S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI
05.06.2014
17
34
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
1- Doç.Dr.Nejdet ADANIR
2- Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK
3- Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
4- Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
5- Doç.Dr.Elçin ESENLİK
6- Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
01- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ’nin
Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi’nin kurulması ve sınav tarihinin belirlenmesi ile
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.05.2014 tarih ve 77388645/299/47 sayılı yazısı ve
eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ’nin
Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi’nin kurulması ve sınav tarihinin belirlenmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.05.2014 tarih ve 77388645/299/47 sayılı yazısı ve ekleri
görüşüldü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesi uyarınca Doktora
tez savunma sınavı jüri üyelerinin aşağıdaki gibi teşkiline ve tez savunma sınavının
24.06.2014 Salı günü saat 10.00’da Enstitümüz Seminer Salonunda yapılarak, Doktora tez
savunma sınav tutanaklarının onbeş gün içerisinde Enstitümüze gönderilmesinin
uygunluğuna,
Asil
1- Prof. Dr. Zuhal KIRZIOĞLU
2- Prof.Dr.Oya AKTÖREN
3- Prof.Dr.M.Üstün GÜLDAĞ
4- Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
5- Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Yedek
1- Prof.Dr.Özlem ÖZMEN
2- Yrd.Doç.Dr.Derya CEYHAN
Pedodonti A.D. Başkanı
İstanbul Ün. Diş Hekimliği Fak. Öğretim Üyesi
Protetik Diş Tedavisi A.D. Başkanı
Biyofizik A.D. Başkanı
Pedodonti A.D. Öğretim Üyesi
Mehmet Akif Ersoy Ün. Vet. Fak. Öğretim Üyesi
Pedodonti A.D. Öğretim Üyesi
02- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ’nin
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.Oya AKTÖREN’in görevlendirilmesi ile
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.05.2014 tarih ve 77388645/299/47sayılı yazısı ve
eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ’nin
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.Oya AKTÖREN’in görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.05.2014 tarih ve 77388645/299/47sayılı yazısı ve ekleri
görüşüldü.
DEVAMI 2’NCİ SAYFADADIR
05.06.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 2’NCİ SAYFASIDIR
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ’nin
24.06.2014 Salı günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına asil jüri üyesi olarak katılmak
üzere İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Oya
AKTÖREN’in
23.06.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre ile yolluklu ve
yevmiyeli olarak İstanbul’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına,
03- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ’nin
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.Özlem ÖZMEN’in görevlendirilmesi ile
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.05.2014 tarih ve 77388645/299/47sayılı yazısı ve
eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ’nin
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.Özlem ÖZMEN’in görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.05.2014 tarih ve 77388645/299/47sayılı yazısı ve ekleri
görüşüldü.
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ’nin
24.06.2014 Salı günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına yedek jüri üyesi olarak
katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Özlem ÖZMEN’in
24.06.2014 tarihinde yol dahil 1 (bir) gün süre ile yolluklu ve
yevmiyeli olarak Burdur’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına,
04- Enstitümüz Histoloji ve Emriyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Dilek ULUSOY
KARATOPUK’un Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi’nin kurulması ve sınav tarihinin
belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.05.2014 tarih ve 45103239-302.1407 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Histoloji ve Emriyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Dilek ULUSOY
KARATOPUK’un Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi’nin kurulması ve sınav tarihinin
belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.05.2014 tarih ve 45103239-302.14-07
sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesi uyarınca Doktora
tez savunma sınavı jüri üyelerinin aşağıdaki gibi teşkiline ve tez savunma sınavının
26.06.2014 Perşembe günü saat 10.00’da Histoloji ve Emriyoloji A.D. Seminer Salonunda
yapılarak, Doktora tez savunma sınav tutanaklarının onbeş gün içerisinde Enstitümüze
gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Prof. Dr. Meral ÖNCÜ
2- Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
3- Doç.Dr.Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
4- Doç.Dr.Esra KOYUNCU
5- Yrd.Doç.Dr.Hakan DARİCİ
Histoloji ve Emriyoloji A.D. Başkanı
Biyofizik A.D. Başkanı
Tıbbi Biyoloji A.D. Öğretim Üyesi
Anatomi A.D. Başkanı
Sanko Üniversitesi Tıp Fak. Öğretim Üyesi
DEVAMI 3’NCÜ SAYFADADIR
05.06.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 3’NCÜ SAYFASIDIR
Yedek
1- Yrd.Doç.Dr.Kanat GÜLLE
2- Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Bülent Ecevit Ün. Tıp Fak. Öğretim Üyesi
Histoloji ve Embriyoloji A.D. Öğretim Üyesi
05- Enstitümüz Histoloji ve Emriyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Dilek ULUSOY
KARATOPUK’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr.Hakan DARİCİ’nin
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.05.2014 tarih ve 45103239302.14-07 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Histoloji ve Emriyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Dilek ULUSOY
KARATOPUK’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr.Hakan DARİCİ’nin
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.05.2014 tarih ve 45103239302.14-07 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Histoloji ve Emriyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Dilek ULUSOY
KARATOPUK’un 26.06.2014 Perşembe günü saat 10.00 yapılacak olan Tez Savunma
Sınavına asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Hakan DARİCİ’nin
25.06.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre
ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Gaziantep’den Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna
ve Rektörlük Makamına arzına,
06- Enstitümüz Histoloji ve Emriyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Dilek ULUSOY
KARATOPUK’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr.Kanat GÜLLE’nin
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.05.2014 tarih ve 45103239302.14-07 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Histoloji ve Emriyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Dilek ULUSOY
KARATOPUK’un Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr.Kanat GÜLLE’nin
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.05.2014 tarih ve 45103239302.14-07 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Histoloji ve Emriyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Dilek ULUSOY
KARATOPUK’un 26.06.2014 Perşembe günü saat 10.00 yapılacak olan Tez Savunma
Sınavına yedek jüri üyesi olarak katılmak üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Kanat GÜLLE’nin 25.06.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç)
gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Zonguldak’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
07- Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
Fatmagül ÇAYIR’ın tez savunma sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.05.2014 tarih ve 47944040.302.14-5 sayılı yazısı ve
eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
Fatmagül ÇAYIR’ın tez savunma sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.05.2014 tarih ve 47944040.302.14-5 sayılı yazısı ve ekleri
görüşüldü.
DEVAMI 4’NCÜ SAYFADADIR
05.06.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 4’NCÜ SAYFASIDIR
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca Yüksek
Lisans tez savunma sınavı jüri üyelerinin aşağıdaki gibi teşkiline ve tez savunma sınavının
04.07.2014 Cuma günü saat 10.30’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Seminer Salonunda yapılarak
Yüksek Lisans tez savunma sınav tutanaklarının onbeş gün içerisinde Enstitümüze
gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Doç.Dr. Ferdi BAŞKURT
3- Doç.Dr. Zeliha BAŞKURT
3- Doç.Dr. Şükran KOÇ
Fizyoterapi ve Reh. Anabilim Dalı Başkanı
Fizyoterapi ve Reh. Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi
Yedek
1- Doç.Dr.Fatih KILINÇ
Spor Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
2- Yrd.Doç.Dr. Mehmet KUMARTAŞLI Spor Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
08- Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hüseyin Serdar ÜNSOY’un
doktora yeterlik sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 29.05.2014 tarih ve 47944040-302.14/12
sayılı yazıları ve eklerinin
görüşülmesi.
Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hüseyin Serdar ÜNSOY’un
doktora yeterlik sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 29.05.2014 tarih ve 47944040-302.14/12 sayılı yazıları ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin doktora yeterlik sınavı, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 34. maddesi uyarınca Anabilim Dalı Kurulunca önerilen aşağıdaki jüri
tarafından 26.06.2014 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde yapılmasına ve doktora
yeterlik sınav tutanağının 3 gün içerisinde Enstitümüze gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Prof.Dr.Ahmet KOYU
Fizyoloji A. D. Başkanı
2- Prof.Dr.Halis KÖYLÜ
Fizyoloji A. D. Öğretim Üyesi
3- Prof.Dr.M.Fehmi ÖZGÜNER
Gediz Üni. Tıp Fak. Öğretim Üyesi
4- Prof.Dr.Kaan ÜÇOK
Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak. Öğretim Üyesi
5- Doç.Dr.Nurhan GÜMRAL
Fizyoloji A. D. Öğretim Üyesi
Yedek
1- Yrd.Doç.Dr.Mustafa SAYGIN
2- Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GENÇ
Fizyoloji A. D. Öğretim Üyesi
Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak. Öğretim Üyesi
Sınav Tarihi ve Yeri : 26.06.2014 Perşembe günü Tıp Fakültesi Fizyoloji Seminer Salonu
Yazılı Sınavı Saati: 10.00
Sözlü Sınavı Saati: 11. 00
09- Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hüseyin Serdar ÜNSOY’un
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri üyesi Prof.Dr.M.Fehmi ÖZGÜNER’in görevlendirilmesi
ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.05.2014 tarih ve 47944040-302.14/12 sayılı
yazısı ve ekinin görüşülmesi.
DEVAMI 5’NCİ SAYFADADIR
05.06.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 5’NCİ SAYFASIDIR
Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hüseyin Serdar ÜNSOY’un
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri üyesi Prof.Dr.M.Fehmi ÖZGÜNER’in görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.05.2014 tarih ve 47944040-302.14/12 sayılı yazısı ve eki
görüşüldü.
Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hüseyin Serdar ÜNSOY’un
26.06.2014 Perşembe günü yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına asil jüri üyesi olarak
katılmak üzere Gediz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof.Dr.M.Fehmi
ÖZGÜNER’ın 25.06.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre ile yolluklu ve
yevmiyeli olarak İzmir’den Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına,
10- Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hüseyin Serdar ÜNSOY’un
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri üyesi Prof.Dr.Kaan ÜÇOK’un görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.05.2014 tarih ve 47944040-302.14/12 sayılı yazısı ve
ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hüseyin Serdar ÜNSOY’un
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri üyesi Prof.Dr.Kaan ÜÇOK’un görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.05.2014 tarih ve 47944040-302.14/12 sayılı yazısı ve eki
görüşüldü.
Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hüseyin Serdar ÜNSOY’un
26.06.2014 Perşembe günü yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına asil jüri üyesi olarak
katılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kaan
ÜÇOK’un 25.06.2014 tarihinden itibaren yol dahil 2 (iki) gün süre ile yolluklu ve
yevmiyeli olarak Afyon’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına,
11- Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hüseyin Serdar ÜNSOY’un
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri üyesi Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GENÇ’in
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.05.2014 tarih ve 47944040302.14/12 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hüseyin Serdar ÜNSOY’un
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri üyesi Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GENÇ’in görevlendirilmesi ile
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.05.2014 tarih ve 47944040-302.14/12 sayılı yazısı ve
eki görüşüldü.
Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hüseyin Serdar ÜNSOY’un
26.06.2014 Perşembe günü yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına yedek jüri üyesi olarak
katılmak üzere Afyon Kocatepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GENÇ’in 25.06.2014 tarihinden itibaren yol dahil 2 (iki) gün
süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Afyon’dan
Isparta’ya görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
12- Enstitümüz Anatomi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Cemil BİLKAY’ın doktora
yeterlik sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 28.05.2014 tarih ve 71592238-302.14
sayılı yazıları ve eklerinin
görüşülmesi.
DEVAMI 6’NCI SAYFADADIR
05.06.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 6’NCI SAYFASIDIR
Enstitümüz Anatomi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Cemil BİLKAY’ın doktora
yeterlik sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
28.05.2014 tarih ve 71592238-302.14 sayılı yazıları ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin doktora yeterlik sınavı, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 34. maddesi uyarınca Anabilim Dalı Kurulunca önerilen aşağıdaki jüri
tarafından 27.06.2014 Cuma günü aşağıda belirtilen saatlerde yapılmasına ve doktora yeterlik
sınav tutanağının 3 gün içerisinde Enstitümüze gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Prof.Dr.Osman SULAK
Anatomi A. D. Başkanı
2- Doç.Dr.S.Murat TAĞIL
Turgut Özal Üni. Tıp Fak. Öğretim Üyesi
3- Doç.Dr.Esra KOYUNCU
Anatomi A. D. Öğretim Üyesi
Yedek
1- Doç.Dr.Soner ALBAY
2- Yrd.Doç.Dr.Muhsin TOKTAŞ
Anatomi A. D. Öğretim Üyesi
Turgut Özal Üni. Tıp Fak. Öğretim Üyesi
Sınav Tarihi ve Yeri : 27.06.2014 Cuma günü Tıp Fakültesi Seminer Salonu
Yazılı Sınavı Saati: 14.00
Sözlü Sınavı Saati: 15. 00
13- Enstitümüz Anatomi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Cemil BİLKAY’ın Doktora
Yeterlik Sınavı Jüri üyesi Doç.Dr.S.Murat TAĞIL’ın görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.05.2014 tarih ve 71592238-302.14 sayılı yazısı ve ekinin
görüşülmesi.
Enstitümüz Anatomi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Cemil BİLKAY’ın Doktora
Yeterlik Sınavı Jüri üyesi Doç.Dr.S.Murat TAĞIL’ın görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim
Dalı Başkanlığı’nın 28.05.2014 tarih ve 71592238-302.14 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Enstitümüz Anatomi
Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Cemil BİLKAY’ın
27.06.2014 Cuma günü yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına asil jüri üyesi olarak
katılmak üzere Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.S.Murat
TAĞIL’ın 26.06.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli
olarak Ankara’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına
arzına,
14- Enstitümüz Anatomi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Cemil BİLKAY’ın Doktora
Yeterlik Sınavı Jüri üyesi Yrd.Doç.Dr.Muhsin TOKTAŞ’ın görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.05.2014 tarih ve 71592238-302.14 sayılı yazısı ve ekinin
görüşülmesi.
Enstitümüz Anatomi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Cemil BİLKAY’ın Doktora
Yeterlik Sınavı Jüri üyesi Yrd.Doç.Dr.Muhsin TOKTAŞ’ın görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.05.2014 tarih ve 71592238-302.14 sayılı yazısı ve eki
görüşüldü.
DEVAMI 7’NCİ SAYFADADIR
05.06.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 7’NCİ SAYFASIDIR
Enstitümüz Anatomi
Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Cemil BİLKAY’ın
27.06.2014 Cuma günü yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına yedek jüri üyesi olarak
katılmak üzere Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Muhsin
TOKTAŞ’ın 26.06.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre ile yolluklu ve
yevmiyeli olarak Ankara’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına,
15- Enstitümüz Farmakolji
Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Fatma Nihan
CANKARA’nın tez başlığının değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
26.05.2014 tarih ve 83374470-302.14-05 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Farmakolji
Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Fatma Nihan
CANKARA’nın tez başlığının değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 26.05.2014
tarih ve 83374470-302.14-05 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin hazırlamakta olduğu Doktora tezinin başlığının, Anabilim Dalı
Başkanlığınca, “Öğrenme-Bellek Mekanizmasındaki Postsinaptik Modifikasyonlara Kablosuz
Ağların Etkisi ve Gallik Asidin Rolü” şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiş olup, belirtilen
şekilde değişikliğin uygunluğuna,
16- Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek lisans öğrencisi Eda
ACAR’ın tez başlığının değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 27.05.2014 tarih
ve 80236492-302.14.01-13 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek lisans öğrencisi Eda
ACAR’ın tez başlığının değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 27.05.2014 tarih ve
80236492-302.14.01-13 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin hazırlamakta olduğu Yüksek lisans tezinin başlığının, tez
savunma sınavı jüri üyelerinin önerisi üzerine Anabilim Dalı Kurulunca, “Hemodiyaliz
Hastalarının Vasküler Erişim Yolunun Bakım-Kullanım İle İlgili Yaptıkları Uygulamaların ve
Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi” şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiş olup, belirtilen
şekilde değişikliğin uygunluğuna,
17- Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek lisans öğrencisi Kübra
KULAK’ın tez başlığının değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 27.05.2014
tarih ve 80236492-302.14.01-16 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek lisans öğrencisi Kübra
KULAK’ın tez başlığının değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 27.05.2014 tarih
ve 80236492-302.14.01-16 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin hazırlamakta olduğu Yüksek lisans tezinin başlığının, tez
savunma sınavı jüri üyelerinin önerisi üzerine Anabilim Dalı Kurulunca, “Hipertansiyon
Hastalarına Uygulanan Eğitim Programının Tedaviye Uyum ve Yaşam Kalitesine Etkisi”
şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiş olup, belirtilen şekilde değişikliğin uygunluğuna,
DEVAMI 8’NCİ SAYFADADIR
05.06.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 8’NCİ SAYFASIDIR
18- Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Emre ÇİÇEK’in Tez İzleme
Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.06.2014 tarih ve
37247725/302.14/52 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Emre ÇİÇEK’in Tez İzleme
Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.06.2014 tarih ve
37247725/302.14/52 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin derslerini tamamladığı ve Doktora Yeterlik Sınavını
başardığından dolayı Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 35. maddesi
uyarınca Doktora Tez İzleme Komitesi’nin aşağıdaki gibi teşkiline,
Doktora Tez İzleme Komitesi
1- Prof.Dr.A.Diljin KEÇECİ
2- Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
3- Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
Endodonti A. D. Başkanı
Endodonti A. D. Öğretim Üyesi
Fizyoloji A. D. Öğretim Üyesi
19- Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Emre ÇİÇEK’e II.
Danışman
atanması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve
37247725/302.14/52 sayılı yazısının görüşülmesi.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Emre ÇİÇEK’e II. Danışman
atanması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 37247725/302.14/52
sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrenciye, Anabilim Dalı Kurulunca Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim
üyesi Yrd.Doç.Dr.Halil AŞCI’nın atanması teklif edilmiş olup, belirtilen şekilde atamanın
yapılmasının uygunluğuna,
20- Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Emre ÇİÇEK’in tez
konusunun belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve
37247725/302.14/52 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Emre ÇİÇEK’in tez
konusunun belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve
37247725/302.14/52 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Emre ÇİÇEK danışmanı
Doç.Dr. Bulem ÜREYEN KAYA’nın yönetiminde hazırlamış olduğu “Ratlarda Deneysel
Pulpitis Modelinde Benfotiaminin Antiinflamatuvar Etkilerinin Araştırılması” başlıklı tez
konusunun Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 37. maddesi uyarınca kabulüne,
21- Enstitümüz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Dilek AŞCI ÇELİK’in
Tez İzleme Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.05.2014
tarih ve 30377413-302.14-05 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Dilek AŞCI ÇELİK’in
Tez İzleme Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.05.2014 tarih ve
30377413-302.14-05 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
DEVAMI 9’NCU SAYFADADIR
05.06.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 9’NCU SAYFASIDIR
Adı geçen öğrencinin derslerini tamamladığı ve Doktora Yeterlik Sınavını
başardığından dolayı Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 35. maddesi
uyarınca Doktora Tez İzleme Komitesi’nin aşağıdaki gibi teşkiline,
Doktora Tez İzleme Komitesi
1- Prof.Dr.Nurten ÖZÇELİK
2- Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
3- Yrd.Doç.Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
Tıbbi Biyoloji A. D. Başkanı
Histoloji ve Embriyoloji A.D. Öğretim Üyesi
Tıbbi Biyoloji A. D. Öğretim Üyesi
22- Enstitümüz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Gülçin YAVUZ
TÜREL’in Tez İzleme Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
28.05.2014 tarih ve 30377413-302.14-05 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Gülçin YAVUZ
TÜREL’in Tez İzleme Komitesi’nin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
28.05.2014 tarih ve 30377413-302.14-05 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin derslerini tamamladığı ve Doktora Yeterlik Sınavını
başardığından dolayı Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 35. maddesi
uyarınca Doktora Tez İzleme Komitesi’nin aşağıdaki gibi teşkiline,
Doktora Tez İzleme Komitesi
1- Doç.Dr.Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU Tıbbi Biyoloji A. D. Öğretim Üyesi
2- Yrd.Doç.Dr.Derya CEYHAN
Pedodonti A.D. Öğretim Üyesi
3- Yrd.Doç.Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
Tıbbi Biyoloji A. D. Öğretim Üyesi
23- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Begüm GÖK’e II. Danışman
atanması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 03.06.2014 tarih ve
77388645/302.14.02/57 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Begüm GÖK’e II. Danışman
atanması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 03.06.2014 tarih ve 77388645/302.14.02/57
sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrenciye, Anabilim Dalı Başkanlığınca Anadolu Üniversitesi Biyoloji
Bölümü Öğretim üyesi Prof.Dr.Merih KIVANÇ’ın atanması teklif edilmiş olup, belirtilen
şekilde atamanın yapılmasının uygunluğuna,
24- Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi ve Araştırma Görevlisi
Hatice ADEMOĞLU’nun Varşova/Polonya’da düzenlenecek olan EOS Kongresine
katılmak üzere görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.06.2014 tarih
ve 19681099/903.07.03/74 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi ve Araştırma Görevlisi Hatice
ADEMOĞLU’nun Varşova/Polonya’da düzenlenecek olan EOS Kongresine katılmak üzere
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.06.2014 tarih ve
19681099/903.07.03/74 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
DEVAMI 10’NCU SAYFADADIR
05.06.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 10’NCU SAYFASIDIR
Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi ve Araştırma Görevlisi Hatice
ADEMOĞLU’nun, 18 – 22 Haziran 2014 tarihleri arasında Varşova/Polonya’da
düzenlenecek olan EOS Kongresine katılmak için, 16.06.2014 tarihinden itibaren yol dahil 8
(sekiz) gün süre ile katılım bedelinin, yolluk (uçak bileti ve ulaşım giderlerinin) ve
yevmiyenin SDÜ-BAP 3538 D2-13 nolu projeden karşılanmak üzere Isparta’dan
Varşova/Polonya’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
25- Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek lisans öğrencisi
Cennet İZGİ’nin tez başlığının değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
03.06.2014 tarih ve 80236492-302.14.01-19 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek lisans öğrencisi Cennet
İZGİ’nin tez başlığının değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 03.06.2014 tarih ve
80236492-302.14.01-19 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin hazırlamakta olduğu Yüksek lisans tezinin başlığının, Anabilim
Dalı Kurulunca, “Tip II Diyabetli Hastalarda Hastalık Algısının Diyabet Yönetimine Etkisi ve
Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiş olup, belirtilen
şekilde değişikliğin uygunluğuna,
26- Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Burak DOĞAN’ın
Doktora Tez Savunma Sınav sınav tarihinin değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve 45096193/302.14/68 sayılı yazısı ve eklerinin
görüşülmesi.
Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Burak DOĞAN’ın
Doktora Tez Savunma Sınav sınav tarihinin değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
04.06.2014 tarih ve 45096193/302.14/68 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin, 16.06.2014 tarihinde yapılacak olan Doktora Tez Sınavına asil
jüri üyesi Prof.Dr.Yaşar AYKAÇ’ın yurt dışında olması nedeniyle katılamayacağı belirtildiği
ve sınav tarihi değişikli teklif edildiğinden, Doktora tez savunma sınavının 23.06.2014
Pazartesi günü saat 10.00’da Diş Hekimliği Fakültesi Toplantı Salonunda yapılarak, Doktora
tez savunma sınav tutanaklarının onbeş gün içerisinde Enstitümüze gönderilmesinin
uygunluğuna,
Asil
1- Prof. Dr. F.Yeşim KIRZIOĞLU
2- Prof.Dr.Yaşar AYKAÇ
3- Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
4- Doç.Dr.Banu KALE KÖROĞLU
5- Doç.Dr.Süleyman ÖNAL
Periodontoloji A.D. Başkanı
Ankara Ün. Diş Hekimliği Fak. Öğretim Üyesi
Periodontoloji A.D. Öğretim Üyesi
S.D.Ü. Tıp Fak. İç Has.A.D. Öğretim Üyesi
S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Mikrob. A.D. Öğretim Üyesi
Yedek
1- Doç.Dr.Mehmet ÖZGÖZ
Akdeniz Ün. Diş Hekimliği Fak. Öğretim Üyesi
2- Doç.Dr.Mine ÖZTÜRK TONGUÇ Periodontoloji A.D. Öğretim Üyesi
DEVAMI 11’NCİ SAYFADADIR
05.06.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 11’NCİ SAYFASIDIR
27- Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Burak DOĞAN’ın
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.Yaşar AYKAÇ’ın görevlendirilmesi ile
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve 45096193/302.14/68 sayılı yazısı
ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Burak DOĞAN’ın
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.Yaşar AYKAÇ’ın görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve 45096193/302.14/68 sayılı yazısı ve ekleri
görüşüldü.
Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Burak DOĞAN’ın
23.06.2014 Pazartesi günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına asil jüri üyesi olarak
katılmak üzere Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yaşar
AYKAÇ’ın
22.06.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre ile yolluklu ve
yevmiyeli olarak Ankara’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına,
28- Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Burak DOĞAN’ın
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Doç.Dr.Mehmet ÖZGÖZ’ün görevlendirilmesi ile
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve 45096193/302.14/68 sayılı yazısı
ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Burak DOĞAN’ın
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Doç.Dr.Mehmet ÖZGÖZ’ün görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve 45096193/302.14/68 sayılı yazısı ve ekleri
görüşüldü.
Enstitümüz Periodontoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Burak DOĞAN’ın
23.06.2014 Pazartesi günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına yedek jüri üyesi olarak
katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mehmet
ÖZGÖZ’ün
22.06.2014 tarihinden itibaren yol dahil 2 (iki) gün süre ile yolluklu ve
yevmiyeli olarak Antalya’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına,
29- Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ahmet SAVGAT’ın tez
savunma sınavı sonucu ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.05.2014 tarih ve
37247725/302.14/36 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ahmet SAVGAT’ın tez
savunma sınavı sonucu ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.05.2014 tarih ve
37247725/302.14/36 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ahmet SAVGAT tezini
danışmanı Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL’ın yönetiminde tamamlayıp, 02.05.2014 tarihinde
yapılan Doktora tez savunma sınav tutanağında başarılı olduğu ve Mezuniyet Komisyonunca
mezun olması uygun olduğu belirtildiğinden, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin
39. maddesi uyarınca 05.06.2014 tarihi itibariyle Endodonti Anabilim Dalı’ndan
“DOKTORA” derecesi ile mezuniyetine,
DEVAMI 12’NCİ SAYFADADIR
05.06.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 12’NCİ SAYFASIDIR
30- Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hilmi Egemen GÜLDAŞ’ın
Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi’nin kurulması ve sınav tarihinin belirlenmesi ile
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve 37247725/302.14/56 sayılı yazısı
ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hilmi Egemen GÜLDAŞ’ın
Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi’nin kurulması ve sınav tarihinin belirlenmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve 37247725/302.14/56 sayılı yazısı ve ekleri
görüşüldü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesi uyarınca Doktora
tez savunma sınavı jüri üyelerinin aşağıdaki gibi teşkiline ve tez savunma sınavının
04.07.2014 Cuma günü saat 10.30’da Diş Hekimliği Fakültesi Toplantı Salonunda
yapılarak, Doktora tez savunma sınav tutanaklarının onbeş gün içerisinde Enstitümüze
gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Prof. Dr. A.Diljin KEÇECİ
2- Prof.Dr.Raif ERİŞEN
3- Prof.Dr.Ayçe ÜNVERDİ ELDENİZ
4- Doç.Dr.Emel SESLİ ÇETİN
5- Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Endodonti A.D. Başkanı
İstanbul Ün. Diş Hekimliği Fak. Öğretim Üyesi
Selçuk Ün. Diş Hekimliği Fak. Öğretim Üyesi
S.D.Ü. Tıp Fak.Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi
Endodonti A.D. Öğretim Üyesi
Yedek
1- Prof. Dr. Zuhal KIRZIOĞLU
Pedodonti A.D. Başkanı
2- Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Endodonti A.D. Öğretim Üyesi
3- Yrd.Doç.Dr.Mehmet Burak GÜNEŞER Bezmialem Vakıf Ün. Diş.Hek.. Fak. Öğ. Üy.
31- Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hilmi Egemen GÜLDAŞ’ın
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.Raif ERİŞEN’in görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve 37247725/302.14/56 sayılı yazısı ve
eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hilmi Egemen GÜLDAŞ’ın
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.Raif ERİŞEN’in görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve 37247725/302.14/56 sayılı yazısı ve ekleri
görüşüldü.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hilmi Egemen GÜLDAŞ’ın
04.07.2014 Cuma günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına asil jüri üyesi olarak katılmak
üzere İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Raif ERİŞEN’in
03.07.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak
İstanbul’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
DEVAMI 13’NCÜ SAYFADADIR
05.06.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 13’NCÜ SAYFASIDIR
32- Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hilmi Egemen GÜLDAŞ’ın
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.Ayşe ÜNVERDİ ELDENİZ’in
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve
37247725/302.14/56 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hilmi Egemen GÜLDAŞ’ın
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.Ayşe ÜNVERDİ ELDENİZ’in görevlendirilmesi
ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve 37247725/302.14/56 sayılı yazısı
ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hilmi Egemen GÜLDAŞ’ın
04.07.2014 Cuma günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına asil jüri üyesi olarak katılmak
üzere Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ayçe ÜNVERDİ
ELDENİZ’in
03.07.2014 tarihinde yol dahil 3 (üç) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli
olarak Konya’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına
arzına,
33- Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hilmi Egemen GÜLDAŞ’ın
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr.Mehmet Burak GÜNEŞER’in
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve
37247725/302.14/56 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hilmi Egemen GÜLDAŞ’ın
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Yrd.Doç.Dr.Mehmet Burak GÜNEŞER’in
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve
37247725/302.14/56 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hilmi Egemen GÜLDAŞ’ın
04.07.2014 Cuma günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına yedek jüri üyesi olarak
katılmak üzere Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Burak GÜNEŞER’in
03.07.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç)
gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak İstanbul’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
34- Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Rahime ASLANKOÇ’un tez
konusunun belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 03.06.2014 tarih ve
47944040-302.14-13 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Rahime ASLANKOÇ’un tez
konusunun belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 03.06.2014 tarih ve 47944040302.14-13 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Rahime ASLANKOÇ
danışmanı Doç.Dr. Nurhan GÜMRAL’ın yönetiminde hazırlamış olduğu “Elektrik Alanın
Sıçan Testis Dokusundaki Fizyopatolojik Etkileri ve Resveratrol’ün Koruyucu Rolü” başlıklı
tez konusunun Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 37. maddesi uyarınca kabulüne,
DEVAMI 14’NCÜ SAYFADADIR
05.06.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 14’NCÜ SAYFASIDIR
Oy birliği ile karar verildi.
(İMZA)
Doç.Dr.Nejdet ADANIR
Enstitü Müdür
(İMZA)
(İMZA)
Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
Üye
(KATILMADI)
Hasan Basri SAVAŞ
Öğrenci Temsilcisi
(İMZA)
Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
Enstitü Müdür Yardımcısı
Enstitü Müdür Yardımcısı
(İMZA)
Doç.Dr.Elçin ESENLİK
Üye
(İMZA)
Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
Üye
(İMZA)
Raportör
Mevlüt TUFAN
Enstitü Sekreteri
Download

17 - Sağlık Bilimleri Enstitüsü