TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
TURKISH TABLE TENNĠS FEDERATION
SAYI
KONU
: T.M.T.F. 482
: Hakem Görevlendirilmesi.
08/03/2015
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
GİRESUN
Okul Sporları Federasyonu Tarafından düzenlenen Küçükler Masa Tenisi Müsabakaları
09-11 Mart 2015 tarihlerinde Ġliniz Spor salonunda yapılacaktır
Söz konusu müsabakalar için aĢağıda isimleri ve unvanları yazılı hakemler Merkez Hakem
Kurulunca görevlendirilmiĢ olup, hakem toplantısı 09 Mart Pazartesi günü saat 09.00’da yarıĢmaların 0ynanacağı spor salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve Ġlgililere tebliğini arz/rica ederim
.
ADI SOYADI
Nuri AKIN
Adem Rahim AYAZ
Mehmet KAZDAL
ġaban ALAN
Murat KATIRCIOĞLU
Erkan KIZILTAġ
Sevilay KIZILTAġ
ġaduman AKTAġ
Nesrin TOZLU
Uğur TÜRK
S.Ertuğrul ER
Hakan GÜNBEY
ġevki KÜÇÜKYILMAZ
Muammer ÇAKIR
ÜNVANI
Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ġl Hakemi
Ġl Hakemi
Ġl Hakemi
Ġl Hakemi
Ġl Hakemi
Ġl Hakemi
Ġl Hakemi
Ġl Hakemi
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
İLİ
Giresun
Trabzon
Rize
Rize
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Trabzon
Trabzon
_______________________________________________________________________________
Ulus ĠĢhanı A Blok Kat: 10 No: 1009 Ulus/Ankara.Tel +90.3012.311 18 42 . Fax+90.312.310 51 32
Web:www.tmtf.gov.tr . e-maill: [email protected]
Download

küçükler grup giresun - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu