T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih
Toplantı Sayısı
: 25 Şubat 2014
: 08
Karar:1/1
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı için ilan
edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Havva HALAÇELİ
METLİOĞLU hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı için ilan
edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Havva HALAÇELİ
METLİOĞLU’nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan
kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Karar:1/2
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ömer KORKUT hakkında
düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ömer KORKUT’un 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:2
Üniversitemiz Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof.Dr.Harun ARIKAN’ın, EUA-Avrupa
Üniversiteler Birliğinin yıllık toplantısına katılmak üzere 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi
uyarınca, 02-05.04.2014 tarihleri arasında yolluklu ve gündelikli olarak Brüksel/Belçika’da
görevlendirilmesi hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof.Dr.Harun ARIKAN’ın, EUA-Avrupa
Üniversiteler Birliğinin yıllık toplantısına katılmak üzere 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi
uyarınca, 02-03.04.2014 tarihlerinde yolluklu ve gündelikli olarak Brüksel/Belçika’da
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:3
Üniversitemiz Adana Sağlık Yüksekokulunda ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi
olarak görev yapan Ebru OKTAR’ın, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca, yüksek
lisans eğitimini tamamlamak üzere kadrosunun geçici olarak Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aktarılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Adana Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümünde ÖYP
kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Ebru OKTAR’ın, Bölümünde alanı ile
ilgili yüksek lisans programı bulunmaması ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olması nedeniyle, yüksek lisans eğitimini Hacettepe
Üniversitesinde yapması ve kadrosunun geçici olarak 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 35. maddesi uyarınca Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne
aktarılmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:4
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında görev
yapmakta iken, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca, ÖYP kapsamında yüksek
lisans eğitimini yapmak üzere kadrosu geçici olarak Ankara Üniversitesine aktarılan
Arş.Gör.Tuğçe TATLISÖZ’ün doktora eğitimine anılan Üniversitede devam etmesi
hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında ÖYP
kapsamında görev yapmakta iken, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca, yüksek
lisans eğitimi yapmak üzere kadrosu geçici olarak Ankara Üniversitesine aktarılan
Arş.Gör.Tuğçe TATLISÖZ’ün, yüksek lisans eğitimini tamamlamış olması nedeniyle anılan
kanun hükümleri uyarınca doktora eğitimine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde devam etmesinin uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:5
Üniversitemiz Yayın Komisyonuna yeni üye seçilmesi hakkında görüşme.
Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 2. maddesi gereğince; Üniversitemiz Yayın
Komisyonu üyelerinin, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Azmi YALÇIN başkanlığında,
Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Prof.Dr.Mesut BAŞIBÜYÜK ve Prof.Dr.Nuran
ÖĞÜLENER’den oluşmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Download

25.02.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları