REKTÖR
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
Rektör Yrd.
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
Rektör Yrd.
Prof.Dr.Musa EKEN
Rektör Yrd.
Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK
Müh. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Orhan TORKUL
Fen-Edb. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Yılmaz DAŞCIOĞLU
İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V.
Prof.Dr.Kemal İNAT
Tek. Eğt. Fak. Dekanı
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
İlahiyat Fak. Dekanı
Prof.Dr.H. Mehmet GÜNAY
Güzel San. Fak. Dekanı
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
İşletme Fak. Dekan V.
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
Bilg. Ve Bilişim Bilimleri Fak.Dek.
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Hukuk Fak.Dekanı
Prof.Dr.Halil KALABALIK
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
Teknoloji Fak. Dekanı
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
Eğitim Fak. Dekanı
Prof.Dr. Rahmi KARAKUŞ
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
Üye
Prof.Dr.Sevin ALTINKAYNAK
Üye
Prof.Dr.Yılmaz ÖZKAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 523
TOPLANTI TARİHİ : 13.03.2014
Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektörü Prof.Dr.
başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
Muzaffer
ELMAS
01- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 27.02.2014 tarih ve 522 sayılı toplantısında
alınan “05” nolu kararla Doç.Hatice Selen TEKİN’in jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç.Hatice Selen TEKİN’in Devlet
Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü Temel Bilimler ABD “Profesör” kadrosuna
2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
02- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 04.03.2014 tarih ve 9992 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü Öğretim Elemanı Arş.Gör. İskender ÖZSOY’un 22.05.2014-22.08.2014
tarihleri arasında ABD Missouri Üniversitesi’nde araştırma ve inceleme yapmak üzere
2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca belirtilen tarihler arasında Üniversitemiz
Yurtdışı Araştırma Faaliyetleri Destek Programı kapsamında yevmiye
masraflarına karşılık aylık 2.500.-TL destek sağlanarak maaşlı-izinli
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-523/02
13.03.2014
03- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 03.03.2014 tarih ve 9720 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü Öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Hüseyin PEHLİVAN’ın 15.06.2014-20.09.2014
tarihleri arasında ABD Missouri Üniversitesi’nde araştırma ve inceleme yapmak üzere
2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca belirtilen tarihler arasında Üniversitemiz
Yurtdışı Araştırma Faaliyetleri Destek Programı kapsamında yevmiye
masraflarına karşılık aylık 2.500.-TL destek sağlanarak maaşlı-izinli
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
04- Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünün 06.03.2014 tarih ve 10585 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 26/02/2014 tarihinde ÖYP kapsamında atanmış
bulunan Arş. Gör. SinemYALNIZOĞLU’ nun, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalında yüksek lisansını
yapmak üzere; 2547 Sayılı Kanununun 35.maddesine istinaden görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
05-Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğünün 07.03.2014 tarih ve
10908 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
kadrosunda bulunan Yrd.Doç.Dr.Kenan GÖÇER, Yrd.Doç.Dr.Mustafa YILMAZ ve
Yrd.Doç.Dr.Sinan ESEN’in ihtiyaç duyuluna ekli listede dökümü verilen dolu
kadronun mevcudu ile birlikte 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Maddesi
uyarınca aktarılması ve 5. Maddesi uyarınca atama izni verilmesinin uygun olduğuna
ve gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
06-Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Muzaffer ELMAS’ın Polonyada görevlendirilmesi
görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; 04 Nisan 2014 tarihinde Varşova da “TürkiyePolonya Üniversiteler Buluşması” adlı fuara katılmak üzere 05-08 Nisan 2014
tarihleri arasında davetli olarak; 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca tüm
masrafların Rektörlük bütçesinden karşılanmak kaydı ile yolluklu-yevmiyeli maaşlıizinli olarak görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
07-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 11.03.2014 tarih ve
105.01.02/11248 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Uluslar arası İlişkiler Bölümü I. ve II.
programlarında yürütülen “Mesleki İngilizce (4+0)” dersinin öğrenci fazlalığı
nedeniyle aynı gün ve saatte A ve B gruplarına ayrılarak ekte belirtilen öğretim
elemanları tarafından verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-523/03
13.03.2014
08- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
105.01.02/11243 sayılı yazısı okundu.
Dekanlığının
11.03.2014
tarih
ve
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
Uzaktan Öğretim I. sınıf dersi olan KYO110 kodlu Anayasa Hukuku-B grubu (3+0)
dersi ile Uluslararası İlişkiler bölümü Uzaktan öğretim KYO216 kodlu Siyasi
Düşünceler Tarihi Dersi sehven aynı saate (Cuma, 15:00) konulması ve dersin
aktarılabileceği uygun öğretim üyesinin olmaması nedeni ile öğretim üyesi değişikliği
yapılamamış olup; bu nedenden dolayı Doç. Dr. Zeynel Abidin KILINÇ'ın ders
yüklerinde yoğunluk oluşmuş, bu sebeple Uluslararası İlişkiler Bölümü Uzaktan
Öğretim ve II. öğretim 2. sınıf dersi olan KYO216 kodlu Siyasi Düşünceler Tarihi-B
grubu dersinin, Yrd.Doç.Dr. İrfan HAŞLAK' ın üzerinde olan A-şubeleri ile
birleştirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
09-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
105.01.02/11085 sayılı yazısı okundu.
Dekanlığının
10.03.2014
tarih
ve
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı döneminde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde
Yrd.Doç.Dr.Hale BİRİCİKOĞLU tarafından verilen I. II. ve Karma Öğretim" İdare
Hukuku ve İdari Yargı dersinin;
-Karma Öğretim öğrenci sayısı “82” olması nedeniyle bölünmesinin uygun
olmadığına,
. Öğretim öğrenci sayısının “184”, II.Öğretim öğrenci sayısının “152” olması
nedeniyle aynı gün ve saatte "A" grubu olarak kabul edilerek Yrd.Doç.Dr.Hale
BİRİCİKOĞLU tarafından, tek numaralı öğrencilerin "B" grubu olarak kabul edilerek,
Öğr.Gör.Dilşad TÜRKMENOĞLU KÖSE tarafından okutulmasının ekte belirtildiği
şekliyle bölünmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
10-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 06.03.2014 tarih ve 10728 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İşletme EBD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans
programında açılan derslerin; Güz Yarı Yılında 3 saat görülen fakat 1 saat uygulanan
sanal sınıf programının Sayıştayın yeni düzenlemesi ile 2013-2014 Eğitim Öğretim
Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle 3 saat görülen sanal sınıfların 2 saat olarak uygulanacağı
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca bildirilmekte olup, gruplandırılarak düzenlen haftalık
ders programının ekteki şekli ile kabulüne ayrıca ekte belirtildiği şekilde gruplara
ayrılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-523/04
13.03.2014
11-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 04.03.2014 tarih ve 10115 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde I.
ve II. Öğretim de yeterli sayıya ulaşmadığından “İstatistik”
dersinin
bölünmesinin uygun olmadığına “karma öğretim A grubu 108, B Grubu 100
olması” nedeniyle ekte belirtildiği şekliyle aynı gün ve saatte bölünmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
12-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 28.02.2014 tarih ve 9314 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğr.Gör.
Hüseyin İSKENDER tarafından verilen I. ve II. Ö.Genel Muhasebe dersinin öğrenci
sayısının fazla olması nedeniyle ekte belirtildiği şekliyle ayrılarak aynı gün ve saatte
ekte belirtilen öğretim üyelerince karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
13-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 03.03.2014 tarih ve 9555 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde
Prof.Dr.Halil İbrahim AYDINLI tarafından verilen “I,II ve Karma Öğretim İdare
Hukuku ve İdari Yargı” dersinin öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle aynı gün
ve saatte ekte belirtilen öğretim üyelerince karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 28.02.204 tarih ve 9312 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Uluslar arası İlişkiler Bölümünde Yrd
Doç.Dr.İsmail EDİZ tarafından verilen “I. ve II. Ö. Siyasi Tarih” dersinin öğrenci
sayısı fazla olması nedeniyle aynı gün ve saatte ekte belirtildiği şekliyle gruplara
ayrılarak yapılan görevlendirmelerin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
15- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 21.02.204 tarih ve 7850 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ortak seçmeli ders olarak okutulacak olan “İş
Güvenliği” dersinin I. ve II. Ö. de ekte belirtildiği şekliyle gruplara ayrılarak yapılan
görevlendirmelerin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-523/05
13.03.2014
16- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 10.03.2014 tarih ve 11024 sayılı yazısı ve
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 11.03.2014 tarih ve 11389 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda 2 yarıyıl II. Ö. “Tanzimat’tan Meşrutiyete Türk
Edebiyatı B grubu” dersinin öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle “C gurubunun
açılmasına ve Okt Serhat DEMİREL tarafından karşılanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
17-Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 11.03.2014 tarih ve 11440 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Karasu Meslek Yüksekokulu 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı II. YY. II.Ö.dersi
olan “TOP 118 Halkla İlişkiler 2+0 dersinin Okt.Mehmet Alper CANTİMER den
alınarak Doç.Dr.Zafer TATLI tarafından karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
18-Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 05.03.2014 tarih ve 10431 sayılı yazısı ve
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 12.03.2014 tarih ve 11522 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde 20132014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda yapılan görevlendirme değişikliğinin
ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
19-Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 04.03.2014 tarih ve 9892
sayılı yazısı ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 05.03.2014 tarih ve 10215 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu 20132014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Mesleki Eğitimi ( 6+4) dersinin öğrenci
yetersizliği nedeniyle Öğr. Gör. Arzu ÖZEL YILMAZCAN’ın ve Öğr. Gör. Günay
HASDEMİR ve Öğr.Gör. ErcanAKKAYA’nın ders yüklerinden çıkarılmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
20-İşletme Fakültesi Dekanlığının 06.03.2014 tarih ve 10525 sayılı yazısı ve Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığının 06.03.2014 tarih ve 10592 sayılı yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda yapılan görevlendirme değişikliğinin ekteki
şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-523/06
13.03.2014
21-Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 06.03.2014 tarih ve 10569 sayılı yazısı ve
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 06.03.2014 tarih ve 10591 sayılı yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 20132014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda yapılan görevlendirme değişikliğinin
ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
22-Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 19.02.2014 tarih ve 7247 sayılı yazısı ve
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 05.03.2014 tarih ve 10212 sayılı yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 20132014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda yapılan görevlendirme değişikliğinin
ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
23-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.03.32014 tarih ve 903.07.01/10730
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Tarih EABD Yüksek Lisans programında yapılan
görevlendirme değişikliğinin ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
24-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.03.32014 tarih ve 903.07.01/10729
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İşletme EBD Uzaktan Eğitim Tezsiz YL. Programında
yapılan görevlendirme değişikliğinin ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
25-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 11.03.2014 tarih ve 11247 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Bölümü karma eğitimi kapsamında “Sosyoloji B (3+0 ) ve
Maliye Bölümü karma eğitim kapsamında “Sosyoloji A (3+0) ders görevlendirme
değişikliğinin ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
26-Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 06.03.2014 tarih ve 10718 ve Öğrenci İşleri
Dairesi Başk.nın 10885 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 20132014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda yapılan görevlendirme değişikliğinin
ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-523/07
13.03.2014
27-Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 18.02.2014 tarih ve 6949 sayılı yazısı ve
9464 sayılı yazı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde
24.02.2014 tarihinde yapılacak olan Doçentlik Sözlü sınavında görevlendirilen FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Salih Zeki YILDIZ’ın
İlgi yazıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda sınava gidememesi nedeniyle
Komisyon üyeliğinden çekilmesinin uygun olduğuna ve gereği için Üniversitelerarası
Kurul Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
28-Teknoloji Fakültesi Dekanlığının 12.03.2014 tarih ve 11486 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme
Bölümü Öğretim üyesi Prof.Dr.Hüseyin ÜNAL’ın 01-30 Mart 2014 tarihleri arasında
(Perşembe,Cumartesi ve Pazar günleri) toplamda 4 gün ve günlük Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğüne (400+KDV) yatırılmak kaydı ile Tepe Grup Eğitim, Danışmanlık,
Mühendislik, Danışmanlık Tarım ve Ticaret Ltd.Şti. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda
Danışmanlık vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
29- Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının 10.03.2014 tarih ve 302.01.06/11079 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme Fakültesine, 2013-2014 eğitim-öğretim
yılı güz yarıyılında Adnan Menderes Üniversitesi ve Adana Bilim ve Teknoloji
Üniversitesinde İngilizce hazırlık sınıfında okumakta iken ara dönemde merkezi
yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapan Serkan KILIÇ ve Havva Nur ŞENEL' in
2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Bölümümüz İngilizce hazırlık
sınıflarında okumasının uygun olduğuna ve hazırlık eğitimlerinin değerlendirmesi
sürecinde, öğrencilerin bahar yarıyılında aldığı notlarla değerlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
30- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 19.02.2014 tarih ve 7506 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Etem KÖKLÜKAYA'nın 20132014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü’nde 2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
ÜYK-523/08
13.03.2014
31- Üniversitemiz (TÖMER) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü’nde Kosova Mamuşa Belediyesi tarafından dil eğitimi almak üzere
gelecek olan Haris Sulpja ve Jasmin Balje eğitim ücreti görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Kosova Mamuşa Belediyesi tarafından dil
eğitimi almak üzere gelecek olan Haris Sulpja VE Jasmin Balje den eğitim ücreti
alınmamasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
32- Prof.Dr.Kemal İNAT’ın 11.03.2014 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Ayşe
FİDİŞ’in Doçentlik Sözlü sınavında görevlendirilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan V. Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kemal İNAT’ın ilgi dilekçede belirtilen gerekçeler
doğrultusunda sınava gidememesi nedeniyle Komisyon üyeliğinden çekilmesinin
uygun olduğuna ve gereği için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oybirliği
ile karar verildi.
33-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 28/02/2014 tarihli ve 105.02- 9306
sayılı yazısı okundu
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nde aşağıda belirtilen derslerin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda “A” ve “B” gruplarına ayrılarak okutulmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
SAAT
ÖĞRT.
DERSİ VERECEK ÖĞRETİM
BÖLÜMÜ
Uluslararası İlişkiler
DERSİN ADI
T+U
Y.Y.
TÜRÜ
ELEMANININ ADI
Sosyoloji A (Çift Numara)
3+0
Bahar
I.Ö.
Doç. Dr. Zeynel Abidin KILINÇ
TDE
Sosyoloji B (Tek Numara)
3+0
Bahar
I.Ö.
Öğr. Gör. Dilşat TÜRKMENOĞLU KÖSE
TDE
Sosyoloji A (Çift Numara)
3+0
Bahar
II.Ö.
Doç. Dr. Zeynel Abidin KILINÇ
TDE
Sosyoloji B (Tek Numara)
3+0
Bahar
II.Ö.
Öğr. Gör. Dilşat TÜRKMENOĞLU KÖSE
00
72.01.FR.27
34- Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 05/03/2014 tarihli ve 903.07.02- 10319
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü ÖYP öğretim elemanı Arş. Gör. Aslı İGİT'in, 2547 Sayılı
Kanun’un 35. Maddesi ile görevlendirme işlemleri tamamlanana kadar, eğitimini
aksatmamak ve çalışmalarını yürütmek amacıyla, geçici olarak 2547 Sayılı Kanun’un
39. Maddesi gereğince, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim
Bilimleri Anabilim Dalı’nda görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
ÜYK-523/09
13.03.2014
35 - Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 07/03/2014 tarihli ve 903.07.02-10835 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Türker Fedai ÇAVUŞ'un
2547 Sayılı Kanun’un 37. Maddesi uyarınca Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü’ne günlük 250.-TL+KDV yatırılması kaydıyla, 02/03/2014 tarihinde
(yarım gün) Balaban İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Anonim Şirketinde
Danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi
36- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 11/03/2014 tarihli ve 903.07.03-11448 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURMAZ'ın Almanya'nın
Fachhochschule Düsseldorf Mechanical and Process Engineering departmanında
araştırma yapmak üzere; 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi uyarınca 10/09/201410/03/2015 tarihleri arasında “6 ay” süre ile yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı-izinli
olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
37- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 11/03/2014 tarihli ve 903.07.03-11449 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURMAZ'ın Almanya'nın
Fachhochschule Düsseldorf Mechanical and Process Engineering departmanında
araştırma yapmak üzere; 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi uyarınca 10/03/201410/09/2014 tarihleri arasında “6 ay” süre ile Üniversitemiz Yurtdışı Araştırma
Faaliyetlerini Destekleme Programı çerçevesinde, yevmiye masraflarına karşılık
için aylık maksimum 2500 TL destek sağlanarak maaşlı-izinli olarak
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
38-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 10/03/2014 tarihli ve 903.07.0311082 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finansal
Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın SAN’ın ABD-Illinois
University ‘de TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kapsamında
misafir araştırmacı olarak; 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi uyarınca 01/06/201401/06/2015 tarihleri arasında “1 yıl” süre ile yolluksuz-yevmiyesiz-maaşsız-izinli
olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-523/10
13.03.2014
9-Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 27/02/2014 tarihli ve 903.07.03-9057 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Mehmet TAŞ'ın Irlanda'nın Institute of
Technology Tralee Üniversitesi'nde Doktora eğitimine devam etmek üzere; 2547
Sayılı Kanun’un 39. Maddesi uyarınca LLP/Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı
kapsamında 20/01/2014-18/04/2014 tarihleri arasında “3 ay” süre ile yolluksuzyevmiyesiz-maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
40- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 06/03/2014 tarihli ve 903.07.02-10673 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri
Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Harun KUŞLU'nun
Almanya'da Bonn
Üniversitesi'nde araştırma yapmak üzere; 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi
uyarınca 02.04.2014-28.06.2014 tarihleri arasında “3 ay” süre ile Üniversitemiz
Yurtdışı Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı çerçevesinde, yevmiye
masraflarına karşılık için aylık maksimum 2500.-TL destek sağlanarak yevmiyeli,
maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
41-Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 06/03/2014 tarihli ve 903.07.02- 10717 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK’ın; Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı ders programında yer alan "SOS203
Mantık I (I.ve II.öğr)" dersinin eğitimini 14 hafta süresince vermek üzere; 2547 Sayılı
Kanun’un 40/d Maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi
42-Genel Sekreterlik Makamının 07/03/2014 tarih ve 302.15.06/10949 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Hendek Meslek Yüksekokulu İnşaat
Programından mezun olup, 14.04.1998 tarih ve 114/22.9 sayılı diplomasını kaybeden
Ebru ÇATIK'a kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma,
Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5.
Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini Kaybedenlere Diploma,
Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2. Nüshalarını Düzenleme
Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar verildi.
ÜYK-523/11
13.03.2014
43-Genel Sekreterlik Makamının 01/03/2014 tarih ve 302.15.06/9366 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi Programından mezun olup, 10.06.2011 tarih ve 210/32.24 sayılı
diplomasını kaybeden Hafize KILIÇ'a kaybolan diplomasının yerine “Sakarya
Üniversitesi Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin
Yönetmelik”in 5. Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini
Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2.
Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği
karar verildi.
44-Personel Dairesi Başkanlığının 12.03.2014 tarih ve 11635 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 31.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığını internet adresinde yayınlanan Üniversitemiz Rektörlük Dış İlişkiler
Uzman kadrosu için 23.0.2014 tarihinde yapılan giriş sınavında başarılı olan Erdal
HOŞ’un 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
45- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 04.03.2014 tarih ve 903.07.02/9928
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (İstanbul)
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ruşen Ahmet ALBAYRAK’ın 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunun 31. Maddesine uyarınca; 6245 Sayılı Harcırah Kanunun 6,14 ve 27.
maddelerine istinaden yolluklu ve yevmiyeli olarak, ekte belirtilen tezli ve tezsiz
yüksek lisans programlarında ders vermek üzere; 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılında Enstitümüz İslam Ekonomisi ve Finansı EABD’da
görevlendirilmesinin uygun olduğuna tezli ve tezsiz yüksek lisans haftalık ders
programına ekteki şekilde işlenmesinin uygun olduğuna oybirliği karar verildi.
46- İşletme Fakültesi öğrencisi G101300019 numaralı öğrencisi Enes BÜLBÜL’ün
sınav kağıdını yeniden değerlendirmek üzere oluşturulan Komisyon’un Raporu
görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi
G101300019 numaralı öğrencisi Enes BÜLBÜL'ün 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı “Araştırma Yöntemleri” ” dersi final sınavı notuna itiraz dilekçesine
istinaden, sınav kağıdını yeniden değerlendirmek üzere; Üniversitemiz Yönetim
Kurulu’nun 27.02.2013 tarih ve 522 sayılı toplantısında alınan “49” nolu kararı ile
oluşturulan Komisyon’un Raporu doğrultusunda; söz konusu öğrencinin yapılan
inceleme sonucunda herhangi bir maddi ya da bilimsel hataya rastlanmaması
nedeniyle öğrencinin aldığı “35” notunun geçerli sayılmasının uygun olduğuna ve söz
konusu kararın öğrenciye yazılı bilgi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-523/12
13.03.2014
47- Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencisi B1306.00702 Figen UĞUR’un ve
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencisi G1006000036 numaralı öğrenci
Sümeyye MEMİŞ’in sınav kağıdını yeniden değerlendirmek üzere oluşturulan
Komisyon’un Raporu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencisi
B1306.00702 Figen UĞUR’un ve Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencisi
G1006000036 numaralı öğrenci Sümeyye MEMİŞ’in 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı “Görsel Sanatlar Öğretimi” dersi ödev notuna itiraz dilekçesine
istinaden, ödev kağıtlarının yeniden değerlendirmek üzere; Üniversitemiz Yönetim
Kurulu’nun 30.01.2013 tarih ve 519 sayılı toplantısında alınan “67 ve 68” nolu
kararlar ile oluşturulan Komisyon’un Raporu doğrultusunda; söz konusu öğrenci
Sümeyye MEMİŞ’in yazınsal hata ile “0” girilen notunun “AA” olarak düzeltilmesine
ve öğrenci Figen UĞUR’un notunun ise herhangi bir maddi ya da bilimsel hataya
rastlanmaması nedeniyle öğrencinin aldığı notunun geçerli sayılmasının uygun
olduğuna ve söz konusu kararın öğrencilere yazılı bilgi verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
48- İşletme Fakültesi Dekanlığının 11.03.2014 tarih ve 903.07.02/11362 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılları’nda Ahmet Canan KARAKAŞ tarafından İşletme Fakültesi İşletme
Bölümü’nde “Kritik Analitik Düşünce Becerileri” dersini vermek üzere; 2547 Sayılı
Kanun’un 31. Maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
49- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 04.03.2014 tarih ve 903.07.02/9839
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Anayasa Mahkemesi Raportörü Yrd. Doç. Dr.
Serdar GÜLENER’in 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 89. maddesi
uyarınca; aşağıda belirtilen yüksek lisans programı “Uzmanlık Alan” dersini vermek
ve “Danışmanlık” görevini yürütmek üzere, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında Enstitümüz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
657 SAYILI KANUNUN’UN 89. MADDESİ İLE DERS GÖREVLENDİRME TABLOSU
GÖREVLENDİRİLDİĞİ
ADI SOYADI
OKUL
KODU
Yrd. Doç. Dr. Serdar
GÜLENER
60
Yrd. Doç. Dr. Serdar
GÜLENER
60
00
BÖLÜM
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetim
EABD YL
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetim
EABD YL
DERSİN ADI
SAAT
T+U+L
Y.Y.
ÖĞR.
TÜRÜ
ÜNİVERSİTE /
FAKÜLTE
Uzmanlık Alan
Dersi
4+0
II
Örgün I.
Öğretim
SAÜ/SBE
Danışmanlık
0+1
II
Örgün I.
Öğretim
SAÜ/SBE
ÜYK-523/13
13.03.2014
50-Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 05/03/2014 tarihli ve 903.07.02- 10149 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ELEVLİ'nin 2547
Sayılı Kanun’un 38. Maddesi uyarınca Adli Tıp Kurumu, birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları üyesi olarak 10.04.2014 tarihlerinden itibaren “1 yıl”
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
51- Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 04.03.2014 tarih ve 9859 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Meslek Yüksekokulu 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı’nda ekte belirilen karşılamayan dersleri vermek üzere Esra
YALÇIN, Gökhan ATALI, Kenan ŞAFAK,Mehmet Oktay ERTEM, Mahmut
Celalettin
ERKUT, Meryem Fındık ÇELİK,Mücahid ŞENTÜRK ve Sebile
AÇIKALIN tarafından verilmek üzere; 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca
ders saati ücreti ile görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
52- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün
sayılı yazısı okundu.
12.02.2014 tarih ve 903.07.02/6204
Yapılan görüşmeler sonunda; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Faruk BEŞER’in 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 40/d maddesi
uyarınca; ekte belirtilen tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında ders vermek
üzere 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz İslam Ekonomisi
ve Finansı EABD’da görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve uzaktan eğitim tezsiz
yüksek lisans programı ve tezli yüksek lisans haftalık ders programına ekteki şekilde
işlenmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
53- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 28.02.2014 tarih ve 9285 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2013-2014
Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde
uzmanlık alanına ait ekte belirtilen dersleri vermek üzere Arş.Gör. Dilşat
TÜRKMENOĞLU KÖSE’in kadrosunda öğretim görevlisi olarak 2547 Sayılı Kanunun
31. maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmelerinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-523/14
13.03.2014
54-Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 04.03.2014 tarih ve 903.07.01/9860
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Meslek Yüksekokulu 2013-2014
Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında Yılı’nda karşılanamayan dersleri vermek üzere; Ali
SORMAZ, Alper TAŞCI ve İbrahim ÖZDİL tarafından karşılanmak üzere; 2547
Sayılı Kanunun 31. maddesi ve 657 Sayılı Kanunun 89. maddesi uyarınca ders saati
ücreti ile görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
55- Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının 11.03.2014 tarih ve
934.01.01/11439 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi yeni
kütüphane binasında kullanılmak üzere ekte belirtilen okuma masalarının temin
edilerek bedelinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü giderlerinden
karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
56- SAÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü’nün
18.03.2014 tarih ve 12566 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; SAÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite
Geliştirme Koordinatörlüğü çalışma ekibi Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVECİ,
Yrd.Doç.Dr.Özer UYGUN,Arş.Gör. Alper KİRAZ ve Alev SEVİNÇLİ’nin 04-09
Nisan 2014 tarihleri arasında Avusturya-Viyana da Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın
düzenlediği ziyaret gezisine katılmak üzere; yolluk-yevmiye ve konaklama giderlerinin
Rektörlük bütçesinden karşılamak kaydı ile akademik personelin 2547 Sayılı
Kanunun 39. maddesi uyarınca idari personelin 6245 Sayılı 6,14 ve 39. maddesi
uyarınca görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
57- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 27.02.2014 tarih ve 9047 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; merkezi yerleştirme puanlarına göre yatay geçiş
(2.grup) başvuruları 29 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında yerleşen öğrencilerin isim
listelerinin ekteki şekliyle kabul edilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
58- İşletme Fakültesi öğrencisi Bilal KITIN’ın dilekçeci okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme Fakültesi öğrencisi Bilal KITIN’ın verilen
1 aylık uzaklaştırma cezasının Üniversite Yönetim Kurulunca reddine ve Hukuk
Müşavirliğimizin görüşü çerçevesinde tekrar karar alınmasının uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
ÜYK-523/15
13.03.2014
59- Devlet Konservatuarı Müdürlüğünün 10.03.2014 tarih ve 825.01/11124 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Devlet Konservatuarı tarafından ihtiyaç duyulan
ekte belirtilen “kadınlar günü özel” ve “Nevahenk Türk Müziği Topluluğu”
albümlerinde ihtiyaç duyulan bedellerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme
müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
60- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 06.03.2014 tarih ve 807.04/10561 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
bölümü’nde ihtiyaç duyulan malzeme bedellerinin Üniversitemiz Döner Sermaye
İşletme müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
61- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 06.03.2014 tarih ve 807.04/10561 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği bölümü’nde ihtiyaç duyulan malzeme bedellerinin Üniversitemiz Döner
Sermaye İşletme müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
62- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 25.02.2014 tarih ve 934.99/8584 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği bölümü’nde ihtiyaç duyulan malzeme bedellerinin Üniversitemiz Döner
Sermaye İşletme müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
63- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 05.03.2014 tarih ve 100/10417 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü’nde
ihtiyaç duyulan malzeme bedellerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme
müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
64- Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan öğretim üyesi kadro talepleri
görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan ve ekli
listede dökümü verilen boş kadroların,78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4.
Maddesi uyarınca aktarılması ve 5. Maddesi uyarınca atama izni verilmesinin uygun
olduğuna ve gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar
verildi.
ÜYK-523/16
13.03.2014
65- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 11.03.2014 tarih ve 11365 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Esentepe Kampüsü Çarşı
Merkezi’nde faaliyet gösteren “Fotoğraf Stüdyosu’nun işletmecisi Ercan SEVİNÇ’in
söz konusu işyerinin işletme hakkının Şaban MERGÜL’e verilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
66- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 06.11.2013 tarih ve 903.07.02/2760/4476
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda Üniversite Yönetim Kurulumuzun 21.11.2013 tarih
514 sayılı toplantısı alınan 29 nolu kararın iptal edilmesine ve Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ahmet OĞUR’un SAÜ
Teknokent AŞ. bünyesinde faaliyet gösteren İNOTEK Mühendislik Müşavirlik Yazılım
Danışmanlık İnşaat İthalat Taahhüt San ve Tic.Ltd.Şti.’nde 3130354 numaralı
Savunma Amaçları Yivli Plakalı Harp Başlığı için İmalat Yönetimi ve Yiv Açma
Makinesi Geliştirmesi projesinde 20.09.2013-20.09.2015 tarihleri arasında haftada bir
gün (cumartesi günleri) olmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca
20.09.2013-20.09.2015 (24 ay) tarihleri arasında danışmanlık yapmak üzere
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
67- İşletme Fakültesi Dekanlığının 04.03.2014 tarih ve 105.01.02/9937 sayılı yazısı
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 05.03.2014 tarih ve 10216 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda 2. Öğretim 2. sınıf zorunlu "Yöneylem
Araştırması" dersinde talep edilen değişikliğin program değişikliğine neden olması
nedeniyle reddine oybirliği ile karar verildi.
68- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 9621 sayılı yazısı ve
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının 28.02.2014 tarih ve 9239 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 20132014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı “RSM 212 Özgün Baskı II (Serigrafi 2+2)”
dersinde talep edilen değişikliğin program değişikliğine neden olması nedeniyle
reddine oybirliği ile karar verildi.
69-Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 03.03.2014 tarih ve 9517 sayılı
yazısı ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 9547 sayılı yazıları
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Dış Ticaret programında talep
edilen değişikliğin program değişikliğine neden olması nedeniyle reddine oybirliği
ile karar verildi.
ÜYK-523/17
13.03.2014
70-Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 03.03.2014 tarih ve 9512 sayılı
yazısı, 03.03.2014 tarih ve 9514 sayılı yazısı ve 03.03.2014 tarih ve 9516 sayılı
yazısı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 9546 sayılı yazıları
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
programında, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı ve Peyzaj ve Süs Bitkileri
Programlarında talep edilen değişikliğin program değişikliğine neden olması
nedeniyle reddine oybirliği ile karar verildi.
71-Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 13.03.2014 tarih ve 11991 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’nda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan "Atomik
Absorpsiyon Cihazının" alınması ve bedelinin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
72- İşletme Fakültesi Dekanlığının 13.03.2014 tarih ve 200/11820 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölümü Öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Adem AKBIYIK’ın 01.09.2014- 31.08.2015
tarihleri arasında 1 yıl süre ile Kanada McMaster Üniversitesi DeGroote İşletme
Fakültesi Yönetim Bilişim Sitemleri Bölümünde doktora sonrası araştırma yapmak
üzere masrafların YÖK bursundan karşılanmak kaydı ile yolluklu-yevmiyeli maaşlıizinli görevlendirmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
73- Üniversitemiz Eğitim Birimlerinde 2013-2014 Bahar yarıyılından itibaren 2547
Sayılı Kanunun 40. Maddesinin (d) fıkrası uyarınca yapılacak olan uzmanlık alan
dersi ve danışmanlık görevlendirmeleri ile ilgili ödemeler hususu görüşmeye açıldı;
 Yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde; 2547 Sayılı Kanunun 40.
Maddesinin (d) fıkrası uyarınca üniversitemiz eğitim birimlerinde yapılacak
uzmanlık alan dersi ve danışmanlık görevlendirmelerin de ilgili madde
hükmünde belirlenen geçici görev yolluğunun ödenmemesine,
 İlgili madde hükmü uyarınca görevlendirilecek öğretim üyelerine ödenecek ek
ders ücretlerinin ise; üniversitemiz tam zamanlı öğretim üyelerine yapılan
ödeme esasları dikkate alınarak ek ders ücretinin ödenmesine oy birliği ile
karar verildi.
74- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturuma son verildi.
Download

13.03.2014 Üni - Sakarya Üniversitesi