T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih
Toplantı Sayısı
: 04 Mart 2014
: 09
Karar:1/1
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen 1 adet
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ayfer PAZARBAŞI ve
Doç.Dr.Meral GÜZEY hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör
kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan Doç.Dr.Ayfer PAZARBAŞI’nın,
jürilerden aldığı 5 olumlu, Doç.Dr.Meral GÜZEY’in ise 5 olumsuz raporu göz önünde
bulundurularak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan
kadroya tam gün statüde çalışmak üzere Doç.Dr.Ayfer PAZARBAŞI’nın atanmasının
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:1/2
Üniversitemiz Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Gürsel ÖZTUNÇ hakkında
düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Gürsel ÖZTUNÇ’un, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:1/3
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen Doçent
kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Sedat KULECİ hakkında
düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen Doçent
kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Sedat KULECİ’nin 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:2
Üniversitemiz
bünyesinde
mevcut
bulunan
Yüksekokulların
yeniden
yapılandırılması nedeniyle birimlerde bulunan dolu-boş kadroların, mevcut bulunan
programlara aktarılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz bünyesinde yer alan Yüksekokulların yeniden yapılandırılması
nedeniyle birimlerde bulunan dolu-boş kadroların, ekli listede belirtilen mevcut
programlara aktarılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:3
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümünde ÖYP kapsamında
Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Hande GÜR’ün, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi
uyarınca, yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere kadrosunun geçici olarak Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümünde ÖYP kapsamında
Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Hande GÜR’ün, Bölümünde alanı ile ilgili yüksek
lisans programı bulunmaması ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün kayıtlı
öğrencisi olması nedeniyle, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesinde yapması ve
kadrosunun geçici olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. maddesi uyarınca
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasının uygun olduğuna, gereği
için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:4
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 28.01.2014 tarih ve 04/4 sayılı kararı ile 2547
sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 10.02.2014-31.01.2015 tarihleri arasında
Hollanda’da görevlendirilen Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Öğretim Elemanlarından Arş.Gör.Sıla GEN’in, görevlendirme tarihinin 16.03.201416.03.2015 olarak değiştirilmesi hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 28.01.2014 tarih ve 04/4 sayılı kararı ile 2547
sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 10.02.2014-31.01.2015 tarihleri arasında
Hollanda’da görevlendirilmesi uygun görülen Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarından Arş.Gör.Sıla GEN’in, görevlendirme
tarihinin 16.03.2014-16.03.2015 olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile
karar verildi.
Karar:5
Üniversitemiz ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında yapılacak iş birliği protokolü
hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Mustafa KİBAR ile
Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof.Dr.Harun ARIKAN’ın 07-09.03.2014 tarihleri arasında 2547
sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluklu ve gündelikli olarak KKTC’de
görevlendirilmeleri hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Mustafa KİBAR ile Dış İlişkiler Birim Başkanı
Prof.Dr.Harun ARIKAN’ın, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 07-09.03.2014
tarihleri arasında, Üniversitemiz ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında yapılacak iş birliği
protokolü hakkında görüşmelerde bulunmak üzere yolluklu ve gündelikli olarak Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Download

04.03.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları