TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2015-2016 GÜZ DÖNEMİ MAZERET SINAV PROGRAMI
(I/ II. ÖĞRETİM)
DERSİN ADI
TARİHİ
SAATİ
TDE 0111 Edebiyat Bilgileri I
TDE 217 Edebiyat Bilgileri
28 ARALIK 2015
09.00
Yrd. Doç. Dr. Abdülsamet ÖZMEN
TDE 321 Eski Anadolu Türkçesi
28 ARALIK 2015
10.00
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
Bütün Dersleri
28 ARALIK 2015
11.00
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
TDE 411 Çağdaş Türk Lehçeleri
Diğer Dersleri
28 ARALIK 2015
13.00
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK
Bütün Dersleri
28 ARALIK 2015
15.00
DERS SORUMLUSU
Dr. Mustafa Uğurlu ARSLAN
DERSİN ADI
DERS SORUMLUSU
Okt. Halime Ece NAZLI
TARİHİ
İngilizce
29 ARALIK 2015
Okt. M. Serkan ŞAHİN
SAATİ
09.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
29 ARALIK 2015
10.00
Öğr. Gör. Nejla KAYA
Bütün Dersleri
29 ARALIK 2015
11.00
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
TDE 323 Türk Halk Edebiyatı ve
29 ARALIK 2015
13.00
29 ARALIK 2015
14.00
Diğer Dersleri
Prof. Dr. Kemal TİMUR
Bütün Dersleri
SINAV YERİ: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI, D 14; D 16
NOT: DERS SORUMLUSU ÖĞRETİM ELEMANLARININ GİRMİŞ OLDUKLARI TÜM DERSLERİN MAZERET SINAVLARI AYNI SAATTE YAPILACAKTIR.
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Download

mazeret sınav takvimi