TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
I.SINIF
TARİH
22.12.2014
22.12.2014
24.12.2014
24.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
SAAT DERSİN ADI
Türk Dilinin Ses Bilgisi (A)
10.30 Türk Dilinin Ses Bilgisi (B)
9.00 Osmanlı Türkçesine Giriş (B)
10.30 Osmanlı Türkçesine Giriş (A)
9.00 Yeni Türk Edebiyatına Giriş (A)
10.30 Yeni Türk Edebiyatına Giriş (B)
9.00 Türk Halk Bilimi (A)
10.30 Türk Halk Bilimi (B)
9.00 KTE Temel Bilgiler (A)
10.30 KTE Temel Bilgiler (B)
9.00
ÖS
183
162
226
177
200
162
135
146
154
164
DÖNEMİ ÖĞRETİM ÜYESİ
ŞUBELER
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
Prof. Dr. Zikri TURAN
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem TOPÇU
Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem TOPÇU
Yrd. Doç. Dr. Musa AKSOY
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
Yrd. Doç Dr. Hülya ÜRKMEZ
Yrd. Doç Dr. Yavuz KÖKTAN
Yrd. Doç Dr. S. Kürşad KOCA
Arş. Gör. Arzu YILDIRIM
Arş. Gör. Orhan KAPLAN
101-103-106-201-211
101-103-106-201
101-103-106-201-211-B
101-103-106-201
101-103-106-201-211
101-103-106-201
101-103-106-201
101-103-106-201
101-103-106-201
101-103-106-201
II.SINIF
TARİH
SAAT DERSİN ADI
22.12.2014
12.00
Şiir Estetiği
66
GÜZ
Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU
101-103
23.12.2014
9.00
Köktürkçe (A)
211
GÜZ
Prof. Dr. Zikri TURAN
101-103-106-201-211
10.30 Köktürkçe (B)
14.0015.30 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I. Öğretim
16.0017.30 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II. Öğretim
190
GÜZ
Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER
101-103-106-201-211
24.12.2014
12.00 Osmanlı Türkçesi I
25
24.12.2014
14.00
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı- I. Öğretim
24.12.2014
15.00
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı- II. Öğretim
25.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
9.00 Türkçenin Söz Dizimi (A)
10.30 Türkçenin Söz Dizimi (B)
13.30 Sözlü ve Yazılı Anlatım
29.12.2014
12.00
9.00
10.30
15.00
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
Türk Dili Tarihi
Türk Kült. İnanç ve İnanışlar (A)
Türk Kült. İnanç ve İnanışlar (B)
Edebiyat Bilgi ve Teorileri
12.00 Türk Eleştiri Tarihi
15.00 Türkoloji Bibliyografyası
02.01.2015
9.00
02.01.2015
15.00
Edebiyat Kuramları ve Elş. Yönt.
Halk Bilimi Yöntemleri
DÖNEMİ ÖĞRETİM ÜYESİ
ŞUBELER
Üni. Ortak
Üni. Ortak
GÜZ
Doç. Dr. Ozan YILMAZ
106
Üni. Ortak
133
132
77
GÜZ
GÜZ
GÜZ
Üni. Ortak
Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL
Yrd. Doç Dr. Muharrem ÖÇALAN
Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL
101-103-106
101-103-106
101-103
43
132
128
76
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Yavuz KÖKTAN
Yrd. Doç. Dr. S. Kürşad KOCA
Arş. Gör. Orhan KAPLAN
101
101-103-106
101-103-106
101-103
9
35
GÜZ
GÜZ
Yrd. Doç Dr. Musa AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Emine ATMACA
106
103
56
GÜZ
GÜZ
Yrd. Doç. Dr. Gülsemin HAZER
Yrd. Doç. Dr. S. Kürşad KOCA
103-106
81
101-103
III.SINIF
TARİH
SAAT DERSİN ADI
22.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
13.30
15.00
12.00
16-17 YY. KTE Nazım (A)
16-17 YY. KTE Nazım (B)
Türk Halk Sanatları
127
GÜZ
GÜZ
90
25.12.2014
12.00
20. YY. Türk Şiiri (A)
109
25.12.2014
13.30
110
91
25.12.2014
26.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
02.01.2015
02.01.2014
21. YY. Türk Şiiri (B)
15.00 Diksiyon
15.00 Türk Halk Anlatıları
13.30 13-15. YY. KTE Nesir
12.00 Karahanlı-Harezm Türkçesi (A)
13.30 Karahanlı-Harezm Türkçesi (B)
13.30 Modern Türk Edebiyatında İroni
10.30 Türk Oyun ve Müzik Folkloru
13.30 Türk Dilinde Bilg. Kullanımı
DÖNEMİ ÖĞRETİM ÜYESİ
81
29
160
127
53
58
62
ŞUBELER
GÜZ
Prof. Dr. B. Ali KAYA
Doç. Dr. Ozan YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Yavuz KÖKTAN
101-103-106
101-103-106-201
101-103
GÜZ
Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU
101-103-106
GÜZ
201-211-301-105
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
Yrd. Doç Dr. Okan KOÇ
Okt. Serhat Demirel
Yrd. Doç. Dr. Yavuz KÖKTAN
Doç. Dr. Ozan YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Emine ATMACA
Yrd. Doç. Dr. Okan KOÇ
GÜZ
GÜZ
Yrd. Doç. Dr. S. Kürşad KOCA
Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER
101-103
101-103
106
101-103-106-201
101-103-106
101
101-106
101-106
IV.SINIF
TARİH
SAAT DERSİN ADI
22.12.2014
23.12.2014
16.30
18.00
18-19 YY. KTE Nazım
Tatar-Başkurt Türkçesi
24.12.2014
16.00
Girişimcilik ve Proje Yönetimi - I. ve II. Öğretim
25.12.2014
26.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
02.01.2015
16.30
16.00
15.00
16.30
16.30
16.30
16.30
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
Üniversite Ortak Seçmeli Dersi
Türk Dilinde Kitap ve Mak. Sem.
Edb. Modernizm ve Postmodernizm
Etkili ve Güzel Konuşma (Üni. Ortak)
Çağdaş Türk Edebiyatı
Sözlük Bilimi
DÖNEMİ ÖĞRETİM ÜYESİ
116
104
GÜZ
GÜZ
ŞUBELER
Prof. Dr. B. Ali KAYA
Yrd. Doç. Dr. Emine ATMACA
101-103-106
101-103-106
Üni. Ortak
100
GÜZ
Yrd. Doç. Dr. Hülya ÜRKMEZ
Üni. Ortak
101-103-106
136
138
80
106
130
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL
Yrd. Doç. Dr.Gülsemin HAZER
Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖÇALAN
Yrd. Doç. Dr. Hülya ÜRKMEZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe AYDIN
101-103-106-201
101-103-106-201
101-103
101-103-106
101-103-106
Gözetmenler: OK. SG. EK. AY. SÇ. GA. MÖ. ND. EF. SB.
Prof. Dr. M. Mehdi Ergüzel
TDE Bölüm Başkanı
Download

TARİH SAAT DERSİN ADI ÖS DÖNEMİ ÖĞRETİM ÜYESİ ŞUBELER