İNTERAKTİF EĞİTİM
VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM TEST
1. Kaburgalar ve gögüs kemiği hangi tür
6. Aşağıdakilerden hangisi doğru soluk alıp
kemiklerdir?
verme biçimidir?
B) Kısa kemik
B) havanın ağızdan alınıp,ağızdan verilmesi
A) havanın ağızdan alınıp,burundan verilmesi
A) Yassı kemik
C) Uzun kemik
C) havanın burundan alınıp, ağızdan verilmesi
D) Düz kemik
D) havanın burundan alınıp, burundan verilmesi
2. Oksijen ve karbondioksit değişiminin
7. Aşağıdaki kemik ççeşitlerinden hangisi yassı
gerçekleştiği organ hangisidir?
kemiklerden oluşmuştur?
B) kalp
B) Kol kemiği
A) Kafatası
A) akciğer
C) karaciğer
C) Bacak kemiği
3. Kemikleri birbirine bağlayan ve kemikleri
8. Öğretmen öğrencilerine “iskeletimiz
hangisidir?
Ayşe: Vücudumuz desteksiz kalır ve ayakta
D) Ayak parmak kemkleri
D) mide
uygun yerlerden bükülmelerini sağlayan yapı
olmasaydı ne olurdu?” sorusunu yöneltiyor.
duramazdık. Hasan: Bir et yığını haline gelirdik
A) kas
B) eklem
hiçbir iş yapamazdık. Can: Konuşamazdık,
D) yassı kemik
Hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur?
duyamazdık, göremezdik, cevaplarını veriyor.
C) omurga
A) Ayşe , Hasan, Can
B) Hasan, Can
C) Ayşe, Can
4. Hangisi yassı kemiktir?
D) Ayşe, Hasan
A) uyluk kemiği
B) parmak kemiği
9. Vücudumuz kaç temel bölümden oluşur?
C) kaval kemiği
A) 1
D) kafatası kemiği
B) 2
5. Kemikleri birbirine bağlayan ve kemikleri
uygun yerlerden bükülmelerini sağlayan yapı
C) 3
D) 4
hangisidir?
10. Aşağıdakilerden hangisi olmasaydı
B) eklem
A) eklemler
A) kas
C) omurga
D) yassı kemik
kemiklerimiz birbirine bağlanmazdı?
B) kaslar
C) omurga
D) kafatası
www.testimiz.com
11. Kol ve bacak kemikleri hangi tür
İNTERAKTİF EĞİTİM
16. Canlı varlıkların özelliklerinden biri de
kemiklerdir?
üremedir.Canlıların üreme şekilleri birbirinden
A) kısa kemik
farklıdır. Buna göre hangi canlının üremesi
yanlış verilmiştir?
B) uzun kemik
A) Balina-doğurarak
C) yassı kemik
D) düz kemik
B) Buğday-tohumla
C) Yılan-doğurarak
12. Vücudumuzdaki kemikler aşağıdaki
etkinliklerden hangisinin gerşekleşmesinde
görev yapmaz?
D) Kurbağa-yumurtlama
17. Aşağıdakilerden hangisi kalp atışını dilemek
A) Kalp ve akciğerlerin dış etkilerden
korunmasını sağlama
için kullanılır?
sağlama
B) steteskop
D) Besinlerin çiğnenmesini sağlama
D) termometre
A) teleskop
B) Bir takım minerallerin depolanmasını
C) Kanın damarlar içinde akmasını sağlama
13. Kolay ve çok yönlü hareket edebilen
eklemler vücudumuzun hangi kısmında
C) sismograf
18. Aşağıdakilerden hangisi kısa kemik
bulunur?
değildir?
B) bel
B) el tarak kemikleri
D) bacak
D) ayak parmak kemikleri
A) el parmak kemikleri
A) kalça
C) ayak parmak kemikleri
C) kafatası
14. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel
kısımlarından değildir?
19. Hareketimizi sağlayan yapılar hangisidir?
B) kalp
B) kas-solunum
D) göğüs kafesi
D) sindirim-kas
A) kafatası
C) omurga
A) kemik-kas
C) boşaltım-kemik
15. Akciğere alınacak havanın ısıtılıp
20. Aşağıdakilerden hangisi kısa kemik
A) Gırtlak
A) el parmak kemikleri
C) Burun
C) ayak parmak kemikleri
temizlenme işlemi nerede gerçekleşir?
B) Yutak
D) Soluk borusu
değildir?
B) el tarak kemikleri
D) kafa tası kemikleri
www.testimiz.com
Download

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim