TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI
06 Kasım Perşembe
TUR 419 Milli Mücadele
10 Kasım Pazartesi
TUR 217 Tanzimat Edebiyatı
11 Kasım Salı
TUR 417 Milli Edebiyatı
N. Çetin
17.00 226
GR
N. Çetin
11.00 305
GÖ
E. Kul
17.00 146
GR-İK
13 Kasım Perşembe
TUR 149 Türk Dili Tarihine Giriş
TUR 203 Köktürkçe
TUR 429 Eski Türk Edebiyatında Nesir
A. Ata
A. Ata
E.S.Şahin
15.30 146
09.30 146
12.30 226
SÖ-İK
SÖ-GÖ
SA-AD
14 Kasım Cuma
TUR 107 Eski Türk Edebiyatına Giriş
TUR 303 Karahanlı Türkçesi
E.S.Şahin
A. Ata
15.30 105
09.30 146
SA-GÖ
SÖ-GÖ
20 Kasım Perşembe
TUR 325 Türkiye Türkçesi Söz Dizimi
TUR 237 Sözcük Türleri
TUR 433 XVIII-XIX. YY. Türk Edebiyatı Metinleri
TUR 151 Eski Türk Edebiyatında Ahenk
TUR 153 Türkolojiye Giriş
P. Yavuzarslan
M. Küçük
E.S. Şahin
Ü. Çetinkaya
H. İ. Usta
14.45
12.30
15.30
11.00
14.00
305
146
226
146
146
HU-İK
HU-SÖ
SA-AD
SA-AD
HU-GR
21 Kasım Cuma
TUR 145 Yeni Türk Edebiyatı (Servis)
N. Çetin
14.00 226
GÖ-GR
24 Kasım Pazartesi
TUR 219 Eleştiri Kuram ve Yöntemleri
TUR 133 Osmanlı Türkçesine Giriş
TUR 141 Osmanlı Türkçesi Okuma –I
TUR 311 Servit-i Fünun ve Fecr-i Ati Dönemi Türk Ed.
E. Kul
B. Çakıcı
B. Çakıcı
N. Çetin
12.30
11.00
12.30
15.30
305
105
105
305
GÖ-İK
SA-AD
SÖ-GR
İK-AD
25 Kasım Salı
TUR 331 XVI – XVII. YY. Metinler
TUR 313 Şiir İncelemeleri
TUR 147 Ses Bilgisi
Ü. Çetinkaya
E. Kul
M. Küçük
12.30 226
15.30 146
09.30 105
SA-İK
GÖ-İK
HU-AD
26 Kasım Çarşamba
TUR 227 Batı Türk Yazı Dil.Olş.Kay.
TUR 329 Kıpçak Türkçesi Grameri
TUR 327 Türkiye Türkçesi Ağızları
TUR 143 Türkiye Türkçesi Grameri (Servis)
TUR 427 Harezm Türkçesi
J. Demirci
J. Demirci
H. İ. Usta
M. Küçük
Ö. Kaya
12.30
12.30
12.30
11.00
15.30
SÖ-GÖ
İK-GR
HU-SA
HU-GR
SÖ-HU
27 Kasım Perşembe
TUR 235 Osmanlı Türkçesi Grameri
B. Çakıcı
14.00 146
SA-İK
28 Kasım Cuma
TUR 239 XIII-XV.YY.Metinler
TUR 431 Türkiye Türkçesi Metin Bilgisi
Ü. Çetinkaya
P. Yavuzarslan
11.00 146
14.00 226
GÖ-GR
HU-AD
03 Aralık Çarşamba
TUR 403 Çağatay Dili ve Edebiyatı
Ö. Kaya
11.00 146
SÖ-AD
105
105
226
226
105
Download

türk dili ve edebiyatı bölümü