Савез Синдиката
Србије
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА
СРБИЈЕ „МЕТАЛ СИСТЕМИ“ - КРАГУЈЕВАЦ
Адреса: ул. Складишни центар б.б.
Датум:
25. март 2015. год.
тел..034 / 6170-370
34000 Крагујевац
E-maill : [email protected]
„Метал Системи“ д.о.о.
Крагујевац
предмет: Мишљење Самосталног синдиката у вези Предлога програма
решавања вишка запослених
На састанку Одбора Самосталног синдиката „Метал Системи“ одржаном 25.марта 2015. год.,
након разматрања Предлога програма за решавање вишка запослених од 25. марта 2015. год.,
заузет је следећи став:
Самостални синдикат „Метал Системи“ не слаже се, осуђује и у потпуности одбацује Акциони
план Владе републике Србије на основу кога су „Метал Системи“ д.о.о крајње неоправдано
стављени на списак предузећа одређених за стечај. Синдикат такође, одбија да на било који начин
учествује у активностима на спровођењу такозваног „Акционог плана“ који за крајњи циљ има
уништавање предузећа и избацивање свих радника „на улицу“. Самостални синдикат „Метал
Система“ у свему овоме не жели да буде саучесник, јер уверени смо да ће убрзо доћи време када
ће сви они који су умешани у овај злочин над радницима „Метал Система“ и читаве Србије
одговарати, како пред овоземаљским, тако и пред оним „вишим“ судовима.
Залажући се за очување фирме и радних места, Самостални синдикат „Метал Системи“
исказује свој став да је сагласан са спровођењем социјалног програма, са истим опцијама,
али који би био реализован након завршетка процеса приватизације и био понуђен само
запосленима који у том процесу буду остали без посла, а све у складу са планом који су
руководство и Синдикат „Метал Система“ усагласили, представили свим релевантним
државним органима и за његову реализацију затражили подршку.
у Крагујевцу
25. марта 2015. год.
за Одбор Самосталног
синдиката „Метал Системи“
Милош Танасковић, председник
Download

„метал системи“ - крагујевац - sindikat