REKTÖR
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
Rektör Yrd.
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
Rektör Yrd.
Prof.Dr.Musa EKEN
Rektör Yrd.
Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK
Müh. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Orhan TORKUL
Fen-Edb. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Yılmaz DAŞCIOĞLU
İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan
Prof.Dr.Hamza AL
Tek. Eğt. Fak. Dekanı
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
İlahiyat Fak. Dekanı
Prof.Dr.H. Mehmet GÜNAY
Güzel San. Fak. Dekanı
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
İşletme Fak. Dekan V.
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
Bilg. Ve Bilişim Bilimleri Fak.Dek.
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Hukuk Fak.Dekanı
Prof.Dr.Halil KALABALIK
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
Teknoloji Fak. Dekanı
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
Eğitim Fak. Dekanı
Prof.Dr. Firdevs KARAHAN
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
Üye
Prof.Dr.Kemal İNAT
Üye
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 531
TOPLANTI TARİHİ :17.07.2014
Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektörü Prof.Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında
toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
1- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 19.06.2014 tarih ve 529 sayılı toplantısında alınan
“04” nolu kararla Doç.Dr.Melek AKGÜN’ün jüri raporlarını değerlendirmek üzere
kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve
Finansman Anabilim Dalı “Profesör” kadrosuna başvuran Doç.Dr.Melek AKGÜN’ün
2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca “Profesör” kadrosuna atanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
2- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 03.07.2014 tarih ve 530 sayılı toplantısında alınan
“05” nolu kararla Dr.Mediha İPEK’in jüri raporlarını değerlendirmek üzere kurulan
Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı “Doçent”
kadrosuna başvuran Dr.Mediha İPEK’in 2547 Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca
atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-531/01
17.07.2014
3- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 03.07.2014 tarih ve 530 sayılı toplantısında alınan
“06” nolu kararla Dr.Serdar TOK’un jüri raporlarını değerlendirmek üzere kurulan
Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği Bölümü “Doçent” kadrosuna başvuran Dr.Serdar TOK’un 2547
Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca “Doçent” kadrosuna atanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
4- Sakarya Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş.07.07.2014 tarih 2014/085 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Sakarya TEKNOKNET bünyesinde bulunan Patent
Desteleme Ofisi tarafından 16 adet buluş bildirisi için T.Patent Enstitüsüne kişi başı
yatırılması gereken 2250.-TL+KDV nin Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı Birimler
/38405430) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
5- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 10.07.2014 tarih ve 29467 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim
Elemanlarından Arş. Gör. Fatih GÖKTEPE; 01/03/2014-29/05/2014 tarihleri arasında
araştırma ve inceleme yapmak üzere University of Salford Manchester/İngiltere' de,
2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince, Üniversitemiz Yurtdışı Araştırma
Faaliyetlerini Destekleme Programı Çerçevesinde yevmiye masraflarına karşılık aylık
2500.-TL destek sağlanarak maaşlı-izinli görevlendirmesinin, Sağlık sorunları nedenleri
ile 15/03/2014-16/06/2014 tarihleri arasında (15 gün gecikmeli olarak)
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
6- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünün 07.07.2014 tarih ve 28744 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Serdar GERİ’ nin 2547 Sayılı kanunun 39. Maddesi ve 4249 sayılı Kanun
ile eklenen son fıkra uyarınca Kırgızıstan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde
görevlendirilen, görev süresinin 31.08.2014 tarihinden itibaren yolluksuz-yevmiyesiz,
aylıklı-izinli olarak 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi
7- Türk Dili Bölüm Başkanlığının 08.07.2014 tarih ve 29182 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Türk Dili Bölüm Başkanlı okutmanı Serhat
DEMİREL'in 15 Eylül 2014 - 19 Eylül 2014 tarihleri arasında (5 gün) Erasmus Ders
Verme Hareketliliği kapsamında Zaragosa Üniversitesi'nin davetlisi olarak İspanya'da,
2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince, Yolluk-yevmiye ve tüm masrafları
ÜYK-531/03
17.07.2014
Üniversitemiz Erasmus Programından karşılanmak üzere görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
8- Türk Dili Bölüm Başkanlığının 08.07.2014 tarih ve 29179 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Türk Dili Bölüm Başkanlı okutmanı Engin
ÖMEROĞLU 15 Eylül 2014 - 19 Eylül 2014 tarihleri arasında (5 gün) Erasmus Ders
Verme Hareketliliği kapsamında Zaragosa Üniversitesi'nin davetlisi olarak İspanya'da,
2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince, Yolluk-yevmiye ve tüm masrafları
Üniversitemiz Erasmus Programından karşılanmak üzere görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
9- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 08.07.2014 tarih ve 29000 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
öğretim üyesi Doç.Dr.Mehmet Emin ALTUNDEMİR'in Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV), Odaların ve Borsaların Kapasite Artırımı Projesi'nde
01/07/2014 tarihi itibari ile 1 (bir) yıl süre ile (Pazartesi günleri) 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
10- Hukuk Müşavirliğinin 04.07.2014 tarih ve 28632 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Hukuk Müşavirliğinde görevli Avukat Çağatay
AKALIN'ın 01-04 Eylül 2014 tarih aralığında İspanya'nın "University Of Zaragoza"
Üniversitesi LLP/Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetine tüm giderleri
LLP/Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği bütçesinden karşılanmak üzere 27 Ağustos-7
Eylül 2014 tarihleri arasında maaşlı-izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
11- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 04.07.2014 tarih ve 28625 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevli Tekniker
Mustafa PARLAK' ın 2013-2014 Akademik Yılı Erasmus Programı Eğitim Alma
Hareketliliği dahilinde 31/08/2014 - 05/09/2014 tarihleri arasında İspanya'nın "University
of Zaragoza" Üniversitesinde tüm giderleri LLP/Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği
bütçesinden karşılanmak üzere görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
12- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 05.07.2014 tarih ve 27952 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan, SAÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD doktora programına kayıtlı Üzeyir YILDIZ’ın
ÜYK-531/04
17.07.2014
Enstitümüz İşletme ABD doktora programına 2547 sayılı kanunu 35. Maddesi
uyarınca öğrenimine devam edebilmesi için 1 adet (ÖYP) eğitim kontenjanı tahsis
edilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
13- Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 29708 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Yayın Komisyonu 24/06/2014
tarihinde 186 ve 30/06/2014 tarihinde 187 sayılı toplantısında alınan kararların ekteki
şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
14- Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün 10.07.2014 tarih ve
29487 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez
Müdürlüğü 2013-2014 Bahar dönemi için Birim Koordinatörleri Program Koordinatörleri
ve UZEM faaliyetleri adına hazırlanmış ödemeye esas saatler ve İlahiyat Fakültesi
öğretim elemanları adına hazırlanmış olan ödemeye esas alınacak saatlerin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
15- Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının 08.07.2014 tarih ve 29093 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Yabancı Diller Bölüm okutmanı Ahmet USTA’nın
23.08.2014/30.08.2014 tarihleri arasında Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında
Leipaja/Letonya Üniversitesi'nin davetlisi olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi
gereğince, Yolluk-yevmiye ve tüm masrafları Üniversitemiz Erasmus Programından
karşılanmak üzere görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
16- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 16.07.2014 tarih ve 30332 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Strateji Geliştirme Dairesi Uzman Tarık URAL'ın
08-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Letonya'nın "Riga Turiba Üniversitesi" LLP/Erasmus
Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetine tüm giderleri LLP/Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği
bütçesinden karşılanmak üzere 06-14 Eylül tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 39.
maddesi gereğince, Yolluk-yevmiye ve tüm masrafları Üniversitemiz Erasmus
Programından karşılanmak üzere görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
ÜYK-531/05
17.07.2014
17- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 14.07.2014 tarih ve 30047 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Murat TEKER'in daha önce yapılan Profesyonel Akademi Ortak İş Sağlığı ve
Güvenliği Özel Eğitim Sağlık Çevre Bilişim Hizmetleri'nde İş Sağlığı ve Güvenliği, Zirve
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Tic. Ltd. Şti. (İstanbul Şubesi) Eğitim Hizmetleri
A.Ş.'de İş Sağlığı ve Güvenliği ve Uzman Grup Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri eğitim
Enerji ve Çevre Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kurumunun Mecidiyeköy-İstanbul Şubesi'nde İş
Sağlığı ve Güvenliği eğitimi vermesi ile ilgili yapılan görevlendirmelerinin iptalinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
18- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 10.07.2014 tarih ve 29465 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr.Omca DEMİRKOL 'un, KOSGEB ARGE İnivasyon ve
Endüstriyel Uygulama Desteği kapsamında desteklenmesine karar verilen "FATMA İNAN
HENÇO YÖRESEL ÜRÜNLER"işletmesinin, "Hurmalı çikolata imalatı " konulu projede
Ayda 2 tam gün olmak üzere 17/04/2014 tarihinden itibaren 5 ay süre ile 2547 Sayılı
Kanunun 37. Maddesi gereğince danışman olarak görevlendirilmesinin de sehven Fakültece
Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi yazılmış olup, sehven yapılan yanlışlığın
düzeltilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
19- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 09.07.2014 tarih ve 29438 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden
mezun olup, 05.06.2014 tarih ve 7180/02.424 sayılı diplomasını kaybeden Merve
YAVUZ'a kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet
Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5. Maddesi (Diploma,
Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya Uzmanlık
Belgeleri Yerine Verilecek 2. Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince “DUPLICATE”
verilmesine oybirliği karar verildi.
20- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 08.07.2014 tarih ve 28936 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba CANVAR KAHVECİ'nin, İngiltere'nin Leeds
Metropolitan Üniversitesi'nde araştırma ve inceleme yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.
maddesi gereğince, 30/06/2014-30/09/2014 (3 ay) tarihleri arasında Üniversitemiz Yurtdışı
Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı Çerçevesinde yevmiye masraflarına
karşılık aylık 2500 TL destek sağlanarak maaşlı izinli görevlendirilmesinde geçen tarih
aralığının sağlık nedenleri ile 14/07/2014-14/10/2014 olarak değiştirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-531/06
17.07.2014
21- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 25.06.2014 tarih ve 26399 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda;
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Laboratuarlarında meydana gelen Elektrik kesintileri sonucu yüksek maliyetli analiz cihazlarının
zarar görmemesi için esintisiz Güç Kaynaklarına (UPS) ihtiyaç duyulduğundan dolayı, ekte teklif
formu bulunan cihazların temin edilerek bedelinin Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı Birimler
/38405430) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
22- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 07.05.2014 tarih ve 18860 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda;
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
laboratuarlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ekte özellikleri ve teklifi bulunan "Kütle
Spektrometresi" cihazının temin edilerek bedelinin Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı Birimler
/38405430) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
23- Sınav Hizmetleri Koordinatörlüğünün 15.07.2014 tarih ve 30243 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sınav Hizmetleri Koordinatörlüğünün sınavlarda
kullanılan baskı makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için ekte özellikleri
belirtilen malzemelerin temin edilerek bedelinin Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı Birimler
/38405430) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
24- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 26.06.2014 tarih ve 26654 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü Termal Sprey Araştırma ve Uygulama Laboratuarında yürütülen
eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere argon, hidrojen ve oksijen
gazlarına ve ayrıca kaplama uygulamasında kullanılan kompresör sisteminin bakımının
yapılmasına bedelinin Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430) Döner
Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
25- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 13.02.2014 tarih ve 6401 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü
öğrenci laboratuarlarından kullanılmak üzere ekte proforma faturası ve özellikleri
belirtilen saf malzemenin bedelinin temin edilerek Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı
Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-531/07
17.07.2014
26- İşletme Fakültesi Dekanlığının 17.07.2014 tarih ve 30705 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemal SEZER'in Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde; 2547
Sayılı kanunun 39. Maddesi ve 4249 sayılı Kanun ile eklenen son fıkra uyarınca
Kırgızıstan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde görevlendirilen, görev süresinin 31.08.2014
tarihinden itibaren yolluksuz-yevmiyesiz, aylıklı-izinli olarak 1 (bir) yıl süre ile
uzatılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi
27- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 11.07.2014 tarih ve 29822 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim
üyelerinden Doç. Dr. Savaş CANBULAT ve Matematik bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.
Elman
HAZAR'ın
Kırgızistan-Türkiye
Manas
Üniversitesi'nde
yapılan
görevlendirmelerinin 31 Ağustos 2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre uzatılarak, 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. Maddesine 4249 Sayılı Kanun ile eklenen son
fıkra gereğince 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz- yevmiyesiz,maaşlı-izinli Kırgızistan'da
görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
28- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarını İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
Başkanlığı’nın 16.07.2014 tarih ve 30373 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Abdelfattah Muhammad Attıa Mady’in 2547 sayılı
Kanunun 34. Maddesi uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü yabancı uyruklu
sözleşmeli öğretim elemanı olarak çalıştırılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
29- Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 16.07.2014 tarih ve
30391 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erdal ÖZCAN, 03.09.2014-14.09.2014 tarihleri arasında
ABD / Keane University'de, "İkinci Dil Ediniminde Bilgi Teknolojilerinin Etkililiği"
(Effectiveness of Information Technology in Second Language Acquisition) konulu
bir konferans vermek amacıyla ABD (New Jersey)'e davetli olarak 2547 Sayılı Kanunun
39. Maddesi gereğince tüm giderlerin Rektörlük Bütçesinden karşılanmak kaydı ile
yolluklu-yevmiyeli, maaşlı-izinli olarak ABD'de görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-531/08
17.07.2014
30- Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının 17.07:2014 tarih ve 30654 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Okt. Nail
ABALI'ın, Üniversitemiz Yayın Teşvik Programı çerçevesinde "14th International
Educational Technology" adlı konferansında bildiri sunmak üzere, 03.09.2014 –
05.09..2014 tarihleri arasında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39.maddesi
gereğince yollukluyevmiyeli, maaşlı-izinli olarak Amerika'da görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
31- İşletme Fakültesi Dekanlığının 16.07.2014 tarih ve 30343 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme Fakültesi idari personeli Muhammet
GÖKÇEN'in Erasmus programı Eğitim alma hareketliliği kapsamında Romanya National
University of Political Sciences and Public Administration (RO BUCURES 13)‘ 6245 Sayılı
Harcırah Kanunu uyarınca 31 Ağustos 2014 – 07 Eylül 2014 tarihleri arasında 8 (sekiz) gün
süre ile bedeli Erasmus İdari Personel Hareketliliği bütçesinden karşılanmak kaydıyla
maaşlı-izinli olarak görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
32- İlahiyat Fakültesi Dekanlığının 16.07.2014 tarih ve 30381 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İlahiyat Fakültesi Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi'nde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39. maddesine 4249 sayılı
Kanun ile eklenen son fıkra uyarınca 01.09.2013 tarihinde görevlendirilen Fakültemiz
öğretim üyeleri Prof. Dr. Suat CEBECİ'nin görev süresinin 31.08.2014 tarihi itibariyle
"1" (bir) yıl süreyle uzatılarak yolluksuzyevmiyesiz, maaşlı-izinli Kırgızistan'da
görevlendirilmesinin uygun olduğuna, Prof. Dr.Abdülvahit İMAMOĞLU'nun
görevlendirilmesinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
33- Türk Dili Bölüm Başkanlığının 15.07.2014 tarih ve 30241 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Türk Dili Bölüm bölüm başkanı Prof. Dr. Engin
YILMAZ, dilekçesinde beyan ettiğiüzere 03.09.2014 – 14.09.2014 tarihleri arasında
ABD/Keane University'de, "Dil ÖğretimiÜzerine Küresel ve Yenilikçi Yaklaşımlar: Dil
Partnerliği Uygulaması ve Gönüllü Okuma Projesi" (Global and Innovative
Perspectives on Language Teaching: LanguagePartnership and Free Voluntary Reading
Project) konulu konferans vermek amacıyla ABD(New Jersey)'ye davetli olarak 2547
Sayılı Kanunun 39. gereğince, uçak bileti dâhil bütün masraflar Üniversitemiz Rektörlük
bütçesinden karşılanmak üzere yolluklu-yevmiyeli, maaşlı izinli olarak ABD'de
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-531/09
17.07.2014
34- Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının 15.07.2014 tarih ve 30103 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İngilizce Hazırlık Sınıflarında 2014-2015 EğitimÖğretim materyalleri karşılığı olarak öğrencilerden tek seferde alınacak 500.-TL miktarın
tek seferde tahsil edilmek üzere üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının
Ziraat Bankası Sakarya Üniversitesi Şubesi 29515975-5166 No'lu hesabına
yatırılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
35- Kadro aktarımı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan ve
ekli listede dökümü verilen boş kadroların, 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4.
Maddesi uyarınca aktarılması ve 5. Maddesi uyarınca atama izni verilmesinin uygun
olduğuna ve gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar
verildi.
36- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 03.07.2013 tarih ve 530 sayılı toplantısında alınan
“04” nolu kararla Doç.Dr.Candan NEMLİOĞLU’nun jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
Sanat Tarihi Anabilim Dalı “Profesör” kadrosuna başvuran Doç.Dr.Candan
NEMLİOĞLU’nun 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca “Profesör” kadrosuna
atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
37- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 21.07.2014 tarih ve 31055 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi dersliklerinde kullanılmak
üzere ekte belirtilen malzemelerin bedelinin temin edilerek Üniversitemiz (Rektörlüğe
Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
38- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 16.06.2014 tarih ve 24644 sayılı yazısı,
11.06.2014 tarih ve 24078 sayılı yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
ve birimlerde kullanılmak üzere ekte belirtilen malzemelerin bedelinin temin edilerek
Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletmesi
Gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
39- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 16.07.2014 tarih ve 30582 sayılı yazısı,
16.06.2014 tarih ve 24658 sayılı yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fizik Bölümü ve Biyoloji Bölümlerinde
kullanılmak üzere ekte belirtilen malzemelerin bedelinin temin edilerek Üniversitemiz
(Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden
karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-531/10
17.07.2014
40- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 23.07.2014 tarih ve 31486 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
tarafından 11-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bomanti Hotel de
düzenlenecek olan “Barış için Birleşmek:Evrensel Değerlerde Sürdürülebilir Bir Barış
İnşa Etmek” konulu uluslar arası konferansa davetli olarak gelecek ekte isimleri belirtilen
katılımcıların ulaşım masraflarının Üniversitemiz Rektörlük bütçesinde karşılanmak
üzere gerekli işlemleri yürütmek amacıyla mihmandar olarak Yrd.Doç.Dr. Nesrin Kenar,
Yrd Doç. Dr.İsmet BAHADIR ve Şube müdürü Neriman KANBUR görevlendirilmelerinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
41- Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Mahmut ÖZACAR’ın
dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Kimya Bölümü kullanılmak
üzere ekte belirtilen malzemelerin bedelinin temin edilerek Üniversitemiz (Rektörlüğe
Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
42- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturuma son verildi.
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof.Dr.Musa EKEN
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Mehmet Ali YALÇIN
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Rektör Yardımcısı
(Katılmadı)
Prof.Dr.Orhan TORKUL
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Bilgisayar Ve Bilişim Bil. Fak. Dekan V.
Prof.Dr.Yılmaz DAŞCIOĞLU
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Besim DELLALOĞLU
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
(Katılmadı)
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı
(Katılmadı)
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
Teknoloji Fakültesi Dekanı - Meyok Koord.
Prof.Dr.Firdevs KARAHAN
Eğitim Fakültesi Dekanı
(Katılmadı)
Prof.Dr.Hamza AL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
(Katılmadı)
Prof.Dr.Hacı Mehmet GÜNAY
İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
İşletme Fakültesi Dekan v
(Katılmadı)
Prof.Dr.Halil KALABALIK
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aytekin İŞMAN
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Kemal İNAT
ÜYE
Download

17.07.2014 Üniv - Sakarya Üniversitesi