S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI
15.01.2014
04
08
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
1- Doç.Dr.Nejdet ADANIR
2- Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK
3- Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
4- Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
5- Doç.Dr.Elçin ESENLİK
6- Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
01- Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencileri Seval KARABULUT,
Yasemin ALPAĞAN ÖZKAYNAK, Burcu AYDIN, Burcu POLAT KARTÖZ ve Arzu
GÜNAYDIN’ın Tez İzleme Komitelerinin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 08.01.2014 tarih ve 54814351/302.14/124 sayılı yazısı ve ekinin
görüşülmesi.
Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencileri Seval KARABULUT,
Yasemin ALPAĞAN ÖZKAYNAK, Burcu AYDIN, Burcu POLAT KARTÖZ ve Arzu
GÜNAYDIN’ın Tez İzleme Komitelerinin kurulması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
08.01.2014 tarih ve 54814351/302.14/124 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrencilerin derslerini tamamladığı ve Doktora Yeterlik Sınavını
başardıklarından dolayı Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 35. maddesi
uyarınca Doktora Tez İzleme Komitelerinin aşağıdaki gibi teşkiline,
Burcu POLAT KARTÖZ’ün Doktora Tez İzleme Komitesi
1- Prof.Dr.M.Hakan TÜRKKAHRAMAN
Ortodonti A. D. Başkanı
2- Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ALKIŞ
Ortodonti A. D. Öğretim Üyesi
3- Yrd.Doç.Dr.Derya YILDIRIM
Ağız Diş Çene Rad. A. D. Başkanı
Yasemin ALPAĞAN ÖZKAYNAK’ın Doktora Tez İzleme Komitesi
1- Prof.Dr.M.Hakan TÜRKKAHRAMAN
Ortodonti A. D. Başkanı
2- Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ALKIŞ
Ortodonti A. D. Öğretim Üyesi
3- Yrd.Doç.Dr.U.Burak TEMEL
Diş Has.Ted. A. D. Öğretim Üyesi
Seval KARABULUT’un Doktora Tez İzleme Komitesi
1- Prof.Dr.M.Hakan TÜRKKAHRAMAN
Ortodonti A. D. Başkanı
2- Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ALKIŞ
Ortodonti A. D. Öğretim Üyesi
3- Yrd.Doç.Dr.Esin BOZDEMİR
Ağız Diş Çene Rad. A. D. Öğretim Üyesi
Burcu AYDIN’ın Doktora Tez İzleme Komitesi
1- Prof.Dr.M.Hakan TÜRKKAHRAMAN
2- Doç.Dr. Ruhi NALÇACI
3- Yrd.Doç.Dr.Yavuz FINDIK
Ortodonti A. D. Başkanı
Ortodonti A. D. Öğretim Üyesi
Ağız Diş Çene Has.ve Cer. A. D. Öğ. Üy.
Arzu GÜNAYDIN’ın Doktora Tez İzleme Komitesi
1- Prof.Dr.M.Hakan TÜRKKAHRAMAN
Ortodonti A. D. Başkanı
2- Doç.Dr. Ruhi NALÇACI
Ortodonti A. D. Öğretim Üyesi
3- Yrd.Doç.Dr.Yavuz FINDIK
Ağız Diş Çene Has.ve Cer. A. D. Öğ. Üy.
DEVAMI 2’NCİ SAYFADADIR
15.01.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 2’NCİ SAYFASIDIR
02- Enstitümüz Farmakoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi ve Araştırma Görevlisi
Fatma Nihan CANKARA’nın 17-24 Ocak 2014 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi
Veteriner Fakültesi’ne Tek Hücre Jel Elektroforezi yöntemini öğrenmek üzere
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 83374470903.07.02/01 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Farmakoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi ve Araştırma Görevlisi
Fatma Nihan CANKARA’nın 17-24 Ocak 2014 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi
Veteriner Fakültesi’ne Tek Hücre Jel Elektroforezi yöntemini öğrenmek üzere
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 83374470903.07.02/01 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Farmakoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi ve Araştırma Görevlisi
Fatma Nihan CANKARA’nın 17-24 Ocak 2014 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalında “Comet Assay (Tek
Hücre Jel Elektroforezi)” yöntemini öğrenmek üzere 17 Ocak 2014 tarihinden itibaren yol
dahil 8 (sekiz) gün süre ile Yolluksuz ve yevmiyesiz olarak Isparta’dan Konya’ya
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
03- Enstitümüz Anabilim Dalı Başkanlıklarının 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar
yarıyılı ilave ders görevlendirme tekliflerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Anabilim Dalı Başkanlıklarının 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar
yarıyılı ilave ders görevlendirme teklifleri ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarının teklifleri
görüşüldü.
Enstitümüz Anabilim Dalı Başkanlıklarının 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar
yarıyılı ilave ders görevlendirme teklifleri ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarının teklifleri
incelenmiş olup, ekte belirtilen derslerin ilave olarak açılmasına ve görevlendirmenin
yapılmasının uygunluğuna,
04- Enstitümüz Ağız Diş ve Radyolojisi Anabilim Dalı Doktora öğrencileri
Ümmügülsüm TOPAY ve Said Enes ER’in doktora yeterlik sınavı jüri üyelerinin ve
tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.01.2014 tarih ve
94955272/050.02/01-03 sayılı yazıları ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Ağız Diş ve Radyolojisi Anabilim Dalı Doktora öğrencileri Ümmügülsüm
TOPAY ve Said Enes ER’in doktora yeterlik sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi
ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.01.2014 tarih ve 94955272/050.02/01-03 sayılı
yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrencilerin doktora yeterlik sınavları, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 34. maddesi uyarınca Anabilim Dalı Kurulunca önerilen aşağıdaki jüri
tarafından 04.02.2014 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde yapılmasına ve doktora yeterlik
sınav tutanaklarının 3 gün içerisinde Enstitümüze gönderilmesinin uygunluğuna,
DEVAMI 3’NCÜ SAYFADADIR
15.01.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 3’NCÜ SAYFASIDIR
Asil
1- Prof.Dr.Hasan Hüseyin YILMAZ
2- Yrd.Doç.Dr.Derya YILDIRIM
3- Yrd.Doç.Dr. Esin BOZDEMİR
Şifa Üni. Diş Hek. Fak. Öğretim Üyesi
Ağız Diş Çene Rad. A. D. Başkanı
Ağız Diş Çene Rad. A. D. Öğretim Üyesi
Yedek
1- Doç.Dr.Ümmahan TOZOĞLU
2- Yrd.Doç.Dr.Özlem GÖRMEZ
Akdeniz Üni. Diş Hek. Fak. Öğretim Üyesi
Ağız Diş Çene Rad. A. D. Öğretim Üyesi
Yazılı Sınavı Saati: 09.00
Sözlü Sınavı Saati: Ümmügülsüm TOPAY’ın 10. 00 Said Enes ER’in 11.00
05- Enstitümüz Ağız Diş ve Radyolojisi Anabilim Dalı Doktora öğrencileri
Ümmügülsüm TOPAY ve Said Enes ER’in
Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi
Prof.Dr.H.Hüseyin YILMAZ’ın görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
08.01.2014 tarih ve 94955272/050.02/01-03 sayılı yazıları ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Ağız Diş ve Radyolojisi Anabilim Dalı Doktora öğrencileri Ümmügülsüm
TOPAY ve Said Enes ER’in Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Prof.Dr.H.Hüseyin YILMAZ’ın
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.01.2014 tarih ve
94955272/050.02/01-03 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Enstitümüz Ağız Diş ve Radyolojisi Anabilim Dalı Doktora öğrencileri Ümmügülsüm
TOPAY ve Said Enes ER’in 04.02.2014 Salı günü yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına
asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Şifa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.H.Hüseyin YILMAZ’ın 03.02.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre ile
yolluklu ve yevmiyeli olarak İzmir’den Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
Rektörlük Makamına arzına,
06- Enstitümüz Ağız Diş ve Radyolojisi Anabilim Dalı Doktora öğrencileri
Ümmügülsüm TOPAY ve Said Enes ER’in
Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi
Doç.Dr.Ümmahan TOZOĞLU’nun görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 08.01.2014 tarih ve 94955272/050.02/01-03 sayılı yazıları ve eklerinin
görüşülmesi.
Enstitümüz Ağız Diş ve Radyolojisi Anabilim Dalı Doktora öğrencileri Ümmügülsüm
TOPAY ve Said Enes ER’in
Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Doç.Dr.Ümmahan
TOZOĞLU’nun görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.01.2014 tarih ve
94955272/050.02/01-03 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Enstitümüz Ağız Diş ve Radyolojisi Anabilim Dalı Doktora öğrencileri Ümmügülsüm
TOPAY ve Said Enes ER’in 04.02.2014 Salı günü yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına
yedek jüri üyesi olarak katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç.Dr.Ümmahan TOZOĞLU’nun 03.02.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç)
gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Antalya’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
DEVAMI 4’NCÜ SAYFADADIR
15.01.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 4’NCÜ SAYFASIDIR
07- Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
Rıdvan SEYHAN’ın tez savunma sınav sonucu ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
07.01.2014 tarih ve 47944040.302.14-1 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
Rıdvan SEYHAN’ın tez savunma sınav sonucu ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
07.01.2014 tarih ve 47944040.302.14-1 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
Rıdvan SEYHAN, tezini danışmanı Yrd.Doç.Dr. Zeliha BAŞKURT’un yönetiminde
tamamlayıp 06.01.2014 tarihinde yapılan Yüksek Lisans tez savunma sınav tutanağında
başarılı olduğu ve Mezuniyet Komisyonunca mezun olması uygun olduğu belirtildiğinden,
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 29. maddesi uyarınca 15.01.2014 tarihi
itibariyle Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalından “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile
mezuniyetine,
8- Enstitümüze başvuru yapacak yabancı uyruklu Lisansüstü öğrencilerin başvuru
şartları, Eğitim Koçluğu ve Eğitim ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.
Enstitümüze başvuru yapacak yabancı uyruklu Lisansüstü öğrencilerin başvuru
şartları, Eğitim Koçluğu ve Eğitim ücretlerinin belirlenmesi görüşüldü.
Enstitümüze başvuru yapacak yabancı uyruklu Lisansüstü öğrencilerin başvuru
şartları, Eğitim Koçluğu ve Eğitim ücretlerinin ekteki şekliyle kabulüne,
Oy birliği ile karar verildi.
(İMZA)
(İMZA)
(İMZA)
Doç.Dr.Nejdet ADANIR Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
Enstitü Müdür
Enstitü Müdür Yardımcısı
(KATILMADI)
Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
Üye
(İMZA)
Doç.Dr.Elçin ESENLİK
Üye
Enstitü Müdür Yardımcısı
(İMZA)
Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
Üye
(İMZA)
Raportör
Ali Rıza YEŞİLIRMAK
Enstitü Sekreter V.
ASLININ AYNIDIR
Ali Rıza YEŞİLIRMAK
Enstitü Sekreter V.
15.01.2014
Download

04 - Sağlık Bilimleri Enstitüsü