Spor salonunda yapılacaktır.
Söz konusu müsabakalar için aşağıda isimleri ve unvanları yazılı hakemler Merkez Hakem
Kurulunca görevlendirilmiş olup, hakem toplantısı 28 Mart Cumartesi günü saat 09.00’da yarışmaların oynanacağı
spor salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve Ġlgililere tebliğini arz/rica ederim.
ADI SOYADI
Hayrettin HACIYAKUPOĞLU
Orhan TUĞRUL
Ġlknur SADIKOĞLU
Emine TUNA
Hanife ÇELĠK
Ġlder YALÇINKAYA
Yağız KARAMAĞRA
Ġbrahim KARAMUK
Hasan DÜZEL
Ġrfan SARI
Gül ÖZEL
Ġbrahim AYÇĠÇEK
Ümran ÖZCAN
Süleyman MUTLU
Nevzat AYDIN
Emel FĠL
ÜNVANI
Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakem
Ulusal Hakem
Ġl Hakemi
Ġl Hakemi
Uluslararası Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Uluslararası Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
İLİ
Ġstanbul
Ġstanbul
YALOVA
YALOVA
YALOVA
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bayram VATANSEVER-Orhan HÜR-Yılmaz ÇOBAN Ulusal HakemKerim AY ĠL Hakemi Bursa
Ġrfan YAPAR-Ġnci MUSLU-Nazikar KOÇER-Hakan KOÇER Ulusal Hakem Kocaeli
Selami AYDIN-Özgen ULU-Süleyman KIRALI-Ulusal –Timur SÜMERSAN Uluslararası Hakem Ġstanbul
_______________________________________________________________________________
Ulus Ġşhanı A Blok Kat: 10 No: 1009 Ulus/Ankara.Tel +90.3012.311 18 42 . Fax+90.312.310 51 32
Web:www.tmtf.gov.tr . e-maill: masatenisifed@gmail.com
Download

28-30 Mart 2015 Yıldızlar Okul -Yalova