Yükseköğretim Kurumunca Enstitümüze tahsis edilen ÖYP 2015 Bahar Lisansüstü Eğitim
Kontenjanları kapsamında Enstitümüz lisansüstü programlarına başvuran adaylara yapılan genel
yetenek sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:
Anasanat Dalı
Grafik Tasarım ASD
Sanat ve Tasarım ASD
Program
Yükseklisans
Sanatta Yeterlik
Kontenjan Başvuran Adaylar
Genel Yetenek
Sınav Sonucu
%75 ÖYP Puanı+%25
Genel Yetenek Sınav
Sonucu
Hakan MAZLUM
Sınava Girmedi
Münire YILDIZ
Sınava Girmedi
Şifa KAYABAŞI
80,76
(Başarılı)
2
3
Download

2015 Bahar ÖYP Lisansüstü Eğitim Kontenjanları Genel Yetenek