TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
TURKISH TABLE TENNĠS FEDERATION
SAYI
KONU
: T.M.T.F.632
: Hakem Görevlendirilmesi.
20/03/2015
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA
Okul Sporları Federasyonu faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Grup Masa Tenisi Müsabakaları
28-30 Mart 2015 tarihlerinde Ġliniz Spor salonunda yapılacaktır.
Söz konusu müsabakalar için aşağıda isimleri ve unvanları yazılı hakemler Merkez Hakem
Kurulunca görevlendirilmiş olup, hakem toplantısı 28 Mart Cumartesi günü saat 09.00’da yarışmaların oynanacağı
spor salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve Ġlgililere tebliğini arz/rica ederim.
ADI SOYADI
Sait YÜCEL
Lütfi ERDOĞAN
Cahit ĠNCESU
Nevin AKTAY
Hasan AKIN
Yalçın CAN
D.Tolga TAN
Mehmet TAN
Türker KAN
Haydar YILDIRIM
Hayri ARSLAN
Mustafa EFE
Dursun YILDIZ
Özlem ÇAKIR
Pelin KARTAL
Benhur ÇETĠNKAYA
ÜNVANI
Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ġl Hakemi
Ulusal Hakem
İLİ
Denizli
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
_______________________________________________________________________________
Ulus Ġşhanı A Blok Kat: 10 No: 1009 Ulus/Ankara.Tel +90.3012.311 18 42 . Fax+90.312.310 51 32
Web:www.tmtf.gov.tr . e-maill: [email protected]
Download

Antalya - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu