T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih
Toplantı Sayısı
: 18 Kasım 2014
: 43
Karar:1
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyelerinden
Prof.Dr.Menşure ÖZGÜVEN’in, 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesinde 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesi hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyelerinden
Prof.Dr.Menşure ÖZGÜVEN’in, 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca 01 Aralık
2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:3
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarında Türk Uyruklu sözleşmeli öğretim
elemanı olarak görev yapan Öğr.Gör.Galip Can ÇOKER, Öğr.Gör.Oya ŞEN ,Öğr.Gör.Z.
Duygu ESEN ve Öğr.Gör.Mustafa ÇITAK’a 2014 Bütçe Yılı Aralık ayı Teşvik
ikramiyesi verilmesi hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarında 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel
Kanununun 15. maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve Sözleşmeli
statüde görev yapan Öğretim Elemanlarından Öğr.Gör.Galip Can ÇOKER, Öğr.Gör.Oya
ŞEN, Öğr.Gör.Z.Duygu ESEN ve Öğr.Gör.Mustafa ÇITAK’a 2014 Bütçe Yılı Aralık ayı
Teşvik İkramiyesi verilmesinin uygun olduğuna ve gereği için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.
Karar:4
Üniversitemizde 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görevli bulunan ve
2015 yılında da çalıştırılması düşünülen yabancı uyruklu öğretim elemanları ile 2015
yılında ilk defa çalıştırılması düşünülen yabancı uyruklu öğretim elemanlarının
görevlendirilmeleri ve ücret tespiti hakkında görüşüldü.
Üniversitemizde 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca görevli bulunan ve
2015 yılında da çalıştırılması düşünülen yabancı uyruklu öğretim elemanları ile 2015
yılında ilk defa çalıştırılması düşünülen yabancı uyruklu öğretim elemanlarının
görevlendirilmeleri ve ücret tespiti konusunun yeniden görüşülmek üzere gündemden
çekilmesine oy birliği ile karar verildi.
Download

18.11.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları