TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
TURKISH TABLE TENNĠS FEDERATION
SAYI
KONU
: T.M.T.F. ; 656
: Hakem Görevlendirilmesi.
26/03/2015
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
GAZİANTEP
Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet Programında yer alan ÜNĠLĠG Müsabakaları 04-05 Nisan
2015 tarihlerinde Ġliniz Spor salonunda yapılacaktır.
Söz konusu müsabakalar için aĢağıda isimleri ve unvanları yazılı hakemler Merkez Hakem
Kurulunca görevlendirilmiĢ olup, hakem toplantısı 04 Nisan Cumartesi günü saat 09.00’da yarıĢmaların
oynanacağı spor salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve Ġlgililere tebliğini arz/rica ederim.
ADI SOYADI
Halil ġEN
Cevat ÖZER
M.Zühtü ATSAL
Muhammet ÖNER
Aydın YAVUZCAN
U.Bora CANDAN
Murat GÖKCÜL
Ġbrahim KUBAT
Cem BĠLGEN
Metin YANARATEġ
Osman BĠÇER
Sibel TAġ
ÜNVANI
Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ġl Hakemi
Ġl Hakemi
Ġl Hakemi
Ġl Hakemi
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
İLİ
Ankara
Ankara
Gaziantep
Gaziantep
Kilis
Osmaniye
Osmaniye
Osmaniye
Adana
Adana
Hatay
Hatay
Yedek Hakemler : Yücel ERDOĞAN – Kemal KONAK – Sibel ÇULLU ĠL Hakemi Osmaniye
Cevhere BOYACI – Hamdi ÖZBAY – Ġsmail ERDOĞAN – Ulusal Hakem Adana
Gönül SAHĠLLĠOĞLU – Mehmet DĠNÇ – Erol ATILGANLAR Ulusal Hakem Hatay
_______________________________________________________________________________
Ulus ĠĢhanı A Blok Kat: 10 No: 1009 Ulus/Ankara.Tel +90.3012.311 18 42 . Fax+90.312.310 51 32
Web:www.tmtf.gov.tr . e-maill: [email protected]
Download

04-05 Nisan 2015 ÜNİ-LİG Gaziantep