S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI
08.05.2014
14
09
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
1- Doç.Dr.Nejdet ADANIR
2- Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK
3- Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
4- Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
5- Doç.Dr.Elçin ESENLİK
6- Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
01- Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç.Dr.Nurhan GÜMRAL’ın
telafisi yapılacak dersi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.05.2014 tarih ve
47944040-105-08 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç.Dr.Nurhan GÜMRAL’ın
telafisi yapılacak dersi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.05.2014 tarih ve 47944040105-08 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç.Dr.Nurhan GÜMRAL 06
Mayıs 2014 tarihinde Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Aksu ilçesine
düzenlemiş olduğu teknik geziye katıldığından dolayı, 06.05.2013 tarihinde vereceği dersi
aşağıdaki tarihte telafi etmesinin uygunluğuna,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Kredisi Dersin Telafi
Edileceği Tarih
4 0 4 6 09.05.2014
Ders saati
13.30-17.20
02- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ceylan Çağıl YETİŞ’in
doktora yeterlik sınav jürisi ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 06.05.2014 tarih ve 77388645/010.99/41 sayılı yazısı ve ekinin
görüşülmesi.
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ceylan Çağıl YETİŞ’in
doktora yeterlik sınav jürisi ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
06.05.2014 tarih ve 77388645/010.99/41 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin doktora yeterlik sınavları, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 34. maddesi uyarınca aşağıdaki jüri tarafından 30.05.2014 Cuma günü
aşağıda belirtilen saatlerde yapılmasına ve doktora yeterlik sınav tutanaklarının 3 gün
içerisinde Enstitümüze gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
2- Prof.Dr. Cemal ERONAT
3- Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Pedodonti A.Dalı Başkanı
Ege Üniversitesi Diş Hek. Fak. Öğ. Üy.
Pedodonti A.Dalı Öğretim Üyesi
DEVAMI 2’NCİ SAYFADADIR
08.05.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 2’NCİ SAYFASIDIR
Yedek
1- Yrd.Doç. Dr.Derya CEYHAN
2- Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KARAYILMAZ
Yazılı Sınavı Saati: 10.00
Pedodonti A.Dalı Öğretim Üyesi
Akdeniz Üniversitesi Diş Hek. Fak. Öğ. Üy.
Sözlü Sınavı Saati: 11. 00
03- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ceylan Çağıl YETİŞ’in
Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Prof.Dr. Cemal ERONAT’ın görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.05.2014 tarih ve 77388645/010.99/41 sayılı yazısı ve
ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ceylan Çağıl YETİŞ’in
Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Prof.Dr. Cemal ERONAT’ın görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.05.2014 tarih ve 77388645/010.99/41 sayılı
yazısı ve eki
görüşüldü.
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ceylan Çağıl YETİŞ’in
30.05.2014 Cuma günü yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına asil jüri üyesi olarak
katılmak üzere Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cemal
ERONAT’ın
29.05.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre ile yolluklu ve
yevmiyeli olarak İzmir’den Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına,
04- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ceylan Çağıl YETİŞ’in
Doktora
Yeterlik
Sınavı
Jürisi
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin
KARAYILMAZ’ın
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.05.2014 tarih ve
77388645/010.99/41 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ceylan Çağıl YETİŞ’in
Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KARAYILMAZ’ın görevlendirilmesi ile
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.05.2014 tarih ve 77388645/010.99/41 sayılı
yazısı
ve eki görüşüldü.
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ceylan Çağıl YETİŞ’in
30.05.2014 Cuma günü yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına yedek jüri üyesi olarak
katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KARAYILMAZ’ın
29.05.2014 tarihinden itibaren yol dahil 2 (iki)
gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Antalya’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
05- Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman değişikliği ile
ilgili 06.05.2014 tarih ve 62669865-302.14-7 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman değişikliği ile
ilgili 06.05.2014 tarih ve 62669865-302.14-7 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
DEVAMI 3’NCÜ SAYFADADIR
08.05.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 3’NCÜ SAYFASIDIR
Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığınca aşağıdaki öğrencilerin
danışmanlıklarının değişikliği teklif edilmiş olup, belirtilen şekilde değişikliğin
uygunluğuna,
Numarası
Adı Soyadı
Programı
Danışmanı
1240302002
Emre BALABANLI
Doktora
Prof.Dr.İrfan ALTUNTAŞ
1240302002
Fatma Tutku ATIŞ
Doktora
Doç.Dr.Efkan UZ
06- Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ahmet SAVGAT’ın tez
konusu değişikliği
ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 08.05.2014 tarih ve
37247725/302.14/40 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ahmet SAVGAT’ın tez
konusu değişikliği
ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 08.05.2014 tarih ve
37247725/302.14/40 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin hazırlamakta olduğu doktora tezinin, danışmanının önerisi
üzerine “Florozisli ve Sağlıklı Daimi Dişlerin Kök Dentinlerinin Element içeriği, Mikrosertlik
ve Tübül Yapılarının İn Vitro Olarak Karşılaştırılması” şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiş
olup, belirtilen şekilde değişikliğin uygunluğuna,
07- Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Arife YARAN’ın doktora
yeterlik sınav jürisi ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
07.05.2014 tarih ve 37247725/010.99/39 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Arife YARAN’ın doktora
yeterlik sınav jürisi ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
07.05.2014 tarih ve 37247725/010.99/39 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin doktora yeterlik sınavları, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 34. maddesi uyarınca aşağıdaki jüri tarafından 05.06.2014 Perşembe günü
aşağıda belirtilen saatlerde yapılmasına ve doktora yeterlik sınav tutanaklarının 3 gün
içerisinde Enstitümüze gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Prof.Dr.Dr.A.Diljin KEÇECİ
Endodonti A.Dalı Başkanı
2- Doç.Dr.Özgür ER
Erciyes Üniversitesi Diş Hek. Fak. Öğ. Üy.
3- Doç. Dr.Murat MADEN
Endodonti A.Dalı Öğretim Üyesi
4- Doç. Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Endodonti A.Dalı Öğretim Üyesi
5- Yrd.Doç. Dr.Bulem ÜREYEN KAYA Endodonti A.Dalı Öğretim Üyesi
Yedek
1- Doç.Dr.Burak SAĞSEN
Erciyes Üniversitesi Diş Hek. Fak. Öğ. Üy.
2- Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK Endodonti A.Dalı Öğretim Üyesi
Yazılı Sınavı Saati: 10.00
Sözlü Sınavı Saati: 11. 00
DEVAMI 4’NCÜ SAYFADADIR
08.05.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 4’NCÜ SAYFASIDIR
08- Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi
Arife YARAN’ın
Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Doç.Dr.Özgür ER’in görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim
Dalı Başkanlığı’nın 07.05.2014 tarih ve 37247725/010.99/39 sayılı yazısı ve ekinin
görüşülmesi.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Arife YARAN’ın
Doktora
Yeterlik Sınavı Jürisi Doç.Dr.Özgür ER’in görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 07.05.2014 tarih ve 37247725/010.99/39 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi
Arife YARAN’ın
05.06.2014 Perşembe günü yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına asil jüri üyesi olarak
katılmak üzere Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Özgür
ER’in
04.06.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli
olarak Kayseri’den Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına
arzına,
09- Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi
Arife YARAN’ın
Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Doç.Dr.Burak SAĞSEN’in görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.05.2014 tarih ve 37247725/010.99/39 sayılı yazısı ve
ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Arife YARAN’ın
Doktora
Yeterlik Sınavı Jürisi Doç.Dr.Burak SAĞSEN’in görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 07.05.2014 tarih ve 37247725/010.99/39 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi
Arife YARAN’ın
05.06.2014 Perşembe günü yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına yedek jüri üyesi olarak
katılmak üzere Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Burak
SAĞSEN’in
04.06.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre ile yolluklu ve
yevmiyeli olarak Kayseri’den Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına,
Oy birliği ile karar verildi.
(İMZA)
Doç.Dr.Nejdet ADANIR
Enstitü Müdür
(İMZA)
(İMZA)
Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
Üye
(İMZA)
Hasan Basri SAVAŞ
Öğrenci Temsilcisi
(İMZA)
Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
Enstitü Müdür Yardımcısı
Enstitü Müdür Yardımcısı
(İMZA)
Doç.Dr.Elçin ESENLİK
Üye
(İMZA)
Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
Üye
(İMZA)
Raportör
Mevlüt TUFAN
Enstitü Sekreteri
Download

14 - Sağlık Bilimleri Enstitüsü