T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
: 16.06.2014
: 2014/ 22
KARAR NO: 2014 / 549
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
32044003624 nolu Bilge TEKİN’ in tez danışmanının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Bilge TEKİN
Kayıt Tarihi
09.09.2013
No
32044003624
Tez Danışmanı
Doç. Dr. Derya SEVİM KORKUT
KARAR NO: 2014 / 550
Enstitümüz Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi
44378058324 nolu Emrah YILMAZ’ ın Tez İzleme Komitesinin Kompozit Malzeme Teknolojileri
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği üyelerden oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Hakan ARSLAN
(Danışman)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Serkan SUBAŞI
DÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Latif Onur UĞUR
DÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü
DÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü
KARAR NO: 2014 / 551
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi 55636677690 nolu Hatice
YALDIZ’ ın Tez İzleme Komitesinin Matematik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği üyelerden
oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. M. Zeki SARIKAYA
(Danışman)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Nesip AKTAN
DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. M. Eyüp KİRİŞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi FEF Matematik Bl
DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
KARAR NO: 2014 / 552
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi 26065072042 nolu Mustafa
YILDIRIM’ ın Tez İzleme Komitesinin Matematik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği üyelerden
oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Nesip AKTAN
(Danışman)
DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bl.
2- Asıl Üye: Doç. Dr. M. Zeki SARIKAYA
DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bl.
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Erdal ÖZÜSAĞLAM
Aksaray Üniversitesi. FEF Matematik Bl.
KARAR NO: 2014 / 553
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi 65893197480 nolu Gülhan
AYAR’ ın Tez İzleme Komitesinin Matematik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği üyelerden
oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Nesip AKTAN
(Danışman)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. M. Zeki SARIKAYA
DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bl.
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Erdal ÖZÜSAĞLAM
Aksaray Üniversitesi. FEF Matematik Bl.
DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bl.
KARAR NO: 2014 / 554
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi 21563414646 nolu Yavuz
Selim BALKAN’ ın Tez İzleme Komitesinin Matematik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği
üyelerden oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Nesip AKTAN
(Danışman)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. M. Zeki SARIKAYA
DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bl.
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Erdal ÖZÜSAĞLAM
Aksaray Üniversitesi. FEF Matematik Bl.
DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bl.
KARAR NO: 2014 / 555
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı 37247079346 nolu
Fatma YILDIRIM’ ın tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
Fatma
YILDIRIM
09.09.2013
No
37247079346
Tez Danışmanı
Tez Başlığı
Doç. Dr. M. Zeki s-konveks fonksiyonlar için ağırlıklı
SARIKAYA
integral eşitsizlikleri
On the weighted integral inequalities
for s-convex function
KARAR NO: 2014 / 556
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden
45538827316 nolu Tuğba GÜRLEYEN’ in tez izlemesinin 19.06.2014 tarihinde saat 11:00 da DÜ
Orman Fakültesinde yapılmasının uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 557
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında
16.06.2014 tarihinde yapılacak olan, Tuğba GÜRLEYEN’ in tez izleme komitesi toplantısında jüri asıl
üyesi olan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Nusret AS’ ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve 6245 sayılı Harcırah
Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 19.06.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesinin ve kendisine İstanbul-Düzce-İstanbul otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin
ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 558
Enstitümüz Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı
öğrencilerinden 28081530186 nolu Gülşen KAYGUSUZ’ un tezinin Enstitümüz Tez Yazım
Kurallarına uygun olduğuna ve bu öğrenci için 24.06.2014 tarihinde saat 10:00 da DÜ Teknoloji
Fakültesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümünde yapılacak olan tez savunması için Mobilya ve
Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği tez jürisinin kabulüne;
Tez Jürisi:
1- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin CİRİTCİOĞLU DÜ Teknoloji Fak. Ağaç İşl. End. Müh. Bl.
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Derya SEVİM KORKUT
DÜ Orman Fak. Orman End. Müh.
3- Asıl Üye: Yrd. Doç.Dr.Tarık GEDİK
DÜ Orman Fak. Orman End. Müh.
4-Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. A. Cemil İLÇE
AİBÜ Mühendislik Mimarlık Fak. Endüstri Müh. Bl
5-Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Suat AYAN
DÜ Teknoloji Fak. Ağaç İşl. End. Mühendisliği Bl
1- Yedek Üye: Doç. Dr. Mehmet BUDAKÇI
DÜ Teknoloji Fak. Ağaç İşl. End. Mühendisliği Bl
2- Yedek Üye: Doç. Dr. Hakan ARSLAN
DÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bl
3- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Alper BİDECİ
DÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bl
KARAR NO: 2014 / 559
Fen Bilimleri Enstitüsü Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programında 24.06.2014 tarihinde yapılacak olan, Gülşen KAYGUSUZ’ un tez savunma sınavında
jüri asıl üyesi olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Cemil İLÇE’ nin 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 24.06.2014
tarihinde bir (1) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin ve kendisine Bolu-Düzce-Bolu
otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 560
Enstitümüz kadrosunda Araştırma Görevlisi olarak görev yapan ve görev süreleri 14.07.2014
tarihinde sona erecek olan, aşağıda isimleri yazılı öğretim elemanlarının görev sürelerinin 14.07.2015
tarihine kadar yeniden uzatılması ve atandıkları tarihten itibaren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun
13/b maddesi gereğince isimlerinin karşısında gösterilen Fakültelerde görevlendirilmelerinin uygun
olduğuna ve Rektörlük Makamına arzına;
ÜNVANI
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
Arş.Gör.
A. Salih DEĞERMENCİ Orman Fak.
50-d. Maddesi
14.07.2015
Arş.Gör.
Ömer ÖZYÜREK
Orman Fak.
50-d. Maddesi
14.07.2015
Arş.Gör.
Çağlar AKÇAY
Orman Fak.
50-d. Maddesi
14.07.2015
Arş.Gör.
Remzi EKER
Orman Fak.
50-d. Maddesi
14.07.2015
Arş.Gör.
Makbule YILMAZ
Fen Edebiyat Fak.
50-d. Maddesi
14.07.2015
Arş.Gör.
Songül TARAN
Fen Edebiyat Fak.
50-d. Maddesi
14.07.2015
Oy birliği ile karar verildi.
16.06.2014
ASLI GİBİDİR
Selim GÜVEN
Enstitü Sekreteri
KANUN NO
(2547 say.Kanun)
GÖREV BİTİŞ TARİHİ
Download

yönetim kurulu - Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü