During School Year /Okul Dönem
1
2
3
4
Fransız Fakirhanesi / Old People's Erdi Deviren L11 Yağız Eden
Home
L11 Alara Gebeş L11
Hayvan Barınakları - Yedikule /
Animal Shelters
Tulu Derbi/
Selin Şen
RC de Eğitime Destek / Tutoring Nil Özervarlı L11 İlayda
students at RC
Buyukdoğan L11
Türkan Sabancı Görme Engelliler Üsküdar/tutoring visually
challenged students
To support old people in a
home in Bomonti by writing
their memoirs, etc.
Saturdays /
Cumartesi
Zeytinburnu Hayvan Barınağı'nda
Working twice a month in
ayda iki defa çalışarak, orada
Zeytinburnu Animal Shelter yaşayan hayvanlara yemek pişirmek,
cooking, cleaning, feeding and
beslemek, onları gezdirmek,
walking the dogs
temizlemek ve sevmek.
Every
Wednesday at
RC / Her
Çarşamba RCde
To tutor needy students from
Robert Lisesi'nde Beşiktaş'tan gelen
the Besiktas area in Math and
ilkokul öğrencilerinin Matematik ve
English. [ This happens here at
İngilizce derslerine yardımcı olmak
RC.]
Tutoring visually challenged
8th graders
İzzet Şengel
Melisa Oğuz L10 İrem Deyneli
Elif Sönmez
L10 Selin Toprakkıran L10
5
Küçükyalı Çocuk Yuvası
6
Roman Çocuklar Kuştepe
Tayfun Gür L11 Ezgi Öner L10
Deniz Erkan L10
TURMEPA
Selin Deldağ L10 İlayda Sayar
L10
7
Saturdays /
Cumartesi
Twice a month
on Saturdays /
Ayda iki
Cumartesi
Twice a month
on Saturdays /
Ayda iki
Cumartesi
Once a week
after school /
okuldan sonra
haftada bir gün
Bomonti Huzurevi sakinleri ile sosyal
paylaşımda bulunmak
8.sınıf öğrencilerinin derslerine
yardımcı olmak
Being a big brother/sister to an kimsesiz çocuklara abi/ablalık
orphan
yapmak
Tutoring Roma children
Roman çocuklara derslerinde destek
vermek
Teaching about water
conservation and pollution to
primary school students
ilkokul öğrencilerine su tasarrufu ve
kirliliği hakkında bilgi vermek
8
Üsküdar Çocuk Yuvası
9
Film and Values
10
11
12
13
Arnavutkoy CIP: Tutoring
Önder Aksoy
Nazlı Güngör L11
Yurdakul L11
Nazlı Mehmet Göral
TBA
Aygul Tanaydin
Once a week
after school /
okuldan sonra
haftada bir gün
Ece Toprak L11
Kaan Ertaş L11
Creative Reading with Hayata
Renk Ver Derneği
Beykoz CIP: Tutoring
Twice a month
on Saturdays /
Ayda iki
Cumartesi
TBA
Pelin Sazak L10
Nizamoğlu L10
Financial Literacy for Women Şule Kahraman L11
14 Kızlar Sahada / Girls on the Fields
Once a week
after school /
okuldan sonra
haftada bir gün
Ata
Cyrus Carter
Being a big brother/sister to an kimsesiz çocuklara abi/ablalık
orphan
yapmak
YHP: Shooting a short movie
with primary school students
Yıllık Dönem Ödevi: ilkokul
öğrencileri ile birlikte kısa film
çekmek
To tutor needy students from
the Arnavutköy area in Math
and English.
Arnavutköy bölgesinde yaşayan
ilkokul öğrencilerinin Matematik ve
İngilizce derslerine yardımcı olmak
To set up a small library in a
children's hospital and do
some creative reading
activities with the children in
çocuk hastahanelerinde küçük bir
kitaplık oluşturup, çocuklarla
yaratıcı okuma çalışmaları yapmak
To tutor needy students from
the Beykoz area in Math and
English.
Beykoz bölgesinde yaşayan ilkokul
öğrencilerinin Matematik ve
İngilizce derslerine yardımcı olmak
TBA
YHP: teaching women financial Yıllık Dönem Ödevi: kadınlara finans
literacy
okur yazarlığı öğretmek
TBA
To encourage girls to play
football
kız çocuklarının futbol oynamalarını
desteklemek
Fall break and
Spring Break /
Sonbahar ve
İlkbahar tatili
To support and work with
mentally challenged young
adults
Zihinsel engelli gençler ile
sosyalleşmek
BREAK /TATİL
İZEV- İstanbul Zihinsel Engelliler
1 Vakıf/Foundation for the Mentally Dolunay Kocabağ L10
Challanged
2 Yalova RKANEP CIP
Aslı Şahin L10
Samedi L10
3 Can Yücel Kütüphanesi
Gökçe Özer L11
İdil Naz Tandoğan L11
İpek
Winter Break/
Semester Tatili
Winter Break/
Semester Tatili
Beyoğlu Bilgi Avcıları / Knowledge Elif Kesikbaş L11 Zeynep
4
Hunters
Karababa L11
Spring Break /
İlkbahar Tatili
5 Adana ZİÇEV
Nehir Koca L10
Spring Break /
İlkbahar Tatili
Aras Kuş Cenneti - Kars/ Bird
6 Banding in a Bird Sanctuary near
Kars
Tulya Bekişoğlu L10 Öykü
Çolak L10
7
El Ele Üniversiteye/ Girls To
University
İlknur Çilingir L11
INDIVIDUAL/BİREYSEL
KACUV - Kanserli Çocuklara Umut
Elif Babaoğlu L10
1 Vakfı
RKANEP TYPE Project: To
implement an intensive one
week RC student designed
curriculum designed to
To help to organize the
personal library of Can Yücel in
Datça
To create an awareness of the
richness of their neighborhood
to primary school students of
the Beyoğlu area by taking
them on a historical tour of
Beyoğlu.
To support and work with
mentally challenged young
adults at a foundation in
Adana
İlkokul öğrencilerinin hayata
bakışlarını ve yaratıcı düşünmelerini
geliştirecek, RC öğrencileri
tarafından hazırlanmış bir haftalık
Can Yücelin kişisel kitaplığının
düzenlenmesi
Beyoğlu ve çevresinde yaşayan
öğrencilere yaşadıkları bölgenin
tarihi hakkında gezerek bilgi vermek
Zihinsel engelli gençler ile
sosyalleşmek
Ferdağ Sezer
Aydan Erdin
Spring Break /
İlkbahar Tatili
Working with an NGO to band Kuzey Doğa Derneği ile kuş
and record birds at a bird
gözlemini öğrenmek ve kuşları takip
sanctuary near Kars
edebilmek için etiketlemek
Mehtap Kaya
Spring Break and
Summer /
İlkbahar Tatili ve
Yaz
To counsel girls from Anatolia
and to make them realize
Anadoludan kızlara universiteleri
going to university is a real
tanıtmak
possibiity for them
TBA
To be a big brother/sister for a kanserli bir çocuğa abla/abilik
child who has cancer
yapmak
Download

During School Year /Okul Dönem 1 Fransız Fakirhanesi / Old